Tài liệu Bài báo cáo-hiệu quả chiếu xạ gamma lên vi sinh vật và hoạt tính chống oxi hóa của nước ép rau quả tươi

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

HIỆU QUẢ CHIẾU XẠ GAMMA LÊN VI SINH VẬT VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXI HÓA CỦA NƯỚC ÉP RAU QUẢ TƯƠI Daucus carota Brassica oleracea E. coli S. typhimurium VẬT LIỆU – PHƯƠNG PHÁP Ép 10KGy 0, 3, 5 KGy Sterile Lọc E.Coli S.styphimurium Inoculation Li tâm Dịch trộn 3000rpm 10’, 40C Dịch nổi 0, 1, 2, 3 KGy Phân tích hàm lượng phenol 100C Phân tíchVi sinh vật Gốc tự do DPPH Phân tích FRAP Cấy (370C, 48 giờ) Ép 10KGy 0, 3, 5 KGy Sterile Lọc E.Coli S.styphimurium Inoculation Li tâm Dịch trộn 3000rpm 10’, 40C Dịch nổi 0, 1, 2, 3 KGy Phân tích hàm lượng phenol 100C Phân tíchVi sinh vật Gốc tự do DPPH Phân tích FRAP Phương pháp so màu Folin 0,9ml mẫu 230C, 90 phút Dịch A 0,1ml ascorbicoxidase 0,1ml dich A 0,2ml thuốc thử Folin 1phút, 230C 3ml Na2CO3 5% 2giờ, 230C Λ=765nm Phương pháp đo gốc tự do Blois 1ml mẫu 1ml DPPH 0,2mM DPPH 0,2mM (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazly) 30phút t0p Λ= 517 nm Phân tích FRAP (ferric reducing/antioxidant power) Fe(III)/tripyridyltriazine TPTA-Fe (II) Chất khử Blue ferrous 0,5 giây 30 giây Λ = 593 nm Phút thứ 4 Phút thứ 5 Giá trị FRAP KẾT QUẢ - BIỆN LUẬN KẾT LUẬN Chiếu xạ nước ép carot và cải xoăn có thể - Chống nhiễm khuẩn - Nâng cao hoạt tính chống oxi hóa CHÂN THÀNH CẢM ƠN
- Xem thêm -