Tài liệu 20 đề thi thử thpt quốc gia 2016 môn Toán cực hay có lời giải chi tiết

 • Số trang: 102 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 3794 |
 • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

20 đề thi thử thpt quốc gia 2016 môn Toán cực hay có lời giải chi tiết
NGUYỄN MINH HIẾU --- Tuyển Tập Đề Thi Thử KỲ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN Web: http://nmhieupdp.wordpress.com − Mail: nmhieupdp@gmail.com NMHIEUPDP.WORDPRESS.COM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA ———————— Đề số 01 Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = −x3 + 3x2 + (m − 1)x − 1. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m = 1. b) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (0; 3). Câu 2 (1,0 điểm). a) Cho cung α thỏa mãn tan α = 2. Tính A = cos b) Tìm môđun của số phức z = 2 + 3i − 3π − 2α . 2 1 + 5i . 3−i Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình log22 (4x) − 3log√2 x − 7 = 0.  1 2   2x + + y + = 6 x y 2 Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 1  2 2  =8 (x + y ) 1 + xy Z2 Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I = 1 . ln (x2 ex ) dx. (x + 2)2 Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết AC = 2a, BD = 4a, tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC. Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(1; 2). Đường phân giác trong và đường thẳng chứa trung tuyến kẻ từ B lần lượt có phương trình 2x − y + 5 = 0 và 7x − y + 15 = 0. Tính diện tích tam giác ABC. Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 3x+5y −z −2 = 0 y−9 z−1 x − 12 = = . Tìm tọa độ giao điểm M của đường thẳng d và mặt và đường thẳng d : 4 3 1 phẳng (P ). Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa d và vuông góc với (P ). Câu 9 (0,5 điểm). Có hai cái hộp A và B đựng các cây viết. Hộp A gồm 5 cây viết màu đỏ và 6 cây viết màu xanh. Hộp B gồm 7 cây viết màu đỏ và 8 cây viết màu xanh. Lấy ngẫu nhiên cùng một lúc từ mỗi hộp ra một cây viết. Tính xác suất sao cho hai cây viết được lấy ra có cùng màu. Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn 9 (a4 + b4 + c4 ) − 25 (a2 + b2 + c2 ) + 48 = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : P = a2 b2 c2 + + b + 2c c + 2a a + 2b ——— Hết ——— 3 NMHIEUPDP.WORDPRESS.COM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA ———————— Đề số 03 Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 − 3mx2 + (m2 − 1)x + 2. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m = 1. b) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho đạt cực tiểu tại x = 2. Câu 2 (1,0 điểm). 2π + x + cos +x a) Chứng minh đẳng thức cos x + cos 3 3 b) Tìm số phức z thỏa mãn |z − 1| = 5 và 17 (z + z) − 5zz = 0. 2 2 π 2 3 = . 2 Câu 3 (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x2 − ln(1 − 2x) trên đoạn [−2; 0]. ( √ √ x2 + xy − 2y 2 + 3y − 1 = y − 1 − x Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình . √ √ 3 6 − y + 2x + 3y − 7 = 2x + 7 Z4 Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I = 2x2 + 4x + 1 √ dx. 2x + 1 0 Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác cân, AB = AC = SA = SB = a, SC = x, (SBC)⊥(ABC). Chứng minh tam giác SBC vuông. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a và x. Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại B có đỉnh A (−3; −3) và đường tròn nội tiếp tam giác ABC có phương trình (x − 1)2 + y 2 = 9. Viết phương trình đường thẳng BC biết C có tung độ âm. y+1 z x = Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 : = 1 2 1 y−1 z−1 x và d2 : = = . Viết phương trình đường thẳng d cắt hai đường thẳng d1 , d2 và song 1 −2 3 x−4 y−7 z−3 song với đường thẳng ∆ : = = . 1 4 −2 Câu 9 (0,5 điểm). Đội tuyển học sinh giỏi của một trường gồm 18 em, trong đó có 7 học sinh khối 12, 6 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Hỏi có bao nhiêu cách cử 8 học sinh đi dự trại hè sao cho mỗi khối có ít nhất một em được chọn. Câu 10 (1,0 điểm). Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn điều kiện x + 2y − xy = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : x2 y2 P = + 4 + 8y 1 + x ——— Hết ——— 5 NMHIEUPDP.WORDPRESS.COM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA ———————— Đề số 05 Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = 2x3 − 3(2m + 1)x2 + 6m(m + 1)x + 1 với m là tham số. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1. b) Tìm m để hàm số có cực trị đồng thời giá trị cực đại của hàm số lớn hơn 1. Câu 2 (1,0 điểm). a) Cho A, B, C là ba góc của một tam giác. Chứng minh rằng : sin 2A + sin 2B + sin 2C = 4 sin A sin B sin C b) Cho số phức z thỏa mãn |z| − 2z = 3 (−1 + 2i). Tính A = |z| + |z|2 + |z|3 . Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình log22 x − log4 (4x2 ) − 5 = 0. ( √ x + x2 − 2x + 2 = 3y−1 + 1 p Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình y + y 2 − 2y + 2 = 3x−1 + 1 . Câu 5 (1,0 điểm). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x2 + 1 và x + y = 3. Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy √ bằng a. Gọi G là trọng a 3 . Tính khoảng cách từ tâm tam giác SAC và khoảng cách từ G đến mặt bên (SCD) bằng 6 tâm O của đáy đến mặt bên (SCD) và tính thể tích khối chóp S.ABCD. Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, có trực tâm H(−3; 2). Gọi D, E là chân đường cao kẻ tử B và C. Biết rằng điểm A thuộc đường thẳng d : x − 3y − 3 = 0, điểm F (−2; 3) thuộc đường thẳng DE và HD = 2. Tìm tọa độ đỉnh A. Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x−2y +2z +1 = 0 và mặt cầu (S) : x2 + y 2 + z 2 − 4x + 6y + 6z + 17 = 0. Chứng minh (P ) cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn. Tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn giao tuyến. Câu 9 (0,5 điểm). Trong kỳ thi Quốc Gia năm 2015 có tất cả 8 môn thi gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa. Một trường Đại học X sử dụng kết quả 3 môn thi trong 8 môn thi đó để lập thành một khối thi. Hỏi trường đại học X có thể sử dụng bao nhiêu khối thi để tuyển sinh, biết rằng trong mỗi khối thi bắt buộc phải sử dụng kết quả môn Toán hoặc môn Văn. Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh bất đẳng thức : 1 1 1 a2 + 1 b 2 + 1 c 2 + 1 + + > + + 2 2 2 4b 4c 4a a+b b+c c+a ——— Hết ——— 7 NMHIEUPDP.WORDPRESS.COM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA ———————— Đề số 07 Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— x+3 . x+1 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. b) Tìm các điểm trên (C) có tọa độ nguyên. Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = Câu 2 (1,0 điểm). a) Cho tam giác ABC có ba góc A, B, C thỏa mãn sin A = cos B + cos C. Chứng minh tam giác ABC vuông. b) Tìm mô đun của số phức z biết |z − 1 − 2i|2 + zi + z = 11 + 2i. Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình log2 (x − 3) − log 1 (x − 1) = 3. 2 Câu 4 (1,0 điểm). Giải phương trình : √ √ √ (13 − 4x) 2x − 3 + (4x − 3) 5 − 2x = 2 + 8 16x − 4x2 − 15 Z1 Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I = 2xex − 1 dx. 1 + x 2 ex 0 Câu 6 (1,0 √ điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O; SA⊥ (ABCD); AB = a; SA = a 2. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SD. Chứng minh SC⊥ (AHK) và tính thể tích khối chóp O.AHK. Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đường cao qua đỉnh B là 3x + 4y + 10 = 0, đường phân√giác trong góc A là x − y + 1 = 0, điểm M (0; 2) thuộc AB đồng thời cách C một khoảng bằng 2. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(−1; 2; 7) và đường thẳng y−1 z x−2 d: = = . Tìm toạ độ hình chiếu của điểm A trên đường thẳng d. Viết phương trình 1 2 1 mặt cầu tâm A và tiếp xúc với d. Câu 9 (0,5 điểm). Mỗi đề thi gồm 4 câu được lấy ngẫu nhiên từ 15 câu hỏi trong một ngân hàng đề thi gồm 15 câu hỏi. Bạn Thủy đã học thuộc 8 câu trong ngân hàng đề thi. Tính xác suất để bạn Thủy rút ngẫu nhiên được một đề thi có ít nhất hai câu đã thuộc. Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực a, b, c thỏa mãn a > b > c và a2 + b2 + c2 = 5. Chứng minh bất đẳng thức : (a − b) (b − c) (c − a) (ab + bc + ca) > −4 ——— Hết ——— 9 NMHIEUPDP.WORDPRESS.COM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA ———————— Đề số 09 Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = −x4 + 4x2 − 3. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. b) Tìm m để phương trình x4 − 4x2 + 3 + 2m = 0 có bốn nghiệm phân biệt. Câu 2 (1,0 điểm). sin α + sin 2α + sin 3α , biết tan α = 2. a) Tính A = cos α + cos 2α + cos 3α b) Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 4z + 9 = 0 và M, N lần lượt là các điểm biểu diễn z1 , z2 trên mặt phẳng phức. Tính độ dài đoạn thẳng M N . Câu 3 (0,5 điểm). Cho hàm số y = e4x + 2e−x . Chứng minh rằng y 000 − 13y 0 = 12y. ( 27x3 y 3 + 7y 3 = 8 Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình . 9x2 y + y 2 = 6x π Z2 Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I = π 6 cos x ln (1 + sin x) dx. sin2 x Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC) và tam giác ABC cân tại A, cạnh bên SB lần lượt tạo với mặt phẳng đáy một góc 300 và mặt phẳng trung trực của BC một góc 450 , khoảng cách từ S đến cạnh BC bằng a. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.  11 ;3 Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điểm F 2 là trung điểm của cạnh AD. Đường thẳng EK có phương trình 19x − 8y − 18 = 0 với E là trung điểm của cạnh AB, điểm K thuộc cạnh DC và KD = 3KC. Tìm tọa độ đỉnh C của hình vuông ABCD biết điểm E có hoành độ nhỏ hơn 3. Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (α) : x + 2y − z = 0 x−1 y z và đường thẳng d : = = . Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua M (1; −1; 1) cắt d 2 1 1 và song song với (α). Câu 9 (0,5 điểm). Trong cuộc thi “Rung chuông vàng” có 20 bạn lọt vào vòng chung kết, trong đó có 5 bạn nữ và 15 bạn nam. Để sắp xếp vị trí chơi, ban tổ chức chia các bạn thành 4 nhóm A, B, C, D, mỗi nhóm có 5 bạn. Việc chia nhóm được thực hiện bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Tính xác suất để 5 bạn nữ thuộc cùng một nhóm. Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 3. Chứng minh rằng : a b c + + +a+b+c>6 b c a ——— Hết ——— 11 NMHIEUPDP.WORDPRESS.COM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA ———————— Đề số 11 Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 − 3x2 + 3x. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y = 3x. Câu 2 (1,0 điểm). a) Cho A, B, C là ba góc của một tam giác. Chứng minh rằng : cos A + cos B + cos C = 1 + 4 sin B C A sin sin 2 2 2 b) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z − 2 + 3i| = 5. Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức w = 2z − i − 3. √x2 +x−2−3 1 Câu 3 (0,5 điểm). Giải bất phương trình 32−x + 6.31−x > . 3  3  =7 4xy + 4 (x2 + y 2 ) + (x + y)2 Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình . 1  2x + =3 x+y Z2 Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I = 1 + x2 ex dx. 1+x 1 Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A, B. Biết AD = 2AB = 2BC = 2a, SA = SC = SD = 3a. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD. Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có M là trung điểm cạnh BC, phương trình đường thẳng DM là x − y − 2 = 0, đỉnh C(3; −3) và đỉnh A nằm trên đường thẳng d : 3x + y − 2 = 0. Xác định tọa độ đỉnh B. Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt cầu (S) y−1 z−1 x−2 = = và tiếp xúc với hai mặt phẳng có tâm nằm trên đường thẳng d : −3 2 2 (P ) : x + 2y − 2z − 2 = 0 và (Q) : x + 2y − 2z + 4 = 0. Câu 9 (0,5 điểm). Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ. Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c thỏa a + b + c = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 1 1 1 P = + + 2 + 4a 3 + 9b 6 + 36c ——— Hết ——— 13 NMHIEUPDP.WORDPRESS.COM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA ———————— Đề số 13 Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— 1 Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x4 − 2x2 + 2. 4 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến qua điểm A(0; 2). Câu 2 (1,0 điểm). 3 a) Cho cos 2α = . Tính A = sin4 α + cos4 α. 5 1+i b) Tìm số phức z thỏa mãn z + = (1 − i) |z|. (1 − i)z 1 . Chứng minh đẳng thức xy 0 + 1 = ey . 1+x √ Câu 4 (1,0 điểm). Giải bất phương trình 5 x3 + x + 2 6 2(x2 + 3). Câu 3 (0,5 điểm). Cho hàm số y = ln Z1 Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I = x3 √ dx. x + x2 + 1 0 Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, BD = a. Trên cạnh AB lấy M sao cho BM = 2AM . Gọi I là giao điểm của AC và DM , SI vuông góc với mặt phẳng đáy và mặt bên (SAB) tạo với đáy một góc 600 . Tính thể tích khối chóp S.IM BC. Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D có√BC√=CD = 2AB. Đường thẳng chứa cạnh AD có phương trình x + y − 2 = 0; điểm M 2 + 3; 3 là trung điểm cạnh BC. Tìm tọa độ đỉnh A, biết A có tung độ dương. x y−2 z = = 1 2 2 và mặt phẳng (P ) : x − y + z − 5 = 0. Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua A(3; −1; 1) nằm trong (P ) và hợp với d một góc 450 . Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : Câu 9 (0,5 điểm). Một đồn cảnh sát khu vực có 9 người. Trong ngày cần cử 3 người làm nhiệm vụ ở địa điểm A, 2 người ở địa điểm B, 4 người thường trực tại đồn. Hỏi có bao nhiêu cách phân công ? Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn 2(x + y) + 7z = xyz. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : S = 2x + y + 2z ——— Hết ——— 15 NMHIEUPDP.WORDPRESS.COM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA ———————— Đề số 15 Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = −x3 + 3x + 1. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. b) Tìm giao điểm của (C) với đường thẳng y = 1 − x. Câu 2 (1,0 điểm). a) Cho tam giác ABC có ba góc A, B, C thỏa mãn sin A = 2 sin B cos C. Chứng minh tam giác ABC cân. b) Tìm số phức z thỏa mãn |z − 2 + i| = 2, biết z có phần ảo nhỏ hơn phần thực 3 đơn vị. Câu 3 (0,5 điểm). Giải bất phương trình 7x + 2.71−x − 9 6 0. ( xy 2 + 4y 2 + 8 = x(x + 2) Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình √ x + y + 3 = 3 2y − 1. Z4 Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I = 0 . x+1 2 dx. √ 1 + 1 + 2x √ Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AD = a 5. Tam giác a [ SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SA = a, SB = , ASB = 1200 . Gọi E là trung 2 điểm của AD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SBCE theo a. Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(3; 1), B(−1; 3) và đường thẳng ∆ : 4x − 3y − 3 = 0. Viết phương trình đường tròn đi qua A, B và cắt ∆ tại C, D sao cho CD = 4, biết tâm đường tròn có tọa độ nguyên. x−1 Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 : = 2 y+1 z x−1 y−2 z = và d2 : = = và mặt phẳng (P ) : x + y − 2z + 3 = 0. Viết phương trình 1 1 1 2 1 √ đường thẳng ∆ song song với (P ) và cắt d1 , d2 lần lượt tại A, B sao cho AB = 29. n Câu 9 (0,5 điểm). Tìm hệ số của số hạng chứa x15 trong khai triển (2x3 − 5) thành đa thức , biết n là số nguyên dương thỏa mãn A3n + Cn1 = 8Cn2 + 49. Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b thỏa a2 + 2b = 12. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : 4 5 4 P = 4+ 4+ a b 8(a − b)2 ——— Hết ——— 17 NMHIEUPDP.WORDPRESS.COM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA ———————— Đề số 17 Môn : TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ———— Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 − 3mx2 + 4. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho khi m = 1. b) Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn 4. Câu 2 (1,0 điểm).  7π 1 π a) Tính cos α + , biết sin α = √ và 0 < α < . 3 2 3 b) Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện |iz − 3| = |z − 2 − i|. Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình 6.4x − 5.6x − 6.9x = 0. √ √ √ Câu 4 (1,0 điểm). Giải phương trình 2 1 − x2 − 2 1 + x2 + 1 − x4 + 3x2 + 1 = 0. π Z2 Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I = sin x dx. 1 + 2 cos x π 3 Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi. Biết SABD là tứ diện đều cạnh a, tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC. Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có phương trình BD là −2x + y + 2 = 0. Hai đường thẳng AB, AD lần lượt đi qua hai điểm M (−3; 2) và N (−1; 6). Tìm tọa độ đỉnh A biết đỉnh B có hoành độ dương. Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I(2; 3; −2) và mặt phẳng (P ) : x − 2y − 2z − 9 = 0. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với (P ). Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P ) và tiếp xúc với mặt cầu (S). Câu 9 (0,5 điểm). Cho tập hợp E = {1, 2, 3, 4, 5}. Gọi M là tập hợp tất cả các số tự nhiên có ít nhất 3 chữ số, các chữ số đôi một khác nhau thuộc E. Lấy ngẫu nhiên một số thuộc M . Tính xác suất để tổng các chữ số của số đó bằng 10. Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c thoả mãn a + b + c = 1. Chứng minh rằng : r r r ab bc ca 3 + + 6 c + ab a + bc b + ca 2 ——— Hết ——— 19
- Xem thêm -