Tài liệu Bài báo cáo - hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý bằng phần mềm altium

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 133 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Bài 1 : Hướng dẫn vẽ mạch nguyên lý bằng phần mềm Altium Bước 1: Khởi tạo - Tạo project. Thao tác File -> new -> Project -> PCB Project ( Sau đó nhớ save as lại) - Tạo phôi của mạch nguyên lý Kích chuột phải vào project, sau đó chọn add new to project -> Schematic ( Nhớ save as lại ) Bước 2 : Setup thư viện sẽ lấy linh kiện Nhìn ở góc phải phía trên của màn hình. Chọn Libraries ( Nếu không có thì nhìn xuống góc phải bên dưới chọn System -> Library) Hiển thị 1 cửa sổ Libraries - > Libraries Xuất hiện 1 cửa sổ mới - Chọn Remove để bỏ thư viện hiện thời - Chọn Install là để cài đặt thư viện mới Thông thường là sử dụng thư viện ở đường dẫn sau C/ Program files/Altium Designer/ Library/ chọn 2 thư mục cuối cùng  Devices  Connectors Sau đó trở về màn hình bình thường và lựa chọn thư viện mong muốn, rồi kích đúp vào linh kiện để đưa ra màn hình ( Chuột phải để hủy lệnh ) Bước 3 : Lấy linh kiện để vẽ Kích đúp để lấy linh kiện, xoay linh kiện “ Space” , Zoom màn hình giữ Ctrl và xoay chuột. Bước 4 : Nối dây Có 2 cách nối dây * Nối trưc tiếp Chọn biểu tượng ( Hoặc phím tắt là P w Sau đó thì chọn điểm bắt đầu của đường nối và chuột trái để xác nhận điểm nối) * Nối dây thông qua việc đánh nhãn cho dây Trước hết nối dài đoạn chân cần nối ra một chút Chọn biểu tượng Net ( Phím tắt là P N) Đặt tên cho các dây định nối gián tiếp, những dây nào có tên giống nhau sẽ được nối với nhau Sử dụng phím tắt P N Sau đó đặt tên cho dây ( Lưu ý nhãn sẽ bắt vào dây nào) Sau đó kích đúp vào nhãn để đổi tên Các dây có tên giống nhau sẽ tự động sẽ được nối với nhau Bước 5 : Đánh số TT cho linh kiện Chọn Tools – Annotate – Xuất hiện 1 cửa sổ - Góc trái phía trên sẽ cách đánh STT - Sau đó chọn bên góc phải dưới, Update Changes List - Chọn tiếp Accept Changes – Sau đó chọn Excute Changes
- Xem thêm -