Tài liệu 5-ubuntu-distribution

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 145 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG Quản trị mạng Linux Bản phân phối Ubuntu Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG Email: nbhung@cit.ctu.edu.vn Giới thiệu môn học - Thiết kế & Cài đặt mạng Ubuntu Editions • Ubuntu Desktop Edition – http://www.ubuntu.com/desktop • Ubuntu Netbook Edition – http://www.ubuntu.com/netbook • Ubuntu Server Edition – http://www.ubuntu.com/server • Cloud Computing – http://www.ubuntu.com/cloud
- Xem thêm -