Tài liệu Bách cầm sơn chủ - âu thiên phúc

  • Số trang: 387 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 172 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Bách Cầm Sơn Chủ - Âu Thiên Phúc
Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Mở đầu Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ Mở đầu Linh Sơn Huyết Lệ Võ Lâm Trung Nguyên sau thời Minh Chủ Lục Chỉ Cầm Ma Lục Thừa Phong rơi vào cảnh quần long vô chủ, các môn phái nổi lên tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau, tạo nên một trƣờng sát kiếp vô tiền khoáng hậu. Từ khi sau vụ huyết án kinh thiên động địa trên đỉnh Linh Sơn, cả gia đình Minh chủ Lục Thừa Phong, một trăm năm mƣơi nhân mạng phơi thây giữa điện Quang Minh, trải qua mƣời tám năm, vụ đó vẫn chìm trong bóng tối bí ẩn. Mƣời tám năm sau giang hồ mỗi khi nhắc đến vụ thảm sát “Linh Sơn Huyết Lệ” vẫn còn cảm thấy bàng hoàng cả gai ốc. Sau vụ “Linh Sơn Huyết Lệ”, các đại môn phái trên giang hồ hợp nhau tại điện Quang Minh, cùng thống nhất giữ nguyên hiện trƣờng, ra điều kiện bất cứ nhân vật nào tìm ra chân tƣớng sự việc, vạch mặt hung thủ giết hại toàn gia đình Minh chủ Lục Thừa Phong sẽ đƣợc võ lâm đồng đạo tôn làm Minh chủ. Điều kiện thứ hai là ngƣời đó tìm đƣợc “Minh chủ lệnh” cùng pho võ công bí kíp “Quy Nguyên Thần Công” đã bị thất lạc một cách vô cùng bí ẩn cùng với cái chết của Minh chủ Lục Thừa Phong. Điều kiện thứ ba, hai mƣơi năm sau nếu công án vẫn chƣa tìm ra hung thủ, “Minh chủ lệnh” cùng với “Quy Nguyên Thần Công” vẫn không có ngƣời kế truyền thì võ lâm sẽ một lần nữa họp lại trên đỉnh Linh Sơn giữa điện Quang Minh cúng tế vong hồn tiền Minh chủ Lục Thừa Phong, sau đó thƣợng đài thí võ chọn ra tân Minh chủ. Mƣời tám năm đã trôi qua, “Linh Sơn Huyết Lệ” kỳ án vẫn chìm trong bóng tối. “Quy Nguyên Thần Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ Công” cùng với “Minh chủ lệnh” thất lạc không tìm ra tung tích. Cái tên Lục Chỉ Cầm Ma Lục Thừa Phong cũng dần chìm vào quên lãng. Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ Hồi 1 Đoạt báu vật Nửa đêm, trong cánh rừng già âm u thỉnh thoảng vang lên tiếng sói tru dài rờn rợn da thịt. Trên bầu trời không một ánh sao khiến khu rừng dày đặc bóng cây dại càng thêm tăm tối, thỉnh thoảngloé lên nhữngđốm sáng hoang dã của loài ác thú ăn đêm. Trên cành cây xào xạc tiếng lá động do sự di chuyển của loài rắn độc tạo nên. Những tƣởng khung cảnh hoang vu đầy chết chóc ấy chỉ có sự ngự trị của côn trùng độc vật, không dấu chân ngƣời. Thế nhƣng... ngay giữa rừng sâu lại mọc lên mộttoà thảo điện. Trong ngôi lều cỏ ấy thấp thoáng ánh đèn và một bóng ngƣời lay động. Nhân vật nào dám to gan dựng nhà sống giữa muôn vàn độc vật? Vì sao hắn lại lìa xa thế giới làm ngƣời, chui thân vào giữa rừng rậm thâm u? Tƣởng đâu chỉ có nhân vật sống trong lều cỏ là ngƣời to gan duy nhất trên thế gian này, thế nhƣng sự đời lắm lúc không ai ngờ đƣợc. Trong rừng xuất hiện hai bóng đen phi thân vùn vụt trên ngọn cây, thân pháp vật vờ,quỷ mị tựa nhƣ hai cô hồn dạ quỷ. Hai bóng đen du hành hƣớng thẳng về phía lều cỏ, nhẹ nhàng buông thân đáp xuống nhƣmột lá rơi, ngƣời trong lều cỏ vẫn không hề hay biết. Lại có tiếng sói tru lanh lảnh trong đêm. Ngƣời trong lều cỏ phát ra giọng bực tức : - Độc vật khốn kiếp, làm cho lão phu phân tâm. Đó là một lão quái nhân lùn tịt, tròn trịa nhƣ trái bí ngô. Hàm râu dài hơn thân hình của lão cuộn tròn trên chiếc cổ mập tròn trùng trục. Tóc lão bạc trắng phủ quá lƣng, hai hàng chân mày chổi xể che kín nửa gƣơng mặt trên, chỉ chừa ra hai hốc mắt sáng nhƣ điện quang. Có thể nói cả ngƣời lão phủ đầy râu tóc, lão mà co tròn lại thì dễ lầm tƣởng là một con nhím. Bởi vì lão quá lùn nên mọi vật trong nhà đều thấp lè tè. Mà trong nhà cũng chẳng có gì ngoài một chiếc giƣờng lót cỏ, một cái bàn gỗ mộc trên cắm ngọn bạch lạp. Lão đi vòng vòng quanh bàn, đôi chân ngắn cũn cỡn cử động một cách buồn cƣời. Đôi mắt sángquắc của lão nhìn trừng trừng trên bàn. Ở đó có trải một tấm da chi chít những hàng chữ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ bé li ti và những đồ hình minhhoạ . Lão đi một lúc, bỗng lại vò đầubứt tóc ra chiều khổ sở. - Khốn kiếp... khốn kiếp... khó hiểu... khó hiểu... Lão phu cho mi một mồi lửa là xong. Lão chộp lấy miếng da địnhdí vào ngọn lửa, nhƣng rồi lão lại giật tay về, gƣơng mặt ngẩn ngơ đầy vẻ tiếc rẻ. Bỗng đâu có một giọng nói lanh lảnh vang lên : - Trƣơng Tử Thông chớ có làm ẩu! Cùng với tiếng nói, bóng ngƣời xuất hiện nhanh nhƣ chớp. Ngƣời đó không đi qua cửa mà lại tông đại vào vách lều cỏ, sừng sững đứng cách lão già lùn không đầy hai trƣợng. Tiếp sau đó lại một bóng ngƣời xuất hiện. Ngƣời đó vừa định thân liền cất giọng : - Hì... hì... Thổ Hành Vƣơng Trƣơng Tử Thông! Lão giấu thân nơi chốn thâm u này tƣởng đâu không có ngƣời tìm ra sao? Thì ra lão già lùn ấy là Thổ Hành Vƣơng Trƣơng Tử Thông, nổi danh trên giang hồ nhờ vào tài địa hành, đào tƣờng khoét vách. Hai ngƣời mới xuất hiện là hai hán tử trung niên mặc áo xanh. Lạnh nhạt nhìn Trƣơng Tử Thông, một ngƣời cất giọng hỏi : - Thổ Hành Vƣơng! Miếng da ấy đâu rồi? Thì ra lão lùn đã nhanh tay giấu biến tấm da mà vừa nãy lão định thiêuhuỷ nó. Lão dù sao cũng là nhân vật từng trải trên giang hồ nên đâu dễ gì bị bắt nạt. Mặc dù sự xuất hiện của hai trung niên võ sĩ làm lão kinh hãi không ít, nhƣng lão vẫn điềm tĩnh hỏi lại : - Các ngƣơi tìm đƣợc tới đây kể cũng là giỏi đấy, sao không báo danh đi? Một trong hai ngƣời mới đến cất giọng kiêu ngạo : - Linh Sơn Thánh Địa, Chính Nghĩa bang môn hạ. Nhanh nhƣ chớp, trên tay gã xuất hiện một tấm lệnh bài bằng đồng đen có khắc hai chữ “Chính Nghĩa”. Chính Nghĩa bang thành lập sau vụ thảm sát gia đình Minh chủ Lục Thừa Phong,toạ lạc ngay dƣới chân ngọn núi Linh Sơn. Chính Nghĩa bang đƣợc giang hồ xem nhƣ tạm quyền thay thế chức vụ Minh chủ. Tuy uy danh không bằng, nhƣng vì Chính Nghĩa bang chủ Bán Nguyệt Song Đao Từ Đạt là em kết nghĩa của tiền Minh chủ Lục Thừa Phong nên nhờ đó mà cũng đƣợc nể trọng. - Thổ Hành Vƣơng! Ngƣơi nhìn thấy lệnh bài “Chính Nghĩa” sao còn không quỳ xuống? - Ha... ha... Trƣơng Tử Thông ngửa cổ buông tiếng cƣời cuồng ngạo. Mặc dù thân hình lão chỉ cao không quá một thƣớc năm tấc, nhƣng giọng cƣời của lão to nhƣ tiếng trống lệnh. Dứt tiếng cƣời, lão lừ mắt nhìn hai gã hán tử mặc thanh bào. - Chính Nghĩa bang là cái thá gì mà bắt lão phu phải quỳ? Thổ Hành Vƣơng Trƣơng Tử Thông ta Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Bách Cầm Sơn Chủ Âu Thiên Phúc trong đời chỉ kính nể có Minh chủ Lục Thừa Phong, chỉ quỳ gối trƣớc “Minh chủ lệnh” mà thôi. Gã hán tử giận dữ quát : - Thằng lùn khốn kiếp, mau giao tấm da ra đây, kẻo uổng mạng đấy! - Đâu có dễ dàng nhƣ thề! Bảo vật trong ngƣời lão phu, hai ngƣời có giỏi thì tới mà lấy. - Đƣợc lắm! Tiếng nói vừa dứt thì gã hán tử cầm lệnh bài khẽ động thân, hữu thủ của hắn vung lên rồi đập xuống thật mạnh. Vì Trƣơng Tử Thông chỉ đứng dƣới thắt lƣng của hắn nên mới ra chiêu kỳ quặc nhƣ thế. Thổ Hành Vƣơng năm nay đã ngoài năm mƣơi tuổi, lăn lóc trên giang hồ cũng có chút danh, nên đối với tên hán tử này lão cũng có phần khinh lờn. Vì lão quá lùn nên lão chẳng mấy khi đỡ chƣởng đối phƣơng, lão đâu có dại gì mà đứng dƣới thấp, đỡ cái thế từ trên cao đánh xuống của ngƣời ta. Bùng... Một tiếng nổ làm rung rinh lều cỏ. Thổ Hành Vƣơng vì thân phận trƣởng bối mà đỡ một chƣởng của đối phƣơng. Sau chƣởng đó, lão cảm thấy xƣơng cốt chừng nhƣ gãy đoạn từng khúc. Sức chƣởng của đối phƣơng nặng tợ núi đè khiến lão xây xẩm mặt mày, chỉ kịp kêu lên một tiếng “không xong”, liền cuộn tròn ngƣời lại nhƣ con nhím lẹ làng lăn đi thoát khỏi tầm sát thƣơng của địch thủ. Thổ Hành Vƣơng chƣa kịp tung ngƣời đứng dậy thì thanh bào hán tử thứ hai đã lƣớt tới, vƣơn tay xuất một chiêu cầm nã thủ pháp nhanh nhƣ chớp nhằm vào thân hình tròn lẳn của lão. Trƣơng Tử Thông võ nghệ không lấy gì làm xuất sắc nhƣng thân thủ của lão thì nhanh nhẹn không thể tƣởng. Lão cứ giữ y tƣ thế cuộn tròn ấy lăn đi khiến đối phƣơng chụp hụt vào khoảng không. Vừa thoát khỏi sát thủ của đối phƣơng, lão lăn luôn xuống gầm bàn, vƣơn tay đập một cái, lập tức mặt đất vỡ ra một lỗ vừa đủ thân hình bé nhỏ của lão chui vào. Thoáng chốc đã không còn thấy lão đâu nữa chỉ có giọng cƣời đắc ý của lão để lại : - Hì...hì... Lão phu không thèm hơn thua với các ngƣơi nữa. Hán tử cầm lệnh bài cƣời gằn : - Hừ! Lão chạy đâu cho thoát! Dứt lời, thân hình hắn chớp lên xẹt ra ngoài. Hán tử còn lại vung tay đập một chƣởng làm nát vụn chiếc bàn gỗ mộc, đồng thời lấp luôn cái miệng hang mà Thổ Hành Vƣơng vừa chui vào. Đánh xong chƣởng đó, lập tức hắn tung mình vọt theo đồng bọn. Phút chốc lều cỏ chẳng còn một bóng ngƣời. Thanh bào hán tử ra trƣớc phóng thẳng đến dƣới một gốc cây cổ thụ, cũng vừa kịp lúc Thổ Hành Vƣơng Trƣơng Tử Thông từ dƣới đất chui lên. Gã hán tử ngửa cổ cƣời dài : - Ha ha... bản nhân nếu chẳng nắm rõ sở trƣờng, sở đoản của ngƣơi thì làm sao dám đến đây đoạt bảo Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Bách Cầm Sơn Chủ Âu Thiên Phúc vật. Trƣơng Tử Thông thuỗn mặt nhìn đối phƣơng một lúc thì thở dài : - Lão phu có lời khen các ngƣơi đó. Hán tử thứ hai cũng vừa phi thân tới, hai tên khoá đầu bịt đuôi làm cho Trƣơng Tử Thông hết đƣờng tiến thoái. - Lão lùn, sao còn không giao vật ra? - Hừ! Các ngƣơi muốn đƣợc bảo vật e rằng phải tốn chút công sức rồi. - Bọn ta cũng không ngại ra công đâu. Hai bóng áo xanh cùng chớp lên chộp vào ngƣời Trƣơng Tử Thông. Hai ngƣời hành động tƣơng thông lại tỏ ra amtƣờng các ngón nghề của họ Trƣơng, rõ ràng chúng đã có thời gian nghiên cứu đối phƣơng khá kỹ lƣỡng. Trƣơng Tử Thông điềm tĩnh đợi cho hai bàn tay của địch thủ đến gần mới lắc đầu một cái, chùm râu quấn trên cổ lão lập tức bung ra tua tủa nhƣ một cây phất trần của đạo sĩ cuốn vào tay địch nhân. Dùng râu làm vũ khí, có lẽ trên thế gian này chỉ mỗi lão lùn Trƣơng Tử Thông là luyện đƣợc. Tuy thế, hai hán tử áo xanh cũng không vì vậy mà bất ngờ, chúng rụt tay lại rồi nhanh chóng bổ ra bốn chƣởng vây chặt lấy Trƣơng Tử Thông. Bóng chƣởng mờ mịt,toả ra chu vi hơn một trƣợng đè xuống thân hình lùn tịt của Trƣơng Tử Thông, khiến lão hết đƣờng trốn thoát. Trong lúc nguy cấp, lão cuộn tròn thân hình lại, vận chƣởng khí hộ thân, cắn răng chịu đựng chƣởng ấy. Đùng... Đùng... Mấy tiếng nổ cùng lúc làm dậy lên một đám bụi mù mịt. Chƣởng của hai hán tử đánh vào thân hình tròn lẳn của Trƣơng Tử Thông trƣợt qua một bên đập xuống đất mới tạo ra lớp bụi mù đó. Sau một lúc, trời quang mây tạnh, gió lặng đá yên, nhìn lại thì thấy Trƣơng Tử Thông mồm miệng tứa máu tƣơi, rõ ràng hồn đã lìa khỏi xác. Một tên hán tử bƣớc tới, cúi xuống thăm dò kinh mạch lão lùn một lúc thì thất thanh kêu lên : - Lão chết rồi! - Không có lý nào! - Tên còn lại lo lắng -Anh em ta đánh chƣởng vừa rồi đã nƣơng nhẹ ba phần, lẽ nào thằng già này lại yếu đến thế sao? - Ngƣơi xem rõ ràng hắn đã tắt thở rồi. - Bang chủ căn dặn phải bắt sống Trƣơng Tử Thông. Giờ hắn chết rồi, anh em ta biết phúc đáp thế nào với Bang chủ đây? - Ngƣơi đừng lo! Không bắt đƣợc hắn nhƣng đã có bảo vật thế vào, chúng ta công nhiều hơn tội. Dứt lời, hắn cho tay vào ngực xác chết lục soát. Một lúc sau, quả nhiên hắn lôi ra tấm da đã làm cho Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ họ Trƣơng phải uổng mạng. Tên kia nhắc đồng bọn : - Chớ có để mất mà manghoạ đấy. - Ta đâu có dại. Nói xong, tên hán tử cẩn thận xếp tấm da lại. Hắn rút trong ngƣời ra một ống trúc đã lâu ngày nên lên nƣớc bóng loáng. Đầu ống trúc có nút bịt, hắn tháo cái nút ra rồi nhét tấm davào trong đó. Màn đêm đen kịt vẫn phủ đầy trong cánh rừng rậm, đột nhiên vang lên một tiếng sói tru rất gần làm cho hai tên hán tử mặc dù võ nghệ đầy mình cũng phải sờn lòng. - Chỗ này không nên ở lại lâu. - Một tên nói -Chúng ta đi thôi! - Còn cái xác này? - Cứ để cho sói nó thanh toán, cục thịt này cũng chẳng đủ một bữa ăn cho nó. Hai tên vừa xoay lƣng định phóng đi thì quái sự xảy ra. Trƣơng Tử Thông từ một xác chết nằm ngay đơ cán cuốc bỗng bật dậy, lẹ nhƣ chớp vung tay đập luôn hai chƣởng vào lƣng địch thủ. Bùng... Bùng... Hai tên hán tử vì quá bất ngờ nên lãnh trọn hai chƣởng trầm trọng đó. Thân hình chúng văng đi xa ba trƣợng, đập vào một gốc cây dội ngƣợc trở lại. Hai tên lồm cồm bò dậy, mặt mày đã nhuộm đầy máu tƣơi. Chúng trợn mắt nhìn họ Trƣơng vừa sợ vừa giận. Cả hai đồng thanh quát lên : - Bổn nhân lấy mạng ngƣơi! Dứt lời, chúng phóng tới, song thủ vƣơn ra khí thế tựa nhƣ mãnh hổ. Trƣơng Tử Thông thất kinh hồn vía cuộn tròn tấm thân một thƣớc năm lăn biến vào bóng đêm phút chốc đã chạy mất dạng. Họ Trƣơng giả chết, bất ngờ ra tay tập kích dĩ nhiên đã có thời gian chuẩn bị khá kỹ lƣỡng. Hai chƣởng vừa rồi lão đánh ra với toàn bộ tu vi nội lực, tuy trong lúc bị thƣơng nhƣng sức chƣởng đó có thể đập tan vàng vỡ đá, ấy thế mà hai tên thanh bào hán tử chẳng những không mất mạng mà còn đủ sức phản công khiến cho lão chẳng còn hồn vía vội vàng giở bài tẩu mã. Thật ra vì Trƣơng Tử Thông quá nhát gan, vả lại bản chất của lão cơ xảo không bao giờ chịu để rơi vào tình thế lâm nguy đến tính mạng, một phần cũng vì trong ngƣời lão sau khi lãnh chƣởng của đối phƣơng cũng đã bị nội thƣơng trầm trọng nên chẳng còn lòng dạ nào mà ở lại tranh thắng. Nếu lão chậm chân một chút thì sẽ thấy hai tên hán tử sau khi động thân chạm đến nội thƣơng liền rên một tiếng té quỵ xuống đất. - Chúng ta không xong rồi. - Thằng lùn họ Trƣơng quả là xảo quyệt. Tên hán tử vừa nói xong liền phun mấy ngụm máu bầm đen, mặt mày hắn xanh nhƣ tàu lá, tay chân run lẩy bẩy. Hắn kêu hự một tiếng, nhổ thêm mấy ngụm máu nữa thì ngã lăn ra bất tỉnh. Tên còn lại khá hơn một chút, tuy nhiên xem ra mạng sống cũng khó bảo toàn. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ Sột soạt... Sột soạt... Tiếng chân dã thú vang lên rất gần, có lẽ chúng đã đánh hơi thấy mùi máu tanh. Tên hán tử còn tỉnh biết rằng nếu nấn ná ở lại đây thì dù không chết vì nội thƣơng cũng làm mồi cho ác thú. Hắn cúi xuống xem xét xác đồng bọn một lúc rồi thở dài lê chân bƣớc đi. Những cử động ấy làm cho hắn khẽ rên lên vì đau đớn. O0o Ngoại vi phía Đông Nam thành Yên Lăng có mộttoà trang viện nguy nga thuộc sở hữu của Đệ nhất tiêu “Thanh Long tiêu cục” Thành Yên Lăng là địa đầu biên giới phía Bắc, là nơi buôn bán, trao đổi hànghoá sầm uất. Từ đây, khách thƣơng hồ xuôi Nam vận chuyển hànghoá về các tỉnh thành phía Nam vào kinh đô. Vì lẽ đó mà các tiêu gia mọc lên nhƣ nấm, chuyên nghề bảo tiêu cho các đoàn khách thƣơng. Trong số đó, Thanh Long tiêu cục đƣợc suy tôn là “Đệ nhất bảo tiêu”. Sáng hôm đó tiêu chủ Thanh Long -Yếm Nguyệt Đao Đàm Chấn Hƣng đang ở trong võ đƣờng rèn luyện đao pháp gia truyền cho hai cậu con trai thì tên tổng quản đi vào báo : - Thƣa lão gia, ngoài kia có ngƣời xin vào gặp lão gia. Đàm Chấn Hƣng lẳng lặng múa hết bài “Yểm Nguyệt Long Đao” mới dừng tay lại, hỏi : - Khách có hẹn trƣớc không? Tên quản gia đáp : - Thƣa, không có hẹn trƣớc. Đàm Chấn Hƣng trợn mắt mắng : - Ngƣơi làm quản gia cho ta bao nhiêu năm mà không biết bổn lão gia không có lệ tiếp khách không hẹn sao? Tên quản gia sợ sệt nói : - Thƣa lão gia, ngƣời này không phải là nhân vật tầm thƣờng, hắn với một chƣởng đã đập vỡ con thạch sƣ trƣớc cổng bổn tiệm. Đàm Chấn Hƣng nghe thế thì giật mình. Nguyên đôi thạch sƣ đƣợc làm từ đá hoa cƣơng nặng gần nghìn cân, đã trải qua ba đời họ Đàm, có thể xem là vật gia bảo của dòng họ nhà lão. Nay có ngƣời dám đến đập tan con sƣ tử của lão thì quả là không phải chuyện vừa. Đàm Chấn Hƣng đã ngoài năm mƣơi tuổi, là nhân vật lăn lóctừng trải giang hồ. Với một cây Thanh Long Yểm Nguyệt đao, lão tung hoành khắp hai miền đại giang Nam- Bắc, mấy mƣơi năm hành nghề tiêu sƣ chƣa hề bị thất tín bao giờ. Lão quay lại căn dặn hai con tập luyện đao pháp, rồi dắt cây đại đao vào lƣng cùng với tên quản gia ra đại sảnh. Ngoài sảnh đƣờng chính là thanh y hán tử đã đọ chƣởng cƣớp bảo vật của Thổ Hành Vƣơng Trƣơng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Bách Cầm Sơn Chủ Âu Thiên Phúc Tử Thông. Hắn mang trọng thƣơng băng rừng về đến thành Yên Lăng, tự biết mình không thể toàn mạng vƣợt nghìn dặm đƣờng mang bảo vật về cho chủ nhân nên lần mò tìm đến Thanh Long tiêu cục. Thanh y hán tử mặt mày nhợt nhạt nhƣ tàu lá, nội thƣơng trầm trọng, tuy nhiên vẫn còn đủ sức đập vỡ con thạch sƣ của họ Đàm để thị uy khiến ngƣời ta không thể không khâm phục. Dƣới con mắt lão luyện của Đàm Chấn Hƣng, điều đó càng làm cho lão phải kiêng dè. Họ Đàm mặc dù tức giận chuyện phá sƣ nhƣng vẫn điềm đạm vòng tay thi lễ với đối phƣơng : - Lão phu họ Đàm, chẳng hay các hạ có điều gì cần chỉ giáo? Thanh y hán tử mặt không đổi sắc, cất giọng lạnh băng : - Bổn nhân tìm tới tiêu gia dĩ nhiên là muốn bảo tiêu. Họ Đàm cũng lạnh nhạt nói : - Xƣa nay đâu có tiền lệngƣời đến nhờ bảo tiêu lại ra tayhuỷ vật trấn gia chi bảo của ngƣời ta. Các hạ trả lời lão phu hành động này thế nào đây? - Hừ! Đàm tổng tiêu đầu danh vọng lớn quá, không chịu ra mặt tiếp khách khiến bổn nhân phải ra chút sức lực mới mong đƣợc diện kiến. - Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, các hạ hành động ngông cuồng, đã xem thƣờng bổn tiêu quá rồi. - Đàm tổng tiêu đầu nhất định truy cứu việc này sao? Họ Đàm cƣời gằn : - Lão phu xem chừng các hạ nội thƣơng trầm trọng sống không đƣợc bao lâu nữa, sao còn lớn lối lắm vậy? Thanh y hán tử khẽ giật mình. Hắn đã cố che giấu nội thƣơng, lấy uy trấn đối phƣơng nhƣng không ngờ đã bị pháp nhãn của họ Đàm soi thấy ý đồ. Đến lúc này hắn đi thẳng vào vấn đề : - Đàm tổng tiêu đầu! Rốt cuộc ông có nhận bảo tiêu không? - Quy củ của Thanh Long tiêu cục, các hạ đã biết chƣa? - Quy củ thế nào? Họ Đàm đƣa mắt nhìn lão quản gia, tên này vội vàng nói : - Bổn tiêu có hai nguyên tắc không thay đổi. Thứ nhất: không nhận hàng bất chính. Thứ hai: giao dịch không dƣới một vạn lƣợng không nhận. Thanh y hán tử nghe xong chƣa kịp có ý kiến gì thì Đàm Chấn Hƣng cất giọng lạnh lùng : - Riêng đối với ngƣơi lão phu có thêm hai điều kiện nữa. Thứ nhất: ngƣơi làm cách nào phục hồi nguyên trạng con thạch sƣ chi bảo cho lão phu. Thứ hai: ngƣơi để mạng lại đây. Họ Đàm nãy giờ nhẫn nhịn là cố ý dò la thân phận của đối phƣơng. Đến giờ thì lão không nhịn nổi nữa, nên thay đổi thái độ. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Bách Cầm Sơn Chủ Âu Thiên Phúc Thanh y hán tử nghe xong liền ngửa cổ cất lên một tràng cƣời rộ. Giọng cƣời của hắn thập phần kiêu ngạo, nhƣng cũng vì thế mà động đến nội thƣơng làm hắn ho sặc sụa, phải cố lắm mới không tràn máu ra miệng. Gƣơng mặt của hắn nhợt nhạt nhƣ ngƣời sắp chết nhƣng giọng nói thì đầy vẻ ngạo thị : - Họ Đàm kia! Ngƣơi lắng tai nghe cho rõ đây. Thứ nhất: món hàng của bổn nhân là thánh vật, bất chính hay không là do thiên ý. Thứ hai: giao dịch lần này ngƣơi không có thù lao. Thứ ba: bổn nhân chỉ có cái mạng này, họ Đàm ngƣơi có gan thì cứ tới mà lấy. Đàm Chấn Hƣng mấy mƣơi năm tung hoành giang hồ chƣa bao giờ bị ngƣời ta ngạo thị, xem lão nhƣ cỏ rác thế này. Lão vừa tức giận lại vừa sợ. Lão chỉ muốn rút đao xuất một chiêu cắt phăng đầu tên hán tử cuồng ngạo này cho hả giận, nhƣng vẫn cố kềm chế là bởi vì mãi đến giờ lão vẫn chƣa đoán ra chân tƣớng lai lịch của đối phƣơng. Lúc này trong đại sảnh đã xuất hiện thêm mấy tên tiêu đầu, bọn chúng mặt mày hầm hầm chỉ chờ lệnh của họ Đàm là nhảy vào xé xác tên hán tử ngông cuống. Đàm Chấn Hƣng run giọng quát lên : - Cuồng đồ! Rốt cuộc ngƣơi là nhân vật nào đây? - Bổn nhân thân phận thấp kém, ngƣơi không cần biết. Bổn nhân chỉ hỏi ngƣơi có biết vật này không? Thanh y hán tử giơ cao tấm lệnh bài “Chính Nghĩa” thần sắc hắn cực kỳ lạnh lẽo. Vừa nhìn thấy lệnh bài, họ Đàm liền tái mặt lùi lại một bƣớc. Đám tiêu đầu, tổng quản, gia nhân của lão cũng thất kinh cúi rạp xuống ra dáng phục tùng. Nên biết Chính Nghĩa bang đƣợc giang hồ bạch đạo suy tôn, Bang chủ Bán Nguyệt Song Đao Từ Đạt danh vọng chỉ dƣới cố Minh chủ Lục Thừa Phong. Họ Đàm hành nghề bảo tiêu dĩ nhiên là phải phục tùng chính nghĩa, vì thế đối với Chính Nghĩa bang, các tiêu gia thập phần kính nể. Thanh y hán tử biết điều đó, nên mặc dù hắn đã gần đất xa trời, thƣơng thế vô cùng trầm trọng nhƣng đối với họ Đàm vẫn kiêu căng ngạo mạn ra vẻ bề trên. Quả nhiên, Đàm Chấn Hƣng nhìn thấy lệnh bài trên tay hắn liền đổi thái độ cung kính : - Đàm mỗ có mắt mà không thấy thái sơn, tội thật đáng chết. Thanh y hán tử cƣời nhạt : - Đàm tổng tiêu đầu! Chyến hàng này ông có nhận không? - Nhận... Tất nhiên là nhận! Đàm mỗ lấy làm vinh dự đƣợc phục vụ Chính Nghĩa bang. Thanh y hán tử lấy trong ngƣời ra cái ống trúc bóng loáng giờ đã niêm phong cẩn thận. Hắn trịnh trọng nói : - Đây là món hàng bổn nhân cần ông bảo tiêu. Đàm tổng tiêu đầu! Bổn nhân kỳ hạn cho ông trong vòng bốn mƣơi ngày phải đƣa vật này đến Linh Sơn “Chính Nghĩa bang”, tận tay giao cho bổn Bang Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ chủ. Về phần tiền phí, Bang chủ sẽ tự định đoạt. Chuyến đi này, Thanh Long tiêu cục các ngƣời phải huy động toàn lực bảo vệ trên đƣờng đi, chỉ đƣợc thành công, không đƣợc thất bại. Đàm Chấn Hƣng cung kính nói : - Xin đại hiệp yên tâm, lão phu sẽ đích thân hộ tống tiêu xa an toàn về Chính Nghĩa bang. Chẳng hay đại hiệp căn dặn dò gì nữa không? Thanh y hán tửcƣời nạt mộttiếng rồi trợn đối mắt trắng dã nhìn họ Đàm : - Có một điều bổn nhân cần nói cho ông biết, nếu chuyến tiêu này có điều chi sơ thất thì toàn gia họ Đàm của ông cùng với Thanh Long tiêu cục nhất định sẽ không còn một mạng. Câu nói khủng bố cùng cực đó làm cho ngƣời nghe không sốt mà phát run. Thanh y hán tử bƣớc tới đặt ống trúc vào tay họ Đàm cùng tấm lệnh bài “Chính Nghĩa”. - Tổng tiêu đầu hãy giữ lấy lệnh bài này, phòng khi có bất trắc lấy ra mà thị uy. Hãy nhớ lấy, chớ có sơ thất. Dứt lời, hắn quay lƣng đi thẳng ra khỏi ngoài cổng. Chỉ khi khỏi khuôn viên Thanh Long tiêu cục, hắn mới lảo đảo đứng không muốn vững nữa. Vừa rồi, hắn đã cố hết sức tàn hoàn thành nốt sứ mạng đƣợc giao phó. Thanh y hán tử vừa đi khỏi, Đàm Chấn Hƣng lập tức ra lệnh đóng cửa tiêu cục. Lão vẫy tay gọi hai ngƣời sƣ đệ, cả ba vào trong phòng nghị sự. Trong thƣ phòng, bọn họ đặt ống trúc và tấm lệnh bài trên bàn, ba ngƣời lấy mắt nhìn với vẻ cực kỳ căng thẳng. Đàm Chấn Hƣng mãi mới lên tiếng đƣợc : - Nhị đệ! Đối với sự việc này ngƣơi có ý kiến gì chăng? Lão Nhị dáng ngƣời nho nhỏ, tuy tuổi tác đã cao nhƣng giữa đƣợc phong thái tiêu dao, đƣợc giang hồ mệnh danh “Ƣu Đàm tiên sinh”. Lão đƣợc xem là bộ óc của Thanh Long tiêu cục. Ƣu Đàm tiên sinh đối với sự việc trọng đại này vẫn giữ đƣợc vẽ điềm đạm vốn có. Lão thong thả nói : - Trong chuyện này, đệ có một thắc mắc lớn. Lão Tam vốn là ngƣời nóng nảy liền hỏi chen vào : - Có phải Nhị ca thắc mắc trong ống trúc này chứa đựng vật gì? Ƣu Đàm tiên sinh chỉ khẽ cƣời chứ không trả lời. Đàm Chấn Hƣng lừ mắt nhìn lão Tam : - Tam đệ cớ có đoán bừa, để cho Nhị đệ nói! Lão Nhị bƣớc tới cầm tấm lệnh bào “Chính Nghĩa” lên xăm soi một lúc mới nói : - Đây chính là lệnh bài thật rồi. Tuy nhiên... Chính Nghĩa bang xƣa nay hành động quang minh, lấy chính nghĩa làm tiêu chí, lần này đối với câu hămdoạ tru lục toàn gia đầy vẻ bá đạo khiến cho đệ không khỏi thắc mắc. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ - Đúng là Chính Nghĩa bang mangdanh chính nghĩa thì không thể có hành động bá đạo nhƣ thế đƣợc. Dứt lời, cả ba không hẹn mà cùng đƣa mắt nhìn ống trúc trên bàn. Lão Tam không nhịn đƣợc quát lên : - Chung quy của nợ này chứa đựng cái gì đây? Lão vừa nói vừa hành động, tả thủ vƣơn ra nhằm vào ống trúc chộp tới. Chát... Đàm Chấn Hƣng xuất thủ đánh vào tay lão Tam, khiến lão phải nhăn mặt lùi lại một bƣớc. Họ Đàm tức giận mắng : - Ngƣơi muốn chết sao? Lão Tam bị đánh đau uất ức không chịu đƣợc : - Đại ca việc gì phải sợ sệt nhƣ thế! Chính Nghĩa bang chẳng qua chỉ là cái thứ mất cọp bắt mèo thế vào (ý lão muốn ám chỉ tạm thời thay thế chức vị Minh chủ sau khi Lục Thừa Phong chết. Tiểu đệ không tin Chính Nghĩa bang dám làm càn. - Ngƣơi thật hồ đồ. Chính vì Chính Nghĩa bang không phải là Minh chủ thật sự nên ta đây mới sợ. Ngộ nhỡ chúng làm càn thật sao? Danh hiệu Minh chủ là thực, không thểhuỷ . Còn Chính Nghĩa bang chỉ là hƣ danh,huỷ đi thì có gì đáng tiếc? - Đại ca nói đúng lắm. Lão Tam bị hai sƣ huynh thuyết phục nên chẳng dám nói thêm điều gì nữa. Đàm Chấn Hƣng đối với lão Nhị có phần trọng thị nên việc gì cũng hỏi ý kiến lão : - Nhị đệ tính sao về việc này? - Hàng đã nhận, chuyến tiêu này không thể không lên đƣờng. - Đây là một chuyến hàng đặc biệt chúng ta phải chuẩn bị chu đáo. - Còn ba tháng nữa là tới ngày đại thọ của đại ca, tính hành trình từ đây tới Linh Sơn, vừa đi vừa về cũng kịp lúc. Tiểu đệ có ý kiến này xin nói ra để cùng bàn bạc. - Nhị đệ nói mau đi! - Đại ca ngay lúc này nên phát thiệp cho các bằng hữu giang hồ mời ba tháng sau hội ngộ tại bổn tiêu, mở đại tiệc ba ngày ba đêm thết đãi. Qua đó, chúng ta lên tiếng nhờ họ ủng hộ chuyến phiêu xa này bình yên đến Linh Sơn. Một mặt, chúng ta công khai đƣa tin Thanh Long tiêu cục bảo vệ hàng cho Chính Nghĩa bang, thiết nghĩ bọn giang hồ hắc đạo cũng nể vì Chính Nghĩa bang, thiết nghĩ bọn giang hồ hắc đạo cũng nể vì Chính Nghĩa bang đôi phần mà không dám làm càn. - Ý kiến hay lắm! - Tiểu đệ sẽ nghiên cứu kỹ lộ trình đến Linh Sơn, bố trí trƣớc nhân lực ở những nơi hiểm yếu đề phòng bất trắc. Đàm Chấn Hƣng tỏ vẻ hài lòng với kế hoạch của lão Nhị. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ - Tốt lắm, cứ nhƣ thế mà hành động. Tam đệ! Phần ngƣơi lo việc phát thiệp mời. Năm ngày sau chúng ta khởi hành, huy động toàn thể tiêu sƣ, tạm gác lại các công việc khác, dồn toàn lực vào chuyến tiêu này. Trƣớc khi chia tay đi lo công việc, bọn họ lại một lần nữa dồn mắt vào ống trúc đặt trên bàn, cùng một ý nghĩ trong đó đựng bí mật gì? O0o Trong cảnh hoàng hôn chập choạng giữa một bãi đất trống cạnh khu rừng già ngƣời ta nhìn thấy một chàng trai trẻ cởi trần đang vờn nhau với một con sƣ tử đực khổng lồ. Ngƣời và vật thủ thế gƣờm nhau. Đôi mắt con sƣ tử đỏ nhƣ máu, nhỏ nƣớc dãi lòng thòng, có lẽ cả tuần nay chƣa đƣợc miếng mồi nào vào bụng. Chợt con mãnh sƣ quật đuôi, rống lên một tiếng to, với cả thân hình khổng lồ của nó nhẹ nhàng phóng vào con mồi. Hai chân trƣớc với những chiếc móng nhọn hoắt, vƣơn ra chụp xuống đầu chàng trai trẻ nhƣ một chiêu trảo thủ của tay cao thủ võ lâm. Chàng trai không chút bối rối, nạt một tiếng to, song thủ vung lên chộp vào hai chân trƣớc con ác thú. Cùng lúc chàng rùng mình, chuyển thân đập mạnh một phát, thân hình khổng lồ của con sƣ tử trong tay chàng trai chẳng khác gì trò chơi. Chàng trai vung lên đập xuống ba lần thì con ác thú thịt nát xƣơng tan, chết nằm thẳng cẳng. Chàng trai ném xác con sƣ tử xuống đất, mặt không hề đổi sắc, thật ghê gớm thay cho cái thần lực kinh hồn của ngƣời thiếu niên trẻ tuổi. Chàng trai tuổi độ mƣời chín, hai mƣơi, thân hình rắn chắc cuồn cuộn những bắp thịt chứng tỏ một sức khoẻ sung mãn. Nhìn lên gƣơng mặt khiến ngƣời ta phải giật mình vì vẻ anh tuấn vô song của chàng. Chàng không những có một vẻ đẹp tu mi nam tử mà còn có một cái gì đó đầy sức thuyết phục, một thần thái uy dũng, một khí độ quang minh lỗi lạc. Tất cả khí chất ấy của chàng tập trung vào đôi mắt sáng nhƣ sao, vừa uy nghiêm vừa nhân ái, thần tình. Có một điều đặc biệt là tả thủ của chàng, từ cƣờm tay trở xuống mang một chiếc bao tay bằng đồng đen, không biết là do dị tật hay vì một nguyên nhân nào khác. - Súc sinh! Ta không muốn hại mi, chỉ vì mi có dã tâm với ta trƣớc. Nói rồi, chàng cúi xuống xách xác con mãnh sƣ để lên vai ung dung đi xuống núi. Vừa đi, chàng vừa khe khẽ ngâm một bài thơ cổ, lòng nghĩ đến chiếc áo da thú cho mẹ già trƣớc mùa đông sắp tới. Đang đi, chàng bỗng dừng chân nghe ngóng. Xa xa vọng đến tiếng ngƣời la hét, tiếng binh khí chạm nhau xoang xoảng và cả những tiếng thét đau đớn của ngƣời bị trúng thƣơng. Chàng nhanh chân nhảy qua mấy ghềnh đá, băng quamột vạt rừng tiến về phía khu đất trống có ngƣời đang đánh nhau. Trƣớc mặt chàng bày ra một khung cảnh chết chóc vô cùng thê thảm. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Bách Cầm Sơn Chủ Âu Thiên Phúc Một đoàn tiêu sƣ mấy mƣơi nhân mạng hầu nhƣ đã chết gần hết, chỉ còn lại ba lão già đang cố sức tàn chống cự với hai nhân vật mặc áo bào đen, mang mặt nạ ác quỷ trông vô cùng gớm ghiếc. Trận chiến đã đến hồi kết thúc. Hai trong số ba lão già trúng chƣởng của nhị quỷ văng ra xa bốn thƣớc nằm bất động. Lão già còn lại quá đau lòng trƣớc cái chết của đồng bọn, rống lên một tiếng thảm thiết : - Địa Ngục Ác Quỷ! Lão phu liều mạng với các ngƣơi. Lão vung cây Yểm Nguyệt Đao bổ về phía nhị quỷ, chỉ nghe cƣời gằn rồi “bùng” một tiếng, lão già loạng choạng lùi lại, cây bảo đao tuột khỏi tay bay xẹt vào rừng cách chỗ chàng trai đứng chỉ vài thƣớc. Nhị quỷ cất tiếng cƣời ré lên : - Đàm Chấn Hƣng! Mạng ngƣơi không xong rồi. Mau giao bảo vật ra đâyhoạ chăng còn có con đƣờng sống. Thì ra đoàn bảo tiêu chính là Đệ nhất tiêu sƣ Thanh Long tiêu cục do Đàm Chấn Hƣng dẫn đầu trênđƣờng áp tải bảo vật đến Linh Sơn, tới đây thì bị hại. Mặc dù Ƣu Đàm tiên sinh đa mƣu túc trí, đã tính toán cẩn thận đƣờng đinƣớc bƣớc, nhƣng lão có biết đâu chuyến tiêu này, vật mà anh em lão áp tải lại chính là hung thần đại bảo mà giang hồ thèm khát. Chính Nghĩa lệnh bài chỉ có tác dụng với một số giang hồ chính đạo chứ đối với bọn ma đầu đại gian đại ác thì đâu có ý nghĩa gì. Thanh danh của Chính Nghĩa bang cũng khôngdoạ đƣợc chúng, vì thế mà Thanh Long tiêu cục lần này đã manghoạ sát thân. Đàm Chấn Hƣng trƣớc cái chết của hai sƣ đệ và sinh mạng mƣời mấy tiêu sƣ đã phẫn uất cực độ nên đâu cần thiết gì đến sinh mạng nữa. Lão chẳng nói chẳng rằng múa song chƣởng bổ vào đối phƣơng một chiêu liều mạng cuối cùng. Hai tên mang mặt nạ ác quỷ không xem chƣởng của họ Đàm vào đâu, chúng ré lên cƣời rồi hất chƣởng đánh ra. Hai tiếng nổ vang lên, thân hình họ Đàm dội ngƣợc về phía sau, vô tình lại rớt xuống chỗ chàng thiếu niên đứng nấp không đầy năm thƣớc. Họ Đàm trƣớc ngực nhuộm đầy máu tƣơi, chòm râu của lão cũng đỏ ngoét những máu là máu. Hình ảnh thê thảm của lão cùng với cái chết của mƣời mấy nhân mạng ngoài kia bỗng làm bầu máu nóng trong huyết quản chàng thiếu niên sôi lên. Phút chốc, chàng quên mất lời dặn không đƣợc can dự vào chuyện thị phi của mẹ già. Chàng rời chỗ nấp lẹ làng bƣớc ra chặn đƣờng nhị quỷ đang tiến tới ý muốn lấy mạng họ Đàm. Chàng trợn đôi mắt sáng quắc nhìn nhị quỷ, cất giọng lạnh lùng nhƣng không kém phần oai nghiêm : - Cácngƣơi nhẫn tâm quá rồi đấy. Nhị quỷ là những tay giếtngƣời không chớp mắt, thế mà trƣớc chàng thiếu niên trẻ tuổi này chúng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ bất giác phải lùi lại một bƣớc : - Tiểu quỷ! Ngƣơi muốn gì đây? Chàng trai đƣa mắt nhìn lão già họ Đàm đang nằm thoi thóp dƣới đất rồi ôn tồn nói : - Nhị vị có thể tha mạng cho lão trƣợng đây đƣợc không? Nhị quỷ hét lên : - Không phải chuyện của ngƣơi. - Tại hạ đã ra mặt thì nhất quyết không để cho nhị vị hại ngƣời thêm nữa. - Thằng nhỏ kia! Mày có biết bọn ta là ai chăng? Thiếu niên chƣa kịp đáp thì họ Đàm đã lồm cồm bò dậy nhìn chàng, với vẻ cảm kích : - Tiểu huynh đệ chớ can dự vào mà uổng mạng. Mạng của lão phu hôm nay không giữ đƣợc rồi. Không ngờ nghe lão nói nhƣ vậy, chàng trai lại càng quyết tâm muốn bảo vệ lão. - Lão trƣợng chớ lo! Vãn bối nhất định không để chúng làm hại lão trƣợng đâu. Họ Đàm nghe chàng nói chắc nịch nhƣ thế thì ngỡ rằng chàng trai trẻ này chắc cũng có chút bản lĩnh, bất giác trong lãoloé lên một tia hy vọng : - Tiểu huynh đệ liệu chừng có thể đối phó với chúng đƣợc chăng? - Vãn bối sẽ tận lực. Từ nãy đến giờ, trong lúc nói chuyện chàng trai vẫn vác trên vai xác con sƣ tử mà không tỏ vẻ gì là nặng nhọc, thân hình lực lƣỡng của chàng cùng với một bàn tay thiết thủ càng làm cho chàng có vẻ là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Chàng trai vốn là ngƣời có sẵn khí độ hiên ngang lẫm liệt nên càng làm cho đối phƣơng e dè. Nhị quỷ trong lúc tiến thoái bất định bỗng đƣa mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi bất ngờ đồng loạt xông lên xuất quyền đánh vào đối thủ. Nhị quỷ ra tay lẹ nhƣ chớp, thế quyền đánh vào đối thủ biến ảo vật vờ nhƣ bóng quỷ, cho dù là tay cao thủ cũng khó lòng mà tránh khỏi. Chàng thiếu niên vốn chẳng có chút võ công nào, lần này ra mặt chỉ vì hào khí tuổi trẻ, thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ. Trƣớc hai ngọn quyền tinh xảo của đối phƣơng, chàng chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, phút chốc đã lãnh trọn hai quả đấm. Bình...Bình... Thiếu niên bị trúng quyền loạng choạng lùi một bƣớc. Nhƣng điều kỳ lạ hơn cả là nhị quỷ sau khi đánh trúng hai quyền đó liền kêu “ối chao”, rồi kinh hãi nhảy về phía sau, mặt mày nhăn nhó ra vẻ đau đớn lắm. Chàng thiếu niên tự biết sức khoẻ của mình đã làm đối phƣơng khiếp hãi, nhân đó chàng liền quát lên một tiếng rồi xách xác con sƣ tử tận lực đập vào nhị quỷ. Cái đập đó mang một sức mạnh không thể tả. Mặc dù chẳng có chiêu thế gì nhƣng tiếng gió rít vù vù cũng làm cho đối phƣơng kinh sợ. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ Nhị quỷ co giò nhảy ra xa bốn thƣớc. Chỗ bọn chúng vừa đứng bị xác con sƣ tử đánh trúng kêu “bùng” một tiếng, cát bụi bay lên mịt trời, xác con sƣ tử cũng nát nhƣ tƣơng. Nhị quỷ là những nhân vật lịch lãm giang hồ, thấy thế đánh vừa rồi của chàng trai thì đã nhận ra chân tƣớng sự việc. Chúng cƣời gằn rồi đồng loạt nhảy vào công kích đối phƣơng. - Tiểu tử muốn chết! Phút chốc, chàng trai bị trúng liên tiếp năm, sáu quyền nhƣng vẫn không tỏ vẻ gì là đau đớn. Thân thể chàng tựa nhƣ tƣờng đồng vách sắt khiến cho nhị quỷ càng đánh càng kinh hãi. Đàm Chấn Hƣng nãy giờ đứng ngoài quan sát cục diện trận đấu kỳ lạ, lão biết cho dù chàng thiếu niên có sức khoẻ đến đâu thì cũng đến lúc phải thảm bại trƣớc hai tay cao thủ này. Trong thời gian đó lão cố vận công gom góp chút nộ lực còn lại đƣa ra song chƣởng lừa thời cơ xuất thủ. Chàng thiếu niên tuy không biết võ công nhƣng vẫn vung tay vung chân đấm đá loạn xị. Mỗi quyền cƣớc của chàng có sức mạnh vô song khiến cho nhị quỷ không dám khinh xuất. Nhân lúc chúng nhảy lùi ra tránh quyền của chàng thiếu niên, Đàm Chấn Hƣng liền tận lực đánh ra hai chƣởng đập thẳng vào lƣng nhị quỷ. Hai chƣởng đó quá bất ngờ khiến cho nhị quỷ hết đƣờng né tránh. Chúng bị sức chƣởng hất nhào vào ngƣời chàng trai, còn họ Đàm bị cƣơng khí hộ thân của đối phƣơng phản chấn té ngửa xuống đất, nội thƣơng càng thêm trầm trọng. Chàng trai nhân cơ hội đó tống cho nhị quỷ mỗi tên một quyền nhƣ búa bổ khiến chúng mặt mày nổi đom đóm, té văng ra hai thƣớc. Chàng trai thiếu niên là ngƣời thông minh, quyền biến, tự biết mình không phải đối thủ của nhị quỷ nên nhân cơ hội đó liền xốc họ Đàm lên vai co giò chạy nhanh nhƣ biến. Nhị quỷ nén đau phóng mình đuổi theo. - Tiểu quỷ chạy đi đâu! Lúc này trời đã nhá nhem tối, trong cảnh tranh tối tranh sáng ấy chàng trai luồn lách trong rừng rậm, lủi vào những khe đá hiểm trở khiến cho nhị quỷ mặc dù có kinh công thƣợng thừa cũng không sao theo kịp đối phƣơng. Chàng trai nhờ có sứckhoẻ , chạy nhanh lại quen thuộc địa hình, nƣơng theo bóng tối mà thoát thân. Nhị quỷ mất dấu đối phƣơng tì tức giận gào thét ỏm tỏi,vì thế mà chàng thiếu niên trẻ tuổi càng dễ di chuyển xa khỏi phạm vi truy lùng của chúng. Thoáng chốc đã không còn nghe thấy tiếng của nhị quỷ nữa. Lúc này bầu trời đã có ánh trăng. Mặc dù phải vác trên vai một ngƣời nhƣng chàng trai không hề tỏ vẻ mệt nhọc, quả thật chàng có một sức khoẻ đáng khâm phục. Đàm Chấn Hƣng vì nội thƣơng quá nặng, phần vì bị vác chạy dằn xốc khiến lão lại ói thêm mấy ngụm máu tƣơi, thần trí nửa mê nửa tỉnh. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Bách Cầm Sơn Chủ Âu Thiên Phúc Lão tự biết mình không xong liền thều thào kêu lên : - Tiểu...tiểu huynh đệ... Hãy đặt lão phu nằm xuống. Chàng trai tìm một gò đất cao ráo nhẹ nhàng đặt họ Đàm xuống rồi hỏi với vẻ quan tâm tha thiết : - Tiền bối cảm thấy trong ngƣời thế nào? Hãy để vãn bối đƣa tiền bối về nhà, gia mẫu cũng biết chút y lý... Họ Đàm xua tay cắt lời chàng : - Tiểu huynh đệ! Lão phu không còn bao nhiêu thời gian nữa. Lão tiêu đầu mỗi lời nói động đến nội thƣơng khiến cho lão đau đớn khổ sở vô cùng. Lão mặc dù đã hai thứ tóc trên đầu nhƣng lần này cũng phải rơi nƣớc mắt. Thiếu niên nhìn thấy thế thì không kềm đƣợc xúc động, liền nắm tay lão hỏi : - Phải chăng tiền bối có điều gì muốn căn dặn vãn bối? - Ồ... Tiểu huynh đệ là ngƣời tốt, lại rất thông minh, lão phu thật may mắn mới gặp đƣợc thiếu hiệp đó. Dứt lời, lão cho tay vào ngƣời lấy ra cái ống trúc đựng vật chết ngƣời. - Lão phu và mƣời mấy nhân mạng của bổn tiêu hôm nay phải thác tử chính là vì vật này đây. Thiếu niên nghe thế thì giật mình hỏi : - Nó là thứ gì mà tai hại thế? - Chính lão phu cũng không biết trong ống trúc này chứa đựng thứ gì. Mặc dù rất đau đớn mệt nhọc nhƣng lão vẫn cố kể vắn tắt câu chuyện bảo tiêu của lão. Kể xong, lão đƣa mắt tha thiết nhìn chàng trai : - Tiểu huynh đệ... Tiểu thiếu hiệp ơi... Giờ đây toàn gia của lão phu hơn một trăm sinh mạng Thanh Long tiêu cục đều trông mong vào thiếu hiệp đó. Chàng trai nghe xong thì hiểu ý họ Đàm muốn gì rồi. Chàng thở ra có vẻ buồn rầu : - Vãn bối không phải không có lòng giúp tiền bối, ngặt vì gia mẫu không cho đi xa. Việc này chƣa đƣợc phép ngƣời vãn bối không dám nhận. Họ Đàm nghe nói câu đó thì thất vọng tràn trề, chút nguyên khí còn lại trong ngƣời cũng vì thế mà tiêu tan. Lão rên một tiếng, máu lại trào ra khỏi miệng lai láng. - Lão phu... lão phu chết không nhắm mắt! Chàng trai trƣớc thảm cảnh đó không cằm lòng đƣợc bất giác trút tiếng thở dài. Lại nghe họ Đàm ta thán : - Hỡi ơi, vợ con ta... Ta hẹn các ngƣời ở suối vàng. Chàng trai vốn sẵn lòng hào hiệp, vùng dậy nói : - Thôi đƣợc... Vãn bối giúp ngƣời một tay. Họ Đàm nghe đƣợc câu đó thì mừng đến độ hồn sắp lìa khỏi xác cũng ráng ở lại nấn ná một lúc. Lão Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ kéo tay chàng trai trẻ khẩn khoản : - Thiếu hiệp... ngƣời phải hứa chắc với lão phu nhé. - Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định giữ lời hứa. - Lão phu... nhờ thiếu hiệp... ba mƣơi lăm ngày sau đƣa ống trúc này đến Linh Sơn Chính Nghĩa bang, tận tay giao cho Bang chủ Từ Đạt. Toàn gia... lão phu trông chờ vào thiếu hiệp đó. Chàng đƣa tay tiếp nhận ống trúc. Bỗng nhiên chàng cảm giác hồi hộp rất kỳ lạ. Chàng tƣởng đâu vì lần đầu tiên trong đời nhận một trách nhiệm nặng nề nên cảm thấy nhƣ thế chứ không nghĩ gì khác nữa. Họ Đàm lại đặt vào tay chàng một vật nữa : - Còn đây là Chính Nghĩa lệnh, chỉ hữu dụng với giang hồ bạch đạo. Thiếu hiệp hãy giữ lấy nó phòng khi cần đến. Họ Đàm giao phó xong mọi công việc thì lấy làm yên lòng nhắm mắt lại. Thiếu niên tƣởng đâu lão muốn nghỉ ngơi dƣỡng thần nên lắc vai lão định cõng về nhà cho mẹ trị thƣơng, ngờ đâu lão đã hồn lìa khỏi xác rồi. Thì ra lão vì chƣa yên tâm chuyện gia sƣ nên cố sức tàn giữ chút hơi thở để hoàn thành sứ mạng. Nay mọi việc đã xong nên lão nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, đến tên của ân nhân cũng không kịp hỏi. O0o Thiếu niên sau khi cẩn thận chôn cất họ Đàm, lần mò về nhà thì gần nủa đêm. Ngôi nhà của chàng nằm ở lƣng chừng núi, khuất sau những xẽo đá thiên nhiên, ngƣời lạ nếu không để ý sẽ không nhìn thấy. Chàng về tới nhà nhƣng chƣa dám vào ngay, còn đang lẩn quẩn truớc sân thì đã có giọng một ngƣời đàn bà từ trong nhà vọng ra : - Có phải Tiểu Ngƣu đó không? Chàng rụt rè đẩy tấm phên tre đi vào nhà. Đó là một căn lều trúc nhỏ nhƣng rất xinh xắn. Trong nhà mọi thứ đều tinh tƣơm. Trên chõng tre, một ngƣời thiếu phụ trung niên nhan sắc khá mặn mà ngồi bất động đƣa mắt nghiêm khắc nhìn chàng. Tiểu Ngƣu lấm lét ra chiều biết lỗi : - Mẫu thân! Ngƣu nhi về rồi đây. Thiếu phụ giận dữ quát : - Ngƣơi đi đâu, làm gì đến giờ này mới vác mặt về? - Ngƣu nhi theo dấu con sƣ tử, vừa đánh nhau với nó một trận. Thiếu phụ liếc mắt thấy trên ngƣời con đọng mấy vết máu thì dịu giọng nói : - Mẫu thân bại liệt ngồi một chỗ trông chờ con lòng nóng nhƣ lửa đốt, con có biết không? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ Tiểu Ngƣu lật đật bƣớc tới quỳ dƣới chân mẹ khẩn khoản : - Mẫu thân ơi! Ngƣu nhi đã biết lỗi rồi. Thiếu phụ đƣa tay vuốt tóc con, bất giác hai dòng lệ chan hòa chảy dài trên má. Tiểu Ngƣu thấy thế thì sợ hãi : - Mẫu thân ơi! Ngƣu nhi biết tội, xin ngƣời cứ trách phạt con đi. Chàng từ nhỏ sống bên mẹ, tuy ngƣời tàn phế đôi chân nhƣng tính tình quật cƣờng chƣa bao giờ để rơi nƣớc mắt. Ngày hôm nay nhìn thấy mẹ khóc đây là lần đầu tiên nên chàng vừa sợ vừa ân hận vô cùng. Tiểu Ngƣu có biết đâu tâm sự đau lòng của mẹ. Chàng cũng đâu biết mƣời mấy năm nay bà đã cắn răng nuốt ngƣợc nƣớc mắt vào lòng. Thiếu phụ thở dài nói một câu chẳng ăn nhập gì : - Tiểu Ngƣu! Ngày nay con đã lớn rồi. Chàng trai cúi đầu đáp : - Ngƣu nhi xin nghe lời mẫu thân dạy bảo. Thiếu phụ nhìn chàng bằng ánh mắt chan chứa tình yêu thƣơng : - Thôi, con hãy đi tắm rửa, ăn cơm rồi ngủ một giấc. Sáng mai mẫu thân có chuyện hệ trọng muốn nói với con. Tiểu Ngƣu vẫn quỳ dƣới chân mẹ nói : - Mẫu thân ơi! Ngƣu nhi có chuyện này muốn thƣa với ngƣời. - Con để ngày mai hẵng nói. Giọng chàng ngập ngừng : - Chuyện này... vô cùng hệ trọng. Thiếu phụ thấy thái độ của con trai thì chú ý : - Thế thì con nói đi. Tiểu Ngƣu tính tình dứt khoát, lại hiếu để với mẹ nên nhất nhất chuyện gì cũng không giấu giếm. Chàng đem câu chuyện cứu Đàm Chấn Hƣng, đánh nhau với nhị quỷ kể lại một lƣợt, luôn cả việc nhận lời giúp họ Đàm cũng nói cho mẫu thân nghe. Nghe xong, thiếu phụ nghiêm sắc mặt hỏi : - Thế hai vật đó đâu? Tiểu Ngƣu đặt vào tay mẹ tấm lệnh bài Chính Nghĩa và ống trúc đƣợc niêm phong cẩn thận. Thiếu ohụ nhận rồi liền khoát tay : - Con đi nghỉ đi. - Mẹ... chuyện này... Thiếu phụ nghiêm giọng : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ - Ngày mai hẵng nói. Tiểu Ngƣu lâu ngày đã biết tính mẹ nên không dám cãi lời, vội vàng đứng lên lui ra nhà sau tắm rửa. Về phần thiếu phụ, bà không để ý đến tấm trúc mà chỉ giƣơng mắt nhìn vào tấm lệnh bài Chính Nghĩa, lòng ngổn ngang những hồi ức đau thƣơng suốt đêm không hề chợp mắt. Âu Thiên Phúc Bách Cầm Sơn Chủ Hồi 2 Mƣời tám năm di hận Sáng hôm sau, Tiểu Ngƣu thức dậy thì thấy mẹ vẫn ngồi y chỗ cũ dƣờng nhƣ không dề di chuyển. Trải qua một đêm mà đôi vai bà oằn xuống, đôi mắt thâm quầng, gò má lõm sâu hốc hác nhƣ ngƣời bệnh nặng. Tiểu Ngƣu thấy mẹ nhƣ thế thì vô cùng sợ hãi, chàng đến nắm tay bà lo lắng nói : - Mẹ ơi! Suốt đêm qua ngƣời không ngủ hay sao? Thiếu phụ đƣa mắt dịu dàng nhìn con trai : - Ngƣu nhi! Con hãy ngồi xuống đi! Đợi con trai ngồi yên rồi bà mới nhẹ nhàng hỏi : - Con có biết hai tên mang mặt quỷ mà con đã giao đấu lai lịch thế nào không? - Hài nhi không biết, xin mẫu thân chỉ dạy. - Chúng là môn hạ Địa Ngục môn. - Địa Ngục môn? - Phải! Đó là một môn phái bí mật ra đời cách đây hơn hai mƣơi năm, hành động bá đạo, không chịu sự sai khiến của đƣơng kim Minh chủ thời bấy giờ là Lục Chỉ Cầm Ma Lục Thừa Phong. Ngƣu nhi! Con chuốc họa vào thân rồi. - Hài nhi... không nhẫn tâm để toàn gia Thanh Long tiêu cục bị tiêu diệt. - Việc này con không thể làm đƣợc. Tiểu Ngƣu khẳng khái nói : - Hài nhi đã lỡ hứa với ngƣời ta. Quân tử chỉ nói một lời, mẫu thân đã từng dạy hài nhi nhƣ thế. Xin mẫu thân để cho hài nhi thực hiện lời hứa với ngƣời đã chết. - Con có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -