Tài liệu Amazon-presentation-Hoang Vinh

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 216 |
  • Lượt tải: 0
lequangtien

Đã đăng 59 tài liệu

Mô tả:

Amazon Global Selling Bán hàng toàn cầu cùng Amazon AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates Những điểm chính • Giới thiệu về Amazon • Tại sao nhà sản xuất/kinh doanh nên chọn Amazon • Dịch vụ hoàn tất đơn hàng (FBA) • Làm sao để bắt đầu bán hàng trên Amazon • Hỏi đáp AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates About Amazon AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 3 About Amazon AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 4 About Amazon AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 5 About Amazon Product Categories Physical Media US '95 (1) Amazon also launched the Kindle Store for Brazil in 2012; Mexico and Australia in 2013. » Source: Amazon Investor Relations AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 6 About Amazon Product Categories Physical Media Electronics Toys Baby Tools & Hardware Home & Garden Apparel Sports & Outdoors Jewelry & Watches Health & Personal Care Beauty Shoes & Accessories Dry Goods Auto Parts & Accessories Kindle Device & Store (1) Office Supplies Physical Media US '95 '99 '99 '99 '99 '00 '02 '03 '03 '03 '04 '05 '06 '06 '07 '08 '95 UK '98 '01 '01 '07 '04 '04 '08 '07 '07 '08 '08 '07 '10 '09 '10 '09 '98 Germany '98 '01 '04 '07 '04 '04 '08 '06 '07 '07 '08 '07 '10 '08 '11 '09 '98 France '00 '05 '07 '07 '12 '07 '10 '10 '07 '09 '09 '09 '13 '11 '09 '00 Japan '00 '03 '04 '07 '09 '03 '07 '05 '07 '06 '08 '07 '08 '09 '12 '09 '00 China '04 '04 '04 '06 '09 '06 '10 '06 '06 '06 '06 '09 '10 '09 '12 '10 '04 Canada '02 '08 '13 '12 '11 '09 '10 '10 '13 '13 '13 '13 '12 '13 '02 Italy Spain India '10 '11 '13 '10 '11 '13 '11 '11 '13 '12 '12 '13 '13 '13 '13 '10 '11 '13 '14 '14 '14 '11 '14 '14 '10 '11 '13 '14 '11 '13 '13 '11 '12 '14 '13 '11 '14 '10 '13 '11 '14 '11 '13 ‘14 '13 (1) Amazon also launched the Kindle Store for Brazil in 2012; Mexico and Australia in 2013. » Source: Amazon Investor Relations AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 7 About Amazon Hơn 30 danh mục hàng hóa Thị trường tiêu thụ toàn cầu 10 Khách hàng từ Kho hàng 185 185 109 109 quốc gia * Tháng 12, 2014 Nguồn: AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 8 About Amazon Amazon có lượng khách hàng khổng lồ Avg. Visits per Visitor per Month (US): Avg. Daily Unique Visitors (US): Monthly Unique Visitors (US): Active Global Customer Accounts: 250MM 102MM 14.2MM 6.3 1 2 2 2 Note: Active Customer Accounts are unique email addresses that have placed an order in the last 12 months Sources: 1. Sources: Amazon Investor Relations “Amazon.com Announces Third Quarter Sales up 24% to $17.09 Billion”; 2. ComScore PlanMetrix December, 2013. AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 9 About Amazon Danh sách Nhà Bán Lẻ hàng đầu: tổng số lượng khách hàng Mỹ trên trên các trang thương mại điện tử AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates % Thời gian sử dụng Trình duyệt vs App 10 Nguồn: U.S. State of Online Retail, comScore About Amazon Tạo các mối quan hệ bền vững và chiến lược thúc đẩy vòng tăng trưởng giá trị, sự lựa chọn & tiện dụng AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 11 About Amazon Khách hàng active của Amazon trên toàn thế giới AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates Nhà Bán Hàng trên Amazon toàn cầu 12 Why Amazon AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 13 Why Amazon AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 14 Why Amazon AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 15 Why Amazon AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 16 Why Amazon AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 17 Why Amazon AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 18 Dịch vụ hoàn tất đơn hàng (FBA) AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 19 Dịch vụ hoàn tất đơn hàng (FBA) AMAZON SERVICES CONFIDENTIAL © 2014 Amazon.com, Inc. or its Affiliates 20
- Xem thêm -