Tài liệu 45 cách tránh phải dùng very trong tiếng anh

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 1
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

45 cách để tránh sử dụng từ “very” Từ “very” quá phổ biến trong nói và viết tiếng Anh với nhiều bạn, nhất là những bạn vốn từ còn nhiều hạn chế, chưa chuyên sâu. Chúng tôi xin được gửi đến các bạn các cách diễn đạt tránh sử dụng lặp từ “very” nhiều lần, giúp các bạn diễn đạt được trôi chảy, tự nhiên đồng thời nâng cao chất lượng bài đọc và nói của mình trong các công việc và học tập. “So avoid using the word ‘very’ because it’s lazy. A man is not very tired, he is exhausted. Don’t use very sad, use morose. Language was invented for one reason, boys – to woo women – and, in that endeavor, laziness will not do. It also won’t do in your essays” N.H. Kleinbaum – Author of Dead Poets Society 45 cách để tránh sử dụng từ “very” Tránh sử dụng “Very” Nên sử dụng Tránh sử dụng “Very” Nên sử dụng Afraid terrified neat immaculate angry furious old ancient bad atrocious poor destitute beautiful exquisite pretty beautiful big immense quiet silent bright dazzling risky perilous capable accomplished roomy spacious clean spotless rude vulgar clever brilliant serious solemn cold freezing small tiny conventional conservative strong unyielding dirty squalid stupid idiotic dry parched tasty delicious eager keen thin gaunt fast quick tired exhausted fierce ferocious ugly hideous good superb valuable precious happy jubilant weak feeble hot scalding wet soaked hungry ravenous wicked villainous large colossal wise sagacious lively vivacious worried anxious love adored Theo như bảng trên, các bạn nên thay very clever = brilliant, very wet = soaked,…vừa tăng từ vựng, diễn đạt được đa dạng, đồng thời ghi điểm với người đối diện trong nói và viết Tiếng Anh. Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả.
- Xem thêm -