Tài liệu 40335oc

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13624 tài liệu

Mô tả:

CƠ CHẾ TẠO MÀNG CỦA MỘT SỐ HỆ THỐNG CÁC CHẤT POLYMER ĐẶC TRƯNG TỔNG QUAN VỀ SỰ HÌNH THÀNH MÀNG Đề cương: • Sự hình thành màng trong hệ thống Nhựa nhiệt dẻo • Sự hình thành màng trong hệ thống Nhựa nhiệt rắn • Kiểm soát quá trình biến đổi tính chất trong quá trình tạo màng • Các giai đoạn của quá trình hình thành màng • Sự hình thành màng trong hệ nước • Sơn tĩnh điện TỔNG QUAN VỀ SỰ HÌNH THÀNH MÀNG Hầu như tất cả các đặc tính mong muốn của một lớp phủ tốt phụ thuộc vào chất lượng và tính toàn vẹn của lớp phủ, mà điều đó phụ thuộc vào thành phần, tính chất hóa học của các polymer, sự biến đổi của công thức, Tg của chất tạo màng và đặc điểm bề mặt của chất nền … TỔNG QUAN VỀ SỰ HÌNH THÀNH Một số tiêu chí chMÀNG ịu ảnh hưởng từ quá trình tạo màng - Khả năng kháng hóa chất - Độ bám dính - Tính chất cơ học - Khả năng chống bám bụi - Dòng chảy - Độ bóng - Sự phá vỡ (bị dộp) TỔNG QUAN VỀ SỰ HÌNH THÀNH MÀNG 3 cơ chế tạo màng chính - Sự hình thành màng ở nhựa nhiệt dẻo - Sự hình thành màng ở nhựa nhiệt rắn - Sự hình thành màng ở hệ Latex TỔNG QUAN VỀ SỰ HÌNH THÀNH MÀNG Một số chỉ tiêu để đánh giá trong quá trình hình thành màng - Trọng lượng phân tử - Mật độ liên kết ngang (sự khâu mạng) - Nhiệt độ thủy tinh hóa - Cấu trúc khối - Độ nhớt - Nhiệt độ đóng rắn - Sự thay đổi công thức TỔNG QUAN VỀ SỰ HÌNH THÀNH Một số mốc đánhMÀNG giá quá trình khô của màng: • Bề mặt màng khô khi độ nhớt > 103 Pa.s • Mức độ khô để đóng gói cần độ nhớt > 107 Pa.s • Để được xem là 1 màng sơn công nghiệp (khô hoàn toàn), độ nhớt phải thường xuyên > 1012 Pa.s, là độ nhớt tại Tg. MỘT SỐ CƠ CHẾ TẠO MÀNG CHÍNH Sự hình thành màng ở nhựa nhiệt dẻo Các chuỗi polymer có thể có hoặc không có nhánh nằm cuộn xen kẽ xung quanh nhau nhưng không có sự liên kết nào giữa chúng MỘT SỐ CƠ CHẾ TẠO MÀNG Quá trình hình thành màng từ sCHÍNH ự bay hơi của các dung môi S ự hình thành màng ở nh ự a nhi ệ t d ẻ o • Để tính chất màng tốt, các phân tử polymer phải lớn (trọng lượng phân tử rất cao) Tuy nhiên, • Các polymer co trọng lượng phân tử cao thường có độ nhớt rất lớn. Để giải quyết vấn đề này, người ta pha loãng chúng vào các dung môi dễ bay hơi (VOC). MỘT SỐ CƠ CHẾ TẠO MÀNG Quá trình hình thành màngCHÍNH – Khô tự nhiên Sự hình thành màng ở nhựa nhiệt dẻo MỘT SỐ CƠ CHẾ TẠO MÀNG CHÍNH Sự hình thành màng ở nhựa nhiệt dẻo Các liên kết giữa các phân tử polymer rất yếu và dễ dàng bị phá vỡ MỘT SỐ CƠ CHẾ TẠO Nguyên lý hình thành màng MÀNG CHÍNH CácSgiai đoạn hình thànhmàng màng (Tg ự hình thành ở cao) nhựa nhiệt dẻo • Ở giai đoạn đầu của quá trình sấy khô, tỷ lệ dung môi bốc hơi cơ bản là độc lập với sự hiện diện của polymer Tỷ lệ dung môi bốc hơi phụ thuộc vào : - Áp suất hơi - Khoảng bề mặt phủ của lớp màng - Tốc độ hạt khí đi ra khỏi lớp màng Khi độ nhớt và Tg gia tăng, khoảng trống giữa các phân tử giảm, lúc này tỷ lệ bay hơi dung môi phụ thuộc vào thời gian các phân tử dung môi có thể tiếp cận với bề mặt của MỘT SỐ CƠ CHẾ TẠO Lúc này tỷ lMÀNG ệ dung môi bayCHÍNH hơi phụ thuộc vào tốc độ Sự hình thành nhựa nhiệt dẻo khuếmàng ch tán củởa chúng MỘT SỐ CƠ CHẾ TẠO Tỷ lệ khuếchMÀNG tán và bay hơiCHÍNH dung môi cũng hình màng ở nh a ng nhi t dẻmôi o phSụựthu ộc vàothành cấu trúc dung môi và ự tươ tácệdung polymer . MỘT SỐ CƠ CHẾ TẠO Một vài loại nhMÀNG ựa và tác nhân CHÍNH khâu mạng tương ứng Sự hình thành màng ở nhựa nhiệt rắn MỘT SỐ CƠ CHẾ TẠO CHÍNH Các đặt tính MÀNG cơ học của màng phụ thuộc rất lớn vào tính thành nhim ệạt ng r ắn chS ấự t củhình a polymer khâumàng mạng vàởmnh ật ự độakhâu Các tính chất vật lý như độ thẩm thấu nước và oxy, khả năng kháng dung môi và hóa chất bị ảnh hưởng bởi mật độ liên kết khâu mạng này MỘT SỐ CƠ CHẾ TẠO Phản ứng khâu mạng : MÀNG CHÍNH Sự hình thành màng ở nhựa nhiệt rắn MỘT SỐ CƠ CHẾ TẠO Tg gia tăng trong suốt quá trình khâu mạng, nguyên nhân là : MÀNG CHÍNH +S Ho t tính củ a các chu ỗi nằmởgầnh n nự ơa i dinhi ễn ra ựạhình thành màng ệtquá rắtrình n khâu mạng bị hạn chế + Quá trình khâu mạng làm polymer chuyển đổi từ dạng dẻo sang kết mạng phân đoạn + Mn không ngừng tăng lên MỘT SỐ CƠ CHẾ TẠO CHÍNH Sự kết mạngMÀNG đòi hỏi các chấ t phản ứng khuếch tán thật ự hình thành tốS t trong không gian phmàng ản ứng.ở nhựa nhiệt rắn Các phân tử nhỏ có thể khuếch tán dễ dàng hơn các nhóm chức trên một chuỗi polymer Chất hóa dẻo làm giảm Tg MỘT SỐ CƠ CHẾ TẠO MÀNG Nếu tỷ lệ khu ếch tán là lớnCHÍNH hơn so với tốc độ tạo màng, ệt rắn phS ảự n ứhình ng sẽ đthành ược kiểmàng m soát vở ề tnh ốc đựộatạnhi o màng Nếu tỷ lệ khuếch tán là chậm hơn so với tốc độ tạo màng, kiểm soát tỷ lệ khuếch tán
- Xem thêm -