Tài liệu 3. muc luc

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 11820 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC Lời mở đầu:......................................................................................................1 1. Định nghĩa làm việc nhóm (teamwork) ....................................................3 2. Quá trình làm việc nhóm...........................................................................7 3. Yếu tố làm việc nhóm.............................................................................19 4. Xây dựng tinh thần đồng đội giữa các thành viên trong nhóm...............22 5. Kỹ năng làm việc nhóm............................................................................... 6. Tinh thần làm việc nhóm............................................................................. 7. Lợi ích của làm việc nhóm.......................................................................... 8. Ưu điểm và khuyết điểm khi làm việc nhóm.............................................. 9. Làm việc nhóm khó hay dễ......................................................................... 10.Hiệu quả khi làm việc nhóm....................................................................... 11. Bí quyết để tạo nên một nhóm làm việc ăn ý và hiệu quả......................... Kết luận..........................................................................................................34 Tài liệu tham khảo.........................................................................................36
- Xem thêm -