Tài liệu Bài báo cáo thực tập-thiết kế và cung cấp hệ thống hạ tầng thông tin cho tòa nhà ngân hàng an bình

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 154 |
  • Lượt tải: 1
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

THIẾT KẾ VÀ CUNG CẤP HỆ THỐNG HẠ TẦNG THÔNG TIN CHO TOÀ NHÀ NGÂN HÀNG AN BÌNH Phiên bản ngày 17/03/2009 Nguyên tắc bảo mật Thông tin trình bày trong bản đề xuất yêu cầu được bảo mật tối đa. Nội dung đề xuất chỉ cung cấp cho nội bộ Ngân Hàng An Bình (ABBANK), nghĩa là thông tin không được phép phổ biến cho bất kỳ một cá nhân nào không phải là nhân viên liên quan dự án của ABBANK. Thông tin đề xuất vẫn thuộc quyền sở hữu của Lạc Việt cho đến khi hợp đồng triển khai dự án được chính thức ký kết giữa hai bên. Vì vậy, trong thời gian này chúng tôi đề nghị Quí Khách hàng bảo mật nội dung bản đề xuất, không được phổ biến cho bất kỳ một tổ chức nào khác cũng như không được sử dụng bất kỳ một giải pháp kỹ thuật nào của Lạc Việt cho mục đích thương mại. Nếu ABBANK quyết định không tiến hành giải pháp đề xuất của Lạc Việt và chọn môt nhà cung cấp khác, hoặc quyết định tự triển khai dự án, chúng tôi yêu cầu Quí Khách hàng gửi trả lại bản đề xuất gốc đồng thời đảm bảo không giữ lại bất kỳ một bản sao nào. Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 MỤC LỤC I TỔNG QUAN ĐỀ XUẤT..........................................................4 II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC..........................................................6 III TỔNG QUAN LẠC VIỆT........................................................9 TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH:............9 IV PHẠM VI DỰ ÁN...............................................................12 4.1 Phân hệ 1: Hệ thống cáp mạng ...................................................................12 4.2 Phân hệ 2: Hệ thống mạng LAN và Wireless...............................................12 5 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN..................................................13 5.1 PHÂN HỆ 1: HỆ THỐNG CÁP MẠNG .........................13 5.1.1 Chức năng:..............................................................13 Hệ thống 1:Hệ thống Trunking................................................14 Sử dụng Trunking 200 x 50 x 1.5mm được nhúng nóng nhằm đảm bảo độ bền cơ học khi đi ngoài trời, có nắp che đậy, tháo gỡ và lắp ráp dễ dàng và có khả năng chống cháy trong vòng 2h. Tồng chiều dài :100m.......................................................14 Sử dụng trunking 200x 50x 1.5mm có nắp, được sơn tỉnh điện, chống ẩm. Tổng chiều dài: 150m............................................14 Hệ thống 2: Hệ thống Cáp Cat6..............................................14 Được thiết kế theo phương án phone – Data backup. Từ User outlet kéo dây Cat6 đến tủ tập trung tầng bấm vào patch panel cat6...............................................................................14 Hệ thống 3: Hệ thống Cáp quang............................................14 Hệ thống 4: Hệ thống cáp thoại 100pair.................................14 5.2 PHÂN HỆ 2: HỆ THỐNG MẠNG VÀ WIRELESS.................16 5.2.1 Hiện trạng:...............................................................................................16 5.2.2 Giải pháp...................................................................................................16 5.2.2Thiết bị.......................................................................................................17 5.3.2Sơ đồ kết nối..............................................................................................18 18 5.3.3 Quản Lý Dự Án............................................................19 5.3.4 Đảm Bảo Chất Lượng...............................................................................19 6 NHÂN SỰ DỰ ÁN...............................................................20 7.3 Điều Khoản Thanh Toán...............................................................................26 Trang 3 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 8 CHẤP THUẬN...................................................................26 I TỔNG QUAN ĐỀ XUẤT Lạc Việt hân hạnh đệ trình đề xuất cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho dự án “Thiết lập hệ thống hạ tầng thông tin mạng” theo yêu cầu của ABBANK. Với kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực̀: thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng; dịch vụ kỹ thuật tích hợp hệ thống, các giải pháp tổng thể; thiết kế, lắp đặt và quản trị dự án, chúng tôi sẽ đáp ứng được những yêu cầu cần thiết cho việc triển khai dự án “Thiết lập hệ thống hạ tầng thong tin mạng” tại ABBANK. Với tiêu chí cung cấp dịch vụ: đúng người, đúng phương pháp và đúng kinh nghiệm, chúng tôi tin Lạc Việt là sự lựa chọn tốt nhất cho Quí Khách hàng. Cấu trúc bản đề xuất Bản đề xuất được lập theo cấu trúc chuẩn của Lạc Việt, cụ thể như sau: • Phần 2 diễn giải sự tìm hiểu của chúng tôi về những yêu cầu công việc tại ABBANK. • Phần 3 cung cấp thông tin tổng quan về Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt, mô tả những kinh nghiệm chuyên môn và khả năng cung cấp những dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng. • Phần 4 mô tả phạm vi dự án theo yêu cầu công việc của ABBANK. Trang 4 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 • Phần 5 mô tả chi tiết phương pháp tiếp cận với từng công việc cụ thể và kế hoạch công việc nhằm đáp ứng từng phạm vi yêu cầu của dự án. • Phần 6 cung cấp cấu trúc tổ chức, kế hoạch quản lý và nhân sự đề xuất tham gia dự án. • Phần 7 liên quan đến phần đề xuất chi phí tài chính cho dự án, bao gồm cả phần đề xuất những hình thức thanh toán trong suốt quá trình triển khai dự án. • Phần 8 cung cấp mẫu chấp thuận đề xuất nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc phản hồi sự chấp thuận chính thức từ phía ABBANK. Khẳng định tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ Chúng tôi rất hài lòng nếu được phối hợp cùng với Quí Khách hàng trong việc tham gia triển khai dự án “Thiết lập hệ thống hạ tầng thông tin mạng”. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm chuyên môn cao và phương pháp luận chuyên nghiệp, chúng tôi tin tưởng sẽ hỗ trợ Quí Khách hàng một cách có hiệu quả, thoả mãn được nhu cầu công việc hiện tại và khẳng định vị thế chiến lược thành công trong tương lai. Tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ của Lạc Việt được thể hiện ở ba yếu tố: Lợi ích thực sự cho khách hàng, chuyên nghiệp và tiên phong. Trang 5 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC ABBANK đã đặt ra các yêu cầu công việc như sau: 1. Các yêu cầu chung về hạ tầng CNTT tòa nhà mà ABBANK mong muốn xây dựng a. Hạ tầng CNTT tòa nhà 170 (gọi tắt là Hạ tầng thông tin – HTTT) mà ABBANK mong muốn xây dựng là một hạ tầng CNTT i. Hiện đại ii. Quản trị tập trung iii. Có khả năng mở rộng cao và dễ dàng iv. Công nghệ của thiết bị, sản phẩm trong HTTT không lạc hậu trong vòng 5 năm tới v. HTTT cần được thiết kế và xây dựng với khả năng sẳn sàng cho việc tích hợp với hệ thống tòa nhà thông minh IBMS sẽ được triển khai sau này b. HTTT về căn bản bao gồm các thành phần sau i. Hệ thống Wired LAN ii. Hệ thống Wireless iii. Hệ thống Trunking c. Nhà thầu cần lên giải pháp và chi tiết hóa chi phí đầu tư cho 3 phần riêng biệt như đã nêu ở trên, các hạng mục liên quan hoặc ảnh hưởng qua lại giữa 3 hệ thống (nếu có) cần được liệt kê và giải trình. d. Nhà thầu cần phối hợp làm việc với đơn vị thi công Data Center (nếu có) để giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan hoặc cần phối hợp nhiều bên. 2. Thông tin và yêu cầu về hệ thống Wired LAN a. Hệ thống Wired LAN (gọi là LAN) bao gồm hai hệ thống (1) Hệ thống cáp Data cho tất cả CBNV ABBANK, máy in, máy ATM, camera, hệ thống điều khiển cửa, và các vị trí được chỉ định và (2) Hệ thống cáp Voice cho tất cả CBNV ABBANK b. Hệ thống có 1078 node (phân bổ chi tiết xem trong các tài liệu đi kèm) c. Tốc độ 1000Mbps Trang 6 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 d. Cáp mạng là cáp CAT6 e. Hệ thống cáp cho Voice và Data được xử lý như nhau từ các điểm tập trung tầng (các patch panel) đến các outlet cho CBNV. Hệ thống Voice kết nối về patch panel riêng, hệ thống Data kết nối về patch panel riêng f. Các patch panel Voice sẽ kết nối vào điểm tập trung ở Entrance room ở lầu 3, rồi từ điểm tập trung này kết nối vào tổng đài đặt trong Data Center của ABBANK, nhà thầu cần làm rõ phương án kết nối này g. Các patch panel Data sẽ kết nối vào Swith tầng, Switch tầng sẽ kết nối vào điểm tập trung ở Entrance room ở lầu 3, rồi từ điểm tập trung này kết nối vào Data Center, nhà thầu cần làm rõ phương án kết nối này h. Nhà thầu đề xuất phương án sử dụng hai công nghệ đồng, quang sao cho hợp lý, đúng với nhu cầu sử dụng của ABBANK, và phải có khả năng mở rộng, nâng cấp sau này i. Tất cả các thiết bị sử dụng cho hệ thống mạng LAN nói chung này phải đồng nhất, cùng nhà sản xuất và bảo hành ít nhất 20 năm cho kết nối và 05 năm cho chất lượng truyền dẫn. j. Nhà thầu cần phải có chứng chỉ bắt buộc về thiết kế lắp đặt hệ thống cáp do nhà thầu đề xuất k. Nhà thầu cần làm việc với hãng cung cấp cáp và hãng cung cấp cáp cần thực hiện việc cấp chứng chỉ bảo hành – bảo trì cho hệ thống mạng LAN sau khi hoàn tất l. Nhãn hiệu hệ thống cáp yêu cầu: Krone hoặc tương đương 3. Thông tin và yêu cầu về hệ thống Wireless a. Xây dựng giải pháp mạng không dây phủ sóng toàn tòa nhà 170 Hai Bà Trưng b. Hệ thống mạng không dây phải có khả năng thực hiện cơ chế chuyển vùng (roaming) giữa các thiết bị Access Point (AP), đảm bảo các thiết bị không dây đầu cuối được kết nối song song liên tục c. Các thiết bị AP phải được quản lý trên một thiết bị quản lý trung tâm. Thiết bị quản lý trung tâm được đặt ở lầu 3 và thiết bị này bắt buộc phải có khả năng tích hợp được với các hệ thống và firewall của các hãng khác d. Các AP phát sóng theo chuẩn 802.11b/g e. Thiết bị quản lý tập trung có khả năng tạo ít nhất 2 SSIDs, có khả năng tự động điều tiết số lượng user trên từng AP f. Hệ thống mạng không dây phải được bảo mật với nhiều phương thức chứng thực khác nhau như qua Web, RADIUS server, WEP, WPA-1, WPA-2, LDAP Server… g. Hệ thống mạng không dây cho phép chia người dùng thành ít nhất 2 thành phần, thành phần khách và thành phần CBNV của ABBANK với những chính sách khác nhau cho các thành phần này, yêu cầu hệ thống mạng không dây có phương án kết nối với AD server hiện tại của ABBANK nhằm hỗ trợ cho việc chứng thực CBNV qua hệ thống mạng không dây Trang 7 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 h. Phần cứng thiết bị yêu cầu: Cisco hoặc Alcatel 4. Thông tin và yêu cầu về hệ thống Trunking a. Thi công hệ thống ống ngầm từ hai hoặc các điểm tập hợp cáp bên ngoài vào 2 điểm tập hợp bên hông của tòa nhà (hệ thống trunking 01). Hệ thống trunking 01 này đòi hỏi làm việc với các đơn vị chức năng khác ngoài phạm vi của ABBANK, nhà thầu cần đảm bảo thực hiện được hệ thống này. b. Thi công 2 hệ thống máng cáp (hệ thống trunking 02) từ 2 điểm tập hợp trên vào 2 tủ rack đặt ở tầng hầm của tòa nhà c. Thi công hai hệ thống máng cáp (hệ thống trunking 03) từ 2 tủ rack về Entrance room đặt ở lầu 3 tòa nhà d. Thi công hệ thống máng cáp (hệ thống trungking 04) thông tầng từ các tầng về phòng entrance room lầu 3 tòa nhà e. Các hệ thống trunking này phải đảm bảo được mỹ thuật, kỹ thuật. Với hệ thống ống ngầm cần đảm bảo tính an toàn với độ bền cao; với hệ thống trunking ngoài trời cần thiết kế bằng kim loại đặc dụng (rộng: 200mm, cao: 50mm, độ dày kim loại tối thiểu 1,2mm), chống thấm, sơn tĩnh điện, có nắp đậy, tháo gỡ và lắp ráp dễ dàng, và có khả năng chống cháy trong 2h; với hệ thống trunking bằng nhựa, yêu cầu đường kính tối thiểu 110mm, chống cháy trong 2h Với những yêu cầu đặt ra, ABBANK đề nghị Lạc Việt Computing Corp đề xuất cung cấp dịch vụ giải pháp chuyên nghiệp nhằm đáp ứng được những mục tiêu công việc nêu trên. Trên cơ sở hiểu được yêu cầu công việc của Quí Khách hàng, chúng tôi trân trọng lập đề xuất nêu rõ phạm vi dự án, phương pháp tiếp cận, tố chức nhân sự dự án, kế hoạch triển khai và chi phí dịch vụ cho toàn bộ dự án kính gởi Qúi Khách hàng xem xét. Trang 8 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 III TỔNG QUAN LẠC VIỆT Thành lập năm 1994, đạt chứng chỉ ISO9001 tháng 8, 2000; chứng chỉ CMMI và tiêu chuẩn BRP về quản lý chất lượng phần mểm; là nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ Dell từ năm 1997, Lạc Việt là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp công nghệ thông tin toàn diện. Lạc Việt có đầy đủ năng lực và săn sàng phục vụ các ngành công nghiệp với các sản phẩm đạt giải thưởng cao: - AccNet ERP được minh chứng với hàng ngàn khách hàng trong và ngoài nước tin dùng. - Giải pháp nội dung số (Digital Content Solutions): cung cấp hàng loạt từ điển Anh Việt, Việt Anh, Hoa Việt, Pháp Việt…, phần mềm dịch tự động, Sách điện tử,… - Hệ thống thông tin hợp nhất (Unified Information Solutions): cung cấp các giải pháp cho về hợp nhất thông tin trên các hệ điều hành Unix, Linux,... - Giải pháp hạ tầng mạng và hệ thống phần cứng toàn diện (System Integration Center), hiệu quả và tiết kiệm bằng việc liên kết hỗ trợ từ các đối tác tên tuổi. Với khoảng 350 nhân viên trên khắp 3 miền: TpHCM, Đà Nẵng, Hà Nội, đội ngũ quản lý mang đặc điểm riêng biệt giữa kiến thức và kinh nghiệm. Chúng tôi tôn trọng từng cá nhân trong tập thể và công nhận sự thành công hôm nay của chúng tôi phụ thuộc vào những cam kết, năng lực và sự kết hợp của tât cả tập thể. TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH:  Nhiệm vụ: Thiết lập hệ thống thông tin hữu ích cho các tổ chức và doanh nghiệp.  Giá trị của chúng tôi: Giải pháp sáng tạo. Dịch vụ chuyên nghiệp. Khách hàng tiềm năng  Tầm nhìn: Trở thành một trong 5 công ty hàng đầu cung cấp hệ thống và dịch vụ tích hợp của Việt Nam vào năm 2010.  Mục tiêu kinh doanh: 1. Đạt Cisco Silver Partner vào Q2FY09 2. Doanh số tăng gấp đôi trong vòng 3 năm (đến năm 2008) Đối tác:   - Về phần cứng, hệ thống mạng, PC, laptops, servers và hệ thống lưu trữ: DELL|EMC, CISCO. - Về phần mềm: Microsoft (Gold Partner), Symantec (Silver Partner), IBM (software), - Về hệ thống bảo mật: Cisco (Premier Partner), Symantec, Trend Micro. - Datacenter: Systimax, Krone, APC, AMP. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp: Trang 9 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 1. Giải pháp mạng và dịch vụ tích hợp hệ thống: Dựa trên chuyên môn sâu về kỹ thuật mạng và giải pháp phần cứng, LẠC VIỆT có khả năng làm hài lòng các nhu cầu về 1 giải pháp tổng thể, từ việc khảo sát, thiết kế, triển khai, cấu hình, bảo trì hệ thống. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với những hệ thống hiệu quả với chi phí thấp nhất với công nghệ 10/100Mbps, Gigabit/10Gbps Ethernet hoặc wireless 802.11a/b/g hay 802.16, Frame Relay và ATM. 2. Giải pháp mạng và datacenter: LẠC VIỆT cung cấp cho doanh nghiệp hệ thống mạng hàng đầu đảm bảo duy trì ổn định 24/7, đáp ứng nhu cầu hiện tại và trong tương lai theo kế hoạch định sẵn. Những thiết kế của chúng tôi dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế về mạng như EIA/TIA, CCITT và ISO đã cung cấp hàng nghìn giải pháp mạng, từ giải pháp băng thông rộng đến CAT5, CAT5e or CAT6. Giải pháp tổng thể cho Datacenter (của Emerson và APC) hiệu quả cao, dễ quản lý, đảm bảo an toàn và duy trì độ ổn định cao cho các thiết bị mạng và server. Các công cụ và thiết bị thi công của LẠC VIỆT được trang bị chuyên nghiệp, hiện đại cho phép đội ngũ kỹ thuật dễ dàng lắp đặt, điều khiển, kiểm tra và theo dõi hệ thống hiệu quả. Do đó, các lỗi thi công được nhanh chóng phát hiện và kịp thời khắc phục. 3. Tích hợp đa giao thức cho phép kết nối linh hoạt - Tích hợp âm thanh, hình ảnh và dữ liệu trên cùng 1 hệ thống được chuyển mạch 3 lớp và 3-4 lớp định tuyến. Cung cấp và triển khai hệ thống tổng đài số (Erricson), hệ thống cáp cấu trúc, trung tâm dữ liệu (datacenter), giải pháp điều khiển từ xa (Remote Access), định tuyến đa giao thức (Multiprotocol routers), video conference, ATM, X.25, Frame Relay và ISDN. - Quản lý mạng tích hợp: LAN/WAN/MAN, VLAN, WLAN (Wireless LAN) dựa trên SNMP, RMON. - Mạng cục bộ Intranet/VPN: Web facilities, Security, Clustering, RAID, ADSL. - Kỹ năng quản lý dự án của LẠC VIỆT đã được minh chứng qua các dự án mạng lớn và phức tạp trên khắp 3 miền Việt Nam. 4. Hệ thống máy chủ, lưu trữ NAS & SAN Hệ thống máy chủ DELL với khả năng xử lý cao, hiệu quả, khả năng mở rộng và độ sẵn sàng cao được khai thác tối đa thông qua dịch vụ nổi trội của LẠC VIỆT. Để đơn giản hoá công việc vận hành, tiết kiệm thời gian và bảo đảm hệ thống được khai thác hiệu quả, Khách hàng có thể yêu cầu đội ngũ kỹ sư LẠC VIỆT tư vấn cài đặt các giải pháp khác nhau tùy theo nhu cầu hiện tại: MS Windows Server, Sun Solaris, Linux, Share Point Portal Server, IBM Lotus Notes, MS Exchange Server … Bên cạnh đó, giải pháp lưu trữ linh hoạt, khả năng mở rộng cao của DELL|EMC về SAN, NAS cung cấp cho Khách Hàng nhiều sự lựa chọn phù hợp với tình hình kinh doanh và ngành nghể chuyên biệt. 5. PC, WORKSTATION, NOTEBOOK, PDA Nhiều chủng loại máy để bàn PC, notebook với độ linh hoạt và ổn định cao cùng với kỹ thuật mới nhất được cập nhật liên tục từ DELL và INTEL cung cấp cho Khách Hàng nhiều sự lựa chọn và 1 hệ thống duy trì bền bỉ, liên tục. 6. Các loại hình dịch vụ đa dạng, phong phú: Trang 10 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 - Hỗ trợ người dùng: helpdesk, tư vấn chuyên sâu cho các ứng dụng. - Bảo trì hệ thống và quản trị mạng: bảo trì cho các thiết bị thông thường, sửa chữa, nâng cấp, phục hồi dữ liệu… - Tư vấn và hỗ trợ hệ thống bảo mật và ngăn ngừa bùng phát. - Tất cả các dịch vụ trên được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên dày dạn kinh nghiệm với các bằng cấp cao của đối tác Dell, Cisco, Microsoft, … trên khắp 3 miền Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. HCM. Mọi chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Lạc Việt Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt TRẦN THỊ THANH BÌNH Sales Manager 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8 Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Điện thoại: 08-3842 3333 – số máy nhánh: 411 Số fax: 08-842 2370 Email: tttbinh@lacviet.com.vn Trang 11 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 IV PHẠM VI DỰ ÁN Nhằm thỏa mãn những yêu cầu công việc của Quí Khách hàng, chúng tôi xin đề xuất dự án cung cấp dịch vụ bao gồm Phân hệ 1: Hệ thống Cáp mạng ; Phân hệ 2: Hệ thống mạng LAN; Phân hệ 3: Hệ thống kết nối Internet; Phân hệ 4: Giải pháp bảo mật và an toàn thông tin ; Phân hệ 5: Hệ thống Server; Phân hệ 6 - Hệ thống sao lưu dữ liệu . Phạm vi Quản lý Dự án và Đảm bảo Chất lượng được Lạc Việt mặc định thực hiện trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ. 4.1 Phân hệ 1: Hệ thống cáp mạng . Làm nhiệm vụ kết nối địa lý phục vụ cho việc liên kết các mạng LAN, WAN, các hệ thống điện thoại,... trong toàn bộ toà nhà. 4.2 Phân hệ 2: Hệ thống mạng LAN và Wireless. Làm nhiệm vụ liên kết các vị trí địa lý, các thành phần riêng lẻ lại với nhau, tạo môi trường hoạt động cho Công ty TNHH Một Thành Viên Xe Khách Sài Gòn. Trang 12 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 5 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 5.1 PHÂN HỆ 1: HỆ THỐNG CÁP MẠNG 5.1.1 Chức năng: Hệ thống cáp cho khu nhà : làm nhiệm vụ kết nối địa lý, tạo mối liên kết giữa các phòng ban trong công ty với nhau, liên kết các thiết bị phục vụ cho hệ thống mạng LAN. 5.1.2 Quan điểm thiết kế và tiêu chuẩn của hệ thống cáp:  Hệ thống cáp là cơ sở hạ tầng khó thay đổi, tốn kém - phụ thuộc chặt chẽ vào bố trí của Phòng Dữ liệu trung tâm (DLTT) và cấu trúc của khu nhà . Do đó, nên thực hiện một cách cơ bản, lâu dài - nghĩa là: - Theo đúng các chuẩn IEEE về các thiết bị cáp. - Chọn thiết bị thật tốt (không suy biến trong 25 năm). - Có thiết kế và cấu trúc tốt. - Mỹ thuật và được kiểm định bằng máy đo chuyên nghiệp.  Theo thống kê, trên 90% các trục trặc xảy ra trên mạng là các trục trặc liên quan đến hệ thống cáp. Hệ thống cáp là cơ sở hạ tầng của mạng cục bộ. Mạng không thể hoạt động ổn định, liên tục dù các máy tính, thiết bị mạng có tốt đến đâu chăng nữa mà hệ thống cáp không ổn định, không đạt yêu cầu kỹ thuật.  Với hệ thống cáp cấu trúc đúng, người ta có thể dễ dàng thêm, bớt, di chuyển các máy tính, các thiết bị mạng không làm đình trệ công việc của toàn hệ thống. Mặt khác, mọi thay đổi liên quan đến hệ thống cáp nói chung sẽ rất mất thời gian và ảnh hưởng đến công việc của nhiều người, nhiều bộ phận, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống nếu thiết kế ban đầu không đúng. 5.1.3  Với hệ thống cáp có cấu trúc, người ta dễ dàng xác định phần tử của cáp bị trục trặc, dễ dàng tách ra khỏi hệ thống để xử lý mà không làm ảnh hưởng đến các phần tử còn lại trong hệ thống, cũng như việc dễ dàng phát triển hệ thống cáp mà không phá vỡ mô hinh tổng quát của hệ thống được xây dựng từ đầu.  Dự án này thiết kế cho việc xây dựng một hệ thống cáp cho khu nhà.  Hệ thống cáp được thiết kế theo tiêu chuẩn IEEE, sẵn sàng cung cấp giải thông đến 1000 Mb/s. Mô tả chi tiết thiết kế hệ thống cáp: 5.1.3.1 Cơ sở hạ tầng cáp mạng cho khu nhà : a) Hệ thống cáp Data và Voice cho văn phòng công ty: Trang 13 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 Hệ thống 1:Hệ thống Trunking Hệ thống truking 1: Từ điểm tập kết 2 bên hông tòa nhà đến 2 tủ 27U đặt tại tầng hầm Sử dụng Trunking 200 x 50 x 1.5mm được nhúng nóng nhằm đảm bảo độ bền cơ học khi đi ngoài trời, có nắp che đậy, tháo gỡ và lắp ráp dễ dàng và có khả năng chống cháy trong vòng 2h. Tồng chiều dài :100m Hệ thống trunking 2: Từ tủ 27U tại tầng trệt đến phòng entrance room lầu 3, và 2 đường trục xương sống tòa nhà Sử dụng trunking 200x 50x 1.5mm có nắp, được sơn tỉnh điện, chống ẩm. Tổng chiều dài: 150m. Hệ thống 2: Hệ thống Cáp Cat6 Được thiết kế theo phương án phone – Data backup. Từ User outlet kéo dây Cat6 đến tủ tập trung tầng bấm vào patch panel cat6. Đường Data Backbone sử dụng cáp đồng CAT6 để kết nối các switch từng tầng về entrance room lầu 3. Hệ thống 3: Hệ thống Cáp quang .Sử dụng 2 sợi cáp quang Multimode 4 cores từ điểm tập kết trước tòa nhà vào tủ 27U tại tầng hầm Từ điểm tập kết tại tầng hầm kéo 2 sợi cáp quang Multimode 4 cores vào entrance room tại lầu 3. Mỗi tầng kéo 2 sợi cáp quang 4 cores về phòng entrance room tại lầu 3 nhằm mục đích backup và mở rộng sau này cho hệ thống Cat6 cáp trục Hệ thống 4: Hệ thống cáp thoại 100pair Mỗi tầng kéo 2 sợi 100 pairs về phòng entrance room tại lầu 3 . Các dây 100 pairs đươc bấm vào patch panel đặt trong tủ phân phối từng tầng. Tại điểm tập kết lầu 3 dây 100pairs được bấm vào MDF 2000pairs  Các sợi cáp được dán nhãn đánh số cẩn thận để thuận tiện cho việc quản lý, khắc phục sự cố cũng như nâng cấp trong tương lai.  Toàn bộ hệ thống sau khi thi công sẽ được kiểm tra tại mỗi điểm làm việc (node mạng) bằng máy đo chuyên dụng FLUKE đảm bảo các thông số quy định như : khoảng cách; độ suy hao..  Kết quả kiểm tra cáp sẽ được in thành bản report và sẽ được bàn giao cho khách hàng sau khi nghiệm thu công trình. • Đặc điểm kỹ thuật của Máy kiểm tra cáp - Fluke DTX 1800: Trang 14 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009  Là loại thiết bị kỹ thuật số có khả năng kiểm tra nhanh, chính xác các loại cáp theo các chuẩn được hướng dẫn trong TIA/EIA-568-B.2-1 và IEC 61935-1.  Kiểm tra được các loại cáp đôi bọc hoặc không bọc chống nhiễu (STP và UTP): o o Máy Fluke DTX 1800 o o o o TIA Categogy 3, 4, 5e và 6 : 100 Ω. ISO/IEC Class C and D : 100 Ω and 120 Ω. Foil-ScreenedTwisted Pair (ScTP). TIA Category 3, 4, 5. 5E and 6: 100 Ω. o Thông số kiểm tra cho độ dài 100m: ISO/IEC Class C and D: 100 Ω and 120 Ω. 150 Ω IBM Type 1, 6 and 9 (adapter required). -  Kiểm tra được các chuẩn: o o o o o TIA Category 3 and 5E per Addendum # 5 to TIA/EIA 568A. TIA Category 5 (new) per TIA TSB – 95. TIA Category 6 per TIA Addendum #1 to TIA/EIA – 568B. ISO/IEC 11801 Class C and D. STP Cabling (IBM Type 1, 150 Ω). ANSI TP-PMD. IEEE 802.3 10Base 5, 10Base2. IEEE 802.3 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T. IEEE 802.5. o Thông số kiểm tra cho độ dài 300m,  Tự động kiểm tra trên các cặp dây.  Ngòai ra, có thể chọn tự động kiểm tra (Autotest ) thực hiện tất cả các bước kiểm tra cần thiết để xác định đường cáp đáp ứng các chuẩn chỉ ra như:  In kết quả dưới dạng File hoặc giấy. 5.1.3.2 - Wiremap. Insertion loss (attenuation). Pair-to-pair NEXT loss. Power sum NEXT loss. Pair-to-pair ELFEXT. Power sum ELFEXT. Return loss. Propagation delay. Delay skew. D.C. loop resistance. 500m, 1000m: - Pair-to-pair NEXT Loss. - Power sum NEXT Loss. - Return Loss. - Propagation Delay(chỉ dùng nếu cuộn cáp hoặc đoạn cáp chưa gắn đầu cuối (terminated). - Delay Skew (chỉ dùng nếu cuộn cáp hoặc đoạn cáp chưa gắn đầu cuối (terminated). Các phụ kiện cho hệ thống cáp trong khu nhà : Cat5e or Cat6 4 pair Patch Panel Patch cord RJ45 Jack RJ45  Patch Panel: Là bộ tập trung dây cáp (loại 24 cổng), cho phép người quản lý mạng dễ dàng quản lý hệ thống cáp, dễ dàng phát hiện và khắc phục khi có sự cố trong hệ thống cáp.  Outlet: Với loại 2 cổng, cho phép các máy trạm kết nối đến hệ thống cáp một cách linh hoạt. Nhờ các Outlet, các máy trạm có thể dễ dàng thay đổi vị trí mà Trang 15 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 không phải thay đổi gì trong hệ thống cáp, chỉ cần thay đổi đoạn cáp UTP nối từ Outlet đến máy.  Máng cáp: Do nhu cầu thẩm mỹ của hệ thống, các sợi cáp sẽ được chứa trong máng cáp này. Máng cáp có nhiều loại như: máng cáp cho cáp liên tầng, máng cáp dọc tường, máng cáp trên laphon,...  Rack 19 inch – 27U: Tủ đựng thiết bị mạng, có thể chứa các DataSwitch, Patch Panel, cũng như các thiết bị khác như modem, Router, các File Server,..., nhằm tăng độ tin cậy cho các thiết bị, đồng thời tăng tính hiện đại và thẩm mỹ. 5.1.3.3 Sơ đồ đi cáp UTP và cáp thoại cho Khu nhà : ( Xem bản vẽ kèm theo) 5.1.4 5.2 Lợi ích của giải pháp: • Hệ thống cáp được thiết kế theo kiến trúc cáp có cấu trúc làm cho việc quản lý và tổ chức hệ thống cáp của người quản lý được chặt chẽ và nhẹ nhàng, đồng thời khắc phục sự cố nhanh chóng và dễ dàng. • Hệ thống cáp được thiết kế theo kiến trúc trên có lợi ích như sau: o Tạo sự linh hoạt, thoải mái phù hợp với vị trí, diện tích sử dụng của từng phòng ban. o Xoá bỏ việc hư hại một điểm làm ảnh hưởng đến nhiều điểm khác. • Về cáp mạng cho hệ thống mạng LAN, cáp xoắn đôi không bọc giáp Category 6 (chuẩn 6) được chọn cho các kết nối đến vùng làm việc tại các phòng trong Công ty bởi vì các công nghệ LAN trong tương lai có thể yêu cầu hệ thống cáp hỗ trợ băng thông lớn hơn. • Cáp Category 6 hỗ trợ băng thông lên đến 250MHz. Các thông số của tiêu chuẩn truyền dẫn như insertion loss, near end crosstalk (NEXT), return loss, và equallevel far end crosstalk (ELFEXT) đều được cải thiện tốt hơn. PHÂN HỆ 2: HỆ THỐNG MẠNG VÀ WIRELESS 5.2.1 Hiện trạng: - Ngân hàng hiện có một tầng hầm, 1 tầng trệt, 8 lầu và 1 sân thượng, theo sơ đồ bản vẽ thì tầng hầm không lắp đặt máy tính. - Các tầng còn lại kể cả sân thượng đều có lắp đặt máy tính nên nhu cầu sử dụng wireless là cần thiết. - Do nhu cầu phủ sóng cho toàn bộ các khu làm việc nên việc nên cần phải bố trí các wireless sao cho tín hiệu song được tốt nhất. - Tận dụng lại các thiết bị mạng đã có sẵn và trang bị thêm + CISCO ROUTER 1841-HSEC-K9 - số lượng 1 + CARD CISCO HWIC-1FE - số lượng 1 + 3COMSWITCH 48PORTS 1GB - số lượng 2 5.2.2 Giải pháp Diện tích sử dụng của các tầng khoảng 650 mét vuông ( 32x20) và các Trang 16 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 phòng ít bị che chắn do chủ yếu dung các cửa kính nên sẽ lắp đặt mỗi tầng một access point ngoại trừ tầng hầm. - Các Access Point sẽ đặt tại vị trí thuận tiên nhất , đảm bảo phủ sóng toàn bộ các tầng.  Tạo thành một hệ thống mạng liên kết thống nhất giữa các phòng ban trong ABBANK với hệ thống an ninh đảm bảo tài nguyên riêng không bị truy cập trái phép. o Thêm, bớt, di chuyển người dùng trong ABBANK không phụ thuộc vào vị trí cổng ở đâu và cũng không phải cấu hình lại mạng. 5.2.2 5.3 Thiết bị Wireless Controller - Cung cấp các giải pháp về quản lý tập trung, roaming, khách hang truy cập ( guest access), có khả năng mở rộng lên chuẩn 802.11n với chi phi thấp. - AIR-WLC2112-K9 quản lý tập trung lên đến 12 Access point, - AIR-WLC2125-K9 quản lý tập trung lên đến 25 Access point, - AIR-WLC4402-50-K9 quản lý tập trung lên đến 50 Access point. - Wireless Controller hổ trợ tính năng QoS, authentication, encryption. - Access Point 1252 agn - Hổ trợ chuẩn 802.11a/g/n. - Hổ trợ nguồn Standard AC. - Có thể hoạt động như 1 access point độc lập hoặc cùng với Wireless Controller cho việc quản lý tập trung và các dịch vụ di động - ACS 4.2 software loaded on 1113 - Sử dụng trong mục đích bảo mật, dễ dàng tạo và quản lý các tài khoản khách hàng ( guest accounts) - Cho phép những nhân viên đã được cấp quyền tạo guest account - Giao diện sử dụng trực quan nên việc hướng dẩn tạo và kiểm soát account guest dễ dàng, - Nắm giữ thông tin chi tiết về guest trong thời gian thực ( real-time monitoring) - Thiết bị - 9 x Access Point 1252 agn (AIR-LAP1252AG-E-K9) - 1x Wireless Controller (AIR-WLC2112-K9) - 1x Cisco Secure ACS for Authen, Author and Account Appliance (CSACSE-1113K9) Trang 17 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 5.3.2 Sơ đồ kết nối TẦNG THƯỢNG TẦNG 08 (như tầng 7) switch TẦNG 07 Cisco AccessPoint 1252 series TẦNG 06 (như tầng 7) TẦNG 05 (như tầng 7) TẦNG 04 (như tầng 7) Cisco AccessPoint 1252 series Cisco Secure ACS for Authen, Author and Account ODF Cisco switch 3500 series TẦNG 03 Cisco WLAN Controller 2100 Series TẦNG 02 (như tầng 7) TẦNG 01 (như tầng 7) TẦNG TRỆT (như tầng 7) ODF ISP TẦNG HẦM ISP Trang 18 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 5.3.3 Quản Lý Dự Án Phương pháp Quản lý Dự án của Lạc Việt được thiết kế nhằm đảm bảo cho việc khởi động, thực thi, và kết thúc dự án được tiến hành một cách có hiệu quả. Từng giai đoạn bao gồm những công việc chính như sau: • Khởi động Dự án Hoàn tất việc định hướng và sắp xếp công việc. Thống nhất việc tổ chức nhân sự dự án. Xác nhận kế hoạch công việc cho toàn bộ Dự án. Tổ chức Ban Thường trực Dự án. Định hướng nhóm triển khai Dự án. Họp khởi động dự án. Triển khai qui trình Quản trị Dự án. Triển khai qui trình Đảm bảo Chất lượng. • Thực thi Dự án Theo dõi tiến trình triển khai Dự án. Quản lý các vấn đề phát sinh. Chuẩn bị báo cáo tình hình Dự án. Họp báo cáo tình hình dự án. Quản lý kiểm soát thời gian. Quản lý qui trình Đảm bảo Chất lượng. Quản lý thay đổi. • Kết thúc Dự án Chuẩn bị báo cáo tổng kết Dự án. Họp nội bộ xem xét báo cáo tổng kết. Trình bày báo cáo tổng kết Dự án cho khách hàng. Cập nhật chia sẽ kiến thức. Kiểm soát Đảm bảo Chất lượng toàn bộ dự án. 5.3.4 Đảm Bảo Chất Lượng Qui trình Đảm bảo Chất lượng của Lạc Việt được thiết kế nhằm bảo đảm cho các kết quả chuyển giao đạt được chất lượng mong đợi đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của khách hàng. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi đòi hỏi tất cả các thành viên tham gia Dự án đặc biệt lưu ý đến những rủi ro và những tiêu chuẩn áp dụng nhằm quản lý những rủi ro cho Dự án. Phương pháp Đảm bảo Chất lượng bao gồm những công việc chính như sau: - Hiểu được nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng. Tạo niềm tin cho khách hàng. Theo dõi tiến trình chuyển giao dịch vụ. Theo dõi và đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng. Đánh giá và chia sẽ rủi ro. Học hỏi và chia sẽ kinh nghiệm. Trang 19 / 27 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt Thiết lập hệ thống mạng cho Ngân Hàng An Binh - Đề xuất 16/03/2009 6 NHÂN SỰ DỰ ÁN Chúng tôi sẽ tổ chức nhóm Dự án bao gồm những thành viên của ABBANK và những chuyên viên của Lạc Việt tại Văn phòng khu vực TP.HCM. Nhân sự nhóm Dự án tối thiểu sẽ bao gồm những thành viên sau đây: Phía NH An Bình:   Giám đốc: Trưởng phòng IT Phía Lạc Việt:        Quản lý Dự án Chuyên viên tư vấn & thiết kế dự án Chuyên viên tư vấn & thiết kế dự án Trần Thị Thanh Bình Nguyễn Ngọc Phương Trúc Mai Hữu Hạnh Kỹ sư triển khai Kỹ sư triển khai Kỹ sư triển khai Đỗ Thành Hưng Mạch Khải Minh Nguyễn Văn Huy Nhân sự tham gia Dự án phía Lạc Việt đã được chọn lựa kỹ, bao gồm những cá nhân giàu kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực CNTT cũng như sự tận tâm trong việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Qúi Khách hàng. Trong quá trình triển khai Dự án, Quí Khách hàng có quyền yêu cầu Lạc Việt thay thế nhân sự nếu nhận thấy kỹ năng chuyên môn không đạt yêu cầu. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ nổ lực tối đa nhằm không làm gián đoạn tiến trình triển khai Dự án. Mọi trì hoãn, nếu xảy ra, do Lạc Việt không cung cấp đủ nhân sự cần thiết, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi khoản chi phí trực tiếp phát sinh liên quan đến sự trì hoãn. Có thể xem xét đây là một trong số những điều khoản chính thức trong hợp đồng kinh tế sau này. Trang 20 / 27
- Xem thêm -