Tài liệu Bài báo cáo thực tập-hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu công nghiệp

 • Số trang: 30 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 129 |
 • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP Các thành viên: H Th Tân Duy Tr n Văn Mi Hoàng Anh Vũ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP I. MỞ ĐẦU II. HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP III. CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XLNT CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG IV. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ V. KẾT LUẬN I. MỞ ĐẦU  Tốc độ phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp, khu chế xuất đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ Cả nước có 135 khu chế xuất, khu công nghiệp đã được thành lập, với tổng diện tích trên 15,8 ngàn ha. Mặt trái của sự phát triển các KCN là vấn đề ô nhiễm môi trường, một lượng lớn nước thải từ các KCN được phát sinh là nguy cơ tiềm tàng tác động xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. II. HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG TẠI CÁC KCN  Ô nhiễm nước thải là phổ biến nhất ở các KCN. Mặc dù tất cả các dự án thành lập KCN đều được các cơ quan có chức năng xem xét kỹ về vấn đề bảo vệ môi trường, nhưng do quá trình giám sát không chặt chẽ vì vậy ở một số KCN vẫn để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Cả nước mới chỉ có 18 KCN đã đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải tập trung, còn các KCN khác, hệ thống nước thải tập trung đang xây dựng hoặc chưa được đầu tư. II. HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG TẠI CÁC KCN  Trong nội tại một KCN, công tác xử lý nước thải của các doanh nghiệp không thống nhất và tập trung. Trên thực tế, chỉ một số KCN đang tiến tới việc hoàn thiện phần còn lại của hệ thống xử lý, phần lớn các KCN còn lại đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng các công trình hạ tầng BVMT. Đối với các KCX-KCN đã xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, có hệ thống xử lý nước thải đều đã thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp vào đầu tư khá lớn. III. CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG 1.Thành phần, tính chất nước thải tập trung ở các khu công nghiệp Các KCN tập trung có thành nước thải rất phức tạp, nhưng thường phân thành 3 loại sau: - Nước thải sản xuất - Nước thải sinh hoạt -Nước mưa Ở đây chủ yếu ta xét nước thải sản xuất. Đặc điểm nổi bật của nó là rất đa dạng về thành phần và khối lượng. SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI NƯỚC THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Khối lượng và chế độ thải nước, thành phần và tính chất nước thải tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là: + Nguyên liệu và các hóa chất sử dụng trong sản xuất. + Dây chuyền công nghệ sản xuất. + Chất lượng nước tiêu thủ cho các quá trình sản xuất. + Điều kiện địa phương. Người ta phân biệt hai nhóm nước thải sản xuất. Đó là nước thải không bẩn (quy ước là sạch) và nước bẩn. -Nước thải sản xuất không bẩn chủ yếu tạo ra khi làm nguội và trong quá trình ngưng tụ hơi nước, trạm lạnh. -Nước thải sản xuất bẩn có thể chứa các loại tạp chất khác nhau (hữu cơ hoặc vô cơ) Để nghiên cứu xác định khối lượng, thành phần, tính chất nước thải, phải biết được tình hình sử dụng và thải nước của từng công đoạn sản xuất, tính chất, thành phần nước thải tạo ra Sau đó tiến hành nghiên cứu về nước thải của từng phân xưởng, dây chuyền, máy móc, rồi nước thải của toàn bộ KCN. 2. Cơ sở chọn phương pháp xử lý nước thải cho các KCN tập trung a. Khảo sát và thu thập số liệu cơ sở: -Trong điều kiện lý tưởng,ở mỗi KCNTT nên có mạng lưới thoát nước riêng biệt để dẫn và xử lý riêng từng loại nước thải trên. - Song hầu hết các KCNTT thiết kế- xây dựng mới không thể có hệ thống thoát nước lý tưởng đó được. Kết quả là một hỗn hợp nước thải với số lượng nhiều mà không một phương pháp nào có thể xử lý được. 2. Cơ sở chọn phương pháp xử lý nước thải cho các KCN tập trung b. Cơ sở để xây dựng mô hình công nghệ xử lý nước thải cho KCNTT  Trong một KCNTT có rất nhiều nhà máy, phân xưởng sản xuất khác nhau, vì thế thành phần nước thải cũng rất phức tạp. Sau đây là công nghệ xử lý nước thải có thể dùng cho một số ngành công nghiệp riêng biệt, dựa vào đó các nhà kỷ thuật môi trường có thể lựa chọn các công nghệ thích hợp nhất cho các KCNTT. I- Xử lý sinh học. II- Lắng. III- Tuyển nổi. IV- Tách hệ dầu/nước. V- Kết tủ bằng đông tụ. VI- Trung hoà IV. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ Để thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải KCN tập trung cần phải tìm cách tái sử dụng nước nội tại ngay trong dây chuyền sản xuất ở mức càng nhiều càng tốt, nghĩa là tăng phạm vi khép kín của dây chuyền sản xuất. Bằng cách quay vòng sử dụng nước không những sẽ tiết kiệm được chi phí xử lý nước thải mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Các phương pháp xử lý nước thải thường được áp dụng là: - Xử lý sơ bộ (xử lý bậc 1) bằng cách lắng, lọc - Xử lý bậc 2 là keo tụ, trung hoà, ô xy hoá, phản ứng hiếu khí và kỵ khí (ủ mêtan) - Xử lý bậc 3 là hấp phụ các bon, trao đổi ion, điện thẩm tách, thẩm thấu ngược, khử nitơ, phốt pho v.v…siêu lọc, bay hơi. Quy trình công nghệ xử lý nước thải NT Xử lý cơ học Xử lý sinh học Xử lý bùn cặn Đầu ra + Xử lý cơ học: loại bỏ rác, cặn… điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải + Xử lý sinh học hiếu khí (bùn hoạt tính) kết hợp quá trình khử Nitơ (Nitrification and Denitrification): loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải (có khả năng phân hủy sinh học) + Xử lý bùn cặn: giảm độ ẩm của bùn trước khi thải bỏ theo quy định Ưu điểm - Có khả năng đệm trong trường hợp lưu lượng nước thải ở mức cao hoặc trong nước thải có độc chất - Hạn chế tối đa mùi hôi - Quá trình xử lý rất ổn định, vận hành hệ thống đơn giản - Chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng thấp.
- Xem thêm -