Tài liệu áp dụng ucp600 trong giao dịch thanh toán chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
trangtranthi64149

Tham gia: 04/06/2016