Tài liệu Bài báo cáo-hướng dẫn sử dụng misasme net 2010

  • Số trang: 195 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC GIỚI THIỆU ............................................................................................................5 CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU ...........................................................................................9 GIẢI THÍCH KÝ HIỆU, KIỂU CHỮ TRONG TÀI LIỆU...................................11 GIẢI THÍCH KÝ HIỆU TRONG SƠ ĐỒ MÔ HÌNH HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN ..............................................................................................................12 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI MISA SME.NET 2010 ..........................13 BẢNG KÊ PHÍM TẮT TRONG MISA SME.NET 2010 .....................................14 CHƯƠNG 01: BẮT ĐẦU VỚI MISA SME.NET 2010 .......................................20 1. Khởi động MISA SME.NET 2010.................................................................20 2. Tạo dữ liệu kế toán mới .................................................................................20 3. Mở dữ liệu kế toán .........................................................................................20 CHƯƠNG 02: CÁC THAO TÁC THƯỜNG DÙNG ...........................................22 1. Sao chép chứng từ ..........................................................................................22 2. Định khoản tự động........................................................................................23 3. Thêm nhanh danh mục ...................................................................................24 4. Lọc dữ liệu .....................................................................................................25 5. Tìm kiếm ........................................................................................................26 CHƯƠNG 03: THIẾT LẬP THÔNG TIN VÀ SỐ LIỆU KẾ TOÁN BAN ĐẦU 27 1. Thiết lập thông tin về hệ thống.......................................................................27 2. Nhập số dư ban đầu........................................................................................28 2.1. Số dư TK theo dõi chi tiết theo TK ngân hàng .......................................29 2.2. Số dư TK theo dõi chi tiết theo VTHH, CCDC ......................................31 2.3. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng..............................................32 2.4. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng tập hợp chi phí.....................34 2.5. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Ngoại tệ ................................................35 2.6. Số dư các TK khác ..................................................................................36 CHƯƠNG 04: QUY TRÌNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRÊN MISA SME.NET 2010........................................................................................................................37 1. Ngân sách .......................................................................................................41 1.1. Nội dung..................................................................................................41 1.2. Quy trình thực hiện .................................................................................42 1 2. Kế toán Quỹ ...................................................................................................45 2.1. Nội dung..................................................................................................45 2.2. Mô hình hóa hoạt động kế toán tiền mặt.................................................47 2.3. Quy trình thực hiện .................................................................................48 3. Kế toán Ngân hàng.........................................................................................51 3.1. Nội dung..................................................................................................51 3.2. Mô hình hóa hoạt động tiền gửi ..............................................................53 3.3. Quy trình thực hiện .................................................................................54 4. Kế toán Mua hàng ..........................................................................................60 4.1. Nội dung..................................................................................................60 4.2. Mô hình hóa hoạt động mua hàng...........................................................63 4.3. Quy trình thực hiện .................................................................................63 5. Kế toán Bán hàng ...........................................................................................73 5.1. Nội dung..................................................................................................73 5.2. Mô hình hóa hoạt động bán hàng............................................................75 5.3. Quy trình thực hiện .................................................................................76 6. Kế toán Kho ...................................................................................................87 6.1. Nội dung..................................................................................................87 6.2. Mô hình hóa hoạt động VTHH, CCDC ..................................................89 6.3. Quy trình thực hiện .................................................................................90 7. Kế toán Công cụ dụng cụ ...............................................................................99 7.1. Nội dung..................................................................................................99 7.2. Quy trình thực hiện .................................................................................99 8. Kế toán Tài sản cố định................................................................................104 8.1. Nội dung................................................................................................104 8.2. Mô hình hóa hoạt động kế toán TSCĐ .................................................106 8.3. Quy trình thực hiện ...............................................................................107 9. Kế toán Tiền lương.......................................................................................114 9.1. Nội dung................................................................................................114 9.2. Mô hình hóa hoạt động Tiền lương.......................................................116 9.3. Quy trình thực hiện ...............................................................................117 10. Kế toán Giá thành.......................................................................................123 2 10.1. Nội dung..............................................................................................123 10.2. Mô hình hoạt động Kế toán giá thành.................................................126 10.3. Quy trình thực hiện .............................................................................126 11. Kế toán Thuế ..............................................................................................135 11.1. Nội dung..............................................................................................135 11.2. Mô hình hóa hoạt động .......................................................................136 11.3. Quy trình thực hiện .............................................................................137 12. Hợp đồng....................................................................................................142 12.1. Nội dung..............................................................................................142 12.2. Quy trình thực hiện .............................................................................143 13. Cổ đông ......................................................................................................145 13.1. Nội dung..............................................................................................145 13.2. Quy trình thực hiện .............................................................................147 14. Kế toán Tổng hợp.......................................................................................153 14.1. Nội dung..............................................................................................153 14.2. Quy trình thực hiện .............................................................................155 CHƯƠNG 05: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VÀ MÃ HOÁ THÔNG TIN............160 1. Mục đích và ý nghĩa .....................................................................................160 2. Cách đánh mã thông tin................................................................................160 2.1. Quy ước chung......................................................................................160 2.2. Cách tổ chức mã hoá thông tin..............................................................161 CHƯƠNG 06: QUẢN TRỊ DỮ LIỆU KẾ TOÁN...............................................164 1. Sao lưu dữ liệu kế toán.................................................................................164 2. Phục hồi dữ liệu kế toán...............................................................................165 3. Xóa dữ liệu kế toán ......................................................................................166 4. Đổi mật khẩu ................................................................................................167 5. Sửa thông tin cá nhân ...................................................................................167 6. Quản lý người dùng......................................................................................168 7. Vai trò và quyền hạn ....................................................................................169 8. Nhật ký truy cập ...........................................................................................170 PHỤ LỤC 01: MỘT SỐ CHỨC NĂNG KHÁC .................................................171 1. Bàn làm việc.................................................................................................171 3 2. Báo cáo nhanh ..............................................................................................172 3. Nạp dữ liệu báo cáo......................................................................................173 4. Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô...............................................................................176 5. Bảo trì dữ liệu...............................................................................................176 6. Quản lý tài liệu .............................................................................................177 7. Quản lý công việc.........................................................................................178 8. Khóa sổ kỳ kế toán .......................................................................................179 9. Bỏ khóa sổ kỳ kế toán ..................................................................................180 PHỤ LỤC 02: CÁC NGHIỆP VỤ CẦN LƯU Ý ................................................181 1. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng hoặc rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ....................................................................................................................181 2. Bán hàng.......................................................................................................181 3. Mua hàng......................................................................................................181 4. Thu tiền khách hàng .....................................................................................182 5. Trả tiền nhà cung cấp ...................................................................................182 6. Mua tài sản cố định ......................................................................................182 7. Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định ..........................................................183 8. Tính khấu hao tài sản cố định.......................................................................183 9. Kết chuyển lãi lỗ ..........................................................................................183 PHỤ LỤC 03: HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI MISA SME.NET 2010 THEO MÔ HÌNH ĐA CHI NHÁNH......................................................................................184 1. Một số đặc điểm về mô hình công ty đa chi nhánh......................................184 1.1. Giới thiệu chung....................................................................................184 1.2. Một số khái niệm cơ bản.......................................................................184 1.3. Mô hình công ty đa chi nhánh...............................................................184 1.4. Mô hình công ty mẹ - công ty con ........................................................185 2. Triển khai MISA SME.NET 2010 theo mô hình đa chi nhánh....................186 2.1. Mục đích, ý nghĩa .................................................................................186 2.2. Quy trình làm việc trên MISA SME.NET 2010 với mô hình công ty đa chi nhánh......................................................................................................186 4 Giới thiệu GIỚI THIỆU MISA SME.NET 2010 là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm được thiết kế từ nhiều phân hệ độc lập, tích hợp với nhau tạo thành một hệ thống quản trị tài chính chặt chẽ. MISA SME.NET 2010 được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất - Microsoft.NET, tích hợp hàng loạt những tính năng ưu việt, tự động hóa tất cả các nghiệp vụ kế toán, dữ liệu tài chính được cập nhật từng giây, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong công tác hạch toán kế toán. MISA SME.NET 2010 sử dụng bộ mã Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001, tuân thủ quy định của Chính phủ về việc lưu trữ và trao đổi dữ liệu. Qua nhiều năm triển khai phần mềm, các sản phẩm của Công ty Cổ phần MISA đã được người dùng tín nhiệm và hiện nay đã có hàng vạn khách hàng doanh nghiệp trên khắp 63 tỉnh/thành trong cả nước đang sử dụng. Với 15 năm phát triển, Công ty Cổ phần MISA đã giành được những thành công lớn với nhiều bằng khen và các giải thưởng chuyên môn uy tín. • 04 Giải Sao Khuê năm 2005, 2008, 2009 do Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) trao tặng. • 18 Bằng khen cho doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực CNTT của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND Tp Hà Nội, UBND Tp Hồ Chí Minh… • 06 Cúp vàng CNTT-TT do Hội Tin học Việt Nam trao tặng. • 09 BITCup - Giải pháp CNTT-TT hay nhất trong năm (2004 - 2010) do khách hàng bình chọn thông qua Tạp chí Thế giới Vi tính và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG. • 11 Huy chương vàng ICT Việt Nam (2000 - 2010) và rất nhiều Cúp vàng, giải thưởng cao quý khác… MISA SME.NET 2010 luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất: • Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 5 Giới thiệu • Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. • Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. • Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp. • Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán. • Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. Để có thể học và sử dụng được MISA SME.NET 2010, người sử dụng cần đọc các cuốn tài liệu sau: ♦ Hướng dẫn cài đặt: Hướng dẫn các bước cài đặt phần mềm. ♦ Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn làm thế nào để thực hiện quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán trong phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010. ♦ Bài tập thực hành: Ví dụ số liệu kế toán cụ thể, quy trình hạch toán và các báo cáo đầu ra trên phần mềm MISA SME.NET 2010. Cuốn Hướng dẫn sử dụng sẽ hướng dẫn người sử dụng hạch toán nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010. Nội dung cuốn sách này bao gồm: 6 - Chương 01: Bắt đầu với MISA SME.NET 2010 - Chương 02: Các thao tác thường dùng - Chương 03: Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu - Chương 04: Quy trình hạch toán kế toán trên MISA SME.NET 2010 - Chương 05: Hướng dẫn tổ chức và mã hóa thông tin - Chương 06: Quản trị dữ liệu kế toán - Phụ lục 01: Một số chức năng khác - Phụ lục 02: Các nghiệp vụ cần lưu ý Giới thiệu - Phụ lục 03: Hướng dẫn triển khai MISA SME.NET 2010 theo mô hình đa chi nhánh Trong mỗi chương/phụ lục sẽ trình bày các nội dung xoay quanh vấn đề "Làm thế nào để hạch toán kế toán doanh nghiệp bằng phần mềm MISA SME.NET 2010?". Chương 01: Trình bày các vấn đề: Khởi động phần mềm, tạo dữ liệu kế toán mới và mở dữ liệu kế toán. Đây là những công việc cần thiết khi bắt đầu làm việc với phần mềm. Chương 02: Trình bày các thao tác mà người sử dụng thường xuyên thực hiện như: Cách sao chép để tạo nhanh các chứng từ mới; cách lập chứng từ với định khoản tự động; cách lọc, tìm kiếm nhanh chứng từ trong hệ thống,… Chương 03: Trình bày cách thiết lập các thông tin về hệ thống và khai báo số dư ban đầu của doanh nghiệp. Chương 04: Trình bày quy trình hạch toán từng phần hành kế toán trên MISA SME.NET 2010 như: Kế toán Quỹ, Kế toán Ngân hàng, Kế toán Mua hàng, Kế toán Bán hàng… Trong từng phần hành sẽ trình bày các nội dung: Giới thiệu phân hệ, mô hình hóa hoạt động gắn với từng phân hệ, quy trình thực hiện trên phần mềm, xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo. Sau khi đọc xong Chương 04, người sử dụng sẽ nắm được mỗi phần hành kế toán trên sẽ xử lý các nghiệp vụ kế toán nào? ở đâu? nhập như thế nào? xem, in báo cáo như thế nào? Chương 05: Được viết nhằm mục đích gợi ý và hướng dẫn người sử dụng cách tổ chức và mã hóa các thông tin khi khai báo như: Mã Phòng ban, mã Khách hàng, nhà cung cấp, mã Vật tư, hàng hóa, mã Tài sản cố định… Chương 06: Hướng dẫn người sử dụng quản trị dữ liệu kế toán của mình như: Sao lưu dữ liệu kế toán nhằm hạn chế tối đa rủi ro với dữ liệu kế toán của doanh nghiệp, phục hồi dữ liệu kế toán trong trường hợp dữ liệu kế toán đang làm việc bị hỏng không thể khắc phục được hoặc dữ liệu bị mất, đổi mật khẩu đăng nhập, phân quyền cho người dùng… Phụ lục 01: Hướng dẫn sử dụng một số chức năng khác của phần mềm như: 7 Giới thiệu Bảo trì dữ liệu, Quản lý tài liệu, Khóa sổ kỳ kế toán… Phụ lục 02: Hướng dẫn một số nghiệp vụ cần lưu ý trong quá trình hạch toán. Phụ lục 03: Hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai dữ liệu kế toán MISA SME.NET 2010 theo mô hình công ty đa chi nhánh. Với mong muốn sản phẩm ngày càng hoàn thiện, MISA rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ phía người sử dụng.  Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ: MISA HÀ NỘI Nhà I, Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Q.Ba Đình, Tp.Hà Nội Tel: 04 3762 7891; Fax: 04 3762 9746 Email: esales@han.misa.com.vn MISA HỒ CHÍ MINH 92-94 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM Tel: 08 5431 8318; Fax: 08 5431 8211 Email: esales@hcm.misa.com.vn MISA ĐÀ NẴNG Lô 06, B1.3 Dương Đình Nghệ, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng Tel: 0511 366 7555; Fax: 0511 366 7556 Email: esales@dng.misa.com.vn MISA BUÔN MA THUỘT 57A Mai Hắc Đế, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk Tel: 0500 381 7400; Fax: 0500 381 7402 Email: esales@bmt.misa.com.vn MISA CẦN THƠ 131 Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ Tel: 0710 377 6468; Fax: 0710 376 9880 Email: esales@cth.misa.com.vn 8 Cách đọc tài liệu CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU Phần mềm kế toán MISA là phần mềm ứng dụng Công nghệ Thông tin trong lĩnh vực quản lý Tài chính - Kế toán. Khi đưa vào sử dụng, người dùng cần phải biết định hướng các công việc phải làm, quy trình và các thao tác thực hiện để đạt được mục đích của việc làm kế toán máy. Vấn đề định hướng công việc và quy trình thực hiện các thao tác xử lý nghiệp vụ kế toán bằng phần mềm MISA SME.NET 2010 sẽ được trình bày trong cuốn tài liệu này. Để đọc và hiểu được cuốn tài liệu này, yêu cầu người sử dụng phải có một trình độ nhất định về nghiệp vụ kế toán. Khi đọc tài liệu này phải có sự đối chiếu so sánh giữa công việc của kế toán trước đây với công việc làm kế toán trên máy tính bằng MISA SME.NET 2010. Từ đó hiểu được thực chất về phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010 và đưa vào vận dụng một cách hiệu quả vào công tác kế toán của doanh nghiệp. Thực chất với phần mềm MISA SME.NET 2010, người sử dụng chỉ cần khai báo và nhập các thông tin của nghiệp vụ kế toán, hệ thống sẽ tổng hợp lên các báo cáo kế toán liên quan... Cuốn tài liệu này sẽ giúp người sử dụng trả lời các vấn đề theo từng bước công việc và trong từng phần hành kế toán cụ thể. Đối với người sử dụng đã thành thạo về phần mềm kế toán (đã hiểu được khái niệm về kế toán trên máy tính hoặc đã sử dụng phần mềm kế toán khác), chỉ cần đọc hiểu khái quát quy trình thực hiện từng phần hạch toán kế toán và nắm một số chú ý đặc trưng của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010. Đối với người sử dụng đã biết sử dụng máy vi tính nhưng chưa làm kế toán trên máy tính cần phải xem qua giao diện của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010, sau đó đọc cuốn tài liệu này để biết được trình tự công việc phải thực hiện. Đối với người sử dụng chưa có kiến thức cơ bản về tin học, trước khi đọc tài liệu hướng dẫn của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010 cần phải học 9 Cách đọc tài liệu cách dùng chuột và cách gõ phím soạn văn bản tiếng Việt. Khi đọc tài liệu cần phải đọc kỹ từng phần, xem kỹ giao diện của phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010. Cách tốt nhất người sử dụng nên cài đặt, dùng thử nghiệm một thời gian ngắn, vừa đọc tài liệu, vừa học và thực hành ngay với cuốn Bài tập thực hành trên máy để hiểu về phần mềm MISA SME.NET 2010. Tóm lại, tùy theo khả năng nắm bắt kiến thức về phần mềm kế toán mỗi người sử dụng sẽ chọn cho mình một cách học và cách đọc tài liệu riêng sao cho việc vận dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010 vào công tác tài chính kế toán có hiệu quả nhất, trong thời gian ngắn nhất. Cuốn tài liệu này được viết nhằm mục đích cho mọi đối tượng là kế toán có thể đọc và hiểu được cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp bằng phần mềm MISA SME.NET 2010. 10 Giải thích ký hiệu, kiểu chữ trong tài liệu GIẢI THÍCH KÝ HIỆU, KIỂU CHỮ TRONG TÀI LIỆU Kiểu chữ Ý nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDC Công cụ dụng cụ Chú ý Các thông tin cần chú ý. NSD phải đặc biệt lưu ý đến phần này. CT Chứng từ DLKT Dữ liệu kế toán DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng HT Hạch toán KPCĐ Kinh phí công đoàn NSD Người sử dụng QĐ Quyết định Thanh tác nghiệp Phần cột chạy dọc bên trái của màn hình, cho phép NSD thêm chứng từ, xem danh sách danh mục/chứng từ, hoặc xem nhanh các báo cáo liên quan,… TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định UNC Ủy nhiệm chi Vào menu Tệp\Báo cáo Vào menu Tệp chọn phần Báo cáo VD Ví dụ VTHH Vật tư Hàng hóa XDCB Xây dựng cơ bản 11 Giải thích ký hiệu trong sơ đồ mô hình hóa các hoạt động kế toán GIẢI THÍCH KÝ HIỆU TRONG SƠ ĐỒ MÔ HÌNH HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN Ký hiệu Ý nghĩa Initial - Điểm bắt đầu một luồng sự kiện Final - Điểm kết thúc luồng sự kiện Action - Diễn tả một hành động nhỏ nhất trong đặc tả hành vi. Có nhiều đầu vào, đầu ra hoặc không có Control Flow - Diễn tả việc bắt đầu một hoạt động sau một hoạt động đã hoàn thành => giúp mô hình hóa chuỗi hoạt động không liên quan đến đối tượng cụ thể Fork - Diễn tả hoạt động có nhiều luồng ra và các luồng đồng thời xảy ra Join - Diễn tả hoạt động có nhiều đầu vào và các đầu vào xảy ra đồng thời Decision - Diễn tả hoạt động có một đầu vào và nhiều đầu ra. Sử dụng cho chọn lựa kiểu đúng, sai Note - Ghi chú 12 Sơ đồ quy trình làm việc với MISA SME.NET 2010 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI MISA SME.NET 2010 Công việc (1): Tham khảo phần Tạo dữ liệu kế toán mới (trang 20) Công việc (2): Tham khảo phần Mở dữ liệu kế toán (trang 20) Công việc (3): Tham khảo phần Nhập số dư ban đầu (trang 28) Công việc (4): Tham khảo Chương 04 (trang 37) Công việc (5): Tham khảo Chương 04 (trang 37) Công việc (6): Tham khảo phần Sao lưu dữ liệu kế toán (trang 164) Công việc (7): Tham khảo phần Phục hồi dữ liệu kế toán (trang 165) Công việc (8): Tham khảo phần Kết chuyển lãi lỗ (trang 156) Công việc (9): Tham khảo phần Khóa sổ kỳ kế toán (trang 179) 13 Bảng kê phím tắt trong MISA SME.NET 2010 BẢNG KÊ PHÍM TẮT TRONG MISA SME.NET 2010 STT Tên phân hệ/chức năng Phím tắt I. Phím tắt áp dụng tại mọi nơi trong phần mềm 14 1 Bàn làm việc Shift + F2 2 Quỹ Shift + F3 3 Ngân hàng Shift + F4 4 Mua hàng Shift + F5 5 Bán hàng Shift + F6 6 Kho Shift + F7 7 Tài sản cố định Shift + F8 8 Tiền lương Shift + F9 9 Thuế Shift + F10 10 Giá thành Shift + F11 11 Hợp đồng Shift + F12 12 Cổ đông Alt + F2 13 Ngân sách Alt + F3 14 Tổng hợp Alt + F5 15 Phân tích tài chính Alt + F6 16 Bảo mật Alt + F7 17 Quản lý tài liệu Alt + F8 18 Quản lý công việc Alt + F9 19 Khai báo thông tin ban đầu Alt + F10 20 Gửi Email hàng loạt Alt + F11 21 Xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình F1 22 Nạp F5 23 Sử dụng công cụ máy tính của Windows F12 Bảng kê phím tắt trong MISA SME.NET 2010 STT Tên phân hệ/chức năng Phím tắt II. Phím tắt chỉ áp dụng tại màn hình Sơ đồ quy trình của từng phân hệ 1. Quỹ 1.1 Phiếu thu Ctrl + 0 2.2 Phiếu chi Ctrl + 1 2. Ngân hàng 2.1 Tiền đang chuyển Ctrl + 2 2.2 Nộp tiền vào tài khoản Ctrl + 3 2.3 Ngân hàng trực tuyến Ctrl + 4 2.4 Séc/ Ủy nhiệm chi Ctrl + 5 2.5 Thẻ tín dụng Ctrl + 6 2.6 Chuyển tiền nội bộ Ctrl + 7 2.7 Đối chiếu ngân hàng Ctrl + 8 3. Mua hàng 3.1 Đơn mua hàng Shift + A 3.2 Mua hàng Shift + B 3.3 Mua hàng không qua kho Shift + C 3.4 Nhận hóa đơn Shift + D 3.5 Mua dịch vụ Shift + E 3.6 Hàng mua trả lại, giảm giá Shift + F 3.7 Trả tiền nhà cung cấp Shift + G 3.8 Đối trừ chứng từ Shift + H 4. Bán hàng 4.1 Báo giá Shift + I 4.2 Đơn đặt hàng Shift + J 4.3 Bán hàng chưa thu tiền Shift + K 4.4 Bán hàng thu tiền ngay Shift + L 15 Bảng kê phím tắt trong MISA SME.NET 2010 STT Tên phân hệ/chức năng Phím tắt 4.5 Hàng bán trả lại, giảm giá Shift + M 4.6 Thu tiền khách hàng Shift + N 4.7 Đối trừ chứng từ Shift + O 4.8 Tính lãi nợ quá hạn Shift + P 4.9 Thông báo công nợ Shift + Q 4.10 Thiết lập chính sách giá Shift + R 5. Kho 5.1 Nhập kho Shift + S 5.2 Xuất kho Shift + T 5.3 Lắp ráp, Tháo dỡ Shift + U 5.4 Chuyển kho Shift + V 5.5 Điều chỉnh tồn kho Shift + X 5.6 Tính giá xuất kho Shift + Y 6. Tài sản cố định 6.1 Mua TSCĐ và ghi tăng Ctrl + Shift + A 6.2 Ghi tăng khác Ctrl + Shift + B 6.3 Điều chỉnh TSCĐ Ctrl + Shift + C 6.4 Tính khấu hao Ctrl + Shift + D 6.5 Điều chuyển tài sản Ctrl + Shift + E 6.6 Ghi giảm Ctrl + Shift + F 7. Tiền lương 16 7.1 Chấm công Ctrl + Shift + G 7.2 Lập bảng lương Ctrl + Shift + H 7.3 Hạch toán chi phí lương Ctrl + Shift + I 7.4 Trả lương Ctrl + Shift + J 7.5 Thanh toán bảo hiểm, thuế TNCN Ctrl + Shift + K Bảng kê phím tắt trong MISA SME.NET 2010 STT Tên phân hệ/chức năng Phím tắt 8. Giá thành 8.1 Kỳ tính giá thành Ctrl + Shift + R 8.2 Tập hợp chi phí trực tiếp Ctrl + Shift + S 8.3 Phân bổ chi phí Ctrl + Shift + T 8.4 Kết chuyển chi phí Ctrl + Shift + U 8.5 Đánh giá sản phẩm dở dang Ctrl + Shift + V 8.6 Nghiệm thu/Tính giá thành Ctrl + Shift + X 8.7 Định mức phân bổ Ctrl + Shift + Y 8.8 Định mức sản phẩm Ctrl + Shift + Z 9. Thuế 9.1 Lập bảng kê mua vào Ctrl + Shift + N 9.2 Lập bảng kê bán ra Ctrl + Shift + O 9.3 Khấu trừ thuế Ctrl + Shift + P 9.4 Nộp thuế Ctrl + Shift + Q 10. Hợp đồng 10.1 Hợp đồng mua Ctrl + Shift + L 10.2 Hợp đồng bán Ctrl + Shift + M 11. Cổ đông 11.1 Đăng ký mua cổ phần Ctrl + J 11.2 Sổ cổ đông Ctrl + K 11.3 Chia cổ tức Ctrl + L 12. Ngân sách 12.1 Dự toán chi Ctrl + A 12.2 Cấp phát Ctrl + B 12.3 Tình hình sử dụng ngân sách Ctrl + C 17 Bảng kê phím tắt trong MISA SME.NET 2010 STT Tên phân hệ/chức năng Phím tắt 13. Tổng hợp 13.1 Chứng từ nghiệp vụ khác Ctrl + G 13.2 Kết chuyển lãi lỗ Ctrl + H 13.3 Khóa sổ kỳ kế toán Ctrl + I III. Phím tắt áp dụng tại màn hình chứng từ/danh mục 1 Thêm mới chứng từ/danh mục Ctrl + N 2 Xem hoặc sửa chứng từ/danh mục Ctrl + E 3 Xóa chứng từ/danh mục Ctrl + D 4 Cất chứng từ Ctrl + S 5 Hoãn thao tác với chứng từ Ctrl + U 6 Ghi sổ chứng từ Ctrl + G 7 Bỏ ghi sổ chứng từ Ctrl + B 8 Duyệt danh sách chứng từ Ctrl + L 9 Mở Tiện ích trong chứng từ Ctrl + T 10 Mở Mẫu của chứng từ Ctrl + M 11 In chứng từ/danh mục Ctrl + P 12 Xem chứng từ liền trước F7 13 Xem chứng từ liền sau F8 14 Đóng chứng từ Ctrl + F4 IV. Một số phím tắt đặc biệt khác 18 1 Tìm kiếm nhanh danh mục trong giao diện nhập liệu F3 2 Tại các giao diện như nhập kho, xuất kho, mua hàng, bán hàng... cần theo dõi mã quy cách của vật tư, hàng F6 hóa, nhấn phím F6 để nhập chi tiết theo mã quy cách 3 Thêm nhanh danh mục trong giao diện nhập liệu 4 Giao diện nhập số dư ban đầu TK 154, nhấn phím F9 F9 để nhập chi tiết theo TK chi phí đối ứng F9 Bảng kê phím tắt trong MISA SME.NET 2010 Ngoài ra, tại các màn hình, khi NSD nhấn phím Alt sẽ xuất hiện các ký tự được gạch chân trong tên của các chức năng. Để thực hiện chức năng nào, NSD nhấn phím Alt + Phím ký tự được gạch chân trong tên của chức năng đó. Ví dụ: Tại màn hình Thêm mới Nhân viên, NSD nhấn phím Alt sẽ xuất hiện các ký tự được gạch chân. Để lưu Nhân viên đang được thêm mới, NSD nhấn tổ hợp phím Alt + C (vì ký tự “C” trong chức năng Cất được gạch chân). 19 Bắt đầu với MISA SME.NET 2010 CHƯƠNG 01: BẮT ĐẦU VỚI MISA SME.NET 2010 1. Khởi động MISA SME.NET 2010 Đây là thao tác thường xuyên mà NSD phải thực hiện hàng ngày khi bật máy tính và làm việc với MISA SME.NET 2010. Cách khởi động phần mềm là: Vào Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010. Sau khi cài đặt MISA SME.NET 2010, hệ thống tự động tạo ra biểu tượng của chương trình trên màn hình Desktop. NSD có thể khởi động MISA SME.NET 2010 bằng cách kích đúp chuột vào biểu tượng này. 2. Tạo dữ liệu kế toán mới Có 02 cách tạo DLKT mới để làm việc: - Tạo mới từ đầu: Cho phép NSD tạo ra một DLKT mới hoàn toàn, không có số liệu mà chỉ có một số danh mục đã được thiết lập sẵn như danh mục Hệ thống tài khoản, Tài khoản kết chuyển, Định khoản tự động…. - Tạo mới từ dữ liệu năm trước: Cho phép tạo mới một DLKT từ DLKT của năm trước, NSD sẽ tận dụng được các danh mục như: Khách hàng, nhà cung cấp, Nhân viên, Vật tư, hàng hóa… và số dư đầu kỳ. Thao tác chi tiết xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình bằng cách nhấn phím F1, sau đó trên cây thư mục Contents bên trái màn hình, kích chọn Tra cứu tính năng\Tạo dữ liệu kế toán MISA SME.NET 2010. NSD có thể tạo nhiều DLKT trong một năm tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý, tuy nhiên các DLKT này chỉ chứa một số liệu kế toán riêng và hoàn toàn độc lập với nhau. 3. Mở dữ liệu kế toán Để thực hiện được việc cập nhật số liệu kế toán, NSD cần phải mở DLKT đã tạo. Thao tác chi tiết xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình bằng cách nhấn phím F1, sau đó trên cây thư mục Contents bên trái màn hình, kích chọn Tra cứu tính năng\Menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán. 20
- Xem thêm -