Tài liệu 50 ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP GIÁO VIÊN 2019

  • Số trang: 605 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
kenhht

Tham gia: 06/11/2018

Mô tả:

50 ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP GIÁO VIÊN 2019
CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP Mã đề thi: ĐTCN - TH 01 Thời gian: 6hh ĐÁNH GIÁ ĐIỂM: TT Nội dung thực hiện Thời gian Điểm tối đa 30 30 1 Mô đun 1 2 Mô đun 2 2 giờ 2 giờ 3 Mô đun 3 2 giờ Điểm tổng cộng 40 100 Mô đun 1: VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ MẠCH IN PCB TRÊN MÁY TÍNH GIỚI THIỆU: Phần thi này nhằm mục đích đánh giá kỹ năng của thí sinh về năng lực vẽ, thiết kế mạch điện tử. Thí sinh phải thiết kế sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB trên máy tính sử dụng công cụ thiết kế mạch điện tử trên máy tính theo bản vẽ và hướng dẫn đã cho. A. NỘI DUNG 1. Thời gian: Thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ. 2. Nhiệm vụ. Từ sơ đồ đã cho thí sinh dùng phần mềm thiết kế mạch trên máy tính vẽ sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB. 3. Mô tả công việc Thí sinh phải vẽ mạch ra trực tiếp trên máy tính (Nội dung này kiểm tra trực tiếp trên máy tính, lưu kết quả dạng bản mềm hoặc bản cứng). Mạch in có kích thước 6cmx6cm, độ rộng đường nguồn là 0.7mm, độ rộng đường tín hiệu là 0.4mm. MACH ON AP DUNG IC OP-AMP 741 J1 1 2 J2 5 ,6 /1 W H 1061 1 2 C O N 2 C O N 2 C 1815 470 6 1K LM 741 2 3 R 3 - 4 + 7 VR 2 50K R 9V VR 1 10K 220 B/ NỘI DUNG CHO ĐIỂM Môn thi: Ngày thi: Mã số : Họ và tên thí sinh: Số báo danh: I/ Hệ số điểm STT 1 2 3 Các phương pháp đánh giá Hệ số điểm Bài 1 Bài 2 Điểm Yêu cầu kỹ thuật An toàn lao động Thời gian Tổng cộng 25,5 1,5 3 100 II/ Nội dung kiểm tra, đánh giá TT 1 Tiêu chí đánh giá Đúng loại và kích thước linh kiện Điểm tối đa 4,5 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 2 Kết nối đúng 6 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 3 Ghi đúng các kí hiệu/giá trị 3 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 4 Đảm bảo đủ sốố linh kiện theo sơ đốồ 3 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 5 Kích thước mạch in, đường mạch 4,5 Đúng kích thước mạch in 1,5 Đúng kích thước đường nguồn cung cấp 1,5 Đúng kích thước Đường tín hiệu 1,5 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 6 Sắp xếp linh kiện trên mạch PCB Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu 4,5 Điểm Điểm Điểm trừ thực tế chí này 7 8 An toàn Trang bị đầy đủ bảo hộ 0,75 An toàn cho người và thiết bị 0,75 Thời gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung mô đun này thực hiện hoàn chỉnh) Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng thời gian quy định. Quá giờ Tổng điểm 1,5 3 3 0 30 Lưu ý: Phần thi không được đánh giá khi. - Không đảm bảo an toàn - Quá 10% thời gian quy định M« ®un 2: L¾p r¸p m¹ch, ®iÒu chØnh, ®o lêng vµ t×m lçi GIỚI THIỆU: Đề thi lắp ráp yêu cầu thí sinh lắp ráp mạch, điều chỉnh và tìm lỗi hoàn thiện mạch Kit vi điều khiển 89C51 A. NỘI DUNG 1. Thời gian: thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ. 2. Nhiệm vụ. Thí sinh sẽ nhận được: +Sơ đồ nguyên lý Kit vi điều khiển 89C51 VC C VC C .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 1 2 3 4 5 6 7 8 P P P P P P P P 3 3 3 3 3 3 3 3 .0 -R x D .1 -T x D .2 .3 .4 .5 .6 .7 10 11 12 13 14 15 16 17 XTA L1 XTA L2 19 18 R ST 31 9 1 2 3 4 5 6 7 8 C 1 XTA L1 XTA L2 C 2 Y 1 VC C P P P P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 P P P P P P P P 3 3 3 3 3 3 3 3 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 VC C 1 1 1 1 1 1 1 1 D 2 /R XD /T XD /IN T 0 /IN T 1 /T 0 /T 1 /W R /R D AT89C 51 0 .0 /A 0 .1 /A 0 .2 /A 0 .3 /A 0 .4 /A 0 .5 /A 0 .6 /A 0 .7 /A P P P2 P2 P2 P2 P2 P2 XTA L1 XTA L2 E A /V P P R ST P P P P P P P P D D D D D D D D 0 1 2 3 4 5 6 7 2 .0 /A 2 .1 /A .2 /A 1 .3 /A 1 .4 /A 1 .5 /A 1 .6 /A 1 .7 /A 1 8 9 0 1 2 3 4 5 A L E /P R O G PSEN 3 3 3 3 3 3 3 3 9 8 7 6 5 4 3 2 A A A A A A A A D D D D D D D D 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 A A A A A A A A 8 9 1 1 1 1 1 1 30 29 ALE PSEN 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 A A A A A A A A D D D D D D D D 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 R R R R R R R R 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 2 3 4 5 6 7 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 J2 D 8 VC C R 1 C 3 G N D P P P P P P P P R ST 20 J4 1 2 3 4 5 6 7 8 40 U 1 J3 D 1 R 2 2 SW 1 1 3 4 + Board mạch đồng: +Các linh kiện dùng để lắp ráp “Kit vi điều khiển 89C51”(được cung cấp theo sơ đồ nguyên lí , IC vi điều khiển đã được nạp chương trình điều khiển LED đơn) Thí sinh kiểm tra linh kiện được phát, thí sinh được phép đề ghị thay đổi linh kiện hư hỏng, không đúng giá trị hoặc thiếu trong vòng 15 phút đầu của thời gian thi mô đun này. Sau khi lắp ráp xong, thí sinh tiến hành hiệu chỉnh, đo lường, khắc phục lỗi (nếu có) và kiểm tra chức năng của mạch trước khi báo cáo cho các giáo viên chấm thi. Đo các dạng sóng tại một số điểm đo do các giám thị chỉ định trong đề thi và thông qua phép đo lường để tìm được lỗi. B. HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH a/ Kiểm tra và gắn các linh kiện lên board và tiến hành hàn các linh kiện. b/ Sau khi hàn xong dung VOM ở thang đo Ohm kiểm tra thông mạch c/ Cấp nguồn 5V cho mạch điện khi đã an toàn. d/ Dùng đồng hồ VOM để thang đo điện áp DC đo và hiệu chỉnh tại các chân 30,31,40: e/ Kiểm tra mạch dao động f/ Kiểm tra mạch Reset g/ Khảo sát tín hiệu ngõ ra tại các Port Đo các dạng sóng tại một số điểm đo do các giám thị chỉ định trong đề thi và thông qua phép đo lường để tìm được lỗi. C/ NỘI DUNG CHO ĐIỂM Môn thi: Ngày thi: Mã số : Họ và tên thí sinh: Số báo danh: I/ Hệ số điểm STT 1 2 3 Các phương pháp đánh giá Điểm Yêu cầu kỹ thuật An toàn lao động Thời gian Tổng cộng Hệ số điểm Bài 1 Bài 2 32 4 4 40 II/ Nội dung kiểm tra, đánh giá TT 1 2 3 4 5 Tiêu chí đánh giá Chức năng của mạch. Cấp nguồn, mạch sẵn sang Cấp tín hiệu ra ở các Port đúng yêu cầu Mạch dao động, Reset hoạt động đúng yêu cầu Ráp và hàn linh kiện. Tất cả các linh kiện đúng theo sơ đồ Mối hàn bóng đều Mối hàn chắc chắn Các linh kiện chắc, thẳng Đo được các tín hiệu tại các chân Tín hiệu tại các chân 30,31,40 Tại chân 18,19 Tại chân 9 Tìm lỗi và sử dụng thiết bị đo Đo kiểm tra được dạng song Hiệu chỉnh được hoạt động của mạch An toàn Trang bị đầy đủ bảo hộ Sử dụng đúng các dụng cụ và đồ nghề Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp Kiểm tra được các điểm nối đất Điểm tối đa 16 6,5 6,5 3 5,5 1,5 1,5 1,5 1 5,5 2,5 1,5 1,5 5 2,5 2,5 4 0,8 0,8 0,8 0,8 Điểm Điểm Điểm trừ thực tế An toàn cho người và thiết bị 6 Thời gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung mô đun này thực hiện hoàn chỉnh ) Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng thời gian quy định. Quá giờ Tổng điểm 0,8 4 4 0 40 Lưu ý: Phần thi không được đánh giá khi. - Không đảm bảo an toàn - Quá 10% thời gian quy định Mô đun 3: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN. GIỚI THIỆU: Đề thi Thiết kế phần mềm yêu cầu thí sinh viết chương trình để vận hành một dây truyền sản xuất bao gồm mạch điều khiển trộn sơn. A. NỘI DUNG 1. Thời gian: thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ . 2. Nhiệm vụ Viết chương trình để vận hành điều khiển hệ thống sấy theo yêu cầu sau: Nhiệm vụ được hoàn thành khi: 1. Chương trình đúng cho hoạt động của bộ PLC (Dựa trên đánh giá bộ PLC) 2. Hệ thống thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật khác nhau (Phù hợp với “Băng chuẩn kỹ thuật”) 3. Mô tả yêu cầu kỹ thuật Có thể tóm tắt quá trình điều khiển bể trộn sơn như sau: Nhấn nút Start hệ thống hoạt động lần lược như sau: - Van 1 mở cho loại sơn 1 vào bình cho đến khi cảm biến CB1=”1” - Van 2 mở cho loại sơn 1 vào bình cho đến khi cảm biến CB2=”1” - Mở động cơ D sau đó trộn 40s rồi ngừng - Mở van 3 rót sơn ra cho đến khi hết sơn thì cảm biến CB3 tác động. - Toàn bộ công việc thực hiện trong 5 lần rồi dừng. - Muốn làm việc lại phải ấn Start nếu đang làm việc mà nhấn Stop thì phải hết sơn trong bình mới dừng. 4. Phần trả lời của thí sinh a/ Lập bảng phân công công việc vào ra ứng với các đầu vào ra của PLC (bảng Symbol Table) Bảng phân công công việc Ngõ vào (Input) Ngõ ra (Output) Địa chỉ Mô tả Địa chỉ Mô tả b/ Vẽ sơ đồ kết nối mạch c/ Viết chương trình (theo ngôn ngữ LAD) d/ Mô phỏng chương trình, chạy thử, sửa đổi (kiểm tra trực tiếp trên máy tính) e/ Nạp vào PLC. (kiểm tra trực tiếp trên máy tính) f/ Lưu chương trình, kết thúc (kiểm tra trực tiếp trên máy tính) C/ NỘI DUNG CHO ĐIỂM Môn thi: Ngày thi: Mã số : Họ và tên thí sinh: Số báo danh: I/ Hệ số điểm STT 1 2 3 Các phương pháp đánh giá Yêu cầu kỹ thuật An toàn lao động Thời gian Tổng cộng Điểm Hệ số điểm Bài 1 Bài 2 24 3 3 100 II/ Nội dung kiểm tra, đánh giá TT Tiêu chí đánh giá 1 Lưu đồ thuật toán Lu ®å thuËt to¸n ®óng Lu ®å thuËt to¸n sai Phân cổng vào ra ứng với các đầu vào ra của PLC Các đầu vào Các đầu ra Ho¹t ®éng cña chương trình 2 3 Điểm tối đa 3 3 0 1,5 0.75 0.75 12 Điểm Điểm Điểm trừ thực tế 4 5 6 7 8 - Van 1hoạt động đúng - Van 2 hoạt động đúng - Van 3 hoạt động đúng - Động cơ trộn hoạt động đúng CÊu tróc cña ch¬ng tr×nh Chương trình đơn giản Lựa chọn các bit logic hợp lý thuyết minh hoạt động của chương trình điều khiển Thuyết minh đúng Thuyết minh sai Lưu chương trình, kết thúc Đúng Sai An toàn Trang bị đầy đủ bảo hộ Sử dụng đúng các dụng cụ và đồ nghề Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp An toàn cho người và thiết bị Thời gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung mô đun này thực hiện hoàn chỉnh) Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng thời gian quy định. Quá giờ Tổng điểm 3 3 3 3 3 1,5 1,5 3 3 0 1,5 1,5 0 3 0.75 0.75 0.75 0.75 3 3 0 30 Lưu ý: Phần thi không được đánh giá khi. - Không đảm bảo an toàn - Quá 10% thời gian quy định Ghi chú: ( các đánh giá khác) ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Hà Nội, ngày…… tháng …….năm 2013. LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC PHÊ UYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KTĐG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP Mã đề thi: ĐTCN - TH 02 Thời gian: 6hh ĐÁNH GIÁ ĐIỂM: TT Nội dung thực hiện Thời gian Điểm tối đa 30 30 1 Mô đun 1 2 Mô đun 2 2 giờ 2 giờ 3 Mô đun 3 2 giờ Điểm tổng cộng 40 100 Mô đun 1: VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ MẠCH IN PCB TRÊN MÁY TÍNH GIỚI THIỆU. Phần thi này nhằm mục đích đánh giá kỹ năng của thí sinh về năng lực vẽ, thiết kế mạch điện tử. Thí sinh phải thiết kế sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB trên máy tính sử dụng công cụ thiết kế mạch điện tử trên máy tính theo bản vẽ và hướng dẫn đã cho. A. NỘI DUNG 1. Thời gian: Thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ. 2. Nhiệm vụ. Từ sơ đồ đã cho thí sinh dùng phần mềm thiết kế mạch trên máy tính vẽ sơ đồ nguyên lý và mạch in PCB. 3. Mô tả công việc Thí sinh phải vẽ mạch ra trực tiếp trên máy tính (Nội dung này kiểm tra trực tiếp trên máy tính, lưu kết quả dạng bản mềm hoặc bản cứng) Mạch in có kích thước 6cmx6cm, độ rộng đường nguồn là 0.7mm, độ rộng đường tín hiệu là 0.4mm. MACH NHAY DUOI DUNG 5 BJT +12V J1 +12V 1 2 27K LED LED LED LED Q1 C 828 Q2 C 828 Q3 C 828 Q4 C 828 1K 560 1K 100uF 560 1K 100uF 560 CON2 Q5 C 828 1K 100uF 560 100uF 560 B/ NỘI DUNG CHO ĐIỂM Môn thi: Ngày thi: Mã số : Họ và tên thí sinh: Số báo danh: I/ Hệ số điểm STT 1 2 3 Các phương pháp đánh giá Hệ số điểm Bài 1 Bài 2 Điểm Yêu cầu kỹ thuật An toàn lao động Thời gian Tổng cộng 25,5 1,5 3 100 II/ Nội dung kiểm tra, đánh giá TT 1 Tiêu chí đánh giá Đúng loại và kích thước linh kiện Điểm tối đa 4,5 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 2 Kết nối đúng 6 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 3 Ghi đúng các kí hiệu/giá trị 3 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 4 Đảm bảo đủ sốố linh kiện theo sơ đốồ 3 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 5 Kích thước mạch in, đường mạch 4,5 Đúng kích thước mạch in 1,5 Đúng kích thước đường nguồn cung cấp 1,5 Đúng kích thước Đường tín hiệu 1,5 Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu chí này 6 Sắp xếp linh kiện trên mạch PCB Mỗi lỗi trừ 0,5 điểm đến hết điểm của tiêu 4,5 Điểm Điểm Điểm trừ thực tế chí này 7 8 An toàn Trang bị đầy đủ bảo hộ 0,75 An toàn cho người và thiết bị 0,75 Thời gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung mô đun này thực hiện hoàn chỉnh) Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc đúng thời gian quy định. Quá giờ Tổng điểm 1,5 3 3 0 30 Lưu ý: Phần thi không được đánh giá khi. - Không đảm bảo an toàn - Quá 10% thời gian quy định M« ®un 2: L¾p r¸p m¹ch, ®iÒu chØnh, ®o lêng vµ t×m lçi GIỚI THIỆU. Đề thi lắp ráp yêu cầu thí sinh lắp ráp mạch, điều chỉnh và tìm lỗi hoàn thiện mạch Kit vi điều khiển 89C51 A. NỘI DUNG 1. Thời gian: thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ. 2. Nhiệm vụ. Thí sinh sẽ nhận được: +Sơ đồ nguyên lý Kit vi điều khiển 89C51 VC C VC C 1 1 1 1 1 1 1 1 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 1 2 3 4 5 6 7 8 P P P P P P P P 3 3 3 3 3 3 3 3 .0 -R x D .1 -T x D .2 .3 .4 .5 .6 .7 10 11 12 13 14 15 16 17 XTA L1 XTA L2 19 18 R ST 31 9 1 2 3 4 5 6 7 8 C 1 XTA L1 XTA L2 C 2 Y 1 VC C P P P P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 P P P P P P P P 3 3 3 3 3 3 3 3 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 VC C P P P P P P P P D 2 /R XD /T XD /IN T 0 /IN T 1 /T 0 /T 1 /W R /R D AT89C 51 0 .0 /A 0 .1 /A 0 .2 /A 0 .3 /A 0 .4 /A 0 .5 /A 0 .6 /A 0 .7 /A P P P2 P2 P2 P2 P2 P2 XTA L1 XTA L2 E A /V P P R ST P P P P P P P P D D D D D D D D 0 1 2 3 4 5 6 7 2 .0 /A 2 .1 /A .2 /A 1 .3 /A 1 .4 /A 1 .5 /A 1 .6 /A 1 .7 /A 1 8 9 0 1 2 3 4 5 A L E /P R O G PSEN 3 3 3 3 3 3 3 3 9 8 7 6 5 4 3 2 A A A A A A A A D D D D D D D D 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 A A A A A A A A 8 9 1 1 1 1 1 1 30 29 ALE PSEN 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 A A A A A A A A D D D D D D D D 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 R R R R R R R R 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 2 3 4 5 6 7 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 J2 D 8 VC C R ST R 2 +Board mạch đồng: R 1 C 3 G N D J4 1 2 3 4 5 6 7 8 20 J3 D 1 40 U 1 2 SW 1 1 3 4 +Các linh kiện dùng để lắp ráp “Kit vi điều khiển 89C51”(được cung cấp theo sơ đồ nguyên lí , IC vi điều khiển đã được nạp chương trình điều khiển LED đơn) Thí sinh kiểm tra linh kiện được phát, thí sinh được phép đề ghị thay đổi linh kiện hư hỏng, không đúng giá trị hoặc thiếu trong vòng 15 phút đầu của thời gian thi mô đun này. Sau khi lắp ráp xong, thí sinh tiến hành hiệu chỉnh, đo lư ờng, khắc phục lỗii (nếu có) và kiểm tra chức năng của mạch trước khi báo cáo cho các giáo viên chấm thi. Đo các dạng sóng tại một số điểm đo do các giám thị chỉ định trong đề thi và thông qua phép đo lường để tìm được lỗi. B. HƯỚNG DẪN CHO THÍ SINH a/ Kiểm tra và gắn các linh kiện lên board và tiến hành hàn các linh kiện. b/ Sau khi hàn xong dung VOM ở thang đo Ohm kiểm tra thông mạch c/ Cấp nguồn 5V cho mạch điện khi đã an toàn. d/ Dùng đồng hồ VOM để thang đo điện áp DC đo và hiệu chỉnh tại các chân 30,31,40: e/ Kiểm tra mạch dao động. f/ Kiểm tra mạch Reset g/ Khảo sát tín hiệu ngõ ra tại các Port Đo các dạng sóng tại một số điểm đo do các giám thị chỉ định trong đề thi và thông qua phép đo lường để tìm được lỗi. C/ NỘI DUNG CHO ĐIỂM Môn thi: Ngày thi: Mã số : Họ và tên thí sinh: Số báo danh: I/ Hệ số điểm STT 1 2 3 Các phương pháp đánh giá Hệ số điểm Bài 1 Bài 2 Điểm Yêu cầu kỹ thuật An toàn lao động Thời gian Tổng cộng 32 4 4 40 II/ Nội dung kiểm tra, đánh giá TT 1 2 3 4 5 6 Tiêu chí đánh giá Chức năng của mạch. Cấp nguồn, mạch sẵn sang Cấp tín hiệu ra ở các Port đúng yêu cầu Mạch dao động, Reset hoạt động đúng yêu cầu Ráp và hàn linh kiện. Tất cả các linh kiện đúng theo sơ đồ Mối hàn bóng đều Mối hàn chắc chắn Các linh kiện chắc, thẳng Đo được các tín hiệu tại các chân Tín hiệu tại các chân 30,31,40 Tại chân 18,19 Tại chân 9 Tìm lỗi và sử dụng thiết bị đo Đo kiểm tra được dạng song Hiệu chỉnh được hoạt động của mạch An toàn Trang bị đầy đủ bảo hộ Sử dụng đúng các dụng cụ và đồ nghề Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp Kiểm tra được các điểm nối đất An toàn cho người và thiết bị Thời gian (chỉ đánh giá phần điểm này khi nội dung mô đun này thực hiện hoàn chỉnh ) Đảm bảo an toàn, hoàn thành trước hoặc Điểm tối đa 16 6,5 6,5 3 5,5 1,5 1,5 1,5 1 5,5 2,5 1,5 1,5 5 2,5 2,5 4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4 4 Điểm Điểm Điểm trừ thực tế đúng thời gian quy định. Quá giờ Tổng điểm 0 40 Lưu ý: Phần thi không được đánh giá khi. - Không đảm bảo an toàn - Quá 10% thời gian quy định Mô đun 3: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN. GIỚI THIỆU. Đề thi Thiết kế phần mềm yêu cầu thí sinh viết chương trình để vận hành điều khiển hệ thống sấy. NỘI DUNG CÔNG VIỆC. 1. Thời gian: thí sinh thực hiện nội dung này trong thời gian 2 giờ . 2. Nhiệm vụ. Viết chương trình để vận hành điều khiển hệ thống sấy theo yêu cầu sau: Nhiệm vụ được hoàn thành khi: 3. Chương trình đúng cho hoạt động của bộ PLC (Dựa trên đánh giá bộ PLC) 4. Hệ thống thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật khác nhau (Phù hợp với “Băng chuẩn kỹ thuật”) 3. Mô tả yêu cầu kỹ thuật. Có thể tóm tắt quá trình Điều khiển động cơ chạy 5s dừng 10s , lặp lại 5 lần rồi dừng hẳn, dùng 1 nút nhấn ON/OFF để điều khiển. - Nhấn nút ON/OFF lần 1 động cơ chạy, đèn sáng trong 5s rồi động cơ dừng, đèn ON tắt trong 10s và lặp đi lặp lại 5 lần theo chu kỳ rồi dừng hẳn. Sau đó nếu nhấn tiếp nút nhấn ON/OFF động cơ lại chạy 5s và dừng 10s lặp lại theo chu kỳ 5 lần và dừng hẳn. - Nếu động cơ đang hoạt động theo chương trình mà ta nhấn ON/OFF động cơ dừng hẳn đèn ON tắt. - Nếu có sự cố quá tải, rơle nhiệt RN tác động, động cơ dừng hẳn, đèn ON tắt, đèn OL nhấp nháy. - Khi khắc phục xong sự cố nhấn Reset rơle nhiệt RN, mạch hoạt động trở lại bình thường. 4. Phần trả lời của thí sinh. a/ Lập bảng phân công công việc vào ra ứng với các đầu vào ra của PLC (bảng Symbol Table) Bảng phân công công việc Ngõ vào (Input) Ngõ ra (Output) Địa chỉ Mô tả Địa chỉ Mô tả
- Xem thêm -