Tài liệu 32 công thức cơ bản tính toán moment và lực cắt cho dầm

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 222 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

32 công thức cơ bản tính toán moment và lực cắt cho dầm. Những công thức cơ bản dưới đây sẽ giúp ích kỹ sư thiết kế rất nhiều trong việc tính toán moment và lực cắt, điều này làm giảm thời gian thiết kế xuống rất nhiều hoặc dựa vào công thức cơ bản này người kỹ sư có thể kiểm tra lại tính toán để so sánh với máy tính. Quy ước trên biểu đồ moment như sau: 1. Dầm đơn giản chịu tải trọng đều 2. Dầm đơn giản chịu tải trọng đều một phần 3. Dầm đơn giản chịu tải trọng đều một phần ở đầu dầm 4. Dầm đơn giản chịu tải trọng đều ở 2 đầu dầm 5. Dầm đơn giản chịu tải trọng hình tam giác 6. Dầm đơn giản chịu tải trọng hình tam giác cân có đỉnh ở giữa dầm 7. Dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung ở giữa dầm 8. Dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung tại một điểm bất kỳ 9. Dầm đơn giản chịu 2 tải trọng tập trung đối xứng 10. Dầm đơn giản chịu 2 tải trọng tập trung không đối xứng 11. Dầm đơn giản chịu 2 tải trọng tập trung khác nhau không đối xứng 12. Dầm mút thừa chịu tải phân bố đều 13. Dầm mút thừa chịu tải trọng tập trung tại đầu dầm 14. Dầm mút thừa chịu tải trọng tập trung tại một điểm bất kỳ 15. Dầm đơn giản một đầu ngàm một đầu gối tựa chịu tải phân bố đều 16. Dầm đơn giản một đầu ngàm một đầu gối tựa chịu tải trọng tập trung 17. Dầm đơn giản một đầu ngàm một đầu gối tựa chịu tải trọng tập trung ở một vị trí bất kỳ 18. Dầm đơn giản có một phần là dầm thừa (overhang) chịu tải trọng phân bố đều toàn dầm 19. Dầm đơn giản có một phần là dầm thừa (overhang) chịu tải trọng phân bố đều trên phần mút thừa 20. Dầm đơn giản có một phần là dầm thừa (overhang) chịu tải tập trung tại đầu mút thừa 21. Dầm đơn giản có một phần là dầm thừa (overhang) chịu tải tập trung trong dầm 22. Dầm đơn giản có 2 dầm mút thừa ở 2 bên chịu tải trọng phân bố đều trên toàn dầm 23. Dầm có hai đầu ngàm chịu tải trọng phân bố 24. Dầm có hai đầu ngàm chịu tải trọng tập trung tại giữa dầm 25. Dầm có hai đầu ngàm chịu tải trọng tập trung tại một vị trí bất kỳ
- Xem thêm -