Tài liệu Bài 1

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 382 |
  • Lượt tải: 0
henryhuynh

Tham gia: 11/03/2016

Mô tả:

thơ
Bài 1:Hoạt động thở và cơ thể hô hấấp -Cơ quan thực hiện việt trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài được gọi là cơ quan hô hấấp . -Cơ quan hô hấấp gôồm :mũi ,khí quản ,phêấ quản và hai lá phổi . -Nhờ hoạt động thở của cơ quan hô hấấp mà cơ thể chúng ta luôn có đủ khí ô –xi để sôấng .Nêấu bị ngừng thở từ 3 đêấn 4 phút ,người ta có thể bị chêất . Bài 2 :Nên thở như thêấ nào ? Trong mũi có : -lông mũi giúp cản bớt bụi ,làm không khí vào phổi sạch hơn . -Các mạch máu nhỏ li t giúp sưởi ấấm không khí vào phổi . -Các chấất nhấồy giúp cản bụi ,diệt vi khuẩn và làm ẩm không khí vào phổi . -khi hít vào ,khí ô- xi có trong không khí sẽẽ thấấm vào máu ở phổi để đi nuôi cơ thể .Lúc thở ra ,khí các- bô-níc có trong máu sẽẽ được thải ra ngoài qua phổi . -Nêấu trong không khí có nhiêồu khí các-bô-níc và các khí độc khác thì không khí .
- Xem thêm -