Tài liệu Bài báo cáo-quản lý nhân sự

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3720 tài liệu

Mô tả:

QUẢN LÝ NHÂN SỰ MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN………………………………….. 4 LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………...... 5 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI……………………………………………... 6 1.1. Một số khái niệm về quản lý…………………………………………… 6 1.2. Mục đích của đề tài……………………………………………………. 6 1.3. Cơ sở đề tài……………………………………………………………. 7 1.4. Biện pháp thực hiện…………………………………………………….. 7 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT THỰC TẾ……………………………………………. 9 2.1. Giới thiệu công ty……………………………………………………… 9 2.2. Khảo sát thực tế bài toán……………………………………………….. 10 2.2.1. Lý lịch nhân viên………………………………………………. 10 2.2.2. Hợp đồng lao động…………………………………………….. 10 2.2.3. Bảo hiểm………………………………………………………… 10 2.2.4. Quản lý quá trình công tác ……………………………………. 11 2.2.5. Theo dõi biến động nhân sự……………………………………. 11 2.2.6. Nghỉ việc……………………………………………………….. 11 2.2.7. Công NVBH…………………………………………………….. 11 2.2.8. Lương + Thưởng………………………………………………. 12 2.2.9. Hệ thống báo cáo………………………………………………. 13 2.3. Mục tiêu……………………………………………………………….. 14 SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 1 QUẢN LÝ NHÂN SỰ 2.4. Chức năng và nhiệm vụ………………………………………………… 15 2.5. Đảm bảo……………………………………………………………….. 16 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG……………………………………….. 3.1 Phân tích chức năng…………………………………………………….. 17 17 3.1.1 Các chức năng chính của hệ thống………………………………. 17 3.1.2 Chức năng "Đăng nhập" ………………………………………… 18 3.1.3 Chức năng "Quản lý danh mục"…………………………………. 19 3.1.4 Chức năng "Quản lý Hồ sơ"…………………………………….. 20 3.1.5 Chức năng “Chấm công – Lương”……………………………… 21 3.1.6 Chức năng “Tìm kiếm”…………………………………………. 23 3.1.7 Chức năng “Thống kê / In”……………………………………… 24 3.1.8 Chức năng "Trợ giúp"…………………………………………… 25 3.2 Phân tích dữ liệu…………………………………………………………. 27 3.2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh của hệ thống……………………... 27 3.2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu Quản lý chấm công và tiền lương………….. 28 3.2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Quản trị hệ thống……….... 33 3.2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Quản lý hồ sơ……………. 33 3.2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Quản lý danh mục………... 34 3.2.5 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Thống kê/In…………….. 35 CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU……………………………………… 4.1. Mô hình quan niệm dữ liệu……………………………………………. 36 SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 2 QUẢN LÝ NHÂN SỰ 4.2. Mô hình tổ chức dữ liệu……………………………………………….. 38 4.3. Mô hình vật lý dữ liệu…………………………………………………. 40 CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH VẬT LÝ XỬ LÝ……………………………………….. 55 CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ GIAO DIỆN………………………………………….. 60 CHƯƠNG 7: THUẬT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH……………………………… 71 7.1. Xây dựng lớp dùng chung…………………………………………….. 71 7.2. Kiểm tra sự trùng mã…………………………………………………… 71 7.3. Cập nhật thông tin………………………………………………………. 72 7.4. Sửa thông tin……………………………………………………………. 74 7.5. Xoá thông tin………………………………………………………….. 75 7.6. Tra cứu thông tin thông tin………………………………………………….. 76 7.7. Thống kê báo cáo………………………………………………………. 77 CHƯƠNG 8: TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ……………………………………. 78 8.1. Ưu điểm…………………………………………………………………. 78 8.2. Khuyết điểm…………………………………………………………….. 78 8.3. Hướng mở rộng………………………………………………………… 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………. 79 LỜI KẾT…………………………………………………………………………... 80 SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 3 QUẢN LÝ NHÂN SỰ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………… Nhóm sinh viên thực hiện Giáo viên hướng dẫn Trần Thanh Quốc KS. Vũ Đình Hồng T ương Thị Nữ Nguyễn Thị Lâm Chi SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 4 QUẢN LÝ NHÂN SỰ LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, đi đôi với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật là sự phát triển của Công nghệ thông tin, cụ thể là những ứng dụng của chúng trong đời sống xã hội. Ngay từ lúc ra đời chiếc máy tính điện tử đầu tiên lớn nhất thế giới có tên Eniac vào năm 1945 đã đánh dấu bước đầu, mở ra một thời đại phát triển rực rỡ của công nghệ thông tin. Sự ra đời của chiếc máy vi tính vào năm 1981 của hãng IBM, cho đến nay sau hơn 20 năm với sự thay đổi về tốc độ, về bộ vi xử lý và các phần mềm ứng dụng, công nghệ thông tin đã ở một bước phát triển cao đó là số hóa mọi loại thông tin, số liệu âm thanh, hình ảnh đều có thể chuyển tới được cho mọi người nhờ sự ra đời của mạng Internet toàn cầu, với sự phát triển mạnh mẽ của internet cũng như ứng dụng của nó, người ta nói đến một nền tri thức, một chính phủ điện tử, một siêu xa lộ thông tin, một văn phòng ảo hay một công ty hợp doanh ảo... máy vi tính đã xuất hiện khắp nơi, mọi cơ quan, xí nghiệp, trường học, có mặt ở mọi gia đình và là công cụ không thể thiếu trong đời sống. Công nghệ thông tin được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm phục vụ cho nhu cầu và lợi ích của con người. Trong đó, việc xây dựng các phần mềm phục vụ cho công việc là một trong những vấn đề mà các nhà lập trình viên luôn quan tâm hàng đầu. Đi đôi với sự phát triển về kinh tế là nhiều công ty được thành lập, và vấn đề đặt ra ở đây là cần một phần mềm quản lý để phục vụ công tác nghiệp vụ của mỗi công ty. Vì vậy, phần mềm Quản lý nhân sự ra đời, nó là một trong những ứng dụng mà con người quan tâm nhiều nhất, nó phục vụ cho công tác nghiệp vụ công ty của con người, làm giảm thiểu tối đa những vất vả trong công việc. Với tinh thần không ngừng học hỏi và mong muốn ứng dụng những gì đã được học trong nhà trường vào thực tiễn đời sống hằng ngày, chúng em đã đi vào tìm hiểu về cách thức tổ chức và hoạt động của một số công ty để từ đó quyết định xây dựng một phần mềm Quản lý nhân sự. Ứng dụng phần mềm có thể chưa hoàn chỉnh, nhưng một phần nào đã thể hiện được sự cố gắng của chúng em trong những bước đầu hòa nhập với môi trường làm việc bên ngoai và thế giới công nghệ mới. Chúng em mong quý thầy cô trong khoa tạo điều kiện giúp đỡ để chúng em hoàn thành đề tài của mình được tốt hơn.. Chúng em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 5 QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1. Một số khái niệm về quản lý Quản lý là một khái niệm chung dùng để chỉ việc điều hành hoạt động trong các tổ chức cơ quan nhà máy, xí nghiệp. Nó đóng vai trò quan trọng là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của cơ quan, xí nghiệp. Với trào lưu chung của thế giới hiện nay, phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường làm cho luồng khối lượng thông tin trở nên quá lớn điều đó càng làm cho công tác quản lý trở nên khó khăn và phức tạp về mọi phương diện. Theo truyền thống việc giải quyết các nhiệm vụ quản lý thường dựa trên kinh nghiệm và trực giác của người lãnh đạo và quản lý. Nhưng ngày nay đứng trước nhiệm vụ đầy khó khăn và phức tạp của công tác quản lý với phương pháp cổ truyền không thể giải quyết kịp những công việc hàng ngày theo ý muốn vì chiếm quá nhiều thời gian. Đó chính là một trong những nguyên nhân gây nên sự kìm hãm pháp triển tài năng sáng tạo của các nhà quản lý. Trói buộc họ vào các công việc nhàm chán. Trong thực tế hiện nay để hoàn thành được nhiệm vụ chính trị kinh doanh. đòi hỏi phải đáp ứng kịp thời thông tin phải đầy đủ và chính xác. Điều đó cho thấy có phương tiện máy tính trợ giúp các nhà quản lý là hết sức cần thiết. 1.2. Mục đích của đề tài Việc xây dựng chương trình "Quản lý nhân sự" của Công ty TNHH Thời Trang Hạ Vàng với các mục đích như sau: - Quản lý hồ sơ nhân viên. Cung cấp hệ thống thông tin phản ánh có hệ thống, khái quát và chi tiết vấn đề có liên quan đến đội ngũ nhân viên trong công ty. Trên cơ sở thông tin của từng nhân viên trong công ty, cán bộ quản lý thực hiện các công việc sau: + Xây dựng hệ thống chương trình lưu trữ, tra cứu nhanh các thông tin với độ chính xác, tin cậy cao trong thời gian nhanh nhất. SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 6 QUẢN LÝ NHÂN SỰ + Cung cấp nhanh chóng, đầy đủ chính xác thông tin theo yêu cầu của cán bộ quản lý, các cấp lãnh đạo có liên quan. + Xem trên màn hình các biểu mẫu báo cáo tổng quát hay chi tiết theo từng chức vụ. - Chấm công cho nhân viên trong công ty. - Tính lương cho từng nhân viên cụ thể, hay tính lương cho từng bộ phận, từng phòng ban trong công ty. Do đó, mục đích của đề tài này là xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất cho việc quản lý nhân sự, cụ thể là quản lý thông tin nhân viên, chấm công và tính lương cho nhân viên trong công ty Hạ Vàng, giúp cho việc tra cứu thông tin và tính lương một cách nhanh chóng chính xác. Chương trình cho phép lưu trữ, thống kê, tra cứu, in các báo cáo theo yêu cầu của cán bộ quản lý. 1.3. Cơ sở đề tài Đề tài được làm dựa trên cơ sở chủ yếu sau: - Những yêu cầu cụ thể về công việc của người quản lý của từng phòng ban trong công ty. - Những góp ý đề nghị thêm của bản thân để làm cho việc quản lý nhân sự được gần gũi với tin học. 1.4. Biện pháp thực hiện Xây dựng một hệ thống thông tin quản lý hoàn chỉnh là một việc làm hết sức khó khăn chiếm nhiều thời gian và công sức cũng như về tài chính. Thông thường việc áp dụng tin học hoá trong việc quản lý phải dẫn tới đòi hỏi thực hiện hàng loạt các biện pháp to lớn về tổ chức cũng như thay đổi hình thức tài liệu, bảng biểu, thay đổi cơ cấu các cơ quan chức năng, cách thức kiểm tra. không chỉ riêng bộ phận nào mà ở tất cả các bộ phận có liên quan. SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 7 QUẢN LÝ NHÂN SỰ Chương trình được thiết kế trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL và ngôn ngữ lập trình C#. Với những mặt mạnh của nó so với các phần mềm khác thì nó có nhiều ưu điểm vượt trội: đa dạng, phong phú đặc biệt rất ít tốn kém, phù hợp với điều kiện kinh tế đối với các cơ quan hành chính có kinh tế eo hẹp, phù hợp với nghiệp vụ công tác hồ sơ. SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 8 QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT THỰC TẾ 2.1. Giới thiệu công ty CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HẠ VÀNG được thành lập vào ngày 11/09/2003 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102017690 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp. Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GOLDEN SUMMER FASHIONS CO., LTD Mã số thuế: 0303083083 Địa chỉ trụ sở chính: 415-416 Tầng 5, Chung Cư 104-106 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM. Điện thoại: 08. 829 5172 Fax: 08. 829 5172 Ngành nghề hoạt động chính của công ty: Mua bán quần áo, quần áo thể thao, giày dép, đồng hồ, mắt kính, túi xách, ví, dây nịt, mỹ phẩm, đồ trang sức. Mua bán đồ dùng và đồ chơi trẻ em( trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự an toàn xã hội). Đại lý ký gởi hàng hoá. Gia công các mặt hàng may mặc(trừ tẩy nhuộm). Thiết kế tạo mẫu. Cho thuê nhà. Mô hình tổ chức công ty: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Bộ phận Hành chính Nhân sự Bộ phận Kinh doanh Bộ phận Điều phối hàng hóa Bộ phận Bán hàng Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 9 QUẢN LÝ NHÂN SỰ 2.2. Khảo sát thực tế bài toán 2.2.1. Lý lịch nhân viên - Quản lý thông tin nhân viên: một số thông tin cơ bản như họ tên, năm sinh, số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp, địa chỉ thường trú, Địa chỉ tạm trú, Nơi làm việc, số điện thoại liên lạc…. - Quản lý lý lịch nhân viên: quản lý một số thông tin chi tiết, các thông tin trong bảng sơ yếu lý lịch - Quản lý các mối quan hệ gia đình cũng như thân nhân của nhân viên: quản lý họ tên, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp. 2.2.2. Hợp đồng lao động - Danh sách nhân viên hết thời gian thử việc, Hết hạn hợp đồng (2th, 1năm, 3 năm, Không xác định thời hạn). - Phiếu đánh giá: Thử việc, sau kết thúc thúc Hợp đồng thời vụ (2th). - Danh sách đề nghị ký Hợp đồng lao động - Hợp đồng lao động: 2 tháng – HĐLĐ Thời vụ, 1 năm, 3 năm, không xác định thời. - Phụ lục HĐLĐ - Thông tin Về HĐLĐ & PLHĐ LĐ: Họ tên, Ngày ký, Số HĐ, Loại Hợp đồng, … 2.2.3. Bảo hiểm: - Biểu mẫu: Tờ khai tham gia BHXH, Tăng BH (1a), Tăng-Giảm (3a), Thai sản, Nghỉ phục hồi sau khi sinh, Ốm đau, xác nhận quá trình TGBHXH,… - Điều chỉnh hồ sơ bảo hiểm XH: Thẻ BHYT, Nhân thân,… - Dữ liệu nguồn –BHXH: Họ tên, Ngày tham gia, Mức lương tham gia BHXH, Ngày tháng Thay đổi mức đóng BHXH ,…. SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 10 QUẢN LÝ NHÂN SỰ - Danh sách Nhân viên tham gia BHXH : đã có sổ và nộp sổ, đã có sổ nhưng chưa nộp sổ, đang làm thủ tục nhận sổ, nghỉ việc đang chốt sổ, nghỉ việc đã nhận sổ, nghỉ việc chưa nhận sổ. - Quyết toán BHXH . - Danh sách nhân viên nhận thẻ BHYT. 2.2.4. Quản lý quá trình công tác: - Thâm niên : Ngày nhận việc, Ngày kết thúc thử việc, Tổng thời gian làm việc tính đến ngày cần tính,… - Lưu trữ quá trình thay đổi công tác của nhân viên từ trước và sau khi tuyển dụng vào cơ quan. - Quá trình thay đổi phòng ban, chức vụ. - Quản lý ngày nghỉ của nhân viên: • Ngày nghỉ lễ • Ngày nghỉ phép 2.2.5. Theo dõi biến động nhân sự: - Nhân sự tuyển vào trong tháng : VP, NVBH HCM (Geox + Furla ) NVBH HN => NĂM. - Nhân sự nghỉ việc trong tháng : VP, NVBH HCM (Geox + Furla ) NVBH HN -> Tổng thời gian làm việc => NĂM. 2.2.7. Nghỉ việc: - Danh sách nhân viên nghỉ việc: Họ tên, Năm sinh, Ngày vào, Ngày nghỉ, Số chứng minh nhân dân, Lý do nghỉ (Nghỉ ngang, Cty cho thôi việc, Xin nghỉ), Số Quyết định thôi việc, Ghi chú. 2.2.8. Công NVBH. - Cấp thẻ NVBH SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 11 QUẢN LÝ NHÂN SỰ - Dữ liệu chấm công từ máy chấm công (nếu có). + Các lần ra vào Công ty + Tổng thời gian làm việc. + Danh sách nhân viên ra về sau giờ làm. + Danh sách nhân viên đi trễ. + Danh sách nhân viên về sớm - Bảng công nhân viên BH. - Bảng công nhân viên VP. - Danh sách ca làm việc. - Bảng xếp ca. 2.2.9. Lương + Thưởng: 2.2.9.1. Lương: - Lương thử việc. - Lương chính thức. - Điều chỉnh lương + Danh sách nhân viên điều chỉnh lương hàng tháng. + Thời gian. + Số lần . 2.2.9.2 Thưởng: - Thưởng trưởng ca. - Thưởng lễ. - Thưởng sản phẩm. SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 12 QUẢN LÝ NHÂN SỰ - Thưởng target ngày. - Thưởng Target tháng. - Thưởng hệ thống. 2.2.10. Hệ thống báo cáo: - Lý lịch nhân viên + Thâm niên + Danh sách bảo hiểm +… - Lương + Bảng lương nhân viên + Bảng tổng lương (Theo phòng ban, cả công ty…) + Bảng Lương căn bản. + Thưởng Phần mềm quản lý nhân sự để phục vụ công tác quản lý nhân sự, người quản lý có khả năng bao quát và điều hành nhân sự, chịu trách nhiệm đưa ra các thống kê, báo cáo định kỳ và thường xuyên về tình hình hoạt động của công ty. Các khâu chuyên trách khác của nhân sự sẽ do Nhân viên trong bộ phận nhân sự quản lý đảm nhiệm. Quản lý nhân sự sẽ có các bộ phận chuyên trách riêng cho các công việc liên quan đến nghiệp vụ nhân sự: ƒ Bộ phận quản lý nhân sự thực hiện các công việc như nhập thông tin về nhân sự, nhập bộ phận hoặc phòng ban khi có thêm bộ phận hoặc phòng ban mới… ƒ Bộ phận quản lý danh mục chịu trách nhiệm biên mục cho các thông tin của nhân sự. SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 13 QUẢN LÝ NHÂN SỰ ƒ Bộ phận quản lý chế độ thực hiện quản lý các chế độ của nhân viên trong công ty như chế độ khen thưởng, chế độ kỷ luật, chế độ thai sản…. ƒ Bộ phận quản lý tiền lương thực hiện quản lý thông tin liên quan về lương của nhân viên như bảng công, làm thêm giờ, ….. ƒ Tra cứu thông tin nhân viên theo một tiêu chí nào đó Ngoài ra, hệ thống còn giúp người quản trị quản lý nhân sự thông qua các nhóm người dùng bằng cách cung cấp quyền sử dụng các chức năng tương ứng với quyền hạn được kiểm soát thông qua các tài khoản đăng nhập nhằm làm bảo mật hơn hệ thống quản lý nhân sự. 2.3. Mục tiêu: Nghiên cứu bài toán quản lý nhân sự nói chung và bài toán quản lý nhân sự của công ty TNHH Thời Trang Hạ Vàng nói riêng để thiết kế và lập trình phần mềm nhằm hỗ trợ công tác quản lý của công ty. Dự kiến lập trình phần mềm quản lý nhân sự ở cồng ty TNHH Thời Trang Hạ Vàng đạt được các mục tiêu chính sau: - Cập nhật hồ sơ nhân viên mới vào công ty - Cập nhật phòng ban hoặc bộ phận khi công ty phát sinh thêm các bộ phận hoặc phòng ban mới. - Quản lý danh mục cho công ty như trình độ, chức danh, loại hợp đồng…. - Quản lý chế độ cho nhân viên giúp cho nhân viên được hưởng các chế độ ưu đãi cũng như kỷ luật của công ty. - Tìm kiếm, tra cứu thông tin nhân viên trong công ty - Kết xuất bảng thống kê danh sách nhân viên SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 14 QUẢN LÝ NHÂN SỰ - Kết xuất bảng công trong công ty - Kết xuất phiếu làm thêm giờ, những người tham gia bảo hiểm trong công ty… 2.4. Chức năng và nhiệm vụ: - Hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi quản trị (hay nhân viên quản lý nhân sự) muốn quản lý, và sử dụng các chức năng quản lý tương ứng với quyền hạn của người đăng nhập (quản lý, người dùng). - Menu chính bao gồm các menu con, mỗi menu thường là điểm vào của một chức năng. - Chức năng hệ thống (cập nhật thông tin thủ thư, cập nhật các thông tin nhân viên (thêm, xoá, sửa) chỉ được sử dụng bởi người quản lý. - Chức năng tìm kiếm có thể áp dụng cho: quản lý (nhân viên phòng nhân sự). - Chức năng Quản lý chế độ chỉ được sử dụng bởi người quản trị phần mềm này. - Chức năng Quản lý danh mục chỉ được sử dụng bởi: quản lý hoặc nhân viên phòng nhân sự. - Kết xuất báo cáo, thống kê chỉ được áp dụng cho người quản lý thuộc phòng nhân sự. - Chức năng quản lý lương chỉ được áp dụng cho người trực tiếp quản lý bộ phận làm lương cho nhân viên trong công ty thông qua một số thông tin như bảng công, danh sách làm thêm giờ…. - Chức năng thông báo danh sách nhân viên thôi việc của công ty khi có yêu cầu của cấp trên chỉ được thực hiện bởi nhân viên phòng nhân sự. SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 15 QUẢN LÝ NHÂN SỰ 2.5. Đảm bảo: Hệ thống Quản lý nhân sự được thiết kế để đảm bảo: 9 Thời gian xử lý nhanh. 9 Tra cứu dữ liệu được xử lý chính xác các thông tin về nhân viên trong công ty nhằm phục vụ cho các thao tác hoặc các chức năng sau nó. 9 Dễ sử dụng với những giao diện đồ hoạ thân thiện phù hợp với người sử dụng. SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 16 QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Hình 3.1 Sơ đồ mối quan hệ của hệ thống với các đối tượng khác Lãnh Đạo Công Ty QuảnLý NhânSự Các Phòng Ban Và Đơn Vị Trực thuộc Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước Nhân Viên 3.1 Phân tích chức năng 3.1.1 Các chức năng chính của hệ thống Qua khảo sát quy trình hoạt động của hệ thống, nghiên cứu các nghiệp vụ, ta thấy nổi bật 4 chức năng chính là: Quản lý hồ sơ, Quản lý danh mục, Tìm kiếm và Thống kê in ấn. - Chức năng Quản lý hồ sơ có nhiệm vụ quản lý thông tin về nhân viên (thêm, xửa, xoá), bộ phận và phòng ban cho công ty. Và công việc này chỉ được sử dụng bởi người quản lý. - Chức năng Quản lý danh mục chỉ được sử dụng bởi: quản lý hoặc nhân viên phòng nhân sự: chức năng này cho phép người quản lý nhập SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 17 QUẢN LÝ NHÂN SỰ thông tin về trình độ học vấn, tôn giáo, chức vụ, loại hợp đồng, chức danh của từng nhân viên trong công ty. - Chức năng tìm kiếm có thể áp dụng cho: quản lý (nhân viên phòng nhân sự). chức năng này phục vụ cho hoạt động tìm kiếm, tra cứu thông tin của nhân viên một cách nhanh nhất bằng cách tìm theo mã nhân viên, theo họ tên nhân viên, tìm theo CMTND của nhân viên. - Chức năng thống kê in ấn: có nhiệm vụ thống kê và lập các báo cáo theo các tiêu chuẩn khác nhau, qua đó hỗ trợ công tác quản lý, lập kế hoạch bổ xung nhân viên cho công ty. Hình 3.2: Sơ đồ chức năng hệ thống. QUẢN LÝ NHÂN SỰ Đăng nhập Quản lý Danh mục Quản lý Hồ sơ Tìm kiếm Thống kê / In Trợ giúp 3.1.2 Chức năng "Đăng nhập" Hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi quản trị (hay nhân viên quản lý nhân sự) muốn quản lý, và sử dụng các chức năng quản lý tương ứng với quyền hạn của người đăng nhập (quản lý, người dùng). Ở đây, người quản trị có thể thay đổi mật khẩu của chương trình để đảm bảo tính bảo mật của chương trình, cập nhật và thay đổi User. SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 18 QUẢN LÝ NHÂN SỰ Hình 3.3: Sơ đồ chức năng Đăng nhập hệ thống. ĐĂNG NHẬP Thay đổi User Cập nhật User Đổi mật khẩu Kết thúc 3.1.3 Chức năng "Quản lý danh mục" Chức năng Quản lý danh mục chỉ được sử dụng bởi: Người quản trị hoặc nhân viên phòng nhân sự sử dụng để nhập, sửa, xoá, thay đổi,về thông tin nhân viên có các trường như: dân tộc, tôn giáo, tỉnh, bộ phận, chức vụ, hồ sơ, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tạm ứng, thưởng, phép. Hình 3.4: Sơ đồ chức năng Quản lý danh mục. QUẢN LÝ DANH MỤC Bộ phận Tôn giáo Dân tộc Tỉnh Hồ sơ Chức vụ Loại hợp đồng Trình độ học vấn Loại hình đào tạo Nghề nghiệp Lương nhân viên Loại công việc Tình trạng Tạm ứng Xếp loại Phép Thưởng SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 19 QUẢN LÝ NHÂN SỰ 3.1.4 Chức năng "Quản lý Hồ sơ" Ở chức năng này, người trực tiếp quản lý đó là nhân viên phòng nhân sự thực hiện được những yêu cầu sau: + Cập nhật tất cả các thông tin của nhân viên trong công ty như (Họ Tên, Quê quán, năm sinh, Điện thoại, chức vụ…) bổ sung vào danh sách nhân viên trong công ty + Nhập bộ phận của từng nhân viên vào phòng ban cụ thể nào đó +Sửa chi tiết thông tin nhân viên: thực hiện việc chỉnh sửa, cập nhật bổ sung thêm các thông tin chi tiết của từng nhân viên. +Lập phân loại, thực hiện việc cập nhật bổ sung, chỉnh sửa phân loại nhân viên vào từng phòng ban cụ thể. +Xoá thông tin: thực hiện việc xoá thông tin khi nhân viên nghỉ việc hoặc chyển đi nơi khác… + Báo cáo cấp trên Hình 3.5: Sơ đồ chức năng Quản lý hồ sơ. QUẢN LÝ HỒ SƠ Sơ yếu lý lịch Quá trình công tác Quan hệ Gia đình Theo giỏi mức lương Quá trình khen thưởng SVTH: Trần Thanh Quốc – Trương Thị Nữ - Nguyễn Thị Lâm Chi Trang 20
- Xem thêm -