Tài liệu 307541

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 11922 tài liệu

Mô tả:

Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian thực tập và tìm hiểu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy xử lý khí Dinh Cố, trực thuộc Công ty TNHH chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí (PVGAS). Tuy thời gian ngắn nhưng việc thực tập tại đây đã giúp chúng em cũng cố được phần kiến thức ở trường. Qua đó cũng bổ sung những hiểu biết về thực tế hoạt động sản xuất, chức năng nhiệm vụ của từng phân xưởng trong nhà máy. Việc hoàn thành bài báo cáo này đã kết thúc quá trình đạo tạo của nhà trường. Để có được kết quả như ngày hôm nay, với lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành nhất. Chúng em gồm: Bùi Thanh Sang, Phan Trọng Quân. Sinh viên lớp CDHD6 khoa hoá trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM xin kính chuyển đến quí thầy cô trung tâm công nghệ hoá học đã trang bị cho chúng em vốn kiến thức quí giá và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em được thực tập tại nhà máy xử lý khí Dinh Cố. Đặc biệt là thầy Nguyễn Hữu Sơn đã tận tình giúp đỡ, chỉ dạy chúng em trong đợt thực tập này. Chúng em chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban Giám Đốc, quản đốc phòng kỹ thuật, đặc biệt là anh Mai Xuân Ba cùng sự hướng dẫn tận tình của các anh chị trong phân xưởng của nhà máy xử lý khí Dinh cố đã tạo điều kiện cho chúng em trong thời gian thực tập và hoàn thành bài báo cáo này. Nhóm sinh viên GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 1 Báo Cáo Thực Tập XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN KHÍ NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ DINH CỐ Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----0000---- Vũng tàu, ngày tháng năm 2007 NHẬN XÉT CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ DINH CỐ ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Cán bộ hướng dẫn GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn Quản Đốc 2 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố Bộ Công Nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM Trung Tâm TNTH Hóa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc ----0000---- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn tháng năm 2007 3 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố LỜI MỞ ĐẦU Không riêng gì Việt Nam, hiện nay trên thế giới vấn đề năng lượng rất được quan tâm và chú trọng phát triển. Bởi năng lượng luôn được xem là huyết mạch của một quốc gia, nó tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế cũng như quốc phòng. Việt Nam là quốc gia giàu tiềm năng về dầu khí, tuy chỉ mới bước đầu khai thác và phát triển, tiềm năng về khai thác và chế biến dầu chưa thật sự phát triển. Tuy nhiên nền công nghiệp khí Việt Nam cũng đạt được nhiều kết quả to lớn, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước. Hiện tại, ở Việt Nam đã hình thành nên nhiều tập đoàn dầu khí như: Vietso Petro, Petro Vietnam, Saigon Petro; các công ty dầu khí nước ngoài như: BP (vương quốc Anh), ONGC – Videsh (Ấn Độ), Conocophillips (Mỹ), JVPC – liên doanh Việt - Nhật… đã góp phần thúc đẩy đáng kể đến việc phát triển ngành dầu khí còn non trẻ ở Việt Nam. Được sự đầu tư và quan tâm đặc biệt của chính phủ Việt Nam, năng lượng nói chung và năng lượng khí nói riêng phát triển với tốc độ khá nhanh và bền vững. Tháng 10 năm 1998, nhà máy xử lý khí Dinh Cố đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển vượt bật của ngành công nghiệp khí Việt Nam. Nhà máy xử lý khí Dinh Cố trực thuộc công ty PV GAS là đơn vị trực thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam (PETROVIETNAM) hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí. Là nơi chế biến và cung cấp toàn bộ các sản phẩm khí cho toàn khu vực miền nam, cũng như trên toàn quốc. Công ty đã không ngừng phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu. Phấn đấu để trở thành đơn vị đi đầu trong việc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước ngày một phồn vình. GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 4 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố MỤC LỤC PHẦN 1: TỔNG QUAN...............................................................................7 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH KHÍ VIỆT NAM..........................8 1. TIỀM NĂNG KHÍ VIỆT NAM:...................................................8 2. CÁC DỰ ÁN KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHÍ THIÊN NHIÊN VÀ KHÍ ĐỒNG HÀNH Ở VIỆT NAM:........................................10 Chương 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KINH DOANH..........................................14 VÀ CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM KHÍ....................................................14 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN............................14 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY......................................................15 3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA PVGAS...............................................18 PHẦN 2: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ DINH CỐ.....................................20 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ DINH CỐ. .21 1. VỊ TRÍ.........................................................................................21 2. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG NHÀ MÁY...................21 3. GIỚI THIỆU DỰ ÁN..................................................................21 4. SƠ LƯỢC VỀ NHÀ MÁY KHÍ DINH CỐ (GPP).....................22 Chương 2....................................................................................................36 QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA.........................................36 NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ DINH CỐ....................................................36 1. CÁC THIẾT BỊ CHÍNH CỦA NHÀ MÁY................................36 2. BA CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CỦA NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ DINH CỐ........................................................................................62 3. CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH HIỆN TẠI CỦA NHÀ MÁY (GPP CHUYỂN ĐỔI)...............................................................................76 Chương 3: AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH............................................81 1. BỘ PHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY...............................81 2. PHÁT HIỆN NGUY CƠ CHÁY NỔ..........................................81 3. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY........................................................82 GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 5 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố 4. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT.........................................................82 5. RÒ RỈ VÀ XỬ LÝ......................................................................83 6. CÁC BIỆN PHÁP LÀM GIẢM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG.....83 Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN...............................................84 KẾT LUẬN.................................................................................................88 GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 6 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố PHẦN 1 TỔNG QUAN GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 7 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH KHÍ VIỆT NAM 1. TIỀM NĂNG KHÍ VIỆT NAM: Nền tảng cơ bản để phát triển ngành công nghiệp khí ở nước ta, phải kể đến là tiềm năng nguồn khí. Việt Nam được thế giới nhìn nhận là một quốc gia dầu khí non trẻ trong cộng đồng các quốc gia dầu khí trên thế giới. Con số ước tính về tiềm năng dầu khí việt nam là 28 – 110 tỉ m 3, rất là thấp so với kết quả thâm dò và tính toán hiện nay. Theo Petro Việt Nam Gas Co: Tiềm năng nguồn khí Việt Nam ở bồn vùng trũng chính là Sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn và Mã Lai - Thổ Chu có khả năng cung cấp khí vài thập kỷ tới. Trữ lượng thực tế (tỷ m3) Trữ lượng tiềm năng (tỷ m3) Sông hồng 5,6 – 11,2 28 – 56 Cửu Long 42 – 70 84 – 140 140 – 196 532 – 700 14 – 42 84 – 140 Nam Côn Sơn Ma lai - Thổ Chu Các vùng khác Tổng 532 – 700 201,6 – 319,2 1260 – 1736 Hiện nay khí thiên nhiên ở Việt Nam mới chỉ khai thác ở Tiền Hải. Ở thềm lục địa phía nam đã phát hiện khí thiên nhiên ở mỏ Rồng, mỏ Lan Tây, Lan Đỏ và đã bắt đầu đưa vào khai thác từ năm 2003. GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 8 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố Mỏ Tiền Hải (Thái Bình) là mỏ khí thiên nhiên trong đất liền được khai thác từ năm 1981. Hàng năm cung cấp từ 10 – 30 triệu m3 khí. Ngoài các mỏ khí thiên nhiên thì phải kể đến lượng khí đồng hành từ các mỏ dầu, nó cung cấp một lượng khí rất lớn. Mỏ Bạch Hổ: là dạng mỏ khí đồng hành, đi kèm khi khai thác dầu, mỗi tấn dầu có thể thu được 180 – 200 m 3 khí đồng hành. Từ tháng 5 năm 1995 đưa vào vận hành hệ thống dẫn khí Bạch Hổ vào bờ từ 1 triệu tấn đến 2 rồi đến 3 triệu m3 khí/ngày đêm trong giai đoạn 1. Sau khi nhà máy Dinh Cố chính thức đi vào hoạt động tháng 10/1999 lưu lượng khí đưa vào bờ khoảng 4,7 triệu m3/ngày đêm. Vào cuối năm 2001 và đầu năm 2002 sau khi lắp đặt them hệ thống máy nén vào đã nâng công suất xử lý khí của nhà máy lên khoảng 5,7 – 6 triệu m3/ngày đêm. Vào năm 2003 khí từ các mỏ Nam Côn Sơn cung cấp cho nhà máy chế biến Nam Côn Sơn. Ngoài khu vực trên, ở thềm lục địa miền trung cũng đã phát hiện một số mỏ khí nhưng hàm lượng CO 2 có trong mỏ quá cao đến 75% trong đó hàm lượng hydrocacbon không đáng kể. Vì vậy khi sử dụng thì không có hiệu quả kinh tế, nên các mỏ này không được khai thác. Thành phần khí đồng hành tới các mỏ dầu Cấu tử Bạch Hổ Rồng Đại Hùng C1 71,59 76,54 77,25 C2 12,52 6,98 9,49 C3 8,61 8,25 3,83 iC4 1,75 0,78 1,34 nC4 2,96 0,94 1,26 C5+ 1,84 1,49 2,33 CO2, N2 0,72 4,5 GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 9 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố 5,02 Thành phần khí thiên nhiên ở Việt Nam Các cấu tử Thành phần khí (% mol) Tiền Hải Rồng (mỏ khí) C1 87,64 84,77 C2 3,05 7,22 C3 1,14 3,46 iC4 0,12 1,76 nC4 0,17 C5+ 1,46 1,3 N2, CO2 6,42 1,49 2. CÁC DỰ ÁN KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHÍ THIÊN NHIÊN VÀ KHÍ ĐỒNG HÀNH Ở VIỆT NAM: 2.1. Dự án sử dụng khí đồng hành mỏ Bạch Hổ: 2.1.1. Giai đoạn 1a: (Fast Track): Công trình đã được dự kiến liên doanh một phần hoặc toàn bộ với đối tác nước ngoài. Song song với quá trình tìm đối tác liên doanh, chính phủ đã phê duyệt thiết kế tổng thể và cho phép triển khai công trình để sớm đưa khí vào bờ, với mục đích cung cấp cho nhà máy chế biến khí Dinh Cố và các nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ và một số công trình hạng mục khác.  Thiết bị tách khí cao áp trên giàn công nghệ trung tâm số 2 tại mỏ Bạch Hổ.  Giàn ống đứng và các công trình phụ trợ tại mỏ Bạch Hổ GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 10 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố  Đường ống đường kính 16” dài 124 km từ Bạch Hổ vào đến Bà Rịa  Trạm xử lý khí Dinh Cố  Trạm phân phối khí tại Bà Rịa  Trạm điều hành trung tâm tại vũng tàu Các công trình tiêu thụ khí bao gồm các tổ hợp nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ cũng được triển khai xây dựng. 2.1.2. Giai đoạn 1b: (Fast Track Extevision): Giai đoạn sớm đưa khí vào bờ được mở rộng với việc lắp đặt các hạng mục:  Giàn nén nhỏ tại giàn công nghệ trung tâm số 2 tại mỏ Bạch Hổ, hệ thống tách khí sơ bộ…  Các thiết bị trạm Dinh Cố, Bà Rịa được chuyển đổi phù hợp bổ sung.  Đường ống dài khoảng 22 km từ trạm Bà Rịa đến Phú Mỹ.  Trạm phân phối khí Phú Mỹ với dây chuyền công nghệ số 1, công suất 1 triệu m3 khí/ngày đêm và 100% dự phòng được đưa vào hoạt động với phương án Bypass. Hiện nay đã hoàn thành công nghệ số 2 và cung cấp 3 triệu m 3 khí/ngày đêm cho nhà máy điện Phú Mỹ. 2.1.3. Giai đoạn 3: Giàn nén trung tâm bắt đầu vận hành thương mại, cùng với việc lắp đặt cụm xử lý khí tạm thời ở ngoài khơi, nâng cấp hệ thống công nghệ giai đoạn trước và mở rộng thêm. Hệ thống đã nâng công suất lên 3 triệu m3 khí/ngày đêm với phương án tiếp nhận:  Nhà máy điện Bà Rịa: 0,4 – 1,4 triệu m3 khí/ngày đêm  Nhà máy điện Phú Mỹ: 0,8 – 1,7 triệu m3 khí/ngày đêm GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 11 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố Từ tháng 12/1998 giàn nén khí trung tâm bắt đầu vận hành ở chế độ ba tổ máy nén cung cấp 4,1 triệu m 3 khí/ngày đêm cho nhà máy chế biến Dinh Cố. Hiện nay với sự hoàn tất các công nghệ và mở rộng thêm thì lượng khí vào bờ cung cấp cho nhà máy chế biến khí Dinh Cố là 4,7 triệu m3/ngày đêm và trong thời gian tới thì lượng này được nâng lên 5,7 triệu m3/ ngày đêm. 2.2. Xây dựng nhà máy chế biến khí Dinh Cố: Công việc xây dựng và vận hành nhà máy chế biến khí được phân ra theo từng giai đoạn sau:  Giai đoạn AMF: sản phẩm của nhà máy khí bao gồm khí thương mại (chưa tách C3, C4) và condensate.  Giai doạn MF: sản phẩm của nhà máy là khí thương mại (đã tách C 3, C4), bupro và condensate.  Giai đoạn GPP: sản phẩm của nhà máy khí là khí C 1,C2, C3, C4 và condensate. Song song với việc xây dựng nhà máy thì hệ thống ống dẫn và kho Cảng Thị Vải cũng được xây dựng. 2.3. Dự án khí đốt Nam Côn Sơn: Các mỏ khí Lan Tây, Lan Đỏ là hai mỏ khí được BP phát hiện, thuộc hai khu vực bể Nam Côn Sơn, cách Vũng Tàu 370 km về phía đông Nam. Trữ lượng hai mỏ này khoảng 58 tỷ m3 khí. Dự án khí đốt Nam Côn Sơn được các bên petro VN, mobil, BHP, BP, Statoil xúc tiến làm dự án khả thi trị giá dự kiến 500 triệu USD. Việc khai thác khí sẽ được bắt đầu vào khoảng năm 2003, mỏ Lan Tây sẽ được khai thác trước, vì có trữ lượng lớn hơn và cho phép khai thác khí nhiều hơn. Theo kế hoạch đó cũng được xây dựng đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn, là đường ống dẫn khí hai pha dài nhất thế giới, có 26” và 30”, áp suất vận hành là 160 bar, khí sẽ được tách nước và làm khô tại giàn khai GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 12 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố thác ngoài khơi. Như vậy khí và khí ngưng tụ sẽ được đưa vào bờ tại Long Hải, sau đó được xử lý tại Dinh Cố. GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 13 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM KHÍ 1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Tháng 10 năm 1990, công ty kinh doanh và chế biến các sản phẩm khí được thành lập với 100 nhân viên. Tháng 5 năm 1995, PVGAS hoàn thành hệ thống đường ống dẫn khí Bạch Hổ - Bà Rịa – giai đoạn đưa nhanh khí vào bờ của dự án khí Bạch Hổ, chấm dứt việc đốt bỏ ngoài khơi khí đồng hành của mỏ Bạch Hổ và bắt đầu cung cấp cho nhà máy điện Bà Rịa. Tháng 10 năm 1999, PVGAS vận hành nhà máy xử lý khí Dinh Cố và kho cảng Thị Vải, đánh dấu việc hoàn thành toàn bộ dự án khí Bạch Hổ. việc hoàn thành dự án khí Bạch Hổ giúp PVGAS có khả năng cung cấp khí khô, LPG và condensate cho thị trường nội địa. Tháng 11 năm 2002, dự án khí Nam Côn Sơn được đưa vào vận hành, làm gia tăng đáng kể lượng khí cung cấp cho khách hàng công nghiệp ở khu vực miền nam, Việt Nam. Đến ngày 4 tháng 4 năm 2005, 15 tỷ m 3 khí khô được đưa vào bờ cung cấp cho các nhà máy điện, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho quá trình phát triển của PVGAS nói riêng và của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam nói chung. Hiện nay, PVGAS đã trở thành một công ty vững mạnh với đội ngũ nhân viên đông đảo – 1050 nhân viên. Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí khô, LPG và condensate cho thị trường Việt Nam. GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 14 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Công ty TNHH chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí, tên tiếng anh là Petrovietnam Gas Company (PVGAS). Là một đơn vị thành viên của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam); chuyên vận chuyển, chế biến, phân phối, kinh doanh khí, sản phẩm khí và vật tư thiết bị liên quan trên toàn quốc. Trụ sở chính công ty PVGAS Địa chỉ: 101 Lê Lợi, TP. Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam Tel: +84 (64) 832628 Fax: +84 (64) 838838 email: ninh.dk@pvgas.com.vn Web: www.pvgas.com.vn/; www.1084.com.vn/web/pvgas GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 15 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố Lĩnh vực hoạt đông:  Thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chế biến khí  Tổ chức phân phối, kinh doanh các sản phẩm khí khô, khí LPG, kinh doanh bán sỉ các sản phẩm khí lỏng, kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực chế biến khí và sử dụng các sản phẩm khí, kinh doanh dịch vu cảng, kho bãi.  Tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, bão dưỡng, sửa chửa các công trình, dự án khí và liên quan đến khí.  Nghiên cứu ứng dụng ngành khí, thiết kế, cải tạo công trình khí  Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực khí, cải tạo, bồi dưỡng, sửa chữa động cơ, lắp đặt thiết bị chuyển đổi cho phương tiện giao thông vận tải và nông lâm, ngư nghiệp sử dụng nhiên liệu khí  Xuất khẩu các sản phẩm khí khô, khí LPG, khí lỏng  Nhập khẩu vật tư, thiết bị và phương tiện phục vụ ngành khí  Thực hiện các ngành khác khi được chủ sở hữu công ty giao Sản phẩm, dịch vụ:  Khí khô  Khí hóa lỏng  LPG  Condensate  Vận chuyển LPG bằng tàu  Vận chuyển condensate bằng đường ống GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 16 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố Tiêu chuẩn quản lý chất lượng:  Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng DIN EN ISO 9001:2000 số 01 100 049458 của tổ chức TUV Rheiland Group, thời hạn hiệu lực từ 18/01/2005 – 17/01/2008.  Chứng chỉ hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, OHSAS 18001:1999 số 01 100 049458 của tổ chức TUV Rheiland Group, thời gian hiệu lực từ 18/01/2005 – 17/01/2008. Chi nhánh văn phòng đại diện nhà máy:  Chi nhánh Hà Nội: 15 Vân Hồ 2, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam  Chi nhánh TP. HCM: 302G1 khách sạn Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam.  Nhà máy xử lý khí Dinh Cố  Xí nghiệp chế biến khí GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 17 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố  Xí nghiệp vận chuyển khí  Xí nghiệp kinh doanh khí thấp áp  Liên doanh khí hóa lỏng Việt Nam (VT-GAS)  Liên doanh khí hóa lỏng Thăng Long (THANGLONG-GAS)  Hợp đồng hợp tác kinh doanh hệ thống đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn  Liên doanh đội tàu vận chuyển khí hóa lỏng PVGAS – PTSC  Liên doanh chế biến xăng giữa PVGAS và PDC. 3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA PVGAS GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 18 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố BANTỔNG TỔNGGIÁM GIÁMĐỐC ĐỐC BAN Chinhánh nhánh Chi Khốiđiều điềuhành hành Khối Khốisản sảnxuất xuất Khối Khốikinh kinhdoanh doanh Khối Chinhánh nhánhHà HàNội Nội Chi Chinhánh nhánhHồ HồChí ChíMinh Minh Chi Phònghành hànhchánh chánh Phòng Phòngtổtổchức chức Phòng Phòngkế kếhoạch hoạchđầu đầutưtư Phòng Phòngtài tàichính chínhkế kếtoán toán Phòng Phòngkỹ kỹthuật thuật Phòng Phòngnghiên nghiêncứu cứuvà vàphát pháttriển triển Phòng Phòngkinh kinhdoanh doanh Phòng Phòngthương thươngmại mại Phòng Phòngdự dựán án Phòng Phòngđiều điềuđộ độ Phòng Phòngan antoàn toànchất chấtlượng lượng Phòng Phòngnam namCôn CônSơn Sơn Phòng Phòngbảo bảovệ vệvũ vũtrang trang Phòng Xínghiệp nghiệpchế chếbiến biếnkhí khí Xí Xínghiệp nghiệpvận vậnchuyển chuyểnkhí khí Xí Xínghiệp nghiệpkhí khíCà CàMau Mau Xí Xínghiệp nghiệpkinh kinhdoanh doanhkhí khíthấp thấpáp áp Xí Khốiphát pháttriển triểndự dựán án Khối Banquản quảnlýlýdự dựán ánkhí khí Ban Khốiliên liêndoanh doanh Khối GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 19 Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Xử Lý Khí Dinh Cố PHẦN 2 NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ DINH CỐ GVHD: ThS. Nguyễn Hữu Sơn 20
- Xem thêm -