Tài liệu 105617714-ktqt

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13424 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TIỂU LUẬN MÔN HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Họ và tên: Lã Công Chính Lớp: Cao học QTKD K7.2A Số báo danh: 14 Giảng viên: TS. Đào Thị Thu Giang Hà Nội, tháng 11/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TIỂU LUẬN MÔN HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Phân tích trường hợp Nhà máy bia South Dakota Microbrewery Họ và tên: Lã Công Chính Lớp: Cao học QTKD K7.2A Số báo danh: 14 Giảng viên: TS. Đào Thị Thu Giang Bài tiểu luận Kế toán quản trị Giảng viên: TS. Đào Thị Thu Giang Phân tích trường hợp Nhà máy bia South Dakota Microbrewery 1. Lập bảng ước tính chi phí hoàn chỉnh cho các sản phẩm Buffalo Ale, Bismarck Bock, và Four Heads Stout theo: (a) hệ thống phân bổ CF sản xuất chung dựa trên số giờ lao động trực tiếp (b) hệ thống phân bổ chi phí dựa trên hoạt động. (a) Lập bảng ước tính chi phí hoàn chỉnh theo hệ thống phân bổ chi phí dựa trên số giờ lao động trực tiếp: - Tổng số giờ nhân công trực tiếp Direct hour labour Số giờ nhân công trực tiếp (DHL) dự kiến trong năm tới Buffalo Ale Bismarch Bock Four Heads Stout Tổng Số mẻ 250 120 120 Số giờ NC/mẻ Tổng số giờ NC trực tiếp 18 12 13 4500 1440 1560 7500 Hệ số phân bổ CF SXC = Tổng CF SXC ước tính / Tổng số giờ NC trực tiếp = $116,750 / 7500 DHL = $ 15.57 mỗi DHL -  Lập bảng ước tính chi phí hoàn chỉnh theo hệ thống phân bổ chi phí dựa trên số giờ lao động trực tiếp (Direct hour labour): Khoản mục chi phí Buffalo Ale Nguyên liệu trực tiếp Mạch nha Coopers Amber Mạch nha Northumberland Đơn vị Phương pháp truyền thống Số lượng Mẻ Chai kg kg Học viên: Lã Công Chính Đơn giá Tổng $62.60 $0.60 $0.30 $30.00 $15.00 1 528 50 50 Lớp: Cao học QTKD K7.2A Trang : 3 / 10 Bài tiểu luận Kế toán quản trị Giảng viên: TS. Đào Thị Thu Giang Đường mía Hoa bia Geleany Nước lọc Men bia kg kg ltr gam Lao động trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng chi phí trên mỗi mẻ bia Tổng chi phí trên mỗi chai bia hrs Bismarch Bock Mẻ Chai 5 1.75 220 100 18 $6.00 18 $0.25 $1.00 $0.03 $0.08 $108.00 $15.57 Four Heads Stout Nguyên liệu trực tiếp Mạch nha đen Ailen Mạch nha đắng Strong Export Hoa bia East Kent Goldings Nước lọc Men bia Lao động trực tiếp Chi phí sản xuất chung $280.20 $450.80 $0.85 1 384 55$1.08 $59.40 Nguyên liệu trực tiếp Mạch nha nâu Newquaykg Mạch nha đen John Bull Hoa bia Perle Nước lọc Men bia Lao động trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng chi phí trên mỗi mẻ bia Tổng chi phí trên mỗi chai bia $1.25 $1.75 $6.60 $8.00 $89.11 kg kg gam hrs 20 2.87 160 70 12 12 $0.75 $1.50 $0.03 $0.08 $6.00 $15.57 $15.00 $4.31 $4.80 $5.60 $72.00 $186.80 $347.91 $0.91 Mẻ chai kg kg 14 kg ltr gam Tổng chi phí trên mỗi mẻ bia Tổng chi phí trên mỗi chai bia 1 432 40 $1.20 $89.50 $40.80 $2.40 1.32 180 75 13 13 $33.60 $2.80 $0.03 $0.08 $6.00 $15.57 $3.70 $5.40 $6.00 $78.00 $202.37 $369.86 $0.86 Học viên: Lã Công Chính Lớp: Cao học QTKD K7.2A Trang : 4 / 10 Bài tiểu luận Kế toán quản trị Giảng viên: TS. Đào Thị Thu Giang Học viên: Lã Công Chính Lớp: Cao học QTKD K7.2A Trang : 5 / 10 Bài tiểu luận Kế toán quản trị Giảng viên: TS. Đào Thị Thu Giang (b) Lập bảng ước tính chi phí hoàn chỉnh theo hệ thống phân bổ chi phí dựa trên hoạt động (activity-based costing):  Xác định các yêu cầu dự tính cho năm tài khóa tới Theo dự kiến trong năm tới, SDM hy vọng sẽ sản xuất và bán được 250 mẻ bia Bufalo Ale, 120 mẻ Four Heads Stout và Bismarck Bock mỗi loại, do đó: Yêu cầu dự tính cho năm tài khóa tới Các yếu tố phát sinh chi phí Số mẻ bia năm tới Số ngày ủ men Số giờ lao động trực tiếp Số giờ máy hoạt động Số lượng đặt hàng Số lần kiểm tra chất lượng Số chai mỗi mẻ Buffalo Ale 250 120 750 4500 27500 500 1250 Bismarch Bock Four Heads Stout 120 490 1680 1440 39000 2160 2640 46080 51840 480 1560 16200 1080 960 132000 Tổng 2910 7500 82700 3740 4850 229920  Với tổng CF ước tính trong năm tài khóa tới là $ 116,750, ta xác định được bảng sau: Tổng chi phí phân bổ cho sản phẩm ở năm tài khóa tới Bismarch Four Buffalo Hoạt động Heads Tổng Ale Bock Stout $17.32 $30.000,0 $7.73 Bảo quản và khử trùng $4.95 0 Trộn và nấu $2.06 $4.62 $1.32 $8.000,00 Làm lạnh và bơm si phông $4.50 $1.44 $1.56 $7.500,00 Hao mòn máy móc $1.83 $2.59 $1.08 $5.500,00 Kiểm soát chất lượng $2.71 $5.72 $2.08 $10.500,00 $12.06 $21.000,0 Đóng chai và dán nhãn $4.21 $4.74 0 Bảo quản $1.72 $601.00 $676.00 $3.000,00 Vận chuyển $4.18 $18.05 $9.02 $31.250,00 Học viên: Lã Công Chính Lớp: Cao học QTKD K7.2A Trang : 6 / 10 Bài tiểu luận Kế toán quản trị Tổng $36.79 Giảng viên: TS. Đào Thị Thu Giang $54.55 Học viên: Lã Công Chính $25.42 $116.75 Lớp: Cao học QTKD K7.2A Trang : 7 / 10 Bài tiểu luận Kế toán quản trị Giảng viên: TS. Đào Thị Thu Giang  Xác định CF ấn định trên mỗi mẻ sản phẩm, mỗi chai: Chi phí phân bổ ở năm tài khóa tới Bismarch Four Heads Buffalo Ale Bock Stout Chi phí ấn định trên mỗi chai $0.28 $1.18 Chi phí ấn định trên mỗi mẻ $147.14 $454.55 $0.49 $211.83  Lập bảng ước tính chi phí hoàn chỉnh theo hệ thống phân bổ chi phí dựa trên hoạt động (activity-based costing): Khoản mục chi phí Buffalo Ale Nguyên liệu trực tiếp Mạch nha Coopers Amber Mạch nha Northumberland Đường mía Hoa bia Geleany Nước lọc Men bia Lao động trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng chi phí trên mỗi mẻ bia Tổng chi phí trên mỗi chai bia Bismarch Bock Nguyên liệu trực tiếp Mạch nha đen John Bull Mạch nha nâu Newquay Hoa bia Perle Nước lọc Men bia Lao động trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng chi phí trên mỗi mẻ bia Đơn vị Mẻ Chai kg kg kg kg ltr gam hrs Mẻ Chai kg kg kg gam hrs Học viên: Lã Công Chính Phương pháp ABC Số Đơn Tổng lượng giá 1 528 $62.60 50 $0.60 $30.00 50 $0.30 $15.00 5 $0.25 $1.25 1.75 $1.00 $1.75 220 $0.03 $6.60 100 $0.08 $8.00 18 $6.00 $108.00 $147.14 $317.74 $0.60 1 384 55 20 2.87 160 70 12 $1.08 $0.75 $1.50 $0.03 $0.08 $6.00 $89.11 $59.40 $15.00 $4.31 $4.80 $5.60 $72.00 $454.55 $615.65 Lớp: Cao học QTKD K7.2A Trang : 8 / 10 Bài tiểu luận Kế toán quản trị Giảng viên: TS. Đào Thị Thu Giang Tổng chi phí trên mỗi chai bia $1.60 Four Heads Stout Mẻ 1 chai Nguyên liệu trực tiếp Mạch nha đen Ailen Mạch nha đắng Strong Export Hoa bia East Kent Goldings Nước lọc Men bia Lao động trực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng chi phí trên mỗi mẻ bia Tổng chi phí trên mỗi chai bia kg kg kg ltr gam Học viên: Lã Công Chính 432 40 14 1.32 180 75 13 $1.20 $2.40 $2.80 $0.03 $0.08 $6.00 $89.50 $40.80 $33.60 $3.70 $5.40 $6.00 $78.00 $211.83 $379.32 $0.88 Lớp: Cao học QTKD K7.2A Trang : 9 / 10 Bài tiểu luận Kế toán quản trị 2. Giảng viên: TS. Đào Thị Thu Giang Những ưu điểm và nhược điểm của mỗi hệ thống đối với công ty SDM là gì?  Đối với phương pháp truyền thống - Ưu điểm: o Đơn giản và dễ thực hiện, áp dụng; - Nhược điểm: o Áp dụng một tiêu thức phân bổ cố định cho toàn bộ chi phí chung khiến cho giá thành thực tế của sản phẩm bị phản ánh sai lệch, cản trở việc ra quyết định tối ưu của các nhà quản lý, thậm chí có thể quyết định sai lầm  Đối với hệ thống phân bổ chi phí dựa trên hoạt động (activity-based costing): - Ưu điểm: o Đây là một phương pháp tính chi phí được sử dụng để tính thẳng chi phí chung vào các đối tượng tính chi phí. Giúp cho nhà quản lý ra được những quyết định đúng tương ứng với cơ cấu sản phẩm và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp mình; - Nhược điểm: o phương pháp ABC khá phức tạp và tốn nhiều công sức hơn phương pháp truyền thống; Học viên: Lã Công Chính Lớp: Cao học QTKD K7.2A Trang : 6 / 10 Bài tiểu luận Kế toán quản trị Giảng viên: TS. Đào Thị Thu Giang 3. Giả sử công ty sản xuất ra 250 mẻ Buffalo Ale và 120 mẻ Bismarck Bock và Four Heads Stout mỗi loại đúng theo kế hoạch và bán được sản phẩm ở các mức giá như nêu trong bài thì hệ thống phân bổ chi phí ảnh hưởng thế nào đến tổng lãi ròng năm tới của công ty?  Từ số liệu tính toán ở Câu 1, ta thấy kết quả như sau: Số lượng mẻ bán Số chai bán Giá thành mỗi chai Theo phương pháp truyền thống Tổng giá thành $198,832.12 Buffalo Ale 250 Bismarch Bock 120 Four Heads Stout Theo phương pháp ABC 120 Buffalo Ale 250 Bismarch Bock 120 Four Heads Stout 120 132,000.0 0 46,080. 00 51,840. 00 132,000.0 0 46,080. 00 51,840. 00 $0.85 $112,700.00 $0.91 $41,748.60 $0.86 $44,383.52 $198,832.12 $0.60 $79,435.41 $1.60 $73,878.07 $0.88 $45,518.64  không ảnh hưởng đến tổng lãi ròng năm tới của công ty 4. South Dakota Microbrewery nên đặt giá bán cho mỗi dòng sản phẩm của họ là bao nhiêu? Đưa ra ý kiến dựa trên lập luận và phân tích. o SP Buffalo Ale: có thể giữ nguyên giá bán vì theo kết quả của phương pháp ABC giá thành của SP vẫn còn thấp hơn giá thành tính theo pp truyền thống đang áp dụng. o SP Bismarch Bock: phải tăng giá bán vì hiện nay giá bán của SP vẫn nhỏ hơn giá thành của SP (xác định theo pp ABC; $1.5 < $1.6). Tuy nhiên tăng giá bán lên bao nhiêu thì phải cân nhắc thêm các yếu tố khác dù loại SP Bismarch Bock (bia đen Đức) đang không có sự cạnh tranh trong khu vực Trước mắt có thể tăng giá bán lên 20% ($1.8) để xem sự phản ứng của thị trường. o SP Four heads stout: có thể tăng giá bán vì theo kết quả của phương pháp ABC giá thành của SP cao hơn giá thành tính theo pp truyền thống đang áp dụng. Có thể tăng giá bán lên $1.53 (so với giá bán hiện tại là $1.4) để có được tỷ suất giá bán/giá thành ngang bằng với tỷ suất này của sản phẩm Học viên: Lã Công Chính Lớp: Cao học QTKD K7.2A Trang : 7 / 10 Bài tiểu luận Kế toán quản trị Buffalo Ale ($1.05/$0.6 =174.48%) Giảng viên: TS. Đào Thị Thu Giang 5. Dựa trên các số liệu, anh/chị có đề xuất nào giúp Sandy và Dave tăng lợi nhuận cho South Dakota Microbrewery không? Đưa ra ý kiến dựa trên lập luận và phân tích. Học viên: Lã Công Chính Lớp: Cao học QTKD K7.2A Trang : 8 / 10 Bài tiểu luận Kế toán quản trị Giảng viên: TS. Đào Thị Thu Giang Tiêu thức phân bổ chi phí Số ngày ủ men Số giờ lao động trực tiếp Số giờ máy hoạt động Số lần kiểm tra chất lượng Số chai mỗi mẻ Số lượng đặt hàng Hoạt động Buffalo Ale Biến phí Định phí $3,865.98 $3,865.98 $2,061.86 Buffalo Bismarch Ale Bock 750 1680 4500 1440 27500 39000 1250 2640 132000 46080 500 2160 Bismarch Bock Biến phí Định phí $8,660.00 $8,660.00 $4,619.00 Four Heads Tổng Stout 480 2910 1560 7500 16200 82700 960 4850 51840 229920 1080 3740 Four Heads Stout Tổng chi phí Biến phí Định phí Biến phí Định phí $2,474.00 $2,474.00 $15,000.00 $15,000.00 $1,320.00 $8,000.00 Bảo quản và khử trùng Trộn và nấu Làm lạnh và bơm si phông $1,932.99 $4,330.00 $1,237.00 Hao mòn máy móc $1,417.53 $3,175.00 $907.00 Kiểm soát chất lượng $2,706.19 $6,062.00 $1,732.00 Đóng chai và dán nhãn $5,412.37 $12,124.00 $3,464.00 Bảo quản $773.20 $1,732.00 $495.00 Vận chuyển $8,054.12 $18,041.00 $5,155.00 Cộng $24,806.70 $5,283.51 $55,567.01 $11,835.05 $15,876.29 $3,381.44 Tổng cộng $30,090.21 $67,402.06 $19,257.73 Học viên: Lã Công Chính Cao học QTKD K7.2A $7,500.00 $5,500.00 $10,500.00 $21,000.00 $3,000.00 $31,250.00 $96,250.00 $20,500.00 $116,750.00 Lớp T rang : 9 / 10 Tiểu luận môn Kế toán quản trị Giảng viên: TS. Đào Thị Thu Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Đỗ Thị Thu Giang (2009), Slide Bài giảng môn Kế toán quản trị tại Lớp Cao học QTKD ĐH Ngoại Thương. (2) Huỳnh Lợi (2009), Kế toán quản trị, NXB Giao thông vận tải. (3) Huỳnh Lợi, Slide Bài giảng môn Kế toán quản trị. Học viên: Lã Công Chính Lớp Cao học QTKD K7.2A Trang : 10 / 10
- Xem thêm -