Tài liệu 307570

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13424 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN HỌC ĐIỆN TỬ SỐ Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Bình GVHD: Lớp: Điện tử 1-K53 SHSV:20080209 I. MỤC ĐÍCH BÀI THÍ NGHIỆM: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động và sử dụng các cổng logic, các IC số trong mạch logic như IC 7404, 7408 và 7432, thiết kế các mạch logic đơn giản. II. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG, CHUẨN BỊ Ở NHÀ:  Biểu thức, bảng chân lý của các cổng logic cơ bản hai đầu vào: Cổng OR: Cổng AND: Cổng XOR: Cổng NAND: 1 Cổng NOR:  Hình ảnh của các IC 7404, 7408, 7432: IC 7404 IC 7432 IC 7408  Lấy ví dụ một hàm logic sử dụng cổng AND, OR và NOT. Viết bảng chân lý. Đầu vào (INPUT): X1, X2,X3 Đầu ra (OUTPUT): Y Biểu thức logic: 2 Bảng chân lý: X1 X2 X3 X2.X3 Y 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 III. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG THU ĐƯỢC CHO BẢN THÂN SAU KHI THAM GIA QUÁ TRÌNH THÍ NGHIỆM:  Đã biết:nguyên lí hoạt động, cách sử dụng các IC 7404,7408,7432.  Làm được:Lắp được các mạch đơn giản, kiểm tra sự hoạt động của mạch.  Thắc mắc:  Nguyện vọng: 3
- Xem thêm -