Tài liệu 6 chiếc mũ tư duy

 • Số trang: 135 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 180 |
 • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

6 chiếc mũ tư duy
6 chiếc mũ 1 6 chiếc mũ tư duy Sự ra ñời chiếc mũ tư duy 6 chiếc mũ tư duy Sử dụng hiệu quả 6 chiếc mũ tư duy 2 6 chiếc mũ tư duy Sự ra ñời 6 chiếc mũ tư duy 6 chiếc mũ tư duy Sử dụng hiệu quả 6 chiếc mũ tư duy 3 Socrates Plato Aristotle 4 Sẽ là gì? vs Là gì? 5 Không thể vận dụng bộ não theo mọi hướng trong cùng một thời ñiểm 6 Thế giới biến dịch 7 Tư duy cũ vs Thế giới mới 8 Tư duy song song 9 Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 10 Những chiếc mũ ñịnh hướng tư duy 11 ðịnh hướng không quy kết, phán xét 12 Cùng tạo lập 13 Tuân thủ luật chơi 14 Mỗi lần một việc 15 Cùng ñội chung chiếc mũ 16 Tự lập ñể cùng tạo lập 17 6 chiếc mũ tư duy Sự ra ñời 6 chiếc mũ tư duy 6 chiếc mũ tư duy Sử dụng hiệu quả 6 chiếc mũ tư duy 18 6 chiếc mũ tư duy Mũ trắng – thông tin số liệu cần hoặc ñã biết Mũ ñỏ - cảm xúc, linh cảm, trực giác Mũ ñen - cảnh giác cẩn trọng, phán xét, bào chữa Mũ vàng - tích cực lạc quan, giá trị, lợi ích Mũ lục - sáng tạo, triển vọng, lựa chọn, Mũ lam - ñánh giá trù hoạch, quản lý quá trình tư duy 19 Mũ trắng 20
- Xem thêm -