Tài liệu Bách bộ ma ảnh - vô danh

  • Số trang: 552 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 253 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

BÁCH BỘ MA ẢNH - Vô Danh
Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Đoạn kết Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Hồi 1 Sát Thủ Vô Diện Lạc Dƣơng vốn bình nhật đã là chốn thị tứ nhộn nhịp. Bởi Lạc Dƣơng là chốn dừng chân của những đoàn thƣơng nhân của con đƣờng tơ lụa. Từ Lạc Dƣơng, những đoàn thƣơng nhân rẽ tán ra khắp mọi nơi theo những con đƣờng đã định sẵn để đến mọi nẻo đất xa xôi. Hôm nay Lạc Dƣơng càng nhộn nhịp hơn, càng tƣng bừng nô nức hơn, bởi vì hôm nay là ngày đâu tiên của tiết xuân. Ngày đầu của Tết Nguyên Đán, ngƣời ngƣời, nhà nhà đều nô nức chờ dón một năm mới, và ngày mùng một là ngày đầu tiên của năm mới với niềm kỳ vọng vào một năm phát tài, phát lộc vô vạn sự nhƣ ý. Nếu mọi nhà ở thành Lạc Dƣơng nao nức chờ đến một ngày mới trong cái Tết ròng rã, thì tại tòa “Kiếm trang” lại càng nhộn nhịp hơn nữa, càng hoạt náo hơn trong bầu không khí vừa hoan hỷ vừa háo hức, bởi vì ngày nay cũng là ngày mừng thọ Lão trang chủ “Bách Kiếm Mạc Cự”, một kiếm khách lừng lẫy trên chốn giang hồ võ lâm, nói đúng hơn là một sƣ kiếm mà tất cả những ai dụng kiếm đều phải cúi đầu ngƣỡng mộ. Mặc dù Bách Kiếm Mạc Cự lão trang chủ đã gác kiếm qui ẩn khỏi võ lâm,nhƣng danh tiếng của ngƣời vẫn còn. Cho dù trên giang hồ không còn Bách Kiếm Mạc Cự nhƣng Kiếm trang vẫn còn, và cái danh Sƣ kiếm vẫn còn đối với tất cả kiếm khách của giới võ lâm. Tòa “Kiếm trang” hôm nay hoạt náo, với sự có mặt của không biết bao nhiêu kiếm thủ lừng danh đến Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH để chúc thọ vị sƣ kiếm, nhƣng đâu phải ai cũng có dịp, giải những ân oán trong giang hồ, thế mà đột nhiên Sƣ kiếm Mạc Cự lại tuyên cáo rửa tay gát kiếm qui ẩn khỏi võ lâm. Không chỉ rửa tay qui ẩn giang hồ võ lâm, Bách Kiếm Mạc Cự còn kiến tạo ra một tòa biệt lầu, hay đúng lƣơn là khu lãnh địa dành riêng cho bản thân mình. Một khu lãnh địa với kiến trúc tám vòng tƣờng xây theo đồ hình bát quái, và trôn ốc. Tòa biệt lầu của Bách Kiếm Mạc Cự tọa lạc ngay chính giữa, trên đỉnh một quả đồi, nằm trong khuôn viên Kiếm trang. Bách Kiếm Mạc Cự chƣa từng ra khỏi lãnh địa của mình kể từ lúc rửa tay qui ẩn khỏi giang hồ. Thậm chí không một ngƣời nào đƣợc vào biệt lầu của lão kiếm khách. Tòa biệt lầu với tám vòng tƣờng với kiến trúc bát quái theo hình trôn ốc chẳng khác nào một cấm thành, mà một con ruồi cũng không thể lọt đƣợc tới bên trong. Chính nơi lƣu ngụ của Bách Kiếm Mạc Cự khiến ngƣời võ lâm tò mò, và cuối cùng ngƣời ta cũng quen với biệt lầu nhƣ cấm thành kia. Có lẽ lão kiếm khách không muốn chen chân vào chốn giang hồ, không bao giờ tái xuất giang hồ, cũng nhƣ không muốn giới võ lâm chen vào cuộc sống riêng tƣ của lão. Bách Kiếm Mạc Cự có lẽ quá chán ngán với những ngày hành hiệp võ lâm, mƣu cầu danh lợi, và nay muốn ẩn thân trong sự biệt lập riêng của mình, hay còn một nguyên nhân gì khác hơn nữa. Nếu có nguyên nhân khắc, có lẽ chỉ có Bách Kiếm Mạc Cự là biết đƣợc thôi. Chẳng một ngƣời nào biết đƣợc trong tòa biệt lầu kia, Bách Kiếm Mạc Cự sƣ kiếm đang làm gì, nghĩ gì, và lão lặng lẽ sống nhƣ thế nào? Ngay cả trong cái ngày đầu năm của Tết Nguyên Đán, tất cả mọi nơi trong Kiếm trang đều rộn rịp đón ngày đầu xuân, và ngƣời ngƣời, nhất là những ai dụng kiếm đều muốn đƣợc diện kiến vị sƣ kiếm kỳ tài của võ lâm, thế mà vùng lãnh địa biệt lầu của Bách Kiếm Mạc Cự vẫn vắng lặng nhƣ tờ. Sự tĩnh lặng đó tạo ra một khoảng không gian riêng biệt, khác hẳn với sự hoạt náo bên ngoài. Lão Kiếm khách Mạc Cự ngồi một mình trong gian đại sảnh của tòa biệt lầu với vẻ trầm tƣ, và sự kiên nhẫn chờ đợi của một ngƣời lịch duyệt giang hồ. Lão phóng tầm mắt nhìn qua khung cửa sổ, nhìn khu hoa viên với những cánh bƣớm đang chao lƣợn trên vƣờn hoa đủ màu sắc. Mùi trầm hƣơng từ chiếc lƣ đồng tỏa ra khắp gian đại sảnh tạo nên khoảng không gian trầm lắng. Thỉnh thoảng lão kiếm khách họ Mạc lại nhìn xuống cánh hoa huệ trắng để trên bàn, rồi nhẩm nói : - Sát Thủ Vô Diện. Thốt ra lời nói đó lão kiếm khách Bách Kiếm Mạc Cự lại vuốt râu, nhƣng rồi buông tiếng thở dài. Chẳng biết cái ngoại hiệu “Sát Thủ Vô Diện” tác động gì đến lão kiếm khách mà xem ra lão có vẻ trầm tƣ suy nghĩ vô cùng. Sát Thủ Vô Diện là ai tại sao y lại có thể tác động đến Kiếm trang chủ Mạc Cự. Y hẳn phải biết tiếng tâm lừng lẫy của vị sƣ Kiếm trang chủ Kiếm trang chứ. Nếu y biết mà vẫn tạo cho Lão trang chủ Kiếm trang nỗi suy tƣ trầm mặc thì y đúng là một con ngƣời ngoài sức tƣởng tƣợng của giới võ tâm. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Sát Thủ Vô Diện là ai, điều đó có lẽ chỉ một mình Bách Kiếm Mạc Cự trang chủ biết mà thôi. Biết con ngƣời nhƣ thế nào nên Mạc Cự sƣ kiếm mới cho xây tòa biệt lầu chẳng khác nào cấm thành kiên cố, để không một ngƣời nào khả dĩ xâm nhập đƣợc. Bách Kiếm Mạc Cự từng ngang dọc trên giang hồ, lão đâu thiếu kẻ thù, thậm chí không phải là kẻ thù thì cũng muốn đánh bại lão, để trở thành ngƣời nổi danh, nhƣng lão Mạc chƣa từng gặp một đối thủ nào, nhƣng hôm nay lão phải e dè trƣớc con ngƣời mà lão chƣa từng thấy mặt. Một con ngƣời mà lão chỉ đƣợc thông tin bằng cánh hoa huệ trắng. Chỉ một đóa hoa huệ trắng tinh đó thôi, nhƣng lại tạo ra trong Bách Kiếm Mạc Cự một nỗi lo âu ngơ ngẩn, bần thần, thậm chí phải gọi là bồn chồn. Đại tổng quản Tô Dân từ ngoài cửa bƣớc vào với dáng đi nhanh nhẹn. Đây là con ngƣời duy nhất đƣợc Mạc Kiếm trang chủ tin tƣởng cho vào tòa biệt lầu này. Đại tổng quản Tô Dân đƣợc quyền đó bởi vì lão là ngƣời không biết võ công. Nói khác hơn, lão Tô là ngƣời trung thành tuyệt đối với Bách Kiếm Mạc Cự, và lại căm ghét võ công nữa. Chính vì những lẽ đó mà Đại tổng quản Tô Dân mới có đƣợc đặc quyền đến biệt lâu để chờ sự sai bảo của Bách Kiếm trang chủ Mạc Cự. Đại tổng quản Tô Dân bƣớc đến trƣớc mặt Kiếm trang Trang chủ Mạc Cự, ôm quyền từ tốn nói : - Hôm nay có ngƣời đến tiễn Lão trang chủ đi. Lão Mạc nheo mày : - Ai? - Sát Thủ Vô Diện. Lão Mạc nhíu mày : - Sát Thủ Vô Diện? Hắn đang ở đâu? Đại tổng quản Tô Dân từ tốn nói : - Hắn đang đứng trƣớc Lão trang chủ. Lời nói của Đại tổng quản Tô Dân khiến cho Bách Kiếm Mạc Cự đứng hẳn lên. Lão nhìn vị Đại tổng quản tuyệt đối trung thành với mình bằng ánh mắt vừa hoài nghi vừa ngơ ngẩn, rồi mới nói : - Lão Tô đang định bỡn cợt với lão phu đó à? Lão mà là Sát Thủ Vô Diện? - Tô Dân là Sát Thủ Vô Diện, Bách Kiếm Mạc Cự cũng có thể là Sát Thủ Vô Diện. - Bổn Trang chủ không tin đƣợc lời của lão. Đại tổng quản Tô Dân điểm nụ cƣời mỉm : - Tin hay không tin tùy ở Trang chủ. Nhƣng có một điều, Trang chủ phải đi, đi bằng chính kiếm thuật của mình. Kẻ dụng kiếm thì phải chết bằng kiếm, ngƣời dụng đao thì phải chết bằng đao. Ai gieo nghiệp gì thì chết bằng quả nấy Bách Kiếm Mạc Cự Lão trang chủ đã đƣợc định giá rồi. Hai tay Mạc Cự nắm lại thành hai thoi quyền : - Nghe lão Tô nói... ngƣơi đúng là Sát Thủ Vô Diện. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Đại tổng quản Tô Dân chỉ về phía giá kiếm : - Mời Lão trang chủ. - Lão phu quả là không tin nổi. Mặc dù nói vậy nhƣng Bách Kiếm Mạc Cự vẫn bƣớc đến giá kiếm. Thanh trƣờng kiếm nằm trên giá đỡ, thanh trƣờng kiếm đã từng tạo ra uy danh lừng lẫy của Kiếm trang Trang chủ Mạc Cự. Đặt tay vào đốc kiếm, lão Mạc sẽ lấy lại phong độ của một kiếm khách hào hùng năm nào. Mặc dù đã gát kiếm, rửa tay qui ẩn khỏi giang hồ, nhƣng với kiếm thì lão Mạc luôn tâm định đó là tri kỹ, đó là vật bất ly thân, đó là hào khí dũng lƣợc của lão. Nhƣng lần này đặt tay vào đốc kiếm, Bách Kiếm Mạc Cự lại có một cảm nhận hoàn toàn khác thƣờng. Lão ngỡ kiếm rất xa lạ với lão, và thay vào đó là nỗi bồn chồn lạ thƣờng. Chính cảm giác mơ hồ đó, lão Mạc phải nghĩ thầm : - “Quái lạ! Ta có còn là ta không. Hay đây là thời điểm sau cùng quyết định số phận mình”. Lão rít một luồn chân ngƣơng căng phồng lồng ngực rồi giả lả nói : - Tô tổng quản! Lão có thật là Sát Thủ Vô Diện. - Tất cả mọi ngƣời đều có thể là Sát Thủ Vô Diện. - Lão nói câu này buộc bổn Trang chủ phải tin lão là Sát Thủ Vô Diện. Nếu vậy lão phu muốn biết lão phải ra đi vì cái gì? - Lão trang chủ ra đi bởi Hoa huệ trắng. Bách Kiếm Mạc Cự nắm cứng tay vào đốc kiếm. Lão buột miệng nhẩm nói : - Hoa huệ trắng. Bách Kiếm Mạc Cử quay ngoắc lại. - Trình Tú Trinh ƣ? Cùng với lời nói đó, trƣờng kiếm đƣợc rút ra khỏi võ. Lƣỡi kiếm sáng ngời phát màu xanh biếc. Chỉ nhìn thấy lƣỡi kiếm của Mạc Cự thôi đủ biết lão là một kiếm khách nhƣ thế nào rồi. Chỉ có những kiếm khách vị kiếm, sống vì kiếm mới có đƣợc một thanh kiếm quái nhƣ vậy. Một thanh kiếm với ánh sáng màu xanh tỏa ra biểu thị sát kiếm trùng điệp. Thứ sát kiếm mà bất cứ một ngƣời nào dụng kiếm cũng mơ mình sẽ có đƣợc nó. Đại tổng quản Tô Dân định nhãn nhìn lão Mạc : - Trang chủ đƣợc quyền phát kiếm chiêu. Bách Kiếm Mạc Cự định mũi kiếm vào ngay giữa tam tinh Đại tổng quản Tô Dân. - Bổn Trang chủ đã rửa tay gác kiếm qui ẩn khỏi võ lâm giang hồ, nhƣng hôm nay đã lại đƣợc dụng kiếm và biết đƣợc bản lĩnh của Sát Thủ Vô Diện. Có một điều lão phu không ngờ Sát Thủ Vô Diện lại là Đại tổng quản Tô Dân, một con ngƣời chẳng màn gì đến võ công. - Điều đó không quan trọng. Hôm nay là Tô Dân, ngày mai là con ngƣời khác. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Lời còn đọng trên hai cánh môi Đại tổng quản Tô Dân thì Bách Kiếm Mạc Cự khẽ lắc lƣỡi kiếm. Một chớp quang xanh rờn thoát ra từ lƣỡi kiếm của lão cắt đến Đại tổng quản Tô Dân. Ánh sáng chớp quang đỏ với mục đích làm cho lão Tô phải lóa mắt, để liền sau chớp quang kia là muôn vàn những bông hoa kiếm tạo ra một màn lƣới trùng điệp chụp tới. Thế kiếm uy mãnh của Bách Kiếm Mạc Cự đúng là một tuyệt kiếm cao chiêu mà chỉ có ngƣời nhập tâm kiếm ý mới có thể phát tác đƣợc. Cả một màn kiếm ảnh phủ lên thân pháp của Đại tổng quản Tô Dân, nhƣng tƣởng sẽ cắt lão Đại tổng quản họ Tô thành trăm mảnh. Kiếm đƣợc rút về, màn kiếm biến mất, nhƣng Tô Dân vẫn đứng một chỗ còn Bách Kiếm trang chủ Kiếm trang Mạc Cự thì tự hạ thanh trƣờng kiếm xuôi theo thân hình. Thanh trƣờng kiếm với sắc quang xanh rờn tuột khỏi tay lão Mạc rơi xuống sàn gạch. Keng... Bách Kiếm trang chủ nhìn Đại tổng quản Tô Dân : - Ngƣơi là ai? - Sát Thủ Vô Diện! Cùng với lời nói của Đại tổng quản Tô Dân thì một giọt máu cũng rịn ra từ yết hầu của lão Mạc. Cùng với giọt máu rịn ra đó, trên mũi kiếm của lão cũng đọng một giọt máu nhƣ hạt đậu đỏ. Mạc Cự dẫn đến một bộ. - Binh khí của ngƣơi là gì? Đại tổng quản Tô Dân chỉ vào lƣỡi kiếm của Mạc Cự : - Kiếm của Lão trang chủ là kiếm của ta. - Lão phu đã hiểu. Ngƣơi đã đạt tới cảnh giới dụng ngay ý của ngƣời để giết ngƣời. Chẳng còn ngƣời nào có thể đáng gọi là đối thủ của ngƣơi. Ai sẽ là đối thủ của ngƣơi? Đại tổng quản Tô Dân nhếch môi cƣời rồi nói : - Ta đi tìm một chiêu kiếm nhƣng không có. Ta đang là kẻ cô độc, ngay cả Bách Kiếm trang chủ cũng không cho ta cơ hội để trở lại với ngƣời của võ lâm. Cô độc vẫn là cô độc. Đại tổng quản nói dứt lời quay bƣớc. Y vừa quay bƣớc thì Bách Kiếm trang chủ Kiếm trang Mạc Cự cũng đổ nhào đến trƣớc, ngã xấp xuống sàn gạch. Ngƣời lão hơi giật nhẹ một cái hai bàn tay nắm lại thành hai thoi quyền để hồn nhanh chóng trút ra khỏi xác. Lão Tôn bƣớc đến cửa đại sảnh thì một ngƣời vận trang phục cũng giống nhƣ hai giọt nƣớc. Họ dừng bƣớc đối nhãn với nhau. Vẻ mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng hiện rõ mồn một trên dung diện ngƣời mới tới, thậm chí lão còn không tin vào mắt mình mà phải dụi mắt nhƣ thể muốn thẩm chứngnhãn quang của lão có bị hoa hay không? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Lão Tô không ngơ ngẩn bởi thấy một ngƣời giống mình tợ nhƣ hai giọt nƣớc. Sát Thủ Vô Diện vuốt râu lão Tô. Đến lúc đó lão Tô mới giật mình buột miệng : - Ngƣơi là ai? - Đại tổng quản Tô Dân! Y nói rồi bƣớc thẳng qua trƣớc mặt gã đi về phía cửa. Lão Tô quay mặt nhìn theo cho đến khi Sát Thủ Vô Diện đã mất sau vòm cửa ăn thông qua vách tƣờng bên kia. Lão Tô lại dụi mắt rồi chẳng biết lão nghĩ gì mà ngã nhào ra bất tỉnh chẳng còn biết gì nữa. Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Hồi 2 Sát nghiệp Ngồi trƣớc tấm gƣơng đồng, Dƣơng Đình Tuyết Anh ngắm bóng mình hiện ra trong tấm gƣơng đồng. Chỉ còn không đầy một cánh giờ nửa thôi nàng sẽ thay đổi. Từ một trinh nữ, Tuyết Anh sẽ bƣớc lên kiệu hoa rồi trở thành Tống phu nhân. Suy nghĩ của nàng bây giờ là những khoảng mâu thuẫn với nhau. Nàng vừa hối tiếc tự hiểu ra rằng nàng sắp có một sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời. Cùng với ý nghĩ đó, Tuyết Anh lại mơ đến những ngày sắp tới. Nụ cƣời mỉm hiện trên hai cánh môi mọng chín của nàng, cùng với sự thay đổi của sắc diện. Tuyết Anh nhỏ nhẹ nói một mình : - Tống Thừa Ân... Mỗi lần nàng gọi đến tục danh Tống Thừa Ân thì lại cảm nhận một niềm hoan hỷ vô cùng. Chàng và nàng cuối cùng rồi cũng tay trong tay nhƣ chim liền cánh, cây liền cành. Đôi lƣỡng quyền của nàng ửng hồng với vẻ thẹn thùng khi nghĩ tới khoảnh khắc sắp đến đây. Một khoảnh khắc mà bản thân nàng cũng đang chờ đợi. Tuyết Anh nhìn bóng mình nói tiếp : - Rồi Tống đại ca sẽ đối xử tốt với mình mà. Thốt ra lời nói đó, Dƣơng Đình Tuyết Anh áp tay trái để lắng nghe tiếng đập của con tim mình. Nàng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH đang hồi hộp và cũng đang mãn nguyện với những gì đã đến và sắp đến. Nàng sẽ là một Tống phu nhân đoan thục và biết chăm sóc cho tƣớng công của mình. Nàng mãn nguyện với những ý tƣởng đang lƣớt qua trong tâm thức mình. Một tiếng động rất nhẹ sau lƣng. Tiếng động nhẹ cũng đủ làm cho Tuyết Anh hồi hộp hơn. Nàng nghĩ thầm : - “Chƣa đến thời khắc đón dâu mà huynh ấy đến sớm nhƣ vậy à?” Ý niệm đó lƣớt qua đầu khiến cho Tuyết Anh càng bồn chồn hơn nữa. Nàng không dám nhìn lại vì nỗi thẹn thùng khi phải đối nhãn với ngƣời mình yêu, ngƣời mình thƣơng. Một con ngƣời lừng lửng hiện ra trong tấm gƣơng đồng đứng ngay sau lƣng nàng. Ngƣời đó không phải là Tống Thừa Ân, một con ngƣời mà Tuyết Anh chẳng hề biết. Tuyết Anh làm sao chấp nhận một kẻ xa lạ tự dƣng xuất hiện một cách đƣờng đột trong gian biệt phòng của nàng. Gian biệt phòng mà trong thời khắc này không một ai đƣợc quyền bƣớc qua ngƣỡng cửa, ngoài trừ một ngƣời duy nhất, đó là Tống Thừa Ân. Dƣơng Đình Tuyết Anh quay ngoắt lại : - Công tử là si? Gã điểm nụ cƣời mỉm nhìn nàng : - Tiểu thƣ đẹp lắm. Tuyết Anh lập lại câu hỏi của nàng : - Ngƣơi là ai? Tại sao lại mạo muội bƣớc vào biệt phòng của ta. Công tử biết đây là điều cấm kỵ? - Điều đó tại hạ không quan trọng mà việc tại hạ phải làm còn quan trọng hơn. Tuyết Anh nhận ra ánh mắt lạnh lùng và vô cảm của gã. Nàng bất giác lùi lại một bộ : - Công tử muốn gì? - Nếu nói tại hạ muốn gì thì phải trả lời tiểu thƣ tại hạ muốn rất nhiều, nhƣng lúc này đây, tại hạ chỉ muốn mỗi một việc duy nhất. - Việc gì? - Giết tiểu thƣ. Tuyết Anh tái mặt bởi câu nói của gã. Nàng hồi hộp miễn cƣỡng hỏi : - Tại sao công tử lại muốn giết ta. Ta và công tử không có quan hệ gì, cũng không có hận thù gì. Hôm nay lại là ngày hoan hỷ của Tuyết Anh này. Thật ra công tử muốn gì? Gã nhƣớng đôi chân mày lƣỡi kiếm, từ tốn nói : - Tại hạ đã nói rồi. Sắc diện của Tuyết Anh càng nhợt nhạt hơn : - Tại sao lại muốn giết Tuyết Anh này? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH - Bởi tiểu thƣ đã đƣợc định giá. Y nói rồi dấn đến trƣớc mặt nàng. Tuyết Anh thối bộ, vô hình trung làm ngã tấm gƣơng đồng. Tấm gƣơng rơi khỏi giá đỡ, ngã xuống sàn biệt phòng. - Xoảng... Âm thanh đó vừa dứt thì gã công tử điểm tới tam tinh nàng. Tuyết Anh chỉ kịp nhận biết một tia sét đầy uy lực chết ngƣời đâm bổ vào tam tinh nàng. Cùng với tia sét dữ dội đó là một bức màn trắng toát chụp lên rồi nàng chẳng còn biết gì nữa. Tất cả diễn ra quá nhanh khiến nàng không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy đến với mình, mà nhanh chóng trôi tuột vào cõi vô thức. Điều nàng nhận biết sau cùng là bức màn trắng cùng với sự hụt hẫng của thể xác lẫn tâm thức. Tất cả trôi qua thật nhanh rồi nàng không còn biết gì nữa, kể cả sự đau đớn. Nhìn xác Dƣơng Đình Tuyết Anh, gã công tử thả xuống một cánh hoa huệ cùng một nén bạc, sau đó quay bƣớc ra khỏi biệt phòng nàng, rồi đóng của lại nhƣ cũ. Gian biệt phòng của Dƣơng Đình Tuyết Anh ngoài chiếc gƣơng đồng nằm dƣới đất bên cạnh xác nàng, tuyệt nhiên không mất mát một thứ gì. Tất cả gần nhƣ nổ tƣng trong trang viên “Bách Hoa trang”, khi cái chết của Dƣơng Đình Tuyết Anh đƣợc phát hiện, cùng với đoàn kiệu hoa tiến vào trong trang. Không khí Bách Hoa trang đang từ ngày hoan hỷ của vị tiểu thƣ Dƣơng Đình Tuyết Anh giờ một màu tang tóc thê lƣơng. Tống Thừa Ân trong bộ trang phụ lễ tân lang đứng thừ ra. Chàng gần nhƣ chẳng còn suy nghĩ gì. Tất cả trong chàng là một sự trống vắng lạ thƣờng và không định đƣợc lúc này mình phải làm gì và suy nghĩ gì. Tất cả đối với chàng giờ đây chỉ là sự trống rỗng, lạc lỏng đến trơ trọi. Tống Thừa Ân cầm lấy cánh hoa huệ trắng tinh và nén bạc, răng trên cắn vào môi dƣới, chàng nhìn thi thể của Tuyết Anh, với trang phục tân nƣơng đƣợc đặt nằm trên tràng kỷ. Tim Thừa Ân quặn nhói với câu hỏi thầm trong đầu : “Ai đã giết nàng? Ai đã làm điều này? Tại sao nàng phải chết ngay trong cái ngày thành thân với chàng. Ai đã nhẫn tâm tàn nhẫn giết Tuyết Anh của Tống Thừa Ân? Ai... ai?” Cùng với ý niệm đó, răng trên của Tống Thừa Ân cắn vào môi dƣới. Đôi mắt chàng ráo hoảnh, không một giọt nƣớc mắt rịn ra. Có lẽ cái đau của sự mất mát đã khiến Tống Thừa Ân trở thành kẻ chẳng còn nƣớc mắt để tống tiễn ngƣời mỹ nữ sắp trở thành nƣơng tử của mình. Chàng chỉ còn biết nhìn Dƣơng Đình Tuyết Anh nằm trên tràng kỷ. Nàng thật ngây thơ, và đoan thục trong tâm trí Tống Thừa Ân, nhƣng giờ đây nàng đã không còn. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Nàng đã ra đi mãi mãi vĩnh biệt chàng. Một sự ra đi mà chàng sẽ không bao giờ gặp lại. Có chăng chỉ còn trong giấc mộng hoài niệm hƣ vô và không thực. Tống Thừa Ân buông tiếng thở dài, bƣớc ra khỏi phòng Dƣơng Đình Tuyết Anh. Chàng tiến về phía hòn giả sơn. Nhìn hòn giả sơn do chính tay chàng và nàng đắp nên, Thừa Ân ngỡ nhƣ Tuyết Anh vẫn còn đâu đó trông cuộc đời này. Thừa Ân hồi tƣởng lại quá khứ để rồi cảm nhận một sự trống vắng hơn trong tâm thức mình, chàng bâng quơ nói một mình : - Thế là nàng đã đi rồi. Có những bƣớc chân tiến đến sau lƣng Thừa Ân, nhƣng chàng không quay lại mà vẫn chú nhãn vào hòn giả sơn. “Phu Phụ Thâm Tình”. - Tống huynh, Dƣơng Đình Tuyết Anh tỷ tỷ đã đi rồi. Thừa Ân nhìn lại : - Mỹ Diện muội, vì sao Tuyết Anh lại bị ngƣời ta giết. - Muội cũng không biết. Nàng nói rồi cúi mắt nhìn xuống. Hai giọt lệ rịn ra khóe mắt nàng, nhiễu xuống mũi hài. Nàng ngẩn lên nhìn Thừa Ân. Đôi mắt to đen láy, còn phủ một màn nƣớc mắt, một đôi mắt thật mơ màng và đầy chất lãng mạng. Dƣơng Đình Mỹ Diện nhỏ nhẹ nói : - Tống huynh có thể tìm ra ngƣời thủ ác giết Tuyết Anh tỷ tỷ chứ? - Bây giờ thì chƣa, nhƣng nhất định Tống Thừa Ân này sẽ tìm ra kẻ đó. Dù hắn là ai cũng phải trả cái giá này. Mỹ Diện buông tiếng thở dài : - Tống huynh định làm gì? Tống Thừa Ân nhìn Dƣơng Đình Mỹ Diện. Chàng khẽ lắc đầu : - Huynh cũng chƣa biết mình phải làm gì. Nhƣng rồi sẽ có rất nhiều chuyện để huynh phải làm. Huynh sẽ đi tìm kẻ để lại nỗi đau này cho huynh. Nàng nhìn Thừa Ân : - Tuyết Anh tỷ tỷ không muốn Tống huynh dấn thân vào chốn nguy hiểm đâu. - Huynh chấp nhận. Thừa Ân chấp tay sau lƣng, quay mặt nhìn lại hòn giả sơn. Hai cánh môi của chàng khẽ mím lại, Thừa Ân nghĩ thầm trong đầu : - “Tuyết Anh. Rồi huynh sẽ tìm ra ngƣời thủ ác giết muội. Buộc y phải nói cái gì đã khiến y làm chuyện này.” Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net BÁCH BỘ MA ẢNH Vô Danh Mỹ Diện buông tiếng thở dài : - Huynh sẽ đi tìm ngƣời thủ ác ƣ? Thừa Ân gật đầu : - Huynh sẽ đi, đi đến tận cùng vụ huyết án này. Cho đù huynh có phải trả giá bằng chính sinh mạng mình. Mỹ Diện lắc đầu : - Tống huynh, Tuyết Anh tỷ tỷ không muốn điều đó đâu. - Bây giờ Tuyết Anh đã đi rồi, đã rời khỏi cõi tục sinh. Tuyết Anh đã không còn quyết định điều gì nữa trong cõi nhân sinh này. Dù muốn hay không thì Tống Thừa Ân này cũng phải đòi cho đƣợc sự công bằng cho Dƣơng Đình Tuyết Anh. Huynh phải đòi cho đƣợc. Tống Thừa Ân quay bƣớc đỏ đi. Mỹ Diện nhìn theo sau lƣng Thừa Ân. Ráng chiều hắt ánh nắng yếu ớt tạo ra một chiếc bóng dài trên nền đất. Mỹ Diện nhìn theo chiếc bóng của Tống Thừa Ân mà bất chợt nghĩ đến linh hồn của Dƣơng Đình Tuyết Anh đang dõi theo, hoặc đang bƣớc đi cùng với chàng. Nàng buông tiếng thở dài rồi cúi mặt nhìn xuống. ***** Mặc dù đã ngoài ngũ tuần nhƣng Thần Thâu Bửu Chỉnh Tƣ vẫn chƣa mất đi sự nhanh nhẹn và cá tính phóng đãng. Vây quanh lão là những nàng kỹ nữ chỉ chạc tuổi con hoặc cháu, thế mà lão rất dửng dƣng không màn đến điều đó. Tựa lƣng vào thành chiếc ghế, giang rộng hai tay qua vai hai ả kỹ nữ, còn ngƣời thứ ba thì đang đứng sau lƣng đập vai lão. Ả kỹ nữ ngồi bên phải tợp một ngụm rƣợu rồi kéo lão Bửu về phía nàng. Ả áp môi mình vào môi lão Bửu từ từ nhả ngụm rƣợu vào miệng lão. Lão Bửu uống ngay lấy ngụm rƣợu ả mớm cho lão. Rƣợu chảy ra hai bên mép lão. Uống xong ngụm rƣợu đó, Thần Thâu Bửu Chỉnh Tƣ đắc ý phá lên cƣời khanh khách. Lão có vẻ thích thú vô cùng khi đƣợc mỹ nữ hầu hạ mớm rƣợu cho mình. Làm sao mà lão Bửu không thích đƣợc, khi ở cái tuổi của lão mà lại đƣợc một lúc ba mỹ nhân hầu hạ. Lão đúng là ngƣời có diễm phúc nhƣng xét cho cùng chắc hẳn lão phải có nhiều ngân lƣợng mới đƣợc hƣởng thụ cuộc sống phóng đãng nhƣ thế này. Lão Bửu đang đắc ý cất tràng cƣời khoái trá thì cửa biệt phòng dịch mở. Tống Thừa Ân bƣớc vào. Thừa Ân nhìn lão Bửu. Lão Bửu ngƣng ngay tràng tiếu ngạo mà nhìn Thừa Ân. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Ánh mắt khe khắt và lạnh lùng của Tống Thừa Ân khiến lão Bửu mất ngay sự hứng thú vừa mới trổi dậy trong nội thể lão. Ba ả kỹ nữ nhìn Thừa Ân với ánh mắt ngần ngại. Thừa Ân bƣớc đến bên bàn lão Bửu. Lão Bửu giả lả cƣời : - Tống lão đệ, mời ngơi Thừa Ân nhìn qua ba ả kỹ nữ. Lão Bửu nhận ra ngay ý nghĩa của cái nhìn đó, liền giả lả nói : - Các nàng lui ra đi. Khi nào cần lão huynh sẽ gọi. Ba ả kỹ nữ không cần lão Bửu nói lần thứ hai, lặng lẽ lui ra khỏi biệt phòng. Lão Bửu giả lả cƣời với Thừa Ân rồi chuốc rƣợu và hai chiếc chén. Lão vừa chuốc rƣợu vừa nói : - Lão huynh đã biết chuyện của lão đệ... lão huynh thành thật chia buồn với lão đệ. Nói rồi lão bƣng chén rƣợu hƣớng về phía Thừa Ân : - Uống với lão huynh nào! Thừa Ân bƣng chén uống cạn rồi đặt xuống bàn. Lão Bửu cũng uống của số rƣợu chuốc ra chén rồi để xuống nhìn chàng. Lão giả lả nói : - Tống Thừa Ân! Hôm nay lão huynh sẽ uống với lão đệ thật say, say cho đến khi tống tiễn nỗi buồn của lão đệ ra khỏi tâm thức. Có nhƣ vậy lão huynh mới an tâm. Thừa Ân nhìn lão, khẽ lắc đầu : - Tống Thừa Ân này không uống say. - Đệ không muốn dụng rƣợu để tống tiễn nỗi buồn của rình sao? Lão Bửu vuốt râu giả lả nói tiếp : - Khi ngƣời ta gặp chuyện buồn thì rƣợu là liều thuốc thần tiên đƣa nỗi buồn đó. Lão đệ cứ uống thật say thì ƣu tƣ phiền muộn sẽ chóng qua thôi. Ta biết lão đệ đang buồn, và sẵn sàng bồi tiếp hầu rƣợu với lão đệ. Thừa Ân từ từ đứng lên. Chàng nhìn chăm chăm vào mắt lão Bửu. - Tống Thừa Ân này không phải tìm đến lão huynh để uống rƣợu giải sầu. Tống Thừa Ân này không dùng rƣợu để khỏa lấp thực tại mình đang có, mà đến tìm lão huynh vì một lý do khác. Đôi chân mày của lão Bửu nhíu lại. Lão miễu cƣỡng hỏi : - Tống Thừa Ân lão đệ tìm đến lão huynh không phải vì lý do đối ẩm giải sầu, vậy vì lý do gì nào. Đừng để lão huynh phải bối rối nghĩ Tống Thừa Ân đòi nợ ta đấy nhé. - Thừa Ân này không đòi nợ lão huynh. Nhƣng nếu cần Tống Thừa Ân này vẫn có thể đòi nợ lão huynh. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Lời nói này của Tống Thừa Ân tạo ngay ánh mắt bối rối nơi Thần Thâu Bửu Chỉnh Tƣ. Lão gƣợng cƣời : - Tống Thừa Ân tìm Bửu Chỉnh Tƣ vì lý do gì? Tống Thừa Ân lấy trong ống tay áo ra một chiếc khăn lụa màu đỏ ối đặt lên bàn rồi cẩn thận mở ra. Trong tấm khăn lụa đó là cánh hoa huệ trắng cùng một nén bạc. Thừa Ân nhìn lão Bửu : - Lão huynh nhận ra những thứ này của ai? Lão Bửu nhìn cánh hoa huệ và nén bạc gần nhƣ không chớp mắt. Lão nhìn một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn Thừa Ân : - Những thứ này ở đâu lão đệ có? - Sát thủ giết Dƣơng Đình Tuyết Anh để lại. Lão Bửu vuốt râu, lắc đầu : - Quái lạ thật, không thể nào tin đƣợc. - Nói vậy là lão huynh biết hung thủ là ai? Lão Bửu buông tiếng thở ra, rồi vuốt râu nhìn Thừa Ân. Lão trang trọng nói : - Phải chăng lão đệ định trả thù? Thừa Ân gật đầu : - Không sai, Thừa Ân này phải tìm ra ngƣời đó. - Lão huynh có một lời khuyên. Không biết Tống Thừa Ân lão đệ có nghe không. - Lão huynh muốn khuyên gì? - Nếu đúng sát thủ giết Dƣơng Đình Tuyết Anh để lại cánh hoa huệ và nén bạc này thì lão đệ nên bỏ qua chuyện này, đừng truy cứu làm gì. Thừa Ân cau mày : - Sao lại không truy cứu? - Kẻ sát thủ không phải tầm thƣờng đâu. Lão huynh chỉ lấy làm lạ, tại sao giết Tuyết Anh mà lại là con ngƣời này. Thừa Ân nhìn chăm chăm vào mặt lão Bửu. - Đến lúc Tống Thừa Ân đòi nợ lão huynh. Món nợ hôm nay Tống Thừa Ân cứu lão huynh khỏi thiên lao nha môn, bây giờ huynh phải trả. - Ơ... Thừa Ân trang trọng gằn từng tiếng : - Đừng đòi hy vọng chạy trốn sự đòi nợ của Tống Thừa Ân. Chủ nhân của cánh hoa huệ trắng cùng nén bạc này là ai. Chỉ cần lão huynh nói xem nhƣ huynh đã trả xong nợ cho Tống Thừa Ân. Lão Bửu buông tiếng thở dài từ từ ngồi xuống ghế. Lão nhìn Thừa Ân : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH - Nói nhƣ vậy, Tống Thừa Ân không tiếp nhận lời khuyên của lão huynh. Thừa Ân buông một câu cụt lủn : - Không. Tống Thừa Ân không phải là kẻ chỉ biết chạy trốn thực tại mà luôn biết nhìn thẳng vào thực tại mình phải gánh lấy nó. Lão Bửu buông tiếp một tiếng thở dài nữa rồi nói : - Nếu lão nói huynh biết chủ nhân của cánh hoa huệ này và nén bạc kia thì cũng không đúng. Nhƣng lão huynh biết chủ nhân của hai thứ đó là một sát thủ cực kỳ lợi hại với ngoại hiệu là “Sát Thủ Vô Diện”. Một sát thủ mà mọi ngƣời nào không biết mặt ra sao. Nhƣng võ công của ngƣời này thì phải nói là quỷ khóc thần sầu. Lão im lặng nhìn Thừa Ân. - Lão huynh nói nhƣ thế, Tống Thừa Ân có thể hình dung ra chủ nhân của cánh hoa huệ và nén bạc. - Lão huynh có thể nói rõ hơn đƣợc nữa không? Lão Bửu lƣỡng lự rồi nhìn Tống Thừa Ân nói tiếp : - Tống Thừa Ân hẳn có nghe tiếng tăm của Bách Kiếm trang chủ Mạc Cự chứ? - Tống Thừa Ân có nghe qua tiếng tăm của con ngƣời này. - Lão Kiếm trang chủ Mạc Cự đã bị chủ nhân cánh hoa huệ và nén bạc này sát tử đó, mặc dù lão Mạc đã qui ẩn giang hồ, tự giam mình trong một tòa biệt lâu có tấm vòng tƣờng bao bọc, mà một con ruồi cũng không bay vào đƣợc. Thừa Ân bƣng rƣợu chuốc ra chén. Trong khi Thừa Ân chuốc rƣợu, lão Bửu nói tiếp : - Lão huynh không phải tâng bốc Sát Thủ Vô Diện để hù dọa lão đệ đâu, là sự thật, mà ngƣời võ lâm ai ai cũng biết chứ không phải một mình lão huynh. Thừa Ân bƣng chén rƣợu đẩy về phía lão Bửu. - Tống Thừa Ân kính lão huynh một chén rƣợu. Lão Bửu miễn cƣờng đón lấy chén rƣợu. Hai ngƣời cùng uống cạn. Thần Thâu Bửu Chỉnh Tƣ đặt chén xuống bàn nhìn Tống Thừa Ân. Tống Thừa Ân bâng quơ nói : - Lão huynh đã uống mệt chén rƣợu của Thừa Ân, hãy cho Tống Thừa Ân biết phƣơng cách nào có thể tìm ra Sát Thủ Vô Diện. Lão Bửu lắc đầu : - Lão huynh đã nói vậy rồi, Tống Thừa Ân cũng không bỏ ý niệm đi tìm Sát Thủ Vô Diện ƣ? Tống Thừa Ân đi tìm Sát Thủ Vô Diện chứ không phải lão Thần Thâu Bửu Chỉnh Tƣ. Nếu kẻ phải chết bởi sát chiêu của “Sát Thủ Vô Diện” thì kẻ đó là Tống Thừa Ân chứ không phải là Thần Thâu Bửu Chỉnh Tƣ. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Thừa Ân nói rồi lại bƣng bầu rƣợu chuốc ra hai chén. Chàng đanh giọng nhạt nhẽo nói : - Tống Thừa Ân biết lão huynh có buộc Sát Thủ Vô Diện xuất đầu lộ diện. Lão huynh phải nói cho Thừa Ân biết. Nếu nhƣ Thần Thâu Bửu Chỉnh Tƣ từ chối thì cái chết cũng sẽ đến ngay với lão huynh. Lão Bửu sa sầm mặt với những nét bàng hoàng. Lão miễn cƣỡng hỏi : - Tống Thừa Ân... Ngƣơi nói thế là thế nào? - Tống Thừa Ân sẽ giết lão huynh chứ không phải đợi đến Sát Thủ Vô Diện. Lão Bửu há hốc miệng : - Ngƣơi... Thừa Ân nhìn thẳng vào mắt lão Bửu. Tiếp nhận ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Tống Thừa Ân, lão Bửu không khỏi bàng hoàng, cùng với cảm giác gay buốt cột sống. Lão đã nhận ra sát na thần nhãn và lạnh lùng trong ánh mắt của Tống Thừa Ân. Lão buông tiếng thở dài, rối bƣng lấy chén rƣợu. - Đƣợc rồi... Uống với ta một chén rƣợu. Thừa Ân bƣng lấy chén rƣợu thứ hai dốc lên miệng uống cạn, trong khi lão Bửu nhấp từng ngụm nhỏ với sự suy tƣ trăn trở. Uống cạn chén rƣợu, lão Bửu đặt chén xuống bàn nhìn Thừa Ân từ tốn nói : - Muốn bắt con cá bự phải có miếng mồi ngon, nhƣng Thừa Ân biết rỗi đó. Lão huynh của ngƣơi đã ngoài tứ tuần không thể tìm đƣợc miếng mồi ngon cho ngƣơi làm mồi nhử cá. Lão nói rồi vuốt râu buông tiếng thở dài. Thừa Ân hỏi : - Miếng mồi ngon đó là gì? Lão Bửu lƣỡng lự một lúc với vẻ đắn đo : - Nếu lão nói với ngƣơi, ta e rằng sẽ đắc lỗi với con ngƣời này. - Ai? Lão Bửu nhìn lên Thừa Ân. - Ngƣơi hãy tìm Ngạn Kim Tiêu. Lão vuốt râu buông tiếng thở dài rồi nói : - Ngạn Kim Tiêu có thể là ngƣời ngƣơi cần. Nhƣng Ngạn Kim Tiêu có mệnh hệ gì thì trƣớc tiên ngƣơi hãy lấy mạng lão Bửu này trƣớc. Nếu ta còn sống mà không chết thì kẻ đầu tiên ta đòi nợ máu chính là ngƣơi đó. Giọng nói của lão Bửu đƣợc thay bằng chất giọng đanh gọn và biểu thị ý chỉ quyết đoán. Thừa Ân nhìn lão : - Thừa Ân sẽ dâng mạng cho lão huynh. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Thừa Ân rít một luồng chân ngƣơng rồi nói : - Ngạn Kim Tiêu ở đâu? - Dƣơng Châu. Tống Thừa Ân chuốc rƣợu ra hai chén. Chàng từ tốn nói : - Thừa Ân đã có thể uống rƣợu với lão huynh. Nói rồi cả hai cùng uống cạn chén rƣợu. Thừa Ân đặt chén xuống bàn, ôm quyền : - Lão huynh bảo trọng. Thừa Ân quay bƣớc. Lão Bửu đứng lên nói với theo chàng : - Ngƣơi nhớ đó. Ngạn Kim Tiêu có mệnh hệ gì thì lão sẽ đòi nợ ngƣơi. Ta quí Ngạn Kim Tiêu còn hơn cả ngƣơi nữa. Thừa Ân hơi dừng bƣớc rồi đi nhanh ra cửa, rồi đóng sầm lại. Lão Bửu ngồi trở lại ghế, tựa lƣng vào thành ghế, với tay bƣng cả bầu rƣợu tu ừng ực. Lão đặt bầu rƣợu xuống bàn, buông tiếng thở dài, nhẩm nói : - Ngạn Kim Tiêu lão đệ. Ngƣơi phải trả nợ dùm lão huynh rồi. Lão vừa nói xong thì ba ả kỹ nữ đồng loạt bƣớc vào. Cả ba vây lấy lão Bửu nhƣ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhƣng lúc này vẻ mặt lão Bửu đã khoát những nét thâm trầm không vồn vã cao hứng nhƣ lúc ban đầu. Một ả kỹ nữ vòng tay bá lấy cổ lão, áp sát mặt vào mặt lão nhỏ nhẹ nói : - Lão tƣớng công sao vậy, sao bỗng dƣng trở nên ỉu xìu nhƣ vậy. Gã vừa rồi khiến cho chàng không vui à? Lão Bửu phá lên cƣời. Bộ mặt suy tƣởng trầm tƣ suy tƣởng của lão thay ngay lại bằng những nét phóng đãng. Lão choàng hai tay qua vai hai ả kỹ nữ vừa nói : - Với ta thì lúc nào cũng vui vẻ cả, bởi ta biết mình chẳng còn sống đƣợc bao nhiêu lâu. Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH Hồi 3 Hoạt náo thanh lâu Đại hí viện Dƣơng Châu, tọa lạc ngay trung tâm trấn Dƣơng Châu vốn là thị tứ sầm uất, náo nhiệt, Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH nhƣng không một nơi nào tại Dƣơng Châu náo nhiệt sánh bằng với tòa Đại hí viện. Từ ngày cho đến đêm, lúc nào ở tòa lầu nguy nga tráng lệ này cũng tấp nập kẻ vào ngƣời ra. Kẻ vào thì háo hức bao nhiêu kẻ ra thì chẳng có mấy ai đƣợc bộ mặt háo hức khi bƣớc ra. Trong tòa Đại hí viện không thiếu một trò vui nào. Mọi thứ tiêu khiển đều có ở đây. Trong Đại hí viện, khu náo nhiệt nhất chính là tòa đại tiền sảnh, với những bàn đổ bát đặt khắp nơi. Ngƣời ta túm tụm quanh những chiếc bàn đó với hy vọng có một sự đổi đời, và phát tài phát lộc qua ba con xúc xắc. Trong tòa đại sảnh đó có một bàn đổ bát đặc biệt riêng biệt, với những tấm bình phong vây quanh. Chiếc bàn này đƣợc dùng cho những khách thƣợng lƣu, những bậc đại gia hào phú tìm đến cuộc vui từ những con xúc xắc hoặc những tờ ngân phiếu trị giá hàng trăm lạng biểu thị sự hào phóng của mình. Chỉ có những ai đƣợc vào sòng đổ bát biệt lập này mới đƣợc sự ân cần tiếp đón của chủ nhân Đại hí viện. Nếu đƣợc diện kiến vị chủ nhân Đại hí viện Dƣơng Châu, phải nói đó là sự may mắn nếu không gọi là kỳ tích. Bởi chủ nhân của tòa Đại hí viện dƣơng Châu là một trang giai nhân, mà ngƣời ta tƣơng truyền với nhau rằng, ngay cả những bậc họa nhân tài hoa cũng không thể dùng nét bút phát họa hết cái thần và vẻ đẹp liêu trai của nàng. Nàng là hiện thân của cái đẹp do tạo hóa dày công kiến tạo. Nàng sinh ra đã đƣợc hƣởng những nét đẹp tinh tế của con ngƣời. Nàng là trang giai nhân mà ngay cả Tứ Đại Mỹ Nhân có tái sinh cũng phải ghen tị với nhan sắc của nàng. Những lời tƣơng truyền đó đủ để cho tòa Đại hí viện đã hoạt náo càng hoạt náo hơn. Mọi ngƣời tìm đến Đại hí viện Dƣơng Châu để cầu may phát lộc nhƣng cũng muốn một lần đƣợc chiêm ngƣỡng vẻ đẹp liêu trai của vị chủ nhân sắc nƣớc hƣơng trời. Một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà ngay cả trong giấc mộng cũng không hình dung ra đƣợc. Khi ráng chiều đƣợc bóng tối phủ lên, và những dãy hoa đăng đƣợc thắp sáng cả khuôn viện Đại hí viện thì không khí ở đây càng hoạt náo tƣng bừng. Sự náo nhiệt đó không bao giờ kết thúc cho đến khi ngƣời ta mệt nhoài với những con xúc xắc. Thậm chí có ngƣời đốt cháy cả gia sản trong Đại hí viện, buộc phải rời khỏi nó mà vẫn còn luyến tiếc. Một sự luyến tiếc nhƣ từ trong bầu không khí của tòa Đại hí viện có một hấp lực níu chân họ. Tại Đại hí viện lại có một cái lệ bất thành văn, mọi ngƣời muốn vào Đại hí viện phải có ngân lƣợng. Nếu không còn ngân lƣợng thì phải rời bƣớc đi, cho dù có luyến tiếc đến mấy cũng phải theo cái lệ này. Tất cả đều đƣợc định đoạt bằng hầu bao của bản thân mình. Đã có cái lệ đó nên cũng có kẻ chƣa trọn niềm vui thì đã trở thành kẻ bần hàn thui thủi rời bƣớc đi trong sự nuối tiếc ngập tràn. Từ ngoài cửa Đại hí viện Dƣơng Châu, một gã công tử vận gấm y, với cây trầm phiến vừa nhịp trên lòng bàn tay bƣớc vào. Y có khuôn mặt trắng trẻo, khôi ngô anh tuấn với những nét của một trang Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH nam tử. Một khuôn mặt mà ngay cả những trang nam tử trong truyền thuyết nhƣ Phan An hay Tống Ngọc hẳn cũng phải so bì. Sự xuất hiện của vị công tử này chẳng biết có gì mà tất cả mọi ngƣời đều dồn mắt nhìn y. Y điểm một nụ cƣời mỉm khi tiếp nhận những ánh mắt hƣớng về mình. Một nụ cƣời ngây ngô, vừa đôn hậu, một nụ cƣời gợi cảm tình nơi kẻ đối diện. Gã mõ phu xƣớng lên với tất cả sự phấn khích : - Đổng Kỹ Thƣợng công tử đến. Tất cả mọi ngƣời dừng ngay cuộc đỏ đen lại. Đổng Kỹ Thƣợng nhịp cây trầm phiến trên tay, rồi ôm quyền từ tốn nói : - Chƣ vị huynh đệ cứ tự nhiên, đừng quá quan tâm đến tại hạ. Mặc dù Đổng Kỹ Thƣợng đã thốt ra câu nói đó nhƣng mọi ngƣời vẫn không rời mắt đi mà cứ nhìn Đổng Kỹ Thƣợng. Đổng Kỹ Thƣợng bƣớc đến một bàn đổ bát. Y nhìn gã thƣơng nhân có bộ mặt trầm tƣ, từ tốn nói : - Huynh đã thua bao nhiêu rồi? Gã thƣơng nhân buông tiếng thở dài, rồi chìa hữu thủ. Trong lòng bàn tay của y chỉ còn vỏn vẹn một nén bạc duy nhất. Đổng Kỹ Thƣợng phá lên cƣời. Y vừa cƣời vừa nói : - Vốn liếng của huynh hẳn chỉ còn có bao nhiêu đây. Gã thƣơng nhân miễn cƣỡng gật đầu. Đổng Kỹ Thƣợng cƣời khẩy rồi thò tay lấy một tờ ngân phiếu nhét vào tay gã thƣơng nhân. Y vỗ vai gã thƣơng nhân : - Hy vọng huynh sẽ có cơ may. Đổng Kỹ Thƣợng nói rồi bỏ đi về phía bàn đổ bát có những tấm bình phong bao bọc chung quanh. Có con bạc tò mò toan bƣớc theo Đổng Kỹ Thƣợng, nhƣng một gã đại lực võ sĩ chặn lại. Gã giả lả nói : - Bàn đổ bát đó không dành cho các hạ. Nó đã thuộc về Đổng Kỹ Thƣợng công tử. Một gã Hồ Lỳ bƣớc vào bàn đổ bát. Y nhìn Đổng Kỹ Thƣợng ôm quyền nói : - Đổng công tử tìm vận may.. Nhìn gã Hồ Lỳ, Đổng Kỹ Thƣợng lắc đầu : - Tại hạ không đi tìm vận may trong Đại hí viện Dƣơng Châu mà đi tìm thú vui tiêu khiển của bản thân mình. Huynh tiếp tại hạ chứ? - Nếu nhƣ công tử thích tiểu nhân tiếp công tử. Đổng Kỹ Thƣợng gật đầu. Hai gã đại phu nhấc chiếc ngai sơn son thép vàng đặt xuống để Đổng Kỹ Thƣợng yên vị. Y vừa yên Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Vô Danh BÁCH BỘ MA ẢNH vị thì một ả đội mâm đồng, trên có một chén rƣợu tỏa mùi hƣơng thơm ngào ngạt bƣớc tới hầu. Đổng Kỹ Thƣợng nhìn ả kỹ nữ điểm nụ cƣời mỉm. Nụ cƣời của y khiến cho đôi lƣỡng quyền của ả kỹ nữ ửng hồng e thẹn. Với một con ngƣời hào phóng nhƣ Đổng Kỹ Thƣợng thì ai lại không muốn hầu hạ. Y bƣng chén rƣợu uống cạn rồi lấy một tờ ngân phiếu đặt lên chiếc mâm đồng. Nụ cƣời mỉm hiện trên hai cánh môi của Đổng Kỹ Thƣợng. Gã Hồ Lỳ nhìn Kỹ Thƣợng : - Đổng công tử đặt bao nhiêu? Kỹ Thƣợng nhìn gã : - Theo ý của huynh thì tại hạ phải đặt bao nhiêu nào? Gã Hồ Lỳ hơi bối rối. Y miễn cƣỡng nói : - Đổng công tử muốn đặt bao nhiêu cũng đƣợc, tiểu nhân không dám ép. Đống Kỹ Thƣợng rút trong ống tay áo ra một xấp ngân phiếu đặt lên bàn đổ bát. Y lại điểm nụ cƣời mỉm rồi nói : - Mời huynh xem quạ số ngân lƣợng của tại hạ. Thấy đống ngân phiếu, gã Hồ Lỳ bất giác run bắn ngƣời. Y nhìn đống ngân phiếu đặt trên bàn mà ƣớc lƣợng phải trên ngàn nén bạc. Sự ƣớc lƣợng đó khiến chân diện gã Hồ Lỳ bỗng chốc trở nên căng thẳng cực độ, cùng với lớp mồ hôi tấm rịn ra trán. Đổng Kỹ Thƣợng điểm nụ cƣời mỉm : - Huynh mơ chứ? Gã Hồ Lỳ nghiêm hẳn mặt lại. Y ngập ngừng rồi nói : - Đổng công tử... với số ngân phiếu nhiều thế này, tiểu nhân cần phải xin ý của chủ nhân. - Với số ngân phiếu nhỏ nhoi này mà phải quan trọng nhƣ thế ƣ? - Ơ... Tiểu nhân không có quyền quyết định. Đổng Kỹ Thƣợng rút trong ống tay áo bên kia ra một xấp ngân phiếu nữa chồng lên. Y giả lả nói : - Vậy tại hạ đặt chồng lên một vạn lƣợng nữa để chủ nhân Đại hí viện Dƣơng Châu bồi tiếp. Đến lúc này thì mặt gã Hồ Lỳ tái hắn ra khi nhìn đống ngân phiếu đặt trên bàn đổ bát. Y còn đang lƣỡng lự trong tình huống tiến thoái lƣỡng nan, thì một giọng nói ngọt ngào cất lên : - Đổng công tử nhã ý đi tìm thú vui của mình... Tiêu Dao Mẫn đâu để công tử thất vọng.. Cùng với giọng nói ngọt ngào đó mà làn xạ hƣơng lan nhanh khỏa lấp tòa bộ không khí trong những tấm bình phong này. Gã Hồ Lỳ nhanh chóng lùi bƣớc. Những gã võ phu thì tạo thành một vòng tròn bao quanh không cho một ai tò mò bƣớc đến gần. Đổng Kỹ Thƣợng nhìn Tiêu Dao Mẫn. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -