Tài liệu 28. dap an de so 1 trac nghiem luong giac bui the viet

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2802 |
  • Lượt tải: 1

Mô tả:

Đáp án đề số 1 Chuyên đề: Lượng giác và phương trình lượng giác ****** Đề thi được tạo tự động hoàn toàn từ ngân hàng đề thi của Bùi Thế Việt. Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ : Facebook : facebook.com/viet.alexander.7 - [Bùi Thế Việt] Group : facebook.com/groups/giaitoanbangcasio - [CASIO Luyện Thi THPT Quốc Gia] Youtube : youtube.com/nthoangcute SĐT : 096 573 48 93 Đáp án tham khảo : Bài 1. C. Bài 11. A. Bài 21. D. Bài 31. B. Bài 41. C. Bài 2. A. Bài 12. B. Bài 22. A. Bài 32. C. Bài 42. B. Bài 3. D. Bài 13. C. Bài 23. B. Bài 33. D. Bài 43. D. Bài 4. D. Bài 14. C. Bài 24. D. Bài 34. D. Bài 44. B. Bài 5. A. Bài 15. A. Bài 25. A. Bài 35. C. Bài 45. B. Bài 6. D. Bài 16. B. Bài 26. A. Bài 36. D. Bài 46. B. Bài 7. D. Bài 17. C. Bài 27. C. Bài 37. A. Bài 47. C. Bài 8. C. Bài 18. D. Bài 28. A. Bài 38. B. Bài 48. D. Bài 9. A. Bài 19. B. Bài 29. A. Bài 39. A. Bài 49. C. Bài 10. D. Bài 20. B. Bài 30. B. Bài 40. C. Bài 50. C. Bùi Thế Việt - Trang 1/6
- Xem thêm -