Tài liệu 36 bptc tbkn ht hoa chat pac (19gcn)_tta

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 179 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH NHƠN TRẠCH 1 BIỆN PHÁP THI CÔNG KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ BẤT THƯỜNG THIẾT BỊ KIỂM NHIỆT HỆ THỐNG HÓA CHẤT PAC (19GCN) Nhơn Trạch, tháng 12 năm 2015 PetroVietNam Power Services JSC Nhon Trach Branch KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ BẤT THƯỜNG Mã hiệu: PVPS-NT- BPCI-036 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 0 Trang: 2/10 THIẾT BỊ KIỂM NHIỆT HỆ THỐNG HÓA CHẤT PAC (19GCN) Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật ĐLDK VN Chi nhánh Nhơn Trạch Người kiểm tra ……………………… Người lập Mã Ngọc Hòa Đơn vị công tác ……………………… Đơn vị công tác Tổ Kiểm Nhiệt Ngày kiểm tra ….. / ….. /……. Ngày lập ….. / ….. /……. Giám sát kỹ thuật ……………………… Người kiểm tra Đơn vị công tác ………………………… Ngày kiểm tra Ngày kiểm tra ….. / ….. /……. Nguyễn Văn Lợi ….. / ….. /……. Đơn vị chủ quản: Chi Nhánh Nhơn Trạch CHẤP THUẬN PHÊ DUYỆT Ngày…..tháng…..năm 2015 Ngày…..tháng…..năm 2015 THEO DÕI SỬA ĐỔI Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi chú Petrovietnam Power Service JSC Nhon Trach Branch KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ BẤT THƯỜNG THIẾT BỊ KIỂM NHIỆT HỆ THỐNG HÓA CHẤT PAC (19GCN) Mã hiệu: PVPS-NT- BPCI-036 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 0 Trang: 3/10 MỤC LỤC 1. TỔNG QUAN.............................................................................................................5 2. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT.............................................................................................5 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................5 4. PHẠM VI CÔNG VIỆC.............................................................................................5 5. CÔNG TÁC ĐO ĐẠC TRƯỚC KHI KIỂM TRA.....................................................5 6. BIỆN PHÁP AN TOÀN..............................................................................................6 7. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN......................................................................................7 8. PHỤ LỤC...................................................................................................................8 TỔNG QUAN Thiết bị kiểm hệ thống Hóa Chất PAC (19GCN) gồm 01 thước đo mực, 01 công tắc mực, dùng để kiểm soát và theo dõi lượng PAC được chứa trong bồn trong quá trình sử dụng. 1. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Các thiết bị kiểm nhiệt thuộc hệ thống Hóa Chất PAC (19GCN) bao gồm: - 01 thước đo mực (19GCN20CL501):  NSX: TANK MAKER - 01 công tắc mực (19GCN20CL001): Petrovietnam Power Service JSC Nhon Trach Branch KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ BẤT THƯỜNG THIẾT BỊ KIỂM NHIỆT HỆ THỐNG HÓA CHẤT PAC (19GCN) Mã hiệu: PVPS-NT- BPCI-036 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 0 Trang: 4/10  NSX: Organo & Nohken  Type/Model: FR 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO - Tài liệu O&M: ALSTOM OD - Viewer - Sơ đồ P&ID vị trí lắp đặt thiết bị (Phụ lục 2) 3. PHẠM VI CÔNG VIỆC 3.1. Kiểm tra 01 thước đo mực (19GCN20CL501) - Kiểm tra tình trạng thiết bị và khắc phục các hư hỏng của thước đo mực . - Kiểm tra vệ sinh sửa chữa (thay thế) thước đo mực (nếu cần). 3.2. Kiểm tra 1 công tắc mực (19GCN20CL001) - Kiểm tra tình trạng thiết bị và khắc phục các hư hỏng của công tắc mực . - Vệ sinh thiết bị. 4. CÔNG TÁC ĐO ĐẠC TRƯỚC KHI KIỂM TRA - Đánh dấu các thiết bị trước khi thực hiện. - Ghi nhận tình trạng thiết bị trước khi thực hiện. Petrovietnam Power Service JSC Nhon Trach Branch KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ BẤT THƯỜNG Mã hiệu: PVPS-NT- BPCI-036 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 0 Trang: 5/10 THIẾT BỊ KIỂM NHIỆT HỆ THỐNG HÓA CHẤT PAC (19GCN) 5. BIỆN PHÁP AN TOÀN Stt Khu vực Xử lý nước 1 Nguồn, hoạt động/Sản phẩm, dịch vụ, thao tác không an toàn Kiểm tra và xử lý bất thường thiết bị kiểm nhiệt hệ thống hóa chất PAC (19GCN) Mối nguy hiểm Hóa chất Thiết bị quay (các bơm nước bổ sung) Điện hạ thế 0,4KV (cấp cho các bơm nước bổ sung) Nguyên nhân Có hoá chất độc hại bị tràn hoặc xì ra ngoài hệ thống Do thiết bị đang hoạt động - Do chạm vào phần đang mang điện; - Chập điện. Rủi ro Bỏng Các biện pháp an toàn -Cô van hệ thống hóa chất, xả hết hóa chất vị trí công tác và vệ sinh sạch; -Kiểm tra tình trạng rò rỉ hoá chất độc từ các hệ thống trước khi tiến hành - Vệ sinh sạch khu vực trước khi công tác Bị cuốn vào thiết bị gây chấn thương hoặc tử vong - Ngừng bơm, Cô lập nguồn điện. - Đóng các van đầu hút, đầu thoát của các bơm - Cô lập, án động máy cắt 0,4KV trước khi - Bị điện giật công tác cháy bỏng - Off các nguồn điểu nhẹ, nặng; khiển cho bơm - Tử vong. - Kiểm tra không còn điện trước khi tiến hành công việc Các dụng cụ điện cầm tay Rò điện, vỡ đá cắt, đá mài - Bị điện giật cháy bỏng nhẹ, nặng; - Chấn thương hoặc tử vong. - Kiểm tra tình trạng dụng cụ trước khi thực hiện - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (Kính, găng tay,…) Các thiết bị đang còn vận hành - Té ngã hoặc vướng vào các thiết bị đang còn vận hành - Va chạm các thiết bị, dụng cụ khi công tác - Chấn thương - Nặng tử vong - Hư hỏng thiết bị - Ảnh hưởng vận hành - Giăng dây khu vực công tác hoặc đặt rào chắn - Treo các biển cảnh báo "thiết bị đang vận hành" - Khi công tác chú ý va chạm Petrovietnam Power Service JSC Nhon Trach Branch KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ BẤT THƯỜNG THIẾT BỊ KIỂM NHIỆT HỆ THỐNG HÓA CHẤT PAC (19GCN) Mã hiệu: PVPS-NT- BPCI-036 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 0 Trang: 6/10 Các lưu ý: 1. Các biển bắt buộc - hướng dẫn thi hành: 2. Các biển báo cấm: 3. Các biển báo nguy hiểm: 4. Các biển hướng dẫn an toàn: 6. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN 6.1. Nhân sự Số lượng Trình độ Giám sát Kỹ thuật (PVP NT) Nhóm trưởng Nhân viên (bậc thợ 4/7) Thời gian (ngày) Loại thanh tra Tiểu tu 1 1 2 Theo tiến độ thanh tra 6.2. Dụng cụ STT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tên dụng cụ Tuộc vít cách điện + / Kềm mỏ nhọn cách điện Hộp vít chỉnh đồng hồ Đồng hồ VOM Kìm cắt Clê Bộ lục giác hoa thị Bộ lục giác Mỏ lét răng Quy cách Ø6 YOKOGAWA 8÷32mm 1÷10mm Đơn vị Cái Cái Bộ Cái Cái Bộ Bộ Bộ cái Số lượng 02 01 01 01 01 01 01 01 01 6.3. Vật tư tiêu hao – vật tư thay thế sửa chữa Petrovietnam Power Service JSC Nhon Trach Branch KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ BẤT THƯỜNG THIẾT BỊ KIỂM NHIỆT HỆ THỐNG HÓA CHẤT PAC (19GCN) - Vật tư tiêu hao STT Tên vật tư 1. Giẻ lau 2. Dầu nhả sét 3. Băng keo điện 4. Băng keo giấy 5. Bút lông dầu 6. Giấy nhám 7. Bao Tay len 8. Khẩu trang Quy cách Màu RP7 Xanh/ đỏ 400 Có hạn nhựa Mã hiệu: PVPS-NT- BPCI-036 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 0 Trang: 7/10 Đơn vị Kg Chai Cuộn Cuộn Cây Tờ Đôi Cái Số lượng 01 01 01 01 01 01 02 02 6.4. Trình tự thực hiện công việc 6.4.1. Kiểm tra 01 thước đo mực (19GCN20CL501) - Kiểm tra tình trạng thiết bị và khắc phục các hư hỏng của thước đo mực . - Kiểm tra vệ sinh sửa chữa (thay thế) thước đo mực (nếu cần). - Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc. 6.4.2. Kiểm tra 1 công tắc mực (19GCN20CL001) - Kiểm tra tình trạng thiết bị và khắc phục các hư hỏng của công tắc mực . - Vệ sinh thiết bị và khu vực làm việc. 6.5. Nghiệm thu thiết bị - Sau khi thực hiện xong các hạng mục bảo dưỡng ở mục phạm vi công việc nêu trong phương án. Thực hiện vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc và ghi nhận đầy đủ các kết quả kiểm tra trong biên bản nghiệm thu. Các thông số đo đạc, thí nghiệm phải được đánh giá đều phải nằm trong tiêu chuẩn cho phép trước khi nghiệm thu đưa vận hành của thiết bị. - Người chỉ huy trực tiếp nhóm công tác tiến hành đăng ký nghiệm thu với Trưởng ca vận theo quy trình nghiệm thu giữa PVNT và PV Power Service. Tuy nhiên, cần phải chú ý các điểm sau đây:  Đơn vị sửa chữa PVPS sẽ trình đầy đủ biên bản nghiệm thu, các thông số đo đạc cho Trưởng ca để mời Hội đồng nghiệm thu kiểm tra, cho phép đưa thiết bị vào vận hành nghiệm thu.  Trưởng ca xem xét các điều kiện cần thiết để tái lập chạy thiết bị nghiệm thu. 7. PHỤ LỤC - Phụ lục 1: Biên bản nghiệm thu thiết bị. - Phụ lục 2: Sơ đồ P&ID vị trí lắp đặt thiết bị. Petrovietnam Power Service JSC Nhon Trach Branch KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ BẤT THƯỜNG Mã hiệu: PVPS-NT- BPCI-036 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 0 Trang: 8/10 THIẾT BỊ KIỂM NHIỆT HỆ THỐNG HÓA CHẤT PAC (19GCN) Phụ lục 1: Biên bản nghiệm thu thiết bị: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM Mã hiệu: PVPS/BBNT CB BIÊN BẢN NGHIỆM THU CẤP B Lần ban hành: ……./……….. Ngày có hiệu lực: …/….../…… Ban hành theo Q T PHSC: CHỦ ĐẦU TƯ – PVPS, ngày…....tháng …….. năm ……. Tổ máy/ Hệ thống Trang: 8/10 Thiết bị BOP/ HT hóa chất PAC Thực hiện theo PCT số: Thiết bị kiểm nhiệt hệ thống hóa chất PAC Mã KKS 19GCN Nội dung công việc Người thực hiện Lý do Kiểm tra và xử lý bất thường (nếu có) các thiết bị kiểm nhiệt hệ thống hóa chất PAC Thời tiết Ngày bắt đầu thực hiện Stt Tiểu tu lần 4 Thiết bị Ngày kết thúc Ghi nhận công tác xử lý bất thường Nội dung công việc 1 Thước đo mực:  19GCN20CL501  Kiểm tra tình trạng thiết bị và khắc phục các hư hỏng.  Vệ sinh thiết bị. 2 Công tắc mực:  19GCN20CL001  Kiểm tra tình trạng thiết bị và khắc phục các hư hỏng.  Vệ sinh thiết bị. Xác nhận Nhận xét/ đánh giá: ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. Đính kèm:  Biên bản nghiệm thu chi tiết; Biên bản kiểm tra (check record/test record); CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH Phòng Kỹ thuật Phân xưởng Vận hành Bản vẽ; Khác có .... trang; CÔNG TY CP DVKT ĐLDK VIỆT NAM Phân xưởng C&I Tổ trưởng Petrovietnam Power Service JSC Nhon Trach Branch KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ BẤT THƯỜNG THIẾT BỊ KIỂM NHIỆT HỆ THỐNG HÓA CHẤT PAC (19GCN) Mã hiệu: PVPS-NT- BPCI-036 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 0 Trang: 9/10 Phụ lục 2: Sơ P&ID vị trí lắp đặt thiết bị: Petrovietnam Power Service JSC Nhon Trach Branch KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ BẤT THƯỜNG THIẾT BỊ KIỂM NHIỆT HỆ THỐNG HÓA CHẤT PAC (19GCN) Mã hiệu: PVPS-NT- BPCI-036 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 0 Trang: 10/10 Petrovietnam Power Service JSC Nhon Trach Branch
- Xem thêm -