Tài liệu 600 câu trắc nghiệm về thân thế sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 316 |
  • Lượt tải: 0
hocvienquany

Tham gia: 05/08/2016

Mô tả:

600 câu trắc nghiệm về thân thế sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh. Đây là tài liệu đầy đủ nhất, cập nhật nhất về Bác Hồ vĩ đại
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào? A. 1860 B. 1862 C. 1863 D. 1883 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào? A. 1 865 B. 1866 C. 1868 D. 1870 3. Huyện Bình Khê, nơi Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri huyện thuộc tỉnh nào? a. Quảng Nam b. Quảng Ngãi c. Bình Định d. Phan Thiết 4. Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất vào năm nào? A. 1919 B. 1929 C. 1939 D. 1949 5. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, Cụ qua đời tại đâu? A. Long Xuyên B. An Giang C. Đồng Nai D. Cao Lãnh 6. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào? A. 1891 B. 1901 C. 1911 D. 1921 7. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu? A. Nghệ An B. Hà Tĩnh C. Huế D. Bình Định 8. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con? A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn 9. Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào ? A. 1895 B. 1896 c 1898 D. 1901 *10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng” cho Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất Thành vào thời gian nào? A. Năm 1890 B. Năm 1901 C. Năm 1902 11. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào? A. 1904 B. 1905 C. 1906 D. 1908 1 D. Năm 1911 12. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? A. Vương Thúc Quí C. Trần Tấn B. Nguyễn Sinh Sắc D. Phan Bội Châu 13. Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp-Việt Đông Ba vào năm nào? A. 9/1905 B. 9/906 C. 9/1907 D. 9/1908 14. Nguyễn Tất Thành học tại ở trường Quốc học Huế năm học nào? A. Năm học 1905-1906 C. Năm học 1907-1908 B. 1906-1907 D. Năm học 1911-1912 15. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu: “Tự do- Bình đẳng- Bác ái” vào năm nào, ở đâu? A. 1904 B. 1905 C. 1908 D. 1917 16. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa Thiên vào thời gian nào? A. 5/1905 B. 5/1906 C. 5/1908 D. 5/1911 17. Nguyễn Tất Thành đến Quy Nhơn học thêm tiếng Pháp từ thời gian nào? A. 9/1907 B. 9/1909 C. 9/1911 D. 9/1912 18. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào? A. 9/1908 đến 9/1909 C. 9/1910 đến 4/1911 B. 9/1910 đến 2/1911 D. 9/1910 đến 5/1911 19. Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin (Amiral Latouche Trévill) đang cập bến Nhà Rồng Sài Gòn để lấy hàng và đón khách đi Mácxây khi nào? A. 1/6/1911 B. 3/6/1911 C. 4/6/1911 D. 5/6/1911 20. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn đi sang Pháp vào thời gian nào? A. 6/5/1911 B. 2/6/1911 C. 4/6/1911 C. 5/6/1911 21. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi? A. 19 tuổi B. 20 tuổi C. 21 tuổi D. 24 tuổi 22. Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân lên đất Pháp là ngày, tháng, năm nào? A- 30/6/1911 B- 6/7/1911 C- 5/7/1911 D- 15/7/1911 23. Nguyễn Tất Thành nói: "Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta". Câu nói đó vào thời gian nào? A. 6/1909 B. 7/1910 C. 6/1911 D. 6/1912 2 *24. Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi Tổng thống Pháp và Bộ trưởng bộ thuộc địa trình bày nguyện vọng muốn vào học trường Thuộc địa? A. Tháng 6/1911 C. Tháng 9/1917 B. Tháng 9/1911 D. Tháng 9/1919 25. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào? A. 1911- 1912 B. 1912-1913 C. 1912-1914 D. 1913-1915 26. Nguyễn Tất Thành ở nước Anh thời gian nào? A. 1913- 1914 B. 1914-1915 C. 1914-1916 D. 1914-1917 27. Trong thời gian ở nước ngoài Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì? A. Phụ bếp, cào tuyết. C. Thợ ảnh, làm bánh B. Đốt lò, bán báo D. Tất cả các công việc trên 28. Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Vécxây vào ngày tháng năm nào? A. 18/6/1917 B. 18/6/1918 C. 18/6/1919 D. 18/6/1920 29. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin vào lúc nào? A. 7/1917 B. 7/1918 C. 7/1920 D. 7/1922 30. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào? A. 12/1918 B. 12/1919 C. 12/1920 D. 12/1923 31. Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có đước về nền văn hoá Pháp là do anh đã từng đọc các tác phẩm của ai? A. Vôn te B. Rút xô C. Mông tex kiơ D. Tất cả các tác giả trên 32. Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã hội Pháp năm nào? A. 1917 B. 1918 C. 1919 D. 1920 33. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào? A. 1919 B. 1920 B. 1921 C. 1922 34. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ hai của Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào? A. 1920 B. 1921 C. 1922 D. 1923 3 *35. Nguyễn Aí Quốc đến ở tại nhà số 9, ngõ Công poanh thuộc quận 17, Pa ri khi nào? A. 7/1921 B. 7/1922 C. 7/1923 D. 7/1924 36. Nguyễn Ái Quốc tham gia Ban Nghiên cứu thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp, làm Trưởng tiểu ban Đông Dương năm nào? A. 1920 B. 1921 C. 1922 D. 1923 37. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923 ? A. Thứ nhất B. Thứ hai C. Thứ ba D. Thứ tư *38. Báo Le Paria do Nguyễn ái Quốc đồng sáng lập, ra số đầu tiên lúc nào? A- 30/12/1920 B- 1/4/1921 C- 1/4/1922 D- 1/4/1923 *39. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Aí Quốc vào thời gian nào? A. 18-6-1918 B. 18-6-1919 C. 18-6-1920 D. 18-6-1921 *40. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc khi đang ở đâu? A. Anh B. Trung Quốc C. Pháp D. Liên xô *41. Truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Pari được đăng trên tờ báo nào? A. L, Humanité B. Le Paria C. Pravđa D. Công lý *42. "Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta". Nguyễn Aí Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu? A. Luân Đôn, Anh C. Paris, Pháp B. Quảng Châu, Trung Quốc D. Máxcơva, Liên Xô 43. Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxay Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm? A. 6 điểm B. 8 điểm B. 9 điểm C. 12 điểm 44. Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết nhân dịp vua Khải Định sang Pháp, đó là năm nào? A. Tháng 5/1922 B. Tháng 5/1923 C. Tháng 5/1925 D. Tháng 5/1927 45. Mùa hè năm 1922 Nguyễn Ái Quốc gặp và làm quen với một số thanh niên Trung Quốc đang học Pari trong đó có: A. Chu Ân Lai C. Triệu Thế Viêm B. Đặng Tiểu Bình 4 D. Cả 3 người trên 46. Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc viết về sự kiện Khải định sang Pháp năm 1922? A. Con Rồng tre C. Vi hành B. Lời than vãn của bà Trưng Trắc D. Cả ba tác phẩm trên 47. Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Pháp lưu ý cần có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề thuộc địa vào thời gian nào? A. 7/1918 B. 7/1920 C. 7/1923 D. 7/ 1930 48. Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa tại Quốc tế nông dân vào thời gian nào? A. 10-1921 B. 10-1923 C. 10-1925 D. 101927 49. Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô lần đầu năm nào? a. 1921 b. 1922 c. 1923 d. 1924 50. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản vào năm nào? A. 1922 B. 1923 C. 1924 D. 1925 51. Nguyễn Ái Quốc là cán bộ của Ban Phương Đông, Quốc tế Cộng sản, được mời đến dự mít tinh và nói chuyện tại Hồng trường (Mátxcơva) vào thời gian nào? A. 1-5-1923 B. 1-5-1924 C. 1-5-1925 D. 1-5-1926 *52. Nguyễn Ái Quốc học lớp ngắn hạn tại trường đại học Phương đông Liên Xô vào thời gian nào? A. 1922-1923 B. 1923-1924 C. 1924-1925 D. 1925-1926 53. Năm 1923-1924, tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự các Đại hội quốc tế nào? a. Quốc tế Nông dân c. Quốc tế Thanh niên b. Quốc tế Cộng sản d. Cả 3 quốc tế trên *54. Nguyễn Ái Quốc viết bài "Lênin và các dân tộc thuộc địa" đăng trên báo nào? A. Pravda B. Le Paria C. Nhân đạo D. Thanh niên *55. Nguyễn Ái Quốc viết bài "Lênin và các dân tộc thuộc địa" khi đang ở đâu? A. Trung Quốc B. Việt Nam C. Pháp D. Liên Xô 56. Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã từ Liên Xô về Trung Quốc năm nào? a. 1923 b. 1924 c. 1925 d. 1927 *57. Ngay sau khi tới Quảng Châu, năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư về Matxcơva, cho những đâu? A. Quốc tế Cộng sản B. Tổng thư ký Quốc tế nông dân 5 C. Ban biên tập tạp chí Rabotnhitxa D. Tất cả các nơi trên 58. Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhóm "Tâm tâm xã" ở đâu? a. Hồng Công, Trung Quốc b. Thượng Hải, Trung Quốc c. Quảng Châu, Trung Quốc d. Đông Bắc Thái Lan *59. Hồ Chí Minh đã cải tổ Tâm Tâm xã thành Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào năm nào? A- 1923 B- 1924 C- 1925 D- 1927 *60. Trong số các đồng chí sau, ai là người đã được gặp Hồ Chí Minh năm 1925? A- Trần Phú C- Phạm Văn Đồng B- Hồ Tùng Mậu D- Tôn Đức Thắng 61. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào thời gian nào? A. 6-1924 B. 6-1925 C. 6-1927 D. 6.1929 62. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu? A. Hương Cảng (Trung Quốc) B. Quảng Châu (Trung Quốc) C. Thượng Hải (Trung Quốc) D. Cao Bằng (Việt Nam) 63. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam bằng tiếng nào? A. Tiếng Nga B. Tiếng Việt C. Tiếng Anh D. Tiếng Pháp 64. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm nào? A. 1941 B. 1946 C. 1949 D. 1960 65. Tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" được nhà xuất bản Sự Thật dịch, in ra tiếng Việt vào năm nào? A. 1945 B. 1950 C. 1960 D. 1965 66. Bản chất của chủ nghĩa tư bản "là một con đỉa có 1 cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địA. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp 6 tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra" câu nói đó từ trong tác phẩm nào của Nguyễn ÁI Quốc? A. Con rồng tre B. Bản án chế độ thực dân Pháp C. Đường cách mệnh D. Lênin và các dân tộc phương Đông 67. Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức "Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức" vào năm nào? A. 1921 B. 1922 C. 1925 D. 1927 68. Nguyễn Ái Quốc tổ chức "Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức" khi đang ở đâu? A. Cao Bằng, Việt nam C. Paris, Pháp B. Quảng Châu, Trung Quốc D. U Đon, Thái Lan 69. Tại Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, đó là vào những năm nào? A. 1923-1924 B. 1924-1926 C. 1925-1927 D. 1927-1929 70. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì? A. Bản án chế độ thực dân Pháp C. Lênin và Phương Đông B. Con Rồng tre D. Đường kách mệnh 71. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm nổi tiếng của Lênin: "không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động ... chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, Đảng cách mệnh mới làm nối trách nhiệm cách mệnh tiền phong" câu nói được ghi ở trang đầu tiên của cuốn sách nào? A. Bản án chế độ thực dân Pháp C. Đường cách mạng B. Nhật ký trong tù Việt Nam D. Lênin và các dân tộc thuộc địa 72. "Công nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ, ... là bầu bạn cách mệnh của công nông". Nguyễn Aí Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào? A. Bản án chế độ thực dân Pháp B. Nông dân Trung Quốc C. Lênin và Phương Đông D. Đường cách mệnh 7 73. "Chúng ta làm cách mệnh thì cũng phải liên lạc tất cả những đảng cách mệnh trong thế giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa". Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào? A. Bản án chế độ thực dân Pháp B. Đường cách mệnh C. Lênin và các dân tộc thuộc địa D. Trung Quốc và Thanh niên Trung Quốc 74. "Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi." Câu nói đó đựơc Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào? A. Đường cách mệnh B. Sửa đổi lối làm việc C. Đây “công lý” của thực dân Pháp ở Đông Dương 75. "Hai trăm thanh niên trong 1 tỉnh ở Nam kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả 2 người bạn của họ bị bắt... họ đã thắng lợi. Lần đầu tiên việc đó được thấy ở Đông Dương. Đó là dấu hiệu của thời đại." Câu đó được Nguyễn Aí Quốc viết trong báo cáo hay tác phẩm nào? A. Bản án chế độ thực dân Pháp B. Đường Kách mệnh C. Báo cáo về tình hình Đông Dương tháng 11 và tháng 12 năm 1924. D. Thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân 76. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu phố Văn Minh (Quảng Châu) A. Số 13/1 B. Số 15/l C. Số 20/1 D. Số 22/1 77. Tuần báo Thanh Niên, cơ quan trung ương của tổng bộ Việt Nam cách mạng thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên vào thời gian nào? A. Ngày 21-6-1924 C. Ngày 21-6-1926 B. Ngày 21-6-1925 D. Ngày 21-6-1927 78. Nguyễn Ái Quốc mang tên Lý Thụy vào thời gian nào? A. 7-1922 B. 7-1924 C. 7-1925 D. 7-1943 79. Mang tên là Lý Thụy, Nguyễn Aí Quốc đã tham gia lãnh đạo tổ chức quốc tế nào? A. Hôi Việt Nam cách mạng thanh niên C. Hội liên hiệp thuộc địa 8 B. Tân việt cách mạng Đảng D. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức 80. Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát vào năm nào? A. Năm 1921 B. Năm 1925 C. Năm 1929 D. Năm 1945 81. Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát lúc đang ở đâu? A. Pháp B. Trung Quốc C. Liên xô D. Việt Nam 82. Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Quốc dân Đảng Trung Quốc vào năm nào? A. Năm 1923 B. Năm 1924 C. Năm 1926 D. Năm 1930 83. Nguyễn Ái Quốc với bí danh Vương Đạt Nhân đã phát biểu tại Đại hội II của Quốc Dân Đảng Trung Quốc lúc nào? A. Ngày 14-1-1924 C. Ngày 14-1-1928 B. Ngày 14-l-1926 D. Ngày 14-1-1942 84. Cuốn “Đừơng Kách mệnh” tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các khoá huấn luyện chính trị được xuất bản tại đâu? A. Pháp B. Liên-xô C. Việt Nam D. Trung Quốc 85. Nguyễn Ái Quốc chủ trương ra tờ báo "Lính cách mệnh" nhằm tuyên truyền giác ngộ binh lính người Việt Nam vào thời gian nào? A. Tháng 2 năm 1923 C. Tháng 2 năm 1935 B. Tháng 2 năm1927 D. Tháng 2 năm 1947 Câu hỏi 86: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản vào thời gian nào? a. Năm 1920 b. Năm 1925 c. Năm 1930 d. Năm 1945 *87. Tờ báo "Lính cách mệnh" mà Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút có những ai tham gia biên tập viên của tờ báo? A. Lê Hồng Sơn B. Hồ Tùng Mậu C. Lê Duy Điếm D. Tất cả những người trên 88. Nguyễn Ái Quốc được Trương Vân Lĩnh, một người Việt Nam tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố đang làm việc ở sở công an của chính quyền Tưởng Giới Thạch đến báo tin “chúng sắp bắt anh đấy" vào thời gian nào? A. 5-1925 B. 5-1926 C. 5-1927 D. 5-1928 89. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” được xuất bản năm nào? A. 1924 B. 1925 C. 1926 D. 1927 9 90. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do ai biên soạn? A. Lê Hồng Sơn B. Hồ Tùng Mậu C. Nguyễn Aí Quốc D. Nguyễn Aí Quốc và nhóm sinh viên Trung Quốc 91. Cuốn sách "Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc"do Nguyễn Aí Quốc làm chủ biên được viết bằng tiếng gì? A. Tiếng Pháp C. Tiếng Nga B. Tiếng Trung Quốc D. Tiếng Anh 92. Cuốn sách "Trung Quốc và thanh niêm Trung Quốc" do Nguyễn Ái Quốc làm chủ biên lần đầu tiên được dịch ra bằng tiếng nước nào? A. Trung Quốc B. Anh C. Nga D. Tiếng Việt Nam 93. “Chi có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm của phong trào cách mạng ở phương Tây. Chỉ có họ mới có thể nhìn thấy, suy ngẫm, so sánh và hiểu vấn đề. Vì vậy, họ là những người đầu tiên tham gia đấu tranh". Nguyễn Aí Quốc viết điều đó trong tác phẩm nào? A. Bản án chế độ thực dân Pháp B. Đường Kách mệnh C. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc D. Lênin và Phương Đông 94. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra nhóm bí mật và chọn 1 số người làm đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng. Những người có tên dưới đây ai là đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng? A. Lê Hồng Sơn C. Lê Hồng Phong B. Hồ Tùng Mậu D. Tất cả những người trên 95. Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp Đại hội đồng của Liên đoàn chống đế quốc, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại thành phố nào? A. Paris B. Mátxcơva C. Brúcxen D. Béclin 96. Nguyễn Ái Quốc viết 1 bức thư gửi cho 1 cán bộ của Quốc tế Cộng sản có đoạn viết "đồng chí có thể hình dung nơi tôi đang sống trong một tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, 10 ăn không ngồi rồi, không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt động, vv.." bức thư đó Nguyễn Ái Quốc viết khi nào? A. 4-1925 B. 4-1928 C. 4-1930 D. 4-1937 97. Nguyễn Ái Quốc được Ban chấp hành Trung ương Quốc tế Cộng sản ra quyết định đồng ý để Người trở về Đông Dương theo nguyện vọng vào thời gian nào? A. 4-1924 B. 4-1928 C. 4-1929 D. 4-1937 98. Nguyễn Ái Quốc rời nước Đức đế tìm đường đến Thái Lan khi nào? A. 6- 1924 B. 6- 1927 C. 6- 1928 D. 6- 1929 99. Nguyễn Ái Quốc từ Italia đáp tàu Nhật Bản đi Xiêm vào thời gian nào? A. 6- 1926 B. 6- 1928 C. 6- 1929 D. 6- 1932 100. Nguyễn Ái Quốc xuất hiện ở Bản Đông miền trung nước Xiêm vào thời gian nào? A. 7-1925 B. 7-1926 C. 7-1927 D. 7-1928 101. Tại Thái Lan, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Chín, mọi người tôn trọng gọi là Thầu Chín (Ông già Chín) từ thời gian nào? A. 8-1927 B. 8-1928 C. 8-1930 D. 8-1933 102. Nguyễn Ái Quốc đã dịch 2 cuốn "Nhân loại tiến hoá sử” và "Cộng sản A.B.C" lúc đang ở Thái Lan, là vào thời gian nào? A. Năm 1926 B. Năm 1927 C. Năm 1928 D. Năm 1930 103. Nguyễn Ái Quốc bị toà án Vinh (Nghệ An) xử vắng mặt và bị khép vào tội tử hình vào thời gian nào? A. l0-1925 B. 10-1929 C. l0-1930 D. 10-1932 104. Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đi Trung Quốc vào thời gian nào? A. 11-1927 B. 11-1928 C. 11-1929 D. 11-1930 105. Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc chuẩn bị cho Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào? A. 12- 1927 B. 12-1928 C. 12-1929 D. 12-1930 Câu 106: Theo Hồ Chí Minh , ai "là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa" a. Các Mác b. Ph.Ăngghen c. V.I. Lênin d. Xtalin Câu 107: Câu "Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt". Trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? 11 a. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc b. Bản án chế độ thực dân Pháp c. Đường cách mệnh Câu 108: Câu: "... Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản" được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? a. Đường cách mệnh b. Chính cương vắn tắt của Đảng c. Sách lược vắn tắt của Đảng d. Chương trình tóm tắt của Đảng Câu 109: Trong Điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, đảng viên có mấy trách nhiệm? a. 6 b.5 c. 8 d. 4 110. Ngày 1-5-1930 Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu? A. Trung Quốc B. Xiêm C. Xing ga po D. Liên Xô 111. Nguyễn Aí Quốc bị bắt ở Hồng Kông lúc nào? A. 6- 1930 B. 6-1931 C. 6-1932 D. 6-1933 112. Khi bị bắt, Hồ Chí Minh mang thẻ căn cước có tên là gì? A. Lý Thụy B. Tống Văn Sơ C. Hồ Quang D. Thầu Chín 113. Hồ Chí Minh bị thực dân Anh giam giữ ở Hồng Kông trong thời gian nào A. 6/1931- 1/1932 C. 6/1931- 1/1934 B. 6/1931- 1/1933 D. 6/1931- 1/1935 Câu 114: Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Hồ Chí Minh ra khỏi nhà tù của thực dân Anh ở Hồng Kông: a. Tô mát Xautôn (phó Thống đốc Hồng Kông) b. Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi) c. Luật sư Nôoen Prit 115. Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi một đồng chí ở Quốc tế cộng sản yêu cầu được giao công việc sau một số năm ở tình trạng không hoạt động, kể từ khi bị Anh bắt giam ở Hồng Kông: Bức thư đó viết lúc nào? A. 6/1935 B. 6/1938 C. 6/1939 12 D. 6/1941 Câu 116: Đại hội VII Quốc tế cộng sản (6/1935), Hồ Chí Minh đã cùng với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự gồm có những ai: a. Lê Hồng Phong c. Hoàng Văn Nọn b. Nguyễn Thị Minh Khai d. Tất cả những người trên Câu 117: Ai là người không phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội VII Quốc tế thanh niên (25/9/1935 ở Mátxcơva) a. Nguyễn Ái Quốc c. Hoàng Văn Nọn b. Lê Hồng Phong d. Nguyễn Thị Minh Khai 118. Từ tháng 10-1934 đến hết năm 1935, Hồ Chí Minh học ở trường Quốc tế Lênin. Lúc này, Bác lấy tên là gì? A. Thầu Chín B. Lin C. Vương D. Hồ Quang Câu 119: Hồ Chí Minh được tuyển chọn vào lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào thời gian nào: a. 6/6/1931 - 31/12/1936 c. 1/1/1937 - 31/12/1937 b. 6/6/1931 - 31/12/1938 d. 11/1/1935 – 31/12/1935 120. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gì? A. "Vấn đề thanh niên ở thuộc địa" B. "Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam Á" C. "Vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa" D. "Vấn đề dân tộc thuộc địa" 121. Nghiên cứu sinh Nguyễn Ai Quốc rời Liên Xô để “về phương Đông" thời gian nào? A. Tháng 10/1936 C. Tháng 10/1938 B. Tháng 10/1937 D. Tháng 10/1939 122. Nguyễn Ái Quốc tham gia phong trào cách mạng ở Trung Quốc thời gian nào? A. 10/1938-12/1940 C. 10/1938-12/1942 B. 10/1938-12/1941 D. 10/1938-12/1943 123. Tham gia giải phóng quân Trung Quốc, với phù hiệu Bát Lộ Quân, Nguyễn Ái Quốc được phong quân hàm gì? A. Trung sĩ B. Trung úy C. Thiếu tá D. Thiếu tướng 124. Cuối 1938, Hồ Chí Minh đã từ Cam Túc (Tây bắc Trung Quốc) xuống Quảng Tây (phía Nam Trung Quốc) trong đoàn quân do ai lãnh đạo? 13 A. Bành Đức Hoài C. Chu Ân Lai B. Diệp Kiện Anh D. Lưu Thiếu Kỳ 125. Từ Quảng Tây, Nguyễn Ái Quốc đã liên lạc được với Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào? A. Tháng 2/1939 C. Tháng 2/1941 B. Tháng 2/1940 D. Tháng 2/1943 126. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ báo công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939. Đó là báo nào? A. Dân chúng C. Cứu quốc B. Tiếng nói của chúng ta D. Cờ giải phóng Câu 127: Năm 1939, sau 2 lần không bắt liên lạc được với Đảng Cộng sản Đông Dương, ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để hi vọng chắp nối được liên lạc? a. Dùng điện đài liên lạc c. Gửi thư cho các đồng chí có trách nhiệm b. Viết bài đăng báo d. Cử người về bắt liên lạc Câu 128: Thời kỳ 1939 - 1940, khi hoạt động ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc mang bí danh: a. Lý Thụy b. Vương c. Vương Đại Nhân d. Thọ Câu 129: Nguyễn Ái Quốc đã tham gia khóa huấn luyện quân sự ở Hàm Dương - Hồ Nam do Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp tác tổ chức vào thời gian nào? a. 1/1939-7/1939 c. 2/1939-9/1939 b. 2/1940-8/1940 d. 12/1938-6/1939 130. Đâu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Diên An học trường quân chính và Người dặn đi dặn lại rằng: "cố gắng học thêm quân sự”? A. Phùng Chí Kiên và Võ Nguyên Giáp B. Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng C. Phạm Văn Đồng và Vũ Anh D. Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn 131. Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng từ ngày tháng năm? A. 28-1-1939 B. 28-1-1940 C. 28-1-1941 D. 28-1-1942 132. Địa danh đầu tiên được Hồ Chí Minh đặt chân đến khi mới về nứơc, tại Cột mốc 108 trên biên giới Việt- Trung thuộc huyện nào của tỉnh Cao Bằng? 14 A. Hòa An B. Hà Quảng C. Nguyên Bình D. Trà Lĩnh 133. Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng Mặt trận Việt Minh đầu tiên ở tỉnh nào? a. Thái Nguyên b. Tuyên Quang c. Cao Bằng d. Lạng Sơn 134. Tại Pác Bó, Hồ Chí Minh dịch ra tiếng Việt cuốn sách nào để làm tài liệu huấn luyện cán bộ? A. Tư bản C. Chiến tranh và Hòa bình B. Lịch sử Đảng Cộng sản Nga D. Đội du kích bí mật *135. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm "Lịch sử nước ta" vào năm nào? A. 1921 B. 1931 C. 1941 D. 1951 136. Về đến Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã dùng bí danh gì để hoạt động cách mạng? A. Thầu Chín B. Già Thu C. Lý Thụy D. Vương Đạt Nhân 137. Núi Các Mác, suối Lênin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên, hiện nay thuộc huyện, tỉnh nào? A. Bắc Sơn, Lạng Sơn C. Hà Quảng, Cao Bằng B. Sơn Dương, Tuyên Quang D. Đại Từ, Thái Nguyên 138. Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc viết: “Dân ta phải biết sử ta, Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam", ở trong tác phẩm nào? A. "Đường cách mệnh" C. "Bài ca du kích" B. "Lịch sử nước ta” D. “Kèn gọi lính” 139. Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8, họp 5-1941 do Nguyễn Aí Quốc chủ tọa, có mặt những ai? A. Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, B. Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, C. Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn D. Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Lương Bằng, 140. “Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy”. Đó là khẳng định của Hội nghị Trương ương nào? A. Hội nghị TW6 (l l/1939) C. Hội nghị TW8 (5/1941) B. Hội nghị TW7 (l l/1940) D. Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945) 15 141. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được lấy tên là "Việt Nam độc lập đồng minh", gọi tắt là "Việt Minh". Mặt trận Việt Minh được thành lập khi nào? A. 19-5-1941 B. 20-5-1941 C. 25-10-1941 D. 17-10-1942 142. Nguyễn Ái Quốc lấy tên mới là Hồ Chí Minh lên đường đi Trung Quốc để liên lạc với các lực lượng đồng minh chống chiến tranh phát xít từ lúc nào? A. 5/1941 B. 8/1942 C. 5/1943 D. 8/1943 143. Hồ Chí Minh bị chính quyền Quốc dân Đảng Trung Hoa bắt và giam giữ trong thời gian nào? A. 8/1942 - 1/1943 C. 8/1942 - 9/1943 B. 8/1942 - 6/1943 D. 8/1942 - 8/1944 144. Trong thời gian hơn một năm, chính quyền Tưởng Gới Thạch đã giải Hồ Chí Minh qua mấy nhà tù ở 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung quốc)?. A. 20 nhà tù B. 30 nhà tù C. 35 nhà tù D. 40 nhà tù 145. Thời gian bị giam giữ trong các nhà tù ở Quảng Tây, Hồ Chí Minh đã viết tập thơ "Nhật ký trong tù'. Tập thơ đó có bao nhiêu bà?i. A. 34 bài B. 134 bài C. 234 bài. D. 334 bài 146. Bài thơ: "Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy; Gian nan rèn luyện mới thành công" ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh? A. "Ca binh lính" C. "Nhật ký trong tù' B. "Bài ca du kích" D. "Ca sợi chỉ". Câu 147: Ra khỏi nhà tù của Tưởng Giới Thạch, Hồ Chí Minh ở tại Trung Quốc tham gia một số hoạt động của Việt Nam Cách mạng đồng minh hội. Từ khi nào Hồ Chí Minh về Việt Nam: a. Tháng 7/1944 c. Tháng 4/1944 b. Tháng 9/1944 d. Tháng 2/1944 148. “Cơ hội cho dân ta giải phóng ở trong một năm hoặc năm rươĩ nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh". Câu đó được Hồ Chí Minh nói vào thời gian nào? A. Tháng 10/1941 C. Tháng 10/1943 B. Tháng 10/1942 D. Tháng 10/1944. 16 149. Tháng 12/1944, Hồ Chí Minh triệu tập một số cán bộ về Pác Bó để phổ biến chủ trương thành lập Quân giải phóng. Ai là người đã đựơc Hồ Chí Minh chỉ định đảm nhiệm công tác này? A. Vũ Anh C. Võ Nguyên Giáp B. Hoàng Văn Thái D. Phùng Chí Kiên. 150. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập lúc nào? A. 20/12/1944 B. 22/12/1944 B. 30/12/1944 D. 15/5/1945 *151. Hồ Chí Minh lấy bí danh là Ông Ké từ khi nào? A. Năm 1943 B. Năm 1944 C. Năm 1945 D. Năm 1946 *152. Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc hành trình rời Pắc bó về Tân Trào vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 4/5/1942 C. Ngày 4/5/1944 B. Ngày 4/5/1943 D. Ngày 4/5/1945 *153. Cuộc hành trình từ Pắc bó về Tân Trào của Hồ Chí Minh và đoàn cán bộ kéo dài từ : A. Ngày 4/5/1945- 21/5/1945 C. Ngày 4/5/1945- 19/8/1945 B. Ngày 4/5/1945- 13/8/1945 D. Ngày 4/5/1945- 30/8/1945 *154. Hồ Chí Minh, Ban thường vụ TW Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc vào ngày tháng năm nào? A. 9/3/1945 B. 13/8/1945 C. 19/8/1945 D. 28/8/1945 *155. “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Lời kêu gọi đó của Hồ Chí Minh là vào thời gian nào? A. 5/1941 B. 8/1945 C. 9/1945 D. 12/1946 *156. Tối ngày 12/8/1945 Hồ Chí Minh nhận được tin Nhật chấp nhận ngừng bắn qua kênh thông tin nào? A. Máy bộ đàm B. Liên lạc viên C. Đài thu thanh D. Thư *157. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu rời Tân Trào về Hà Nội khi nào? A. Ngày 13/8/1945 C. Ngày 22/8/1945 B. Ngày 15/8/1945 D. Ngày 30/8/1945 158. "Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập" câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào? A. Tháng 5-1941 C. Tháng 9-1945 17 B. Tháng 8-1945 D. Tháng 12-1946 159. Cuối tháng 7/1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập". Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị này? A. Phạm Văn Đồng C. Võ Nguyên Giáp B. Đặng Văn Cáp D. Hoàng Quốc Việt 160. Ngày 13/8/1945, một cuộc Hội nghị được triệu tập theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Hội nghị đã nhận định "Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới". Đó là hội nghị nào: A. Hội nghị quân sự Bắc kỳ. B. Hội nghị thành lập Khu giải phóng Việt BắC. C. Hội nghị toàn quốc của Đảng. D. Đại hội Quốc dân Việt nam. 161. "Hỡi đồng bào yêu quý? Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Đoạn văn trên trích từ văn kiện nào: A. Quân lệnh số 1 của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc. B. Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh C. Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh. D. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh 162. Hồ Chí Minh đã soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập tại nhà số 48, Hàng Ngang, Hà Nội, vào lúc nào : A. 14-20/8/1945 B. 20-22/8/1945 C. 22-25/8/1945 D. 28-29/8/1945 164. "Toàn thể dân tộc Việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải đễ giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh: A. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa C. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến B. Tuyên ngôn độc lập. D. Thư gửi đồng bào Nam bộ. *165. Ngày 8/9/1945 Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ai lam cố vấn Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà? A. Vĩnh Thuỵ C. Vũ Hồng Khanh 18 B. Nguyễn Hải Thần D. Trần Huy Liệu *166. Ngày 11/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự Lễ lên đường của đoàn quân tiễu trừ giặc đói diễn ra ở đâu? A. Bắc Bộ phủ, Hà Nội C. Trường Đại học Việt Nam, Hà Nội B. Nhà hát lớn Hà Nội D. Ga Hàng Cỏ, Hà Nội *167. Ủy ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Công hòa do ai làm Trưởng ban: A. Đặng Xuân Khu B. Nguyễn Lương Bằng C. Hồ Chí Minh D. Lê Văn Hiến 168. Bác Hồ viết: "Nay chúng ta đã giành đựơc quyền độc lập, một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí... . Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới". Đoạn văn trên trích từ văn bản nào của Hồ Chí Minh A. Chống nạn thất học B. Sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ C. Sắc lệnh thiết lập Hội đồng cố vấn học chính D. Đời sống mới 169. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành Sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ lúc nào A. 4/10/1945 B. 6/9/1945 C. 19/8/1945 D. 26/9/1945 170. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, dưới sự chủ tọa của Hồ Chí Minh, Người đã nói: "Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng tA. Hơn chín mươi phần trăm đồng bào chúng ta mù chữ... Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ". Phiên họp đó diễn ra lúc nào? A. 6/9/1945 B. 3/9/1945 C. 8/9/1945 D. 10/9/1945 *171. Sáng ngày 3/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ở đâu? A. Nhà hát lớn B. Phủ Chủ tịch C. Bác Bộ phủ D. Đình làng Đình Bảng Câu 172: Ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Hồ Chí Minh nêu 6 vấn đề cấp bách: 1- Tăng gia sản xuất để chống nạn đói; 19 2- Mở nhiều lớp học chống nạn mù chữ cho toàn dân; 3- Tổ chức Tổng tuyển cử để sớm có Quốc hội làm cơ quan quyền lực tối cao của toàn dân; 4- Phát động phong trào Cần Kiệm Liêm Chính trong toàn thể cán bộ và nhân dân; 5- Bỏ ngay thuế thân, thuế chợ, thuế đò và cấm ngặt việc hút thuốc phiện; 6- ................................... Theo anh (chị) vấn đề thứ 6 là gì? a) Phát động phong trào quyên góp, cứu tế, "hũ gạo tiết kiệm" và "tuần lễ vàng" giúp Chính phủ; b) Chính phủ ban hành chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng và kêu gọi nhân dân lương giáo đoàn kết; c) Chính phủ ban hành chính sách đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới; d) Ban hành chính sách quốc hữu hoá và hợp tác hoá tư liệu sản xuất. 173. "Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước". Đây là đoạn văn trích trong bức thư nào của Hồ Chí Minh. A. Thư gửi uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, 10-1945. B. Thư gửi đồng bào Nam bộ, ngày 01/06/1946. C. Gửi đồng bào Nam bộ, ngày 26/09//945. D. Thư gửi các học sinh tháng 09/1945. *174. Ai là người đi đầu trong việc quyên góp ủng hộ Chính phủ trong “Tuần lễ vàng” đã được Hồ Chí Minh tặng thưởng huy chương vàng? A. Bạch Thái Bưởi C. Vương Thị Lai B. Nguyễn Sơn Hà D. Trịnh Văn Bô *175. Câu nói: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữA. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo” được trích trong thư Bác Hồ gửi đồng bào toàn quốc kêu gọi ra sức cứu đối vào ngày tháng năm nào? A. 5/9/1945 B. 23/9/1945 C. 28/9/1945 20 D. 6/1/1946
- Xem thêm -