Tài liệu Bài báo cáo-tài liệu thiết kế website phân phối bản quyền phần mềm công ty bhtk,software

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ðẠI HỌC FPT TRUNG TÂM ðÀO TẠO LTV QUỐC TẾ FPT-APTECH 131 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM- ðT: (08) 35166881 TÀI LIỆU THIẾT KẾ WEBSITE PHÂN PHỐI BẢN QUYỀN PHẦN MỀM CÔNG TY BHTK.SOFTWARE : PHAN MINH TÂM : 2007-0902CPISM : 01 : Họ tên Mã số Nguyễn ðại Bảo Student316207 Lê Minh Hoàng Student316205 Hà Quốc Tổng Student306172 Nguyễn Ngọc Khang Student306173 Giáo viên hướng dẫn Lớp Nhóm Thành viên nhóm Prepared by: Tháng 7-2009 Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm MỤC LỤC Review 1 ..................................................................................................03 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mô tả vấn ñề .....................................................................................................04 ðối tượng sử dụng ............................................................................................06 Yêu cầu hệ thống ..............................................................................................09 Sơ ñồ tổ chức ....................................................................................................10 Chi tiết qui trình mua hàng ...............................................................................12 Chi tiết qui trình quản lý....................................................................................13 Bảng phân công 1 .............................................................................................15 Review 2 ..................................................................................................16 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sơ ñồ quan hệ thực thể ......................................................................................17 Chi tiết thực thể ................................................................................................18 Mô hình vật lý dữ liệu ......................................................................................24 Thiết kế bảng ....................................................................................................25 Chi tiết bảng ......................................................................................................26 Bảng phân công 2 .............................................................................................31 Review 3 ..................................................................................................32 1. 2. 3. 4. 5. Site map cho khách hàng...................................................................................33 Site map cho quản lý .........................................................................................34 Lưu ñồ khối ......................................................................................................35 Mô tả các trang .................................................................................................38 Bảng phân công 3 .............................................................................................49 Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Giới thiệu và phân tích yêu cầu Version: 1.0 SWD/ From No: 1 Page 3 of 50 PHẦN 1 GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Mô tả vấn ñề SWD/ From No: 1 Version: 1.0 Page 4 of 50 MÔ TẢ VẤN ðỀ GIỚI THIỆU Tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm không chỉ xảy ra với một nước nào trên thế giới mà là mối lo ngại của tất cả các quốc gia nói chung vì nó gây thất thoát tài chính rất nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê của tổ chức PSA và SIIA thì năm 1994, Việt Nam là nước vi phạm quyền bảo hộ phần mềm cao nhất với tỷ lệ 100%, sau ñó ñến Nga, Indonesia... và tới nay tình trạng này vẫn chưa có chuyển biến gì ñáng kể. Nguyên nhân chính vẫn là do giá thành chi cho một công trình nghiên cứu phần mềm quá lớn trong khi các sản phẩm ñược sao chép ñem bán ở thị trường lại rẻ mạt. Ðơn cử như hãng Microsoft, trung bình mỗi năm họ phải chi 3 tỉ USD ñể ñầu tư nghiên cứu phát triển phần mềm, vậy mà khi thành phẩm của họ bị sao chép, in lậu và bán ra trên thị trường, giá chỉ khoảng... 7.000 ñồng/ñĩa. Ngoài lý do kể trên, sự thiếu hiểu biết về luật pháp, sự kém rành mạch, cụ thể trong hệ thống hành lang pháp lý cộng với việc kém gương mẫu của ngay chính các cơ quan nhà nước cũng là những nguyên nhân cốt lõi dẫn ñến tình trạng vi phạm quyền bảo hộ phần mềm nói trên. Và trên thực tế là một thị trường IT ñang trên ñà phát triển, Việt Nam sẽ gặp những khó khăn rất lớn khi thu hút ñầu tư và vấp phải sự quan ngại của các nước khác trong khu vực và trên thế giới. ðặt biệt kể từ khi gia nhập WTO, vấn ñề bản quyền phần mềm ñã ñược xem như ưu tiên hàng ñầu khi nhà nước ñã xác ñịnh ngành công nghệ thông tin là một trong những mũi nhọn hàng ñầu ñể từng bước ñưa Việt Nam hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới. Trước tình hình thực trạng trên công ty chúng tôi thấy ñây cũng là một trong những ñiều ñang rất ñược quan tâm của những công ty Việt Nam nói chung và bộ phận các doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin nói riêng, qua ñó chúng tôi ñã chọn ñề tài "Phân phối bản quyền phần mềm" nhằm hổ trợ cho nhu cầu ngày một tăng cao của của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Website của chúng tôi chuyên cung cấp bản quyền của các phần mềm ñang ñược ña số các doanh nghiệp ở Việt Nam sử dụng, công ty của chúng tôi có sự hợp tác với nhiều ñối tác là các nhà sản xuất phần mềm nổi tiếng trên thế giới như: Microsoft, Kaspersky Lab, Adobe, ... Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Mô tả vấn ñề SWD/ From No: 1 Version: 1.0 Page 5 of 50 ðỊNH NGHĨA VẤN ðỀ Sau quá trình tham khảo thị trường, nhu cầu của các doanh nghiệp cũng như một số website chuyên cung cấp bản quyền phần mềm chúng tôi ñã rút ra những ñiều như sau: • Sơ ñồ tổ chức công ty gồm: giám ñốc, bộ phận kế toán tài vụ, bộ phận kinh doanh, bộ phận kỹ thuật. • ðơn ñặt hàng: nhận từ khách hàng qua hình thức giỏ hàng trực tuyến, gởi ñến bộ phận kinh doanh, thành tiền ñơn ñặt hàng = giá gốc * 105% * số lượng gói phần mềm. • Phiếu xuất hàng :bộ phận kinh doanh quản lý ñể giao hàng trực tiếp cho khách hàng, giữ lại một bản và gởi lên bộ phận kế toán tài vụ một bản. • Phiếu thanh toán:nhận từ bộ phận kế toán tài vụ, khi bộ phận kinh doanh giao hàng và nhận ñược yêu cầu thanh toán của khách hàng, bộ phận kinh doanh tiến hành thu tiền trực tiếp sau ñó gởi cho khách hàng một bản, chuyển về bộ phận kế toán tài vụ một bản. • Phiếu nhập hàng:nhận từ nhà sản xuất, gởi ñến bộ phận kinh doanh nhập hàng vào và thông báo cho bộ phận kế toán tài vụ vào sổ theo hàng nhập, thành tiền phiếu nhập= số lượng * (giá gốc) . • Phiếu chi: nhận từ bộ phận kế toán tài vụ, ñược lưu tại phòng ñể báo cáo sau này.Khi bộ phận bán hàng tiến hành ñặt hàng cho nhà sản xuất và khi nhà sản xuất yêu cầu thanh toán thì bộ phận kế toán tài vụ tiến hành lập phiếu chi. Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: ðối tượng sử dụng Version: 1.0 SWD/ From No: 1 Page 6 of 50 ðỐI TƯỢNG SỬ DỤNG Khách Hàng: • • • • • • • ðăng ký tài khoản hoặc ñăng nhập Sửa ñổi thông tin khách hàng Lựa chọn nhóm sản phẩm, download bản trial Xem phần mềm khuyên dùng, phần mềm mới cập nhật Xem thông tin phần mềm, nhà sản xuất phần mềm Cho sản phẩm vào giỏ hàng, ñặt hàng Liên hệ trực tuyến. Quản Trị Viên: • Xem, thêm, xoá, sửa danh sách phần mềm, phần mềm khuyên dùng, link download bản trial • Xem, xóa tài khoản khách hàng • Quản lý nhà sản xuất • Quản lý hồ sơ nhập xuất phần mềm Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Yêu cầu khách hàng Version: 1.0 SWD/ From No: 1 Page 7 of 50 YÊU CẦU KHÁCH HÀNG NHẬP: • • • • • Thông tin ñăng nhập: ñịa chỉ email, mật mã Thông tin chi tiết về khách hàng Lựa chọn sản phẩm vào giỏ hàng Thông tin yêu cầu tìm kiếm sản phẩm Thắc mắc XỬ LÝ: • • • • Kiểm tra tài khoản:hợp lệ hay không hợp lệ Cập nhật thông tin khách hàng Cập nhật chi tiết giỏ hàng Tìm kiếm sản phẩm XUẤT: • • • • • Thông báo ñăng nhập thành công hoặc thất bại Thông báo cập nhật thành công hay thất bại Chi tiêt ñơn ñặt hàng Sản phẩm tìm kiếm Giải ñáp Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Yêu cầu quản trị Version: 1.0 SWD/ From No: 1 Page 8 of 50 YÊU CẦU QUẢN TRỊ NHẬP: • Thông tin ñăng nhập:tên, mật khẩu • Thông tin như: Phần mềm, nhà xuất bản, phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu chi, phiếu thanh toán • Thông tin ý kiến phản hồi XỬ LÝ: • Kiểm tra tài khoản hợp lệ hay không hợp lệ • Xem, xoá, cập nhật khách hàng • Xem , xoá ý kiến phản hồi XUẤT: • • • • Thông báo ñăng nhập thành công hay thất bại Thông báo cập nhật, xoá phần mềm thành công hay thất bại Thông báo cập nhật, xoá nhà sản xuất thành công hay thất bại Thông báo xoá ý kiến góp ý thành công hay thất bại Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Yêu cầu hệ thống Version: 1.0 SWD/ From No: 1 Page 9 of 50 YÊU CẦU HỆ THỐNG YÊU CẦU PHẦN CỨNG Intel pentium IV 3.0 Ghz Ram 1 GB hoặc cao hơn NIC: 10/100 Mhz. SERVER Intel pentium IV 2.4 Ghz Ram 512 MB hoặc cao hơn ADMIN/USERS YÊU CẦU PHẦN MỀM SERVER MỤC MÔ TẢ Hệ ñiều hành Database Web Server Web Browser Windows SQL Server 2005 IIS version 6.0 Trở lên Hệ ñiều hành Web Browser ADMIN/USERS Fonts Chỉ sử dụng Internet Explorer 7.0 trở lên Windows Chỉ sử dụng Internet Explorer 7.0 trở lên Chỉ sử dụng các font Unicode chuẩn gồm Arial, Tahoma, Lucida Console, Times New Roman Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Sơ ñồ tổ chức SWD/ From No: 1 Version: 1.0 Page 10 of 50 SƠ ðỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY BHTK.SOFTWARE BAN GIÁM ðỐC BỘ PHẬN KINH DOANH BỘ PHẬN KẾ TOÁN TÀI VỤ BỘ PHẬN KỸ THUẬT Ban giám ñốc: • Người lãnh ñạo cao nhất và chịu trách nhiệm chung trong quản lý và phân công trách nhiệm cho từng phòng ban, từng nhân viên Bô phận kinh doanh: • Lập báo cáo tổng hợp về bán hàng • Nhận ñơn ñặt hàng từ khách hàng • Lập ñơn giá ñối với phần mềm mới • ðưa ra chương trình khuyến mãi, giảm giá Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Sơ ñồ tổ chức SWD/ From No: 1 Version: 1.0 Page 11 of 50 Bộ phận kế toán tài vụ: • Quản lý phiếu thanh toán của khách hàng • Quản lý phiếu chi cho nhà sản xuất • Thống kê, lập báo cáo doanh thu , lợi nhuận Bộ phận kỹ thuật: • Tư vấn kỹ thuật cho khách hàng • Bảo trì cho khách hàng Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Chi tiết quy trình mua hàng Version: 1.0 SWD/ From No: 1 Page 12 of 50 CHI TIẾT QUY TRÌNH MUA HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG XEM PHẦN MỀM THANH TOÁN ðĂNG KÝ/ ðĂNG NHẬP XEM HÓA ðƠN CHO VÀO GIỎ HÀNG XEM CHI TIẾT GIỎ HÀNG Khách hàng: Là người mua hàng. • Xem phần mềm: Khách hàng tiến hành xem các phần mềm mà website cung cấp. • ðăng nhập/ñăng ký: Sau khi xem phần mềm nếu muốn mua phần mềm thì khách hàng có thể ñăng nhập hoặc ñăng ký mới. • Cho vào giỏ hàng: Khi khách hàng chọn phần mềm mình cần mua, thì các mặt hàng ñược ñặt vào trong giỏ hàng. • Xem chi tiết giỏ hàng: Xuất danh sách các phần mềm mà khách hàng ñã chọn. • Xem hóa ñơn: Xuất hóa ñơn ra màn hình cho khách hàng xem, nếu ñồng ý mua hàng thì nhấn “ OK “. • Thanh toán: Khách hàng thanh toán chi phí cuối cùng của ñơn hàng và nhận phiếu thanh toán. Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effective Date: 8-2009 Document Name: Chi tiết quy trình bán hàng Version: 1.0 SWD/ From No:01 Page 13 of 50 CHI TIẾT QUY TRÌNH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CÔNG TY KHUYẾN MÃI CHIẾT KHẤU NHẬN TIỀN TÍNH TIỀN GIAO HÀNG PHIẾU THANH TOÁN THỰC HIỆN ðƠN HÀNG XỬ LÍ ðƠN ðẶT HÀNG Công ty: Là nơi bán hàng. • Khuyến mãi/chiết khấu: Tuỳ theo giá trị của ñơn hàng hay ñang có chương trình khuyến mãi • Tính tiền: Nếu khách hàng thực sư muốn mua phần mềm thì trong bước này tiến hành tính toán ñể cho ra hoá ñơn thanh toán Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo,Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 08/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Chi tiết quy trình bán hàng Version: 1.0 SWD/ From No: 1 Page 14 of 50 • Phiếu thanh toán : Khi thực hiện xong việc ñặt hàng ta tiến hành gởi lại 1 phiếu thanh toán cùng với danh sách các mặt hàng mà khách ñã ñặt • Xử lý ñơn ñặt hàng: Trong bước này nhà quản trị cần cập nhật các thông tin cho khách hàng biết ñơn hàng của họ ñã ñược xử lý hay chưa. • Thực hiện ñơn hàng: Sau khi kiểm tra ñơn hàng hợp lệ thì ta tiến hành như:kiểm tra hàng hoá, ñóng gói cho khách hàng • Giao hàng: Ta giao hàng cho khách hàng. • Nhận tiền: Nhận tiền thanh toán từ khách hàng. Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Bảng phân công 1 Version: 1.0 SWD/ From No: 1 Page 15 of 50 TASKSHEET 1 Project title: Website Phân Phối Bản Quyền Phần Mềm Ngày chuẩn bị Mô tả vấn ñề ðối tượng sử dụng Yêu cầu hê thống Sơ ñồ tổ chức Chi tiết qui trình mua hàng,quản lý Ngày hoàn thành Tên thành viên trong nhóm Tình trạng 9-7-2009 5 Mô tả Nguyễn ðại Bảo Lê Minh Hoàng Hà Quốc Tổng Nguyễn Ngọc Khang Hoàn thành 7-7-2009 1 2 3 4 Công việc REVIEW 1 STT Ngày chuẩn bị và thực hiện kế hoạch Nhóm trưởng Giáo viên hướng dẫn Nguyễn ðại Bảo Thầy Phan Minh Tâm Thành viên 1 Lê Minh Hoàng Thành viên 2 Hà Quốc Tổng Thành viên 3 Nguyễn Ngọc Khang Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Thiết kế cơ sở dữ liệu Version: 1.0 SWD/ From No: 1 Page 16 of 50 PHẦN 2 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Sơ ñồ quan hệ thực thể Version: 1.0 SWD/ From No: 1 Page 17 of 50 SƠ ðỒ QUAN HỆ THỰC THỂ (E-R Diagram) (SƠ ðỒ MỨC Ý NIỆM) NSX GROUPSOFT 1 1 Sản xuất Thuộc n SOFT n n GopY n Gồm n HoaDon Có n Thuộc 1 1 KhachHang Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Chi tiết thực thể Version: 1.0 SWD/ From No: 1 Page 18 of 50 CHI TIẾT THỰC THỂ 1.Chi tiết thực thể NSX: MaNSX TenNSX LogoNSX NSX LinkNSX ChiTietNSX 2.Chi tiết thực thể GroupSoft: TenGroupSoft GroupSoft MaGroupSoft Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Chi tiết thực thể Version: 1.0 SWD/ From No: 1 Page 19 of 50 3.Chi tiết thực thể SOFT: MaSoft TenSoft LinkSoft HinhSoft Soft Gia ChiTietSoft LuotMua NgayCapNhat Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm Design Plan: Website phân phối bản quyền phần mềm công ty BHTK.Software Effetive Date: 7-2009 Document Name: Chi tiết thực thể Version: 1.0 SWD/ From No: 1 Page 20 of 50 5.Chi tiết thực thể HoaDon: NgayDatHang HoaDon NgayGiaoHang Prepared by: Project Group No: 01 Nguyễn ðại Bảo, Lê Minh Hoàng, Hà Quốc Tổng, Nguyễn Ngọc Khang Date: 7/2009 Approved by Phan Minh Tâm
- Xem thêm -