Tài liệu 342 toeic vocabulary

  • Số trang: 703 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 178 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

tests toeic 342 TOEIC Vocabulary Tests 3420 Words by Meaning Index ...................................................................................... 1 Test 1 ..................................................................................... 19 Test 2 ..................................................................................... 20 Test 3 ..................................................................................... 21 Test 4 ..................................................................................... 22 Test 5 ..................................................................................... 23 Test 6 ..................................................................................... 24 Test 7 ..................................................................................... 25 Test 8 ..................................................................................... 26 Test 9 ..................................................................................... 27 Test 10 .................................................................................... 28 Test 11 .................................................................................... 29 Test 12 .................................................................................... 30 Test 13 .................................................................................... 31 Test 14 .................................................................................... 32 Test 15 .................................................................................... 33 Test 16 .................................................................................... 34 Test 17 .................................................................................... 35 Test 18 .................................................................................... 36 Test 19 .................................................................................... 37 Test 20 .................................................................................... 38 Test 21 .................................................................................... 39 Test 22 .................................................................................... 40 Test 23 .................................................................................... 41 Test 24 .................................................................................... 42 Test 25 .................................................................................... 43 Test 26 .................................................................................... 44 Test 27 .................................................................................... 45 Test 28 .................................................................................... 46 Test 29 .................................................................................... 47 Test 30 .................................................................................... 48 Test 31 .................................................................................... 49 Test 32 .................................................................................... 50 Test 33 .................................................................................... 51 Test 34 .................................................................................... 52 1 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 35 .................................................................................... 53 Test 36 .................................................................................... 54 Test 37 .................................................................................... 55 Test 38 .................................................................................... 56 Test 39 .................................................................................... 57 Test 40 .................................................................................... 58 Test 41 .................................................................................... 59 Test 42 .................................................................................... 60 Test 43 .................................................................................... 61 Test 44 .................................................................................... 62 Test 45 .................................................................................... 63 Test 46 .................................................................................... 64 Test 47 .................................................................................... 65 Test 48 .................................................................................... 66 Test 49 .................................................................................... 67 Test 50 .................................................................................... 68 Test 51 .................................................................................... 69 Test 52 .................................................................................... 70 Test 53 .................................................................................... 71 Test 54 .................................................................................... 72 Test 55 .................................................................................... 73 Test 56 .................................................................................... 74 Test 57 .................................................................................... 75 Test 58 .................................................................................... 76 Test 59 .................................................................................... 77 Test 60 .................................................................................... 78 Test 61 .................................................................................... 79 Test 62 .................................................................................... 80 Test 63 .................................................................................... 81 Test 64 .................................................................................... 82 Test 65 .................................................................................... 83 Test 66 .................................................................................... 84 Test 67 .................................................................................... 85 Test 68 .................................................................................... 86 Test 69 .................................................................................... 87 Test 70 .................................................................................... 88 Test 71 .................................................................................... 89 Test 72 .................................................................................... 90 Test 73 .................................................................................... 91 Test 74 .................................................................................... 92 2 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 75 .................................................................................... 93 Test 76 .................................................................................... 94 Test 77 .................................................................................... 95 Test 78 .................................................................................... 96 Test 79 .................................................................................... 97 Test 80 .................................................................................... 98 Test 81 .................................................................................... 99 Test 82 .................................................................................... 100 Test 83 .................................................................................... 101 Test 84 .................................................................................... 102 Test 85 .................................................................................... 103 Test 86 .................................................................................... 104 Test 87 .................................................................................... 105 Test 88 .................................................................................... 106 Test 89 .................................................................................... 107 Test 90 .................................................................................... 108 Test 91 .................................................................................... 109 Test 92 .................................................................................... 110 Test 93 .................................................................................... 111 Test 94 .................................................................................... 112 Test 95 .................................................................................... 113 Test 96 .................................................................................... 114 Test 97 .................................................................................... 115 Test 98 .................................................................................... 116 Test 99 .................................................................................... 117 Test 100 ................................................................................... 118 Test 101 ................................................................................... 119 Test 102 ................................................................................... 120 Test 103 ................................................................................... 121 Test 104 ................................................................................... 122 Test 105 ................................................................................... 123 Test 106 ................................................................................... 124 Test 107 ................................................................................... 125 Test 108 ................................................................................... 126 Test 109 ................................................................................... 127 Test 110 ................................................................................... 128 Test 111 ................................................................................... 129 Test 112 ................................................................................... 130 Test 113 ................................................................................... 131 Test 114 ................................................................................... 132 3 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 115 ................................................................................... 133 Test 116 ................................................................................... 134 Test 117 ................................................................................... 135 Test 118 ................................................................................... 136 Test 119 ................................................................................... 137 Test 120 ................................................................................... 138 Test 121 ................................................................................... 139 Test 122 ................................................................................... 140 Test 123 ................................................................................... 141 Test 124 ................................................................................... 142 Test 125 ................................................................................... 143 Test 126 ................................................................................... 144 Test 127 ................................................................................... 145 Test 128 ................................................................................... 146 Test 129 ................................................................................... 147 Test 130 ................................................................................... 148 Test 131 ................................................................................... 149 Test 132 ................................................................................... 150 Test 133 ................................................................................... 151 Test 134 ................................................................................... 152 Test 135 ................................................................................... 153 Test 136 ................................................................................... 154 Test 137 ................................................................................... 155 Test 138 ................................................................................... 156 Test 139 ................................................................................... 157 Test 140 ................................................................................... 158 Test 141 ................................................................................... 159 Test 142 ................................................................................... 160 Test 143 ................................................................................... 161 Test 144 ................................................................................... 162 Test 145 ................................................................................... 163 Test 146 ................................................................................... 164 Test 147 ................................................................................... 165 Test 148 ................................................................................... 166 Test 149 ................................................................................... 167 Test 150 ................................................................................... 168 Test 151 ................................................................................... 169 Test 152 ................................................................................... 170 Test 153 ................................................................................... 171 Test 154 ................................................................................... 172 4 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 155 ................................................................................... 173 Test 156 ................................................................................... 174 Test 157 ................................................................................... 175 Test 158 ................................................................................... 176 Test 159 ................................................................................... 177 Test 160 ................................................................................... 178 Test 161 ................................................................................... 179 Test 162 ................................................................................... 180 Test 163 ................................................................................... 181 Test 164 ................................................................................... 182 Test 165 ................................................................................... 183 Test 166 ................................................................................... 184 Test 167 ................................................................................... 185 Test 168 ................................................................................... 186 Test 169 ................................................................................... 187 Test 170 ................................................................................... 188 Test 171 ................................................................................... 189 Test 172 ................................................................................... 190 Test 173 ................................................................................... 191 Test 174 ................................................................................... 192 Test 175 ................................................................................... 193 Test 176 ................................................................................... 194 Test 177 ................................................................................... 195 Test 178 ................................................................................... 196 Test 179 ................................................................................... 197 Test 180 ................................................................................... 198 Test 181 ................................................................................... 199 Test 182 ................................................................................... 200 Test 183 ................................................................................... 201 Test 184 ................................................................................... 202 Test 185 ................................................................................... 203 Test 186 ................................................................................... 204 Test 187 ................................................................................... 205 Test 188 ................................................................................... 206 Test 189 ................................................................................... 207 Test 190 ................................................................................... 208 Test 191 ................................................................................... 209 Test 192 ................................................................................... 210 Test 193 ................................................................................... 211 Test 194 ................................................................................... 212 5 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 195 ................................................................................... 213 Test 196 ................................................................................... 214 Test 197 ................................................................................... 215 Test 198 ................................................................................... 216 Test 199 ................................................................................... 217 Test 200 ................................................................................... 218 Test 201 ................................................................................... 219 Test 202 ................................................................................... 220 Test 203 ................................................................................... 221 Test 204 ................................................................................... 222 Test 205 ................................................................................... 223 Test 206 ................................................................................... 224 Test 207 ................................................................................... 225 Test 208 ................................................................................... 226 Test 209 ................................................................................... 227 Test 210 ................................................................................... 228 Test 211 ................................................................................... 229 Test 212 ................................................................................... 230 Test 213 ................................................................................... 231 Test 214 ................................................................................... 232 Test 215 ................................................................................... 233 Test 216 ................................................................................... 234 Test 217 ................................................................................... 235 Test 218 ................................................................................... 236 Test 219 ................................................................................... 237 Test 220 ................................................................................... 238 Test 221 ................................................................................... 239 Test 222 ................................................................................... 240 Test 223 ................................................................................... 241 Test 224 ................................................................................... 242 Test 225 ................................................................................... 243 Test 226 ................................................................................... 244 Test 227 ................................................................................... 245 Test 228 ................................................................................... 246 Test 229 ................................................................................... 247 Test 230 ................................................................................... 248 Test 231 ................................................................................... 249 Test 232 ................................................................................... 250 Test 233 ................................................................................... 251 Test 234 ................................................................................... 252 6 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 235 ................................................................................... 253 Test 236 ................................................................................... 254 Test 237 ................................................................................... 255 Test 238 ................................................................................... 256 Test 239 ................................................................................... 257 Test 240 ................................................................................... 258 Test 241 ................................................................................... 259 Test 242 ................................................................................... 260 Test 243 ................................................................................... 261 Test 244 ................................................................................... 262 Test 245 ................................................................................... 263 Test 246 ................................................................................... 264 Test 247 ................................................................................... 265 Test 248 ................................................................................... 266 Test 249 ................................................................................... 267 Test 250 ................................................................................... 268 Test 251 ................................................................................... 269 Test 252 ................................................................................... 270 Test 253 ................................................................................... 271 Test 254 ................................................................................... 272 Test 255 ................................................................................... 273 Test 256 ................................................................................... 274 Test 257 ................................................................................... 275 Test 258 ................................................................................... 276 Test 259 ................................................................................... 277 Test 260 ................................................................................... 278 Test 261 ................................................................................... 279 Test 262 ................................................................................... 280 Test 263 ................................................................................... 281 Test 264 ................................................................................... 282 Test 265 ................................................................................... 283 Test 266 ................................................................................... 284 Test 267 ................................................................................... 285 Test 268 ................................................................................... 286 Test 269 ................................................................................... 287 Test 270 ................................................................................... 288 Test 271 ................................................................................... 289 Test 272 ................................................................................... 290 Test 273 ................................................................................... 291 Test 274 ................................................................................... 292 7 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 275 ................................................................................... 293 Test 276 ................................................................................... 294 Test 277 ................................................................................... 295 Test 278 ................................................................................... 296 Test 279 ................................................................................... 297 Test 280 ................................................................................... 298 Test 281 ................................................................................... 299 Test 282 ................................................................................... 300 Test 283 ................................................................................... 301 Test 284 ................................................................................... 302 Test 285 ................................................................................... 303 Test 286 ................................................................................... 304 Test 287 ................................................................................... 305 Test 288 ................................................................................... 306 Test 289 ................................................................................... 307 Test 290 ................................................................................... 308 Test 291 ................................................................................... 309 Test 292 ................................................................................... 310 Test 293 ................................................................................... 311 Test 294 ................................................................................... 312 Test 295 ................................................................................... 313 Test 296 ................................................................................... 314 Test 297 ................................................................................... 315 Test 298 ................................................................................... 316 Test 299 ................................................................................... 317 Test 300 ................................................................................... 318 Test 301 ................................................................................... 319 Test 302 ................................................................................... 320 Test 303 ................................................................................... 321 Test 304 ................................................................................... 322 Test 305 ................................................................................... 323 Test 306 ................................................................................... 324 Test 307 ................................................................................... 325 Test 308 ................................................................................... 326 Test 309 ................................................................................... 327 Test 310 ................................................................................... 328 Test 311 ................................................................................... 329 Test 312 ................................................................................... 330 Test 313 ................................................................................... 331 Test 314 ................................................................................... 332 8 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 315 ................................................................................... 333 Test 316 ................................................................................... 334 Test 317 ................................................................................... 335 Test 318 ................................................................................... 336 Test 319 ................................................................................... 337 Test 320 ................................................................................... 338 Test 321 ................................................................................... 339 Test 322 ................................................................................... 340 Test 323 ................................................................................... 341 Test 324 ................................................................................... 342 Test 325 ................................................................................... 343 Test 326 ................................................................................... 344 Test 327 ................................................................................... 345 Test 328 ................................................................................... 346 Test 329 ................................................................................... 347 Test 330 ................................................................................... 348 Test 331 ................................................................................... 349 Test 332 ................................................................................... 350 Test 333 ................................................................................... 351 Test 334 ................................................................................... 352 Test 335 ................................................................................... 353 Test 336 ................................................................................... 354 Test 337 ................................................................................... 355 Test 338 ................................................................................... 356 Test 339 ................................................................................... 357 Test 340 ................................................................................... 358 Test 341 ................................................................................... 359 Test 342 ................................................................................... 360 Answer Keys ................................................................................ 361 Answer 1 ................................................................................... 362 Answer 2 ................................................................................... 363 Answer 3 ................................................................................... 364 Answer 4 ................................................................................... 365 Answer 5 ................................................................................... 366 Answer 6 ................................................................................... 367 Answer 7 ................................................................................... 368 Answer 8 ................................................................................... 369 Answer 9 ................................................................................... 370 Answer 10 .................................................................................. 371 Answer 11 .................................................................................. 372 9 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answer 12 .................................................................................. 373 Answer 13 .................................................................................. 374 Answer 14 .................................................................................. 375 Answer 15 .................................................................................. 376 Answer 16 .................................................................................. 377 Answer 17 .................................................................................. 378 Answer 18 .................................................................................. 379 Answer 19 .................................................................................. 380 Answer 20 .................................................................................. 381 Answer 21 .................................................................................. 382 Answer 22 .................................................................................. 383 Answer 23 .................................................................................. 384 Answer 24 .................................................................................. 385 Answer 25 .................................................................................. 386 Answer 26 .................................................................................. 387 Answer 27 .................................................................................. 388 Answer 28 .................................................................................. 389 Answer 29 .................................................................................. 390 Answer 30 .................................................................................. 391 Answer 31 .................................................................................. 392 Answer 32 .................................................................................. 393 Answer 33 .................................................................................. 394 Answer 34 .................................................................................. 395 Answer 35 .................................................................................. 396 Answer 36 .................................................................................. 397 Answer 37 .................................................................................. 398 Answer 38 .................................................................................. 399 Answer 39 .................................................................................. 400 Answer 40 .................................................................................. 401 Answer 41 .................................................................................. 402 Answer 42 .................................................................................. 403 Answer 43 .................................................................................. 404 Answer 44 .................................................................................. 405 Answer 45 .................................................................................. 406 Answer 46 .................................................................................. 407 Answer 47 .................................................................................. 408 Answer 48 .................................................................................. 409 Answer 49 .................................................................................. 410 Answer 50 .................................................................................. 411 Answer 51 .................................................................................. 412 10 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answer 52 .................................................................................. 413 Answer 53 .................................................................................. 414 Answer 54 .................................................................................. 415 Answer 55 .................................................................................. 416 Answer 56 .................................................................................. 417 Answer 57 .................................................................................. 418 Answer 58 .................................................................................. 419 Answer 59 .................................................................................. 420 Answer 60 .................................................................................. 421 Answer 61 .................................................................................. 422 Answer 62 .................................................................................. 423 Answer 63 .................................................................................. 424 Answer 64 .................................................................................. 425 Answer 65 .................................................................................. 426 Answer 66 .................................................................................. 427 Answer 67 .................................................................................. 428 Answer 68 .................................................................................. 429 Answer 69 .................................................................................. 430 Answer 70 .................................................................................. 431 Answer 71 .................................................................................. 432 Answer 72 .................................................................................. 433 Answer 73 .................................................................................. 434 Answer 74 .................................................................................. 435 Answer 75 .................................................................................. 436 Answer 76 .................................................................................. 437 Answer 77 .................................................................................. 438 Answer 78 .................................................................................. 439 Answer 79 .................................................................................. 440 Answer 80 .................................................................................. 441 Answer 81 .................................................................................. 442 Answer 82 .................................................................................. 443 Answer 83 .................................................................................. 444 Answer 84 .................................................................................. 445 Answer 85 .................................................................................. 446 Answer 86 .................................................................................. 447 Answer 87 .................................................................................. 448 Answer 88 .................................................................................. 449 Answer 89 .................................................................................. 450 Answer 90 .................................................................................. 451 Answer 91 .................................................................................. 452 11 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answer 92 .................................................................................. 453 Answer 93 .................................................................................. 454 Answer 94 .................................................................................. 455 Answer 95 .................................................................................. 456 Answer 96 .................................................................................. 457 Answer 97 .................................................................................. 458 Answer 98 .................................................................................. 459 Answer 99 .................................................................................. 460 Answer 100 ................................................................................. 461 Answer 101 ................................................................................. 462 Answer 102 ................................................................................. 463 Answer 103 ................................................................................. 464 Answer 104 ................................................................................. 465 Answer 105 ................................................................................. 466 Answer 106 ................................................................................. 467 Answer 107 ................................................................................. 468 Answer 108 ................................................................................. 469 Answer 109 ................................................................................. 470 Answer 110 ................................................................................. 471 Answer 111 ................................................................................. 472 Answer 112 ................................................................................. 473 Answer 113 ................................................................................. 474 Answer 114 ................................................................................. 475 Answer 115 ................................................................................. 476 Answer 116 ................................................................................. 477 Answer 117 ................................................................................. 478 Answer 118 ................................................................................. 479 Answer 119 ................................................................................. 480 Answer 120 ................................................................................. 481 Answer 121 ................................................................................. 482 Answer 122 ................................................................................. 483 Answer 123 ................................................................................. 484 Answer 124 ................................................................................. 485 Answer 125 ................................................................................. 486 Answer 126 ................................................................................. 487 Answer 127 ................................................................................. 488 Answer 128 ................................................................................. 489 Answer 129 ................................................................................. 490 Answer 130 ................................................................................. 491 Answer 131 ................................................................................. 492 12 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answer 132 ................................................................................. 493 Answer 133 ................................................................................. 494 Answer 134 ................................................................................. 495 Answer 135 ................................................................................. 496 Answer 136 ................................................................................. 497 Answer 137 ................................................................................. 498 Answer 138 ................................................................................. 499 Answer 139 ................................................................................. 500 Answer 140 ................................................................................. 501 Answer 141 ................................................................................. 502 Answer 142 ................................................................................. 503 Answer 143 ................................................................................. 504 Answer 144 ................................................................................. 505 Answer 145 ................................................................................. 506 Answer 146 ................................................................................. 507 Answer 147 ................................................................................. 508 Answer 148 ................................................................................. 509 Answer 149 ................................................................................. 510 Answer 150 ................................................................................. 511 Answer 151 ................................................................................. 512 Answer 152 ................................................................................. 513 Answer 153 ................................................................................. 514 Answer 154 ................................................................................. 515 Answer 155 ................................................................................. 516 Answer 156 ................................................................................. 517 Answer 157 ................................................................................. 518 Answer 158 ................................................................................. 519 Answer 159 ................................................................................. 520 Answer 160 ................................................................................. 521 Answer 161 ................................................................................. 522 Answer 162 ................................................................................. 523 Answer 163 ................................................................................. 524 Answer 164 ................................................................................. 525 Answer 165 ................................................................................. 526 Answer 166 ................................................................................. 527 Answer 167 ................................................................................. 528 Answer 168 ................................................................................. 529 Answer 169 ................................................................................. 530 Answer 170 ................................................................................. 531 Answer 171 ................................................................................. 532 13 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answer 172 ................................................................................. 533 Answer 173 ................................................................................. 534 Answer 174 ................................................................................. 535 Answer 175 ................................................................................. 536 Answer 176 ................................................................................. 537 Answer 177 ................................................................................. 538 Answer 178 ................................................................................. 539 Answer 179 ................................................................................. 540 Answer 180 ................................................................................. 541 Answer 181 ................................................................................. 542 Answer 182 ................................................................................. 543 Answer 183 ................................................................................. 544 Answer 184 ................................................................................. 545 Answer 185 ................................................................................. 546 Answer 186 ................................................................................. 547 Answer 187 ................................................................................. 548 Answer 188 ................................................................................. 549 Answer 189 ................................................................................. 550 Answer 190 ................................................................................. 551 Answer 191 ................................................................................. 552 Answer 192 ................................................................................. 553 Answer 193 ................................................................................. 554 Answer 194 ................................................................................. 555 Answer 195 ................................................................................. 556 Answer 196 ................................................................................. 557 Answer 197 ................................................................................. 558 Answer 198 ................................................................................. 559 Answer 199 ................................................................................. 560 Answer 200 ................................................................................. 561 Answer 201 ................................................................................. 562 Answer 202 ................................................................................. 563 Answer 203 ................................................................................. 564 Answer 204 ................................................................................. 565 Answer 205 ................................................................................. 566 Answer 206 ................................................................................. 567 Answer 207 ................................................................................. 568 Answer 208 ................................................................................. 569 Answer 209 ................................................................................. 570 Answer 210 ................................................................................. 571 Answer 211 ................................................................................. 572 14 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answer 212 ................................................................................. 573 Answer 213 ................................................................................. 574 Answer 214 ................................................................................. 575 Answer 215 ................................................................................. 576 Answer 216 ................................................................................. 577 Answer 217 ................................................................................. 578 Answer 218 ................................................................................. 579 Answer 219 ................................................................................. 580 Answer 220 ................................................................................. 581 Answer 221 ................................................................................. 582 Answer 222 ................................................................................. 583 Answer 223 ................................................................................. 584 Answer 224 ................................................................................. 585 Answer 225 ................................................................................. 586 Answer 226 ................................................................................. 587 Answer 227 ................................................................................. 588 Answer 228 ................................................................................. 589 Answer 229 ................................................................................. 590 Answer 230 ................................................................................. 591 Answer 231 ................................................................................. 592 Answer 232 ................................................................................. 593 Answer 233 ................................................................................. 594 Answer 234 ................................................................................. 595 Answer 235 ................................................................................. 596 Answer 236 ................................................................................. 597 Answer 237 ................................................................................. 598 Answer 238 ................................................................................. 599 Answer 239 ................................................................................. 600 Answer 240 ................................................................................. 601 Answer 241 ................................................................................. 602 Answer 242 ................................................................................. 603 Answer 243 ................................................................................. 604 Answer 244 ................................................................................. 605 Answer 245 ................................................................................. 606 Answer 246 ................................................................................. 607 Answer 247 ................................................................................. 608 Answer 248 ................................................................................. 609 Answer 249 ................................................................................. 610 Answer 250 ................................................................................. 611 Answer 251 ................................................................................. 612 15 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answer 252 ................................................................................. 613 Answer 253 ................................................................................. 614 Answer 254 ................................................................................. 615 Answer 255 ................................................................................. 616 Answer 256 ................................................................................. 617 Answer 257 ................................................................................. 618 Answer 258 ................................................................................. 619 Answer 259 ................................................................................. 620 Answer 260 ................................................................................. 621 Answer 261 ................................................................................. 622 Answer 262 ................................................................................. 623 Answer 263 ................................................................................. 624 Answer 264 ................................................................................. 625 Answer 265 ................................................................................. 626 Answer 266 ................................................................................. 627 Answer 267 ................................................................................. 628 Answer 268 ................................................................................. 629 Answer 269 ................................................................................. 630 Answer 270 ................................................................................. 631 Answer 271 ................................................................................. 632 Answer 272 ................................................................................. 633 Answer 273 ................................................................................. 634 Answer 274 ................................................................................. 635 Answer 275 ................................................................................. 636 Answer 276 ................................................................................. 637 Answer 277 ................................................................................. 638 Answer 278 ................................................................................. 639 Answer 279 ................................................................................. 640 Answer 280 ................................................................................. 641 Answer 281 ................................................................................. 642 Answer 282 ................................................................................. 643 Answer 283 ................................................................................. 644 Answer 284 ................................................................................. 645 Answer 285 ................................................................................. 646 Answer 286 ................................................................................. 647 Answer 287 ................................................................................. 648 Answer 288 ................................................................................. 649 Answer 289 ................................................................................. 650 Answer 290 ................................................................................. 651 Answer 291 ................................................................................. 652 16 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answer 292 ................................................................................. 653 Answer 293 ................................................................................. 654 Answer 294 ................................................................................. 655 Answer 295 ................................................................................. 656 Answer 296 ................................................................................. 657 Answer 297 ................................................................................. 658 Answer 298 ................................................................................. 659 Answer 299 ................................................................................. 660 Answer 300 ................................................................................. 661 Answer 301 ................................................................................. 662 Answer 302 ................................................................................. 663 Answer 303 ................................................................................. 664 Answer 304 ................................................................................. 665 Answer 305 ................................................................................. 666 Answer 306 ................................................................................. 667 Answer 307 ................................................................................. 668 Answer 308 ................................................................................. 669 Answer 309 ................................................................................. 670 Answer 310 ................................................................................. 671 Answer 311 ................................................................................. 672 Answer 312 ................................................................................. 673 Answer 313 ................................................................................. 674 Answer 314 ................................................................................. 675 Answer 315 ................................................................................. 676 Answer 316 ................................................................................. 677 Answer 317 ................................................................................. 678 Answer 318 ................................................................................. 679 Answer 319 ................................................................................. 680 Answer 320 ................................................................................. 681 Answer 321 ................................................................................. 682 Answer 322 ................................................................................. 683 Answer 323 ................................................................................. 684 Answer 324 ................................................................................. 685 Answer 325 ................................................................................. 686 Answer 326 ................................................................................. 687 Answer 327 ................................................................................. 688 Answer 328 ................................................................................. 689 Answer 329 ................................................................................. 690 Answer 330 ................................................................................. 691 Answer 331 ................................................................................. 692 17 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answer 332 ................................................................................. 693 Answer 333 ................................................................................. 694 Answer 334 ................................................................................. 695 Answer 335 ................................................................................. 696 Answer 336 ................................................................................. 697 Answer 337 ................................................................................. 698 Answer 338 ................................................................................. 699 Answer 339 ................................................................................. 700 Answer 340 ................................................................................. 701 Answer 341 ................................................................................. 702 Answer 342 ................................................................................. 703 18 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net 1 Test TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 1 Q1 v. to appraise; to judge the worth or quality; to assess; to gauge (a) grow Q2 (b) choose (c) disagree (d) go after (b) good (c) behavio(u)r (d) collaboration (b) postage (c) notice (d) resistance (b) concoct (c) categorize (d) oversee (b) overhead (c) token (d) use (b) put up with (c) issue (d) penalize (b) momentum (c) institute (d) retirement v. to publish; to distribute; to circulate; to emit (a) emerge Q9 (d) documentation n. function; utilization; benefit; advantage; consumption (a) strength Q8 (c) shop v. to arrange in groups; to classify; to sort; to structure (a) facilitate Q7 (b) bullion n. purchase; sale; acquisition (a) procurement Q6 (d) evaluate n. manner of acting; conduct (a) offing Q5 (c) title v. to select; to prefer; to pick; to make a choice (a) associate Q4 (b) charge n. bars of gold; bars of silver (a) downsizing Q3 Answers Index n. blunder; fault; error (a) mistake Q10 n. brain; memory; recollection; opinion; intention; desire (a) mind 19 (b) audience PHOTOCOPIABLE (c) extent (d) aircraft © www.english-test.net 2 Test TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 2 Q1 adj. customary (a) comprehensive Q2 (b) formatted (c) virtual (d) quarterly (b) subsidiary (c) versatile (d) head (b) leave (c) technician (d) barter (b) replacement (c) visibility (d) mid-range (c) elemental (d) permanent (b) preventive (c) regardless (d) emergency (b) least (c) fluent (d) fraudulent (c) unfair (d) proud (b) discouraged adj. in the event of sudden need (a) own Q9 (d) including adj. flawless; complete; undamaged (a) perfect Q8 (c) stable n. pertaining to a value that is approximately in the middle of a series of values (a) estimate Q7 (b) inventive n. specialist in repairs of machinery and appliances (a) proposition Q6 (d) magnificent adj. articulate; eloquent; able to read and write with ease; graceful; flowing (a) fluent Q5 (c) evident adj. resisting change; desiring to preserve traditions; cautious (a) conservative Q4 (b) traditional adj. creative; new; original (a) warning Q3 Answers Index adj. guilty; dishonest (a) inalienable Q10 adj. pertinent; relevant; connected (a) germane 20 (b) subordinate PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net
- Xem thêm -