Tài liệu Bài báo cáo thực tập- thực hành vi sinh ứng dụng

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 599 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ SINH HỌC ------ BÀI GIẢNG THỰC HÀNH VI SINH ỨNG NG DỤNG D NG TS. Nguyễn Hòai Hương Dùng cho sinh viên ngành Công nghệ Sinh học Năm xuất bản: 2009 MỤC LỤC Trang Giới thiệu môn học 4 Bài 1 Vi khun amôn hóa 5 I Lý thuyết 5 II Thực hành 5 1. Môi trường - hóa chất 5 2. Tiến hành thí nghiệm 6 3. Quan sát và ghi nhận kết quả 7 III Bài nộp 8 Bài 2 Vi khun nitrate hóa 9 I Lý thuyết 9 II Thực hành 9 1. Môi trường - hóa chất 10 2. Tiến hành thí nghiệm 10 3. Quan sát và ghi nhận kết quả 10 III Bài nộp 11 Bài 3 Vi khun phản nitrate hóa 12 I Lý thuyết 12 II Thực hành 12 1. Môi trường - hóa chất 12 2. Tiến hành thí nghiệm 13 3. Quan sát và ghi nhận kết quả 13 III Bài nộp 14 Bài 4 Vi khun cố định nitơ 15 I Lý thuyết 15 II Thực hành 16 1. Môi trường - hóa chất 16 2. Tiến hành thí nghiệm 17 3. Quan sát và ghi nhận kết quả 17 III Bài nộp 18 Bài 5 Vi khun phân hủy cellulose 19 2 I Lý thuyết 19 II Thực hành 20 1. Môi trường - hóa chất 20 2. Tiến hành thí nghiệm 20 3. Quan sát và ghi nhận kết quả 20 Bài nộp 21 Tài liệu tham khảo 22 Phụ lục 23 III 3 GIỚI THIỆU MÔN HỌC Môn thực hành vi sinh ứng dụng nhằm giúp sinh viên làm quen với các phương pháp phân lập, khảo sát các vi sinh vật được ứng dụng trong xử lý môi trường, công nghệ lên men. Các vi sinh ứng dụng thường được phân lập từ môi trường tự nhiên, chúng có khả năng sử dụng các cơ chất khác nhau, chuyển hóa vật chất trong tự nhiên. Nguồn phân lập chúng có thể từ đất, nước, động vật, thực vật hay thực phNm. Phân lập, xác định chức năng, định danh chúng là bước đầu đưa chúng vào ứng dụng. Trong khuôn khổ bài thực hành môn vi sinh ứng dụng sinh viên phân lập vi sinh vật chủ yếu từ môi trường đất. Đất là một trong những cơ chất thuận lợi nhất đối với sự phát triển của các loại vi sinh vật khác nhau. Số lượng vi sinh trong 1 g đất có tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ tế bào. Hoạt động sống của vi sinh vật đất có liên quan đến nhiều quá trình xảy ra trong đất, trước hết là các vòng tuần hoàn của vật chất trong tự nhiên như chu trình carbon, chu trình nitơ, phospho và lưu huỳnh. Các bước chung của bài thực hành là 1. Phát hiện các nhóm vi sinh vật trong mẫu đất bao gồm đại diện của một số nhóm phân loại 2. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng và hình thái tế bào học tế bào của các đại diện thuộc vi sinh vật phân lập được. NỘI DUNG THỰC HÀNH BÀI 1: VI KHUẨN AMÔN HÓA BÀI 2: VI KHUẨN NITRATE HÓA BÀI 3: VI KHUẨN PHẢN NITRATE HÓA BÀI 4: VI KHUẨN CỐ ĐNNH NITƠ BÀI 5: VI SINH VẬT PHÂN GIẢI CELLULOSE 4 BÀI 1: VI KHUẨN AMÔN HÓA I. Lý thuyết Quá trình amôn hóa là quá trình phân giải protein và các hợp chất hữu cơ khác có chứa nitơ tạo thành amoniac. Các vi sinh vật có khả năng amôn hóa bao gồm nhiều loài sinh bào tử hoặc không sinh bào tử, có khả năng sử dụng nhiều nguồn vật chất khác nhau. Ngoài ra còn nhiều loại xạ khuN n và nấm khuN n ty. Tuy vậy, những vi sinh vật chỉ sử dụng riêng một loại protein thì không nhiều. Các vi sinh vật này có khả năng tiết men phân giải protein vào môi trường, thủy phân thành các amino acid. Khi đó, chúng sử dụng các amino acid này trong quá trình dị hóa và đổng hóa. Các sản phN m đặc trưng của quá trình phân giải protein là NH3 và H2S. Quá trình phân giải protein có thể xảy ra trong các điều kiện hiếu khí và kỵ khí. Trong điều kiện hiếu khí, các hợp chất hữu cơ có chứa nitơ được phân giải bởi các loài trong giống Bacillus và Pseudomonas, các đại diện trong họ Enterobacteriaceae, các xạ khuN n và nấm khuN n ty. Trong đó, vai trò quan trọng và chủ yếu nhất là giống Bacillus. Trong điều kiện kỵ khí thì các loài trong giống Clostridium tham gia quá trình chuyển hóa này. Còn trong điều kiện thông khí hạn chế, quá trình amôn hóa được thực hiện bới các loài vi khuN n và trực khuN n kỵ khí tùy nghi. II. Thực hành Việc phát hiện và xác định số lượng các vi sinh vật amôn hóa được thực hiện bằng cách cấy các mẫu phân tích vào môi trường lỏng và rắn canh thịt-peptone. Việc cấy lên môi trường thạch được tiến hành bằng dịch huyền phù đã thanh trùng Pasteur nhằm tiêu diệt các tế bào sinh dưỡng và chỉ còn giữ lại bào tử của các đại diện thuộc giống Bacillus – giống đặc trưng nhất cho quá trình amôn hóa. Ngoài ra, việc cấy lên môi trường thạch cho phép nhận định được các đặc tính khác nhau của khuN n lạc các vi khuN n khác nhau này. 1. Môi trường - hóa chất - Môi trường canh thịt- peptone: Cao thịt 5g Peptone 10g Nước 1000ml 5 KhuNn lạc Pseudomonas aeruginosa Tế bào Pseudomonas aeruginosa Bài 4. Vi khun cố định đạm KhuNn lạc Azotobacter spp. Tề bào Azotobacter spp. hình que và kén hình cầu, oval Bài 5. Vi sinh vât phân hủy cellulose Vi khun thủy phân cellulose (niêm khun) Cytophaga hutchinsonii, 25 KhuNn lạc Sorangium cellulosum Nấm phân hủy cellulose Tế bào Sorangium cellulosum Trichoderma harzianum Trichoderma viride Trichoderma flavofuscum 26
- Xem thêm -