Tài liệu 7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ steven s. little; phương thảo, thanh hương dịch

  • Số trang: 266 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 14 |
  • Lượt tải: 0
quocphongnguyen

Tham gia: 21/04/2015

Mô tả:

g ngộ nhận về doanh nghiệp" THƯ VIỆN ĐẠI HỌC NHA TRANG f '٠٠١''١i١ Đ 658.022 L314St nguyên tắc bất biên <■ ^ . ·m ^ ĐỂ XÂY DựNG DOANH NGHIỆP NHỎ /V The 7 Irrefutable Rules of Small Business Growth 0 Những thông tin hữu dụng 3 Những sáng kiến tăng trưởng đã được kiểm chứng Tư duy thịet thực tưởng khơi gợi tính sáng tạo THU VIEN DAI H O C N H A T R A N G 1000018018 STEVEN X tT t s 1 n rr T i ' 'n T Ả XT T lA x T r١ r ١ĩV r ١ r، »f (Aéci (AÍệK CcÍ ổỊ. "cÁcÍHỷ^ Xỉn vui lòng: • Không xé sách ٨ STEVEN s. LITTLE 7 NGUYÊN TẮC BẤT BlẾN ĐỂ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ Phương Thảo, Thanh Hương dịch Lê Duy Hiếu hiệu đính ĨRƯƯND hậỉ Hị‫؛‬CNflftĩRÂi^8 : THƯ VÌÈN NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC Cuốn sách đuọc thục hiện bởi CÔNG TY SÁCH ALPHA ٥ QlphQbooks® I k n i١\v I c li ٠; c ٠s p t١u c r 164B Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội Tel: (04) 722 6234 - Fax: (04) 722 6237 E-mail: publicatỉon@alphabooks.vn Website: http://www.alphabooks.vn Bảy nguyên tắc bât biển đê phát triển doanh nghiệp Tại bâ't kỳ quốc gia nào, doanh nghiệp nhỏ cũng luôn là động lực cho tăng trưởng kinh tế. Năm 2007 có tới 70.000 doanh nghiệp mới được thành lập tại Việt Nam, hầu hê't trong s ố đó là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), nâng tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam lên gần 300.000. Tuy nhiên, khởi sự một doanh nghiệp nhò và đưa nó đến thành công là bài toán đau đầu vói râ't nhiều chủ doanh nghiệp. Thực tê', không giô'ng như mọi người nghĩ, hầu hết các chủ doanh nghiệp nhò không giàu có và râ't nhiều người thâ't bại. Tại Mỹ, trong sô' 1 triệu doanh nghiệp nhỏ được thành lập năm 2005, trên 80% phải đóng cửa trong vòng 5 năm hoạt động đầu tiên và 96% châ'm dứt trưóc khi kỷ niệm mười năm thành lập. Vậy đâu là những nguyên tắc để xây dựng và phát triển doanh nghiệp? Trong cuô'n sách mà các bạn đang cầm trên tay, Steve s. Little, một chuyên gia về SMEs, đưa ra hệ thống bảy nguyên tắc sông còn cho các chủ doanh nghiệp nhỏ. Trước tiên, họ cần tự hỏi liệu mình có thật sự là người có tinh thần doanh nhân không và thế nào là tinh thần doanh nhân? Sau đó, để phát triển doanh nghiệp, họ cần thâu hiểu và áp dụng bảy nguyên tắc; (i) Thiết lập và duy trì một mục đích rõ ràng cho doanh nghiệp của mình, kinh doanh để làm gì v.v...; (ii) Phân tích, đánh giá và hiểu biết thâli đáo thị trường và ngành kinh doanh của mình; (iii) Xây dựng và thực hiện chặt chõ một kế hoạch kinh doanh rõ ràng, hiệu quả; (iiii) Hướng đê'n khách hàng, xác định và đáp ứng nhu cầu, sỏ thích của họ; (v) Tận dụng sức mạnh công nghệ, vận hành doanh nghiệp một cách khoa học và có hệ thông; (vi) Xây dựng được ê kíp làm việc giòi và hiệu quả; (vii) Dự đoán về 6 I 7 NGUYÊN TẲC BÁT BIÉN ĐẺ PHÁT TRI1‫ ؛‬N... tương lai của ngành để kịp thòi tự điều chỉnh, thích ứng với các hoàn cảnh mói và có những bước đột phá. Ngoài ra, cuôn sách còn đưa những giải pháp có tính thực tiễn cao vói những bài kiểm tra tính cách doanh nhân. Độc giả sẽ tìm thây câư trả lòi cần thiết cho chủ doanh nghiệp nhỏ về những vấn đề quan trọng nhâlt như công nghệ, lập kế hoạch, tuyển dụng, toàn cầu hóa... Jack Welch, CEO lừng danh của GE, nói rằng ông đánh giá cao SMEs trong cuộc chiến cạnh tranh vì thứ nhâ't, họ truyền thông tô't hơn. Khi không vương mắc cơ chế quan liêu thứ bậc, họ hiểu nhau tô't hơn. Thứ hai, các doanh nghiệp nhỏ vận dộng nhanh hơn. Họ biết kết cục của mình nếu chần chừ, do dự trên thương trường. Thứ ba, chú doanh nghiệp có ảnh hường trực tiếp, tức thì và rõ ràng đối với nhân viên. Và cuôì cùng, các doanh nghiệp nhỏ tiêu tôn ít nguồn lực hơn, lãng phí ít hơn cho những cuộc thảo luận và quá trình thực thi. Họ chỉ làm những việc quan trọng. Trong 7 nguyên tắc bất biêh đ ể xây dựng doanh nghiệp nhỏ, Little đưa ra những chiến lược và chiến thuật nhằm đạt được và duy trì các lợi thế cạnh tranh này, vì vậy cuôh sách thật sự cần thiết cho những người đã và đang theo đuổi mục tiêu xây dựng doanh nghiệp cho mình. Cùng với các cuôn Khởi thuật - N ghệ thuật khởi sự doanh nghiệp, N hững người khống lõ bé nhò và thuộc bộ sách "The EM yth: N hữ ng ngộ nhận v ề doanh nghiệp", 7 nguyên tắc bất biển đ ề xày dựng doanh n^lĩiệp nhỏ cũng là một cuo'n cẩm nang hữu ích và cần thiết cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. N guyễn cành Bình Giám đốc Công ty Sách Alpha MỤC LỤC l m ١nà áâu·. T o itM t s ự ũ ã n ó l "Đây là những nguyên tắc bất biến"? ...........................9 lờ i cảm ơ n ..................................................................................... 19 Dôi lời vê'tác giả.............................................................................21 1. Quan niệm thực tiễn về doanh nghiệp nhỏ .................... 23 2. Bạn thật sự là người có tinh thần doanh nhân? ............... 55 3. Nguyên tắc thứ nhâ't: Thiết lập và duy trl mục dích rõ ràng................................. 71 4. Nguyên tắc thứ hai: Hiểu biết thâ'u dáo về thưong trường.......................... 101 5. Nguyên tắc thU'ba: Xây dựng hệ thô'ng kê'hoạch tăng trưởng hiệu quả ....... 119 6. Nguyên tắc thứ tư: Phát triển quy trinh hướng đê'n khách hàng................. 14-1 7. Nguyên tắc thứ năm; Tận dụng sức mạnh công nghệ .... 179 s. Nguyên tắc thứ sáu: Thu hUt và giữ chân những người tài năng nhât.............. 213 9 . Nguyên tắc thứ bảy: Dự đoán bức tranh tưong lai......... 245 LỜI MỞ ĐẦU T ٨ ٠ ٠١٨٠ ị^ / ٠ TOi th ậ t sự đ ã nOi // Dây là những n gu yên tắc bât biến"? V âng, tô‫ ؛‬dã nói chắc chắn dây ٤à các nguyên tắc bâ't biến dê' xây dựng doanh nghiệp nhỏ. Và tôỉ xin mạn phép nhắc lại một lần nữa. Dó chinh la nhUng từ chuyến tải chinh xác nhâ't điểu tôi muô'n nói. Tuy nhiên, cUng nhu nhiều từ khác, nó có ý nghĩa khác nhau đô'‫ ؛‬vói từng nguOi. Dể chắc chắn bạn h‫؛‬ê'u rõ ý cUa tôi, tôi muô'n giải thích kỹ hơn. MỘT s ó THÔNG TIN c ơ BẢN Trong hai thập kỷ 1980 và 1990, tôi là lãnh dạo cUa ba doanh ngliiệp tăng truởng nhanh, ca ba doanh nghíệp từ quy mô râ't nhb dã trờ thành những doanh nghiệp hUng mạnh (nhung nếu so vơi doanh nghiệp lớn, chUng chỉ duợc xếp vào hàng doanh nghiệp nhỏ). Doanh nghiệp lớn nhâ't trong sô'dỏ dạt doanh thu 10 I 7 NGUYÊN TÁC BÁT BIÉN DẺ PHÁT TKIÈN... trên mười hai triệu đô la và có một trăm nhân viên. Tôi đã học được một vài bí quyết phát triển doanh nghiệp nhỏ từ khi còn khá trẻ. Tôi thích nói về sự tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ hơn là thực hiện nó. Tôi xuâ't thân trong một gia đình có nhiều giảng viên và nhà hùng biện nên không thể cưỡng lại được sức hút của dòng máu diên giả trong mình. Đầu năm 1998, tôi và người vợ tuyệt vời của mình đã quyết định toàn tâm toàn ý trỏ thành nhà tư vâh và diên giả độc lập trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp tư nhân. Cho đến nay, mọi việc vẫn râ't tô١ đẹp. Ngay sau đó, mọi người bắt đẩu thuê tôi. Bởi tôi có kinh nghiệm thực tế phát triến doanh nghiệp nhỏ thành d(>anh nghiệp lớn. Kinh nghiệm thực tế này chứng minh khá năng của tôi và tạo được niềm tin đôl với mọi người. Dù là nhà diễn giả hay nhà tư vân, thành công trong quá khứ cúa tói đã thu hút sự chú ý của họ. Tôi diễn thuyết trực tiếp trước hàng chục nghìn chủ doanh nghiệp, nhà quản lý của các công ty tư nhân. Cho tới ngày hôm nay, mọi người vẫn tiếp tục tín nhiệm tôi. Đây mới là điều thú vị tôi muốn kể với các bạn. Như đã nói ớ trên, tôi biết một vài bí quyết phát triển doanh nghiệp nhỏ khi điều hành chúng. Tuy vậy, tôi đã học được nhiều hơn về tăng trưởng doanh nghiệp từ khi trở thành nhà tư vân, diễn giả và chuyên gia trong lĩnh vực này. Kiến thức tôi thu được và kinh nghiệm thực tiễn phát triển doanh nghiệp, chính là những thứ tôi muốn chia sẻ với bạn. Tôi nghiên ciru quá trình phát triển doanh nghiệp trong nhiều năm. Ai phát triển doanh nghiệp? Tại sao phải phát triển? L Ò IM Ở D À U Ỉll Tại sao chủ doanh ngh‫؛‬ộp thành công cOn nguO‫ ؛‬khác lạ‫ ؛‬thâ't bại? Các học giả, doanh nhân thành dạt, chuyên gia và phưong tiện thông t‫؛‬n dại chUng nó‫ ؛‬gi vê١chủ dề này? Dây la một chủ dề hi٢p dân và có nguổn thông t‫؛‬n cực kỳ phong phủ. Vậy tô‫ ؛‬dã học dược điểu gl? Thứ nhâ't, tôi cho rằng minh hiê١٧ hêt về vâ'n dề tăng trường doanh nghiệp nhưng thụ٠c tê' không phả‫ ؛‬vậy. Tô! cUng biết rằng càng h‫؛‬ê١u biê't nhiều về lĩnh vực này, tôi càng kém dứt khoát hon. Nói cách khác, càng nghe, thấy và trải nghiệm nhiểu về ٩ưá trinh phát triê’n doanh nghiệp tu nhân, tôi càng thiê'u tự tin khi tuyên bố và khẳng định sự thật cha vâ'ndềnày. Mỗi nghiên cứu về doanh nghiệp nhỏ khẳng d‫؛‬nh d‫؛‬ều gi dó thi lại có vố vàn những kêt ٩uả nghiên cứu khác phủ định nó. Một sô' chU doanh nghiệp dồng tinh vói tôi về một ý kiê'n nào dó, nhưng nhóm khác lại bác bỏ. Thậm chi, một sô'kinh nghiệm quý báu tôi dã dày công tim tOi, tích luỹ qua nhiều năm nghiên cứu lĩnh vực này cUng chẳng có ý nghĩa gi hon những "cục vàng của chàng ngô'c". Nhưng, tô‫ ؛‬phát hiện ra một sô' khá‫ ؛‬n‫؛‬ệm có ý nghĩa vO! nhfrng ngườ! h‫؛‬ê١u rõ việc minh dang làm, nhUng người tạo ra sự tăng truOng và lọi nhuận bền vû'ng cho doanh nghiệp của họ. Sau nhiểu năm nô lực nghiên cUu (thông qua thử nghiệm), tôi dã dUc kê't dư.ọc một sô' ý tưởng lOn mà những người tôi kinh tiọi ١g dã đổng ý vóỉ tôi. l‫د‬àm sao tôi b‫؛‬ê't họ có cUng quan diê’m vOi tôi? Diều họ khdng nói ra cOn ý nghĩa hon nhiều. Nói chung, các nhà lãnh dạo, dU mOi chi thành công ở mức k'hiêm tô'n cUng trO thành 12 I 7 NGUYÊN TẢC BẢT BIÉN ĐẺ PHÁT TRIÉN... những "chuyên gia điên rổ nhât" (hãy tin tôi, từng là chủ tịch công ty nên tôi biết điểu đó). Họ không bao giờ băn khoăn khi đánh bại ai đó có ý kiến trái ngược với kinh nghiệm thực tế của họ (hãy tin tôi, là diễn giả và nhà tư vân, tôi hiểu điều đó). Không phải ai cũng đổng tình với bảy nguyên tắc để phát triển doanh nghiệp nhỏ này, nhưng cũng không ai có ý phản bác. Dôi với tôi, điều đó chứng minh chúng là những nguyên tắc "bâ't biến". Chúng là nguyên tắc không chỉ vì đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm khoa học mà còn bởi hẩu hết mọi ngưòi đều công nhận. Bạn có hiểu điểu tôi vừa nói không? Bạn sẽ nhận thây tôi thích sử dụng phép loại suy (quá trình suy luận dựa trên sự tưong đổng). Ví dụ: Mọi người đều đổng ý là hoa hồng đẹp. Quan niệm hoa hổng đẹp không thể bác bỏ, mặc dù thực tế, không ai chứng minh được điều đó. Chúng ta có thể thực hiện cuộc thăm dò về vẻ đẹp của hoa hồng ở nhiều nhóm đối tượng khác nhau và s ố liệu thông kê sẽ cho thấy đa số mọi người đều đổng ý rằng hoa hổng đẹp. Không ai sẽ tiến hành cuộc thăm dò đó vì làm vậy thật ngốc nghếch. Hoa hổng đẹp, và mọi người đều biết điều đó. Tương tự, các nguyên tắc của tôi râl· quan trọng và mọi người đều biết điều đó. Không thể bác bỏ những nguyên tắc này. MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC BẠN CẦN BIẾT Đây không phải là một cuốn cẩm nang. Trong nhiều năm, tôi diễn thuyết trước hàng chục nghìn chủ doanh nghiệp và nhà quản lý quan tâm tới sự tăng trưởng doanh nghiệp. Sau buổi diễn thuyết, họ thường gọi điện hoặc gửi email cho tôi đô’ hỏi L()IIVIỞDÀUI13 thêni. Câư hỏi thú hai họ thường hỏi tôi là: "Tôi nên mua cuô'n sách nào có thê’ hương dân tôi phát triển công việc kinh doanh của minh?" Câu hỏi này rất thU vị vl nhíCu lý do. Thứ nhâ't, họ không bao giờ hỏi: Tôi nên "dọc" cuô'n sách nào? mà luôn luôn là "mua". Câu hỏi này ngu ý hành dộng mua cuô'n sách, ở một góc độ nào đ('), ،:ó ích cho sự phát triê’n của doanh nghiệp. Biên tập viên của tôi tổng kê't rằng dộc giả thật sự dọc chira dê'n 20% sách kinh d،)anh mà họ mua. Lý do thứ hai, không tác giả nào viê't dược một cuô'n sách mô tả chi tiết cách thức phát triển doanh nghiệp của bạn. ‫ل‬. Paul Getty (nhà quản lý doanh nghiệp nổi tiếng) từng nói: ''Không ai có thê' dạt du'ỌC thành công thật sự và vĩnh cửu hoặc "làm giàu" trong kinh doanh bằng cách biê'n minh thành kẻ theo đuôi người khác". Bạn thường nhìn thâ'y một cuô'n câ'm nang liệt kê mười bảy bưóc dảm bảo cho phát triển doanh nghiệp nhưng nó cUng không có tác dụng. Các bước liẹt kê trong câ'm nang không thê' giUp doanh nghiệp bạn phát triển dược. Thay vl dưa ra danh sách công việc cụ thê', cuô'n sách này nghiên cứu và xác định những vâ'n dề mà các công ty thành cơng thuOng chủ trọng. Trong những vâ'n dề này, diều ky diệu xưất hiện và do bạn tạo ra; sự dổi mói và khám phá mỏi, sự phát triê'n và thay dô'i cO tinh cách mạng dược quản lý và thực hiện triệt' dê' chinh la nguồn gô'c của sự tăng trường thật sự, ổn định và lọi nhuận. Nói cách khác, tôi không chỉ ra việc bạn phải làm mà gọi ý những noi bạn có thê' tim thâ'y việc cần làm. Phẩn cuô'i mỗi nguyên tắc, tôi liệt kê các bước nên làm tiê'p theo. Trong bâ't ! 4 ‫ ا‬NGUYÈN 'гАС BAT Β 7! 1‫ ؛‬Ν ĐỂ в н л т TR!ÊN kỳ trường hợp nào, không nên hiểu chUng là nhr'rng gợi ý cụ thô’. ChUng chỉ là nhửng 101 khuyên nhằm giUp bạn tim ra triển vựng cho minh. Dãy không phải là một cuốn sách ‫؛‬ỔI chinh. Bâ't kỳ cOng ty nào, dU lOn hay nhỏ, dều cần xây dựng hệ thô'ng truyển thOng tin chinh xác và liên tục tOi lãnh dạo về tinh hình tài chinh của cOng ty. Mỗi doanh nghiệp tôi từng lẵnh dạo, luôn có một báo cáo vào mỗi buổi sáng, trong dó cung câ'p những thông tin quan trpng nhâ't của ngày, tháng, năm tinh dê'n thOi diê'm dó. Doanh thu, don dặt hàng, khoản phải trả, khoản phải thu, hàng tồn kho và "hệ số thanh toán nhanh" (chỉ sô' do lưòng mUc độ thanh khoản)... là một sô'chỉ tiêu phải kiếm tra hàng ngày. Báo cáo thu nhập, bảng cân dô'i kê' toán, và báo cáo lưu chuyến tiền tệ phải dược lập, kiê'm tra và nghiên cUu hàng tháng. Làm nhir vậy sẽ giUp ích cho sự phát triê'n doanh nghiệp nhỏ của bạn. Dây la lẩn cuô'1 cUng bạn nghe về tài chinh trong cuô'n sách này. Sự thật là, dô'i vOi nhiều chủ doanh nghiệp, tài chinh là một chù dề khá khô khan. Hơn nữa, cUng dã có râ't nhiều cuốn sdch hay viêt về chủ dề này. DO la ly do khiêh tôi quyêt định hạn chê' dề cập trực tiê'p dê'n tài chinh trong cuô'n sách này. Tuy vậy, tôi vẫn phải lưu ý, mặc dU không dược dề cập trực tiê'p nhưng các yếu tô'tài chinh dOng vai trO quan trọng xưyên suô't cuô'n sách. Bạn không thê' giữ chân những nhân viên giOi nhâ't nê'u không thê' trả mức lương cao cho họ do không biêt cách quản ly lưu lượng tiền mặt. Bạn cUng không thê' phát huy sức mạnh công nghệ khi không thê' xác định dược những vâ'n dề trong bản báo cáo lỗ, lãi. Một trong những kỹ thuật quan trọng nhâ't dê' lôi kéo khách hàng của các công ty là cung ứng hàng hóa và dịch vụ LỜI MỜ ĐÀU I 15 đúr‫؛‬g ìẹn. Cách quản lý hợp lý hàng tổn kho như sản phẩm, linh kiện tay lượng công việc trong một giờ là một khía cạnh tài chính :Ịuan trọng nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Cl"ac rằng bạn đã hiểu được ý tôi muốn diễn đạt. Mỗi một nguyên tắc trong bảy nguyên tắc sau đây liên quan đến khả năng ‫؛‬iám sát và giải thích dữ liệu tài chính của doanh nghiệp bạn. Eạn không cần phải trở thành một chuyên gia tài chính nhưng nó sẽ giúp ích cho bạn nếu bạn biết cách ứng dụng. CÁC NGUYÊN TẮC ĐƯỢC ĐƯA RA ĐÊ’ PHÁ v ỡ ĩ\x n guyên tắc, cũng giôhg như từ không th ể bác bỏ, có nhiều nội hềm khác nhau. Nếu tra trong từ điển đồng nghĩa, bạn sẽ thấy íó nhiều từ gẩn nghĩa với từ nguyên tắc như nghị định, mệnh ện h hay điều luật, đều có ý nghĩa bắt buộc phải tuân thủ. Bạn cing sẽ tìm thấy một s ố từ đồng nghĩa với ý tôi muôn diễn cạt trong cuô'n sách này như thông lệ, thông thường, tập quán. Ví dụ: " ở các công ty phát triển, làm việc chăm chỉ là điều Hnh thường, không phải là cá biệt". Đó là cách tôi muốn bạn hểu các nguyên tắc này không phải là những điều luật bắt btộc phải tuân theo mà là những phương hướng hành động :hung đã được chứng minh có hiệu quả ở nhiều công ty. cuối cùng tôi muốn nhắn tói độc giả là: tôi không nói bạn phải tuân thủ đúng bảy nguyên tắc này để thành công trong kinh coanh. Mục đích của tôi là chia sẻ những hiểu biê't mà tôi đã tídi lũy được thông qua thực tiễn đổi mới và cách thức điều hành hành công của các công ty tư nhân. Tôi hy vọng bạn sẽ tự tìm ra cho minh con đường mới phát huy mọi tiềm năng trong lĩnh V ÍC kinh doanh. D i(U 16 1 7 NGUYÊN TAC BÁT BIẺN DE Ỉ١HÁT TKH:N... LỢI NHUẬN RẤT QUAN TRỌNG Khi tôi diễn thuyết trước rất nhiều doanh nhân trên khắp đất nưóc, cuối môi buổi diên thuyết thường có một vài người muốn " ih ử tài" diễn giả. Đó là những ngưòi tôt và không cô' ý làm tôi lúng túng. Nhiều năm trong nghể diên thuyết đứng trưóc những người hay "vặn vẹo", tôi được nghe nhiều nhận xét như muôn "tát nước" vào mặt tôi. Điến hình là những câu hỏi kiểu như: "Steve, hôm nay ông nói râ't nhiều về sự tăng trưởng. Thế còn lợi nhuận thì sao? ô n g không nghĩ lợi nhuận quan trọng hon sự tăng trưởng hay sao?" Câu trả lời của tôi là: "có" hoặc "không" dầy quả quyê't. "Có" trong trường hợp những chủ doanh nghiệp không muốn phát triển công ty hon nữa, thì tối da hóa lợi nhuận là điểu quan trọng nhâ't. Những doanh nghiệp lón thường tận dụng thương hiệu của họ để thu lợi nhuận khi khả năng tăng trưởng quá khó khăn hoặc tốn kém. Ngay cả các chủ doanh nghiệp nhỏ củng đưa ra lý do để không muốn phát triển doanh nghiệp của mình hơn nữa. Có thể họ đã thòa mãn với mức độ phát triển hiện tại. Có thể họ còn có các mối quan tâm khác ngoài công việc kinh doanh. Có thể họ không muốn thuỏ thêm nhân viên. Dù là lý do nào thi họ đều tim cách khai thác tối đa thương hiệu để thu lợi nhuận. Tôi không phản đối quan điểm kinh doanh đó. Đó là cách thức quản lý doanh nghiệp hoàn hcảo dành cho bạn. Tôi chỉ cảnh báo về nguy co khùng hoảng doanh nghiệp có thể xảy ra mà không được dự báo. Còn đối với những doanh nghiệp tu nhân quyết tâm phát triển, lợi nhuận không quan trọng bằng tãng trưởng. Tròn thực ‫* ﺻ ﺔ‬٠ ٠ ٠ ٠ ‫ﺀ‬٠١ ٣١٠ ١ ĨRƯỚN6 f‫؛‬١٠vG;!ẤỈHGC٠ NHí';ỈỊ٠ ‫ء‬ ‫ء‬ ٠ THir V ‫؛‬ÈN ٠ Ỉ/Ờ1MỞUÀUI17 tẻ: bạn không thể tách rbi h،٦i vâh đề này. Tăng trưởng không thẻ’ đạt dược nêU không có lợi nhuận. Trong một khoảng tlìC)i gi٠.)n cụ tl٦ỗ, việc duy trĩ lọi nhuận se ngày càng khó khăn nêu không có sụ' tăng trưởng. Trong cuốn sách này, tôi Sủ' dụng các tU' nl١ư ốĩĩ địìỉlỉ và thiììih C(3/2‫ ؟‬dê’ nói vể tăng trường. Khi bắt gặp các tU' này, bạn nên h‫؛‬ê’u rằng tôi dang nOi vể sự tăng trư'ờng có lợi nhuận. Lọi nhuận là chiêC phong vù b‫؛‬e’u rât chinh xác dê’do lưOng sụ' thành cOng. Dạt du'ọc lọi nhuận là cách thUc tốt nhất dê’ doanh nghiệp phát triển có hệ thống. Lọi nhuận giUp định trr^ng hiệu ٩ uả hoạt dộng của doanh nghiệp. Lọi nhuận rất quan trọng nhung cũng không quan trọng hon sự tăng trưởng. Suv cho cUng, lọi nhuặn và tăng trưởng là một. Tối muốn nó‫ ؛‬gì khi dUng từ "Tăng t^ ỏ ٠ng"? Cách bạn lụ١a chọn dê١do lu’ờng hay xác định tăng trường cUng có thể là cách tôi sử dụng. NêU bạn quyêt dinh theo đuổi tỷ lệ tăi١g trưởng 3% trong năm tóỉ, thi dó là sụ' xác định mức độ tăng trường cUa bạn vi nó hên quan tOi việc kinh doanh của bạn. Mặt khác, tôi sẽ' không cô' gắng thuyết phục bạn thay dổi quyễt dịr١h mang tinh cá nhân như thê'. Nê'u mục dích của bạn la dưa doanh nghiệp minh lọt vào danh sách 500 doanh nghỉệp hàng dầu theo bir١h chọn cUa tạp chi Inc. và dạt mức tăng trường ‫أ‬. 0(00‫ن‬/‫ ﻻ‬trong vOng năn٦ năm tói thi dO cUng có thê’ là một mUc tăng trường họp ly. Dù theo cách nào thi các nguyên tắc và bà ٤ họe mà tôi chia sẻ từ kinh nghiệm thục tê'sẽ giUp ích cho bạn. Bạr٦ sẽ thâ'y, tôi cho rằng tăng trường củng giô'ng nhu’ một mục tieu cốd ‫ ا‬nh. Nền tảng dê’xây dụng sự tăng trường la như nhau, bâ't luận là quy mô hay thOi gian hoàn thành kê'hoạch thê'nào. 18 7 ‫ ا‬nguy En t Ac bat b i En để ph At t r i En ... Nê'u bạn dã sẵn sàng phát triê'n doanh nghiệp của minh, cuô'n sách này sẽ g‫؛‬úp ‫؛‬ch cho bạn. Nê'u nó có thê' dưa ra dU chi một lời khuyên dáng tin cậy, góp phẩn quan trọng vào nỗ lực phát triê'n kinh doanh của bạn, thi tôi dã dạt dược mục 1'iêu của cuô'n sách. Bạn muô'n chia sẻ với tôi thành công của bạn, hãy gUi email cho tôi nhé: steve@stevenslittle.com. LỜI CẢM ƠN êli bạn có tên trong cuốn sách này, tôi xin chân thành cảm ơn bạn râ't nhiều. Cho dù bạn là một khách hàng, một người quen, một người bán hàng, một người bạn, một thành viên trong gia đình, tôi đánh giá cao việc bạn đã cho phép tôi chia sẻ câu chuyện của bạn với bạn đọc. N Một số người không có tên trong cuốn sách, nhưng nếu không có họ thì tác phẩm này sẽ không thể hoàn thành được. Tim Leffel là một người bạn mói, người hàng xóm vùng Yucatecan, nhà biên tập tự do tài năng và tâm đầu ý hợp của tôi. Tôi chỉ hy vọng vợ và con gái anh ấy không trách tôi trong những ngày này. Amy Little, người vợ đã chung sống với tôi hai mươi năm qua, một chuyên gia hậu cần, người kiểm chúng sự kiện và phát hiện thiếu sót của dự án này từ những ngày đầu tiên. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tói Jeffrey Gitomer VI đã giói thiệu tôi với nhiều ngươi, bao gồm cả người biên tập mới và người bạn thân của tôi, Matt Holt, và những người bạn rât thú vị ở Công ty Wiley. Tamara Hummel là một trong những người tốt bụng nha't mà tôi từng gặp; tôi cảm thấy thật sự thoải mái khi làm việc cùng cô. Tôi củng có cảm xúc như 20 I 7 NGUYÊN TÁC BẢT BIẾN ĐẺ PHÁT TRIIÌN.. vậy qua những buổi làm việc cùng Shannon Vargo trên điện thoại. Khả năng biên tập của cô â'y đã cải thiện đáng kế châ't lượng cuốn sách này. Bằng đôi mắt tinh tường về văn phong và sự hiểu biết toàn diện những vân đề xung quanh doanh nghiệp nhỏ, Martha Mangelsdorí cũng đóng góp rất tích cực cho â’n phẩm này. Cảm ơn Martha vì đã chung sức với tôi trong thời khắc quyết định đó. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới con trai tôi, Tyler, người đã không được gặp cha trong suốt hai tháng vừa qua. DÔI LỜI VẾ TÁC GIẢ teven s. Little là nhà văn và nhà tư vâ'n nổi tiêng trong lĩnh vự'c tăng trường doanh nghiệp nhỏ và dự’ báo những co hội mói, là nhà tư vâ'n câ'p cao của tạp chi Inc. Từ năm 1998, hàng năm, ông diễn thưyêt trưóc hàng nghin chủ doanh nghiệp và nha ٩uản lý của các tổ chức phát triến. S Ồng cũng thường xuyên diễn thuyết tại các công ty, tổ chức và các hiệp hội hàng dẩu thếgiOi như UPS, Sprint, Microsoft, Ngân hàng Hoa Kỳ, Tổ chUc doanh nhân trẻ, và các phOng thu'ong mại tr،٦n toàn thCgiOi. Phong cách cUa ông là "thự'c tiễn", "dáng tin cậy", và "có sức lôi cuô'n dộc nhâ't vô nhị". Dê'biết thêm thông tin về ông, hãy ghé tliăm trang web: www.stevenslittle.com và bạn sẽ thà'y nhiều diều dáng dê'học tập. 1'rong suô't nhUng năm 1980 và 1990, Steve là Chủ tịch cUa ba cOng ty có tô'c độ tăng tru’Ong cao. Cả FAME, ỉnc. và ERB Industries dểu dạt tỷ lệ tăng trưởng có lọi nhuận ở mức trên 500%) trong suốt thOi kỳ ông dưưng nhiệm. Khi lãnh dạo COng ty Queensboro Shirt, Steve dã góp phẩn xây dựng một trong những trang web vể thu'ong mại diện tử thành công nhất nưóc Mỹ. 22 I 7 NGUYÊN TẤC BẤT BIÉN ĐỂ PHÁT TRIÉN.. Steve khởi đầu sự nghiệp bằng nghề quảng cáo cho công ty Foot Cone & Belding và DKB Adverstising. Steve tốt nghiệp trường Đại học Miami và nghiên cứu tại Viện Phát triển Quản lý ờ Lausanne, Thụy Sỹ và tham gia Chương trình Cao học The Future Studies tại trường Đại học Houston. Steve cùng vợ Amy và con trai Tyler sống ờ cả Wilmington, Bắc Carolina và quê hương Merida, Mexico.
- Xem thêm -