Tài liệu Bài báo cáo thảo luận-bài 6-thiết kế mạng virtual lan (vlan)

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 161 |
  • Lượt tải: 5
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

BÀI 6: THIẾT KẾ MẠNG Virtual LAN (VLAN) Trường ĐH CNTT GIA ĐỊNH Khoa Công nghệ Thông tin -----------------GV: Nguyễn Chí Nhân 1 GIỚI THIỆU MẠNG VLAN Chapter 1 2 GIỚI THIỆU MẠNG VLAN Tại sao phải cần chia VLAN? Internet WAN Những nhược điểm: - Miền lỗi không giới hạn - Broadcast domain quá lớn -> chiếm lưu lượng trên hệ thống mạng - Rất khó trong việc quản trị mạng. Sales Chapter 1 HR Eng 3 GIỚI THIỆU MẠNG VLAN Tại sao phải cần chia VLAN? Chapter 1 4 GIỚI THIỆU MẠNG VLAN Sử dụng VLAN có các lợi ích sau:  Phân tách các vùng quảng bá để tạo ra nhiều băng thông hơn cho người sử dụng  Tăng cường tính bảo mật bằng cách cô lập người sử dụng dựa vào kỹ thuật của cầu nối.  Triển khai mạng một cách mềm dẻo dựa trên chức năng công việc của người dùng hơn là dựa vào vị trí vật lý của họ. VLAN có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến việc di chuyển, thêm và thay đổi vị trí các máy tính trên mạng. Chapter 1 5 Switch trong VLAN Chapter 1 6 Vai trò của Switch trong VLAN -Switch là điểm nối kết các trạm đầu cuối vào giàn hoán chuyển của switch và cho các cuộc giao tiếp diễn ra trên toàn mạng. -Switch cung cấp một cơ chế thông minh để nhóm những người dùng, các cổng hoặc các địa chỉ luận lý vào các cộng đồng thích hợp. -Switch cung cấp một cơ chế thông minh để thực hiện các quyết định lọc và chuyển tiếp các khung dựa trên các thước đo của VLAN được định nghĩa bởi nhà quản trị. Chapter 1 7 Switch trong VLAN Xem xét VLAN dựa trên 2 khía cạnh sau: 1. Trong một Switch (vật lý): mỗi VLAN là 1 SW luận lý thu nhỏ (logical SW) 2. Trong hệ thống mạng chuyển mạch (switching network): broadcast-domain Chapter 1 8 Switch trong VLAN 1. Trong một Switch (vật lý): mỗi VLAN là 1 SW luận lý thu nhỏ (logical SW) Chapter 1 9 Switch trong VLAN 2. Trong hệ thống mạng chuyển mạch (switching network): broadcast-domain Chapter 1 10 Mô hình cài đặt VLAN dựa trên cổng Chapter 1 11 Mô hình cài đặt VLAN dựa trên cổng - Người sử dụng được gán dựa trên cổng - VLANs được quản lý một cách dễ dàng - Tăng cường tối đa tính an toàn của VLAN - Các gói tin không rò rỉ sang các vùng khác - VLANs và các thành phần được điều khiển một cách dễ dàng trên toàn mạng. Chapter 1 12 Mô hình cài đặt VLAN dựa trên cổng Mô hình cài đặt VLAN tĩnh Chapter 1 13 Mô hình cài đặt VLAN dựa trên cổng Mô hình cài đặt VLAN động Chapter 1 14 CẤU HÌNH MẠNG VLAN Chapter 1 15 CẤU HÌNH MẠNG VLAN Chapter 1 16 CẤU HÌNH MẠNG VLAN 1. Các bước cấu hình VLAN cơ bản: Bước 1: Tạo VLAN vlan database vlan 10 name GIAMDOC Tương tự tạo các VLAN khác Chapter 1 17 CẤU HÌNH MẠNG VLAN 1. Các bước cấu hình VLAN cơ bản: Bước 2: Gán port cho VLAN interface range f0/1-8 switchport mode access switchport access vlan 10 Chapter 1 18 CẤU HÌNH MẠNG VLAN 1. Các bước cấu hình VLAN cơ bản: Bước 3: Cau hinh trunk ports interface range f0/24 switchport mode trunk Bước 4: Cấp địa chỉ IP cho các máy trong VLAN cùng subnet. Chapter 1 19 CẤU HÌNH MẠNG VLAN 2. Các bước cấu hình VLAN mở rộng (sử dụng lệnh để cấu hình): Sử dụng giao thức VLAN Trunking Protocol (VTP). 1 SW đóng vai trò VTP Server Bước 1: Cấu hình VTP Server Bước 4: Cấu hình trunk ports vtp mode server -Trên VTP Server: vtp domain dhgd.vn interface range f0/1-3 vtp password dhgd123 Bước 2: Cấu hình VTP Client switchport mode trunk -SW1: -Trên các: vd: SW1 vtp mode client interface range f0/1 vtp domain dhgd.vn switchport mode trunk vtp password dhgd123 Bước 3: Cấu hình VLAN trên VTP Server vlan database vlan 10 name VLAN10 vlan 20 name VLAN20 vlan 30 name VLAN30 Chapter 1 Bước 5: Gán port vào VLANs -SW1: interface range f0/2-9 switchport mode access switchport access vlan 10 20
- Xem thêm -