Tài liệu 22_van_7_ _ha

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 421 |
  • Lượt tải: 0
thuhienbui946733

Tham gia: 08/12/2017

Mô tả:

Đề đề xuất kiểm tra giữa kỳ 2 lớp 7 năm học 2016-2017 Đề bài Câu 1( 1 đ) Cho đoạn văn ; “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý .Có khi được trưng bày trong tủ kính,trong bình pha lê,rõ ràng, dễ thấy.Nhưng cũng có khi cất dấu kín đáo trong rương,trong hòm.Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy được đưa ra trưng bày .Nghĩa là phải ra sức giải thích ,tuyên truyền ,tổ chức ,lãnh đạo ,làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước ,công việc kháng chiến ” A.Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào ? Tác giả là ai? B.Hãy chỉ ra câu rút gọn trong đoạn văn , Câu 2; ( 1 đ) Chuyển câu chủ động sau thành 2 câu bị động tương ứng. Người lái đò đẩy thuyền ra xa. Câu 3: ( 8 đ) Chứng minh rằng bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người . 1
- Xem thêm -