Tài liệu Bài báo cáo-thiết kế hệ thống nạp thuốc có giao diện bắt chước sinh học

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

I. Lịch sử phát triển II. Giới thiệu các hệ thống nạp thuốc III. Hệ thống nạp thuốc Chitosan IV. Hệ thống nạp thuốc Liposome I. Lịch sử phát triển Khi vào cơ thể thuốc có những cách tác dụng nào? I. Lịch sử phát triển Tại chỗ Toàn thân I. Lịch sử phát triển I. Lịch sử phát triển Tác dụng chính Tác dụng phụ I. Lịch sử phát triển X X I. Lịch sử phát triển I. Lịch sử phát triển ƢU ĐIỂM NHƢỢC ĐIỂM  Tăng khả năng vận chuyển thuốc hướng đích, đủ liều đến các bộ phận và tổ chức sống cần điều trị  Làm giảm sự tập trung của thuốc tại những vùng, các bộ phận và các tổ chức sống lành tính  Làm giảm tác dụng phụ ở mức nhỏ nhất .  Vật liệu sử dụng có tính độc hoặc không tương hợp sinh học, sự phân hủy tạo các sản phẩm phụ không mong muốn  Mắc tiền hơn phương pháp truyền thống II. Giới thiệu hệ thống nạp thuốc HỆ THỐNG NẠP THUỐC NHỜ CÁC CHẤT PHÂN GIẢI SINH HỌC II. Giới thiệu hệ thống nạp thuốc Polylactide, polyglycolide và các copolymer của chúng Polyanhydride, polyorthoester II. Giới thiệu hệ thống nạp thuốc Hạt nano từ tính thường dùng là ô-xít sắt (magnetite Fe3O4, maghemite α-Fe2O3) có tính siêu thuận từ Thuốc được gắn với hạt nano từ tính Chất cao phân tử có tính tương hợp sinh học như PVA, PVLA, PCL, detran hoặc silica… II. Giới thiệu hệ thống nạp thuốc HỆ THỐNG NẠP THUỐC TRƢƠNG PHỒNG KHUẾCH TÁN Điểm cân bằng chứa 60-90% dịch và 1030% polymer II. Giới thiệu hệ thống nạp thuốc HỆ THỐNG NẠP THUỐC BƠM THẨM THẤU Áp suất thẩm thấu Độ hòa tan của thuốc Kích thước của lỗ phóng thuốc Màng bán thấm CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Màng linh động II. Giới thiệu hệ thống nạp thuốc HỆ THỐNG NẠP THUỐC BƠM THẨM THẤU Ƣu điểm Thuốc được phóng thích từ hệ thống này không phụ thuộc pH hay những thông số sinh lý khác của cơ thể và hoàn toàn có thể sửa đổi đặc tính phóng thuốc thông qua việc tối ưu hóa tính chất của thuốc và hệ thống bơm thẩm thấu . III. Hệ thống nạp thuốc Chitosan Chitosan có thể tìm thấy trong tự nhiên từ động vật giáp xác như tôm cua. Chitosan còn có thể được tìm thấy từ những loài vi sinh vật như nấm, men. III. Hệ thống nạp thuốc Chitosan Với kích thƣớc <100nm sẽ không bị hệ lƣới nội mô hấp thụ Không độc, tƣơng thích sinh học cao, phân hủy sinh học Kích thƣớc hạt điều chỉnh đƣợc Kháng khuẩn cao Có cấu trúc ổn định Thời gian phân hủy thuốc lâu III. Hệ thống nạp thuốc Chitosan CƠ CHẾ TIÊU DIỆT TẾ BÀO BỊ BỆNH CỦA NANO CHITOSAN III. Hệ thống nạp thuốc Chitosan Đƣa thuốc vào cơ thể: a. Đưa vào cơ thể qua đường tiêm vào tĩnh mạch: Các loại thuốc đã được nghiên cứu rộng rãi để dẫn truyền theo con đường này là những tác nhân kháng ung thư. Những hạt nano có kích thước nhỏ hơn 100nm được tạo ra cho thấy đã tránh khỏi hệ lưới nội mô và luân chuyển trong máu được lâu hơn. Những hạt nano chitosan mang doxorubicin làm chậm sự tăng trưởng của khối u và nâng cao tỷ lệ sống sót của những con chuột bị cấy khối u. Ngoài ra dẫn truyền dược chất kháng bệnh như là kháng khuẩn, kháng virus, kháng nấm và kháng ký sinh là một hướng sử dụng khác của hạt nano chitosan theo cách tim vào tĩnh mạch. III. Hệ thống nạp thuốc Chitosan b.Sử dụng qua đường tiêu hóa (uống): Nano chitosan thỏa mãn các yếu tố: • Không bị ảnh hưởng của enzyme • Không bị ảnh hưởng bởi màng nhầy • Kích thước hạt có thể kiểm soát • Thời gian lưu giữ thuốc lâu hơn • Không bị hệ lưới nội chất hấp thụ Và với kích thước hạt nhỏ hơn 500nm là một yếu tố then chốt cho phép vận chuyển qua niêm mạc ruột theo cơ chế endocytotic. Nên nano chitosan được sử dụng để đưa thuốc protein và polynucleotide qua đường tiêu hóa.
- Xem thêm -