Tài liệu 1 (30)

  • Số trang: 103 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 12120 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................ 1 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG...................................................................................... 3 1.1/ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần May Thăng Long..................................................................................................3 1.2/ Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP May Thăng Long..................................................................................................5 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty Cổ Phần May Thăng Long..................................................................................................9 1.4/ Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được khái quát qua sơ đồ sau:....................................................................................14 1.5. Đặc điểm tổ chức hệ thống kế toán của Công ty cổ phần May Thăng Long................................................................................................15 1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty.............................15 1.5.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP May Thăng Long........................................................................................................18 CHƯƠNG II THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG......................................................20 2.1. Khái quát về lao động và tiền lương tại Công ty CP May Thăng Long............................................................................................................20 2.1.1. Đặc điểm và phân loại lao động tại Công ty Cp May Thăng Long .................................................................................................................21 2.1.2. Xây dựng quỹ lương và các hình thức trả lương tại Công ty CP May Thăng Long.....................................................................................22 2.1.3. Các khoản trích theo lương tại Công ty CP May Thăng Long......25 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1.4. Vai trò của kế toán tiền lương đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Thăng Long.........................................25 2.2. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương..............27 2.2.1. Kế toán chi tiết tiền lương.............................................................27 2.2.2. Kế toán chi tiết các khoản trích theo lương...................................27 2.3/ Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương..........33 2.3.1. Kế toán tổng hợp tiền lương..........................................................33 2.3.2. Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương...............................70 2.4/ Kế toán dự phòng trợ cấp mất việc làm...........................................86 CHƯƠNG III NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP MAY THĂNG LONG.......................87 3.1. Ưu nhược điểm...................................................................................87 3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP May Thăng Long..........................................89 3.3. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP May Thăng Long.............90 KẾT LUẬN........................................................................................... 92 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TSCĐ : Tài sản cố định BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế KPCĐ : Kinh phí công đoàn CCDC : Công cụ dụng cụ CPSX : Chi phí sản xuất NKCT : Nhật ký chứng từ DTKH : Doanh thu kế hoạch DTTH : Doanh thu tổng hợp QDP : Quỹ dự phòng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1-1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý....................................................10 Sơ đồ 1-2: Sơ đồ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh..........................14 Sơ đồ 1-3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán....................................................16 Sơ đồ 1-4: Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty cổ phần May Thăng Long .........................................................................................................................19 Sơ đồ 2-1: Sơ đồ luân chuyển chứng từ về tiền lương và các khoản trích theo lương..............................................................................30 BIỂU 1-1: CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2007-2008...................................8 BIỂU 2-1: BÁO CÁO DOANH THU THÁNG 3 NĂM 2009....................34 BIỂU 2-2: DOANH THU THÁNG 3 NĂM 2009........................................38 BIỂU 2-3: ĐƠN GIÁ DÂY CHUYỀN MAY, LÀ THÁNG 3 NĂM 2009.40 BIỂU 2-4: BẢNG THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN CÔNG ĐOẠN MAY......42 BIỂU 2-5: BẢNG KHAI DÂY CHUYỀN THÁNG 3/2009.......................47 BIỂU 2-6: BẢN KHAI NĂNG SUẤT..........................................................49 BIỂU 2-7: BẢN KHAI NĂNG SUẤT..........................................................50 BIỂU 2-8: BẢNG CÂN ĐỐI SẢN LƯỢNG THÁNG 3 NĂM 2009.........52 BIỂU 2-9: BẢNG CHẤM CÔNG................................................................55 BIỂU 2-10: BẢNG CHẤM CÔNG..............................................................57 BIỂU 2-11: BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 3 NĂM 2009......59 BIỂU 2-12: BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 3 NĂM 2009......61 BIỂU 2-13: BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 3 NĂM 2009......65 BIỂU 2-14: BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 3 NĂM 2009......67 BIỂU 2-15: BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 3 NĂM 2009......68 BIỂU 2-16: BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 3 NĂM 2009......69 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BIỂU 2-17: BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI .........................................................................................................................71 BIỂU 2-18: BẢNG KÊ SỐ 4.........................................................................74 BIỂU 2-19: BẢNG KÊ SỐ 5.........................................................................76 BIỂU 2-20: NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 1..................................................77 BIỂU 2-21: NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 7..................................................79 BIỂU 2-22: NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 7..................................................80 BIỂU 2-23: SỔ CÁI.......................................................................................83 BIỂU 2-24: SỔ CÁI........................................................................................85 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Kinh tế thị trường mang lại không chỉ những cơ hội mà còn cả những thách thức lớn cho các doanh nghiệp. Nhất là hiện nay, khi chúng ta đã gia nhập WTO, thị trường mở cửa đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với bạn hàng quốc tế, để quảng bá và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam. Tuy nhiên, khi các Công ty nước ngoài đổ vào Việt Nam thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp trong nước sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn. Với vốn kinh nghiệm phong phú, khả năng nắm bắt thị trường nhanh nhạy, sản phẩm mới lạ, hiện đại, chiến lược marketing chuyên nghiệp, các Công ty nước ngoài rất có thể sẽ chiếm lĩnh thị trường trong nước nếu như các doanh nghiệp Việt Nam không có chiến lược tự đổi mới và củng cố thị phần của mình. Hơn thế nữa, bạn hàng nước ngoài, nhất là những nước Châu Âu là thị trường rất khó tính, yêu cầu chất lượng sản phẩm vô cùng khắt khe. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng sản phẩm để khẳng định uy tín, đồng thời hạ giá thành để thu hút khách hàng là chiến lược kinh doanh nói chung của tất cả các doanh nghiệp. Một sản phẩm có giá thành phải chăng và chất lượng tốt sẽ chinh phục được cả thị trường trong và ngoài nước. Để phát triển doanh nghiệp, không thể không cải tiến sản phẩm. Mà muốn cải tiến sản phẩm thì yếu tố con người là điều kiện tiên quyết. Muốn có được những sản phẩm với mẫu mã đẹp, hợp thời trang, được người tiêu dung rộng rãi đón nhận thì cần phải có đội ngũ nhân viên thiết kế chuyên nghiệp. Muốn có được sản phẩm chất lượng tốt thì công nhân sản xuất trực tiếp cũng cần có tay nghề cao. Muốn tăng năng suất, tăng sản lượng mà vẫn giữ được chất lượng ổn định thì tay nghề người công nhân cũng là vô cùng cần thiết. Thêm vào đó, một đội ngũ quản lý tốt, có tầm nhìn xa và hoạch định được 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 những chiến lược kinh doanh đúng đắn sẽ giúp thúc đẩy công việc kinh doanh, mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, một doanh nghiệp muốn đi lên thì việc làm cấp thiết là phải quan tâm đến nguồn nhân lực của mình. Để có được nguồn nhân lực dồi dào với chất lượng tốt, doanh nghiệp cần đảm bảo lợi ích cá nhân của người lao động. Đó là động lực trực tiếp khuyến khích người lao động đem hết khả năng của mình nỗ lực sáng tạo trong sản xuất cũng như trong mọi công việc. Qua thời gian đầu thực tập tại Công ty cổ phần May Thăng Long, được sự giúp đỡ tận tình của các cô chú, anh chị trong phòng kế toán tài chính, bước đầu em đã làm quen được với những việc đơn giản và hiểu được khái quát về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty đặc biệt là phòng Kế toán tài chính. Tuy nhiên với thời gian hạn hẹp và trình độ còn hạn chế nên báo cáo của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong có ý kiến bổ sung và sự chỉ bảo quan tâm của các thày cô giáo cũng như các anh chị trong công ty. Về phía bản thân, em xin chân thành cảm ơn cô giáo, Thạc sỹ Bùi Minh Hải giảng viên trường đại học Kinh Tế Quốc Dân cùng các cô chú, anh chị trong phòng Kế toán tài chính của Công ty cổ phần May Thăng Long đã hướng dẫn, chỉ bảo và cung cấp số liệu để em có thể hoàn thành tốt chuyên đề thực tập chuyên ngành này Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2009 Sinh viên thực hiện Hoàng Hải Anh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG Tên Công ty: Công ty cổ phần May Thăng Long Trụ sở chính: 250 Minh Khai - Hai Bà Trưng – Hà Nội Điện thoại: 04 – 3862 3372 1.1/ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần May Thăng Long Công ty cổ phần May Thăng Long tiền thân là Công ty May mặc xuất khẩu thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu tạp phẩm, được thành lập vào ngày 8/5/1958 theo quyết định của Bộ Ngoại thương, trụ sở đóng tại số 15 Cao Bá Quát, Hà Nội. Ban đầu Công ty có khoảng 1.200 công nhân và 1.100 máy may công nghiệp. Đến ngày 15/12/1958 Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm với tổng sản lượng là 391.129 sản phẩm đạt 112.8% chỉ tiêu. Năm 1959 kế hoạch Công ty được giao tăng gấp 03 lần năm 1958 nhưng Công ty vẫn hoàn thành và đạt 102% kế hoạch. Trong những năm này Công ty đã mở rộng mối quan hệ với các khách hàng nước ngoài như Liên Xô, Đức, Mông Cổ, Tiệp Khắc. Tháng 7/1961, Công ty chuyển địa điểm làm việc về số 250 Minh Khai, Hà Nội, hiện là trụ sở chính của Công ty. Với địa điểm mới này, các bộ phận trước kia phân tán nay thống nhất thành một mối tạo thành dây chuyền khép kín khá hoàn chỉnh từ khâu nguyên liệu, cắt, may, là, đóng gói. Ngày 31/8/1965, theo quyết định của Bộ Ngoại thương tách bộ phận gia công thành một đơn vị sản xuất độc lập với tên gọi Công ty Gia công may mặc xuất khẩu; còn Công ty May mặc xuất khẩu đổi tên thành Xí nghiệp May mặc xuất khẩu; Ban Chủ nhiệm đổi thành Ban Giám đốc. Đây là sự 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thay đổi về công tác tổ chức cho linh hoạt với tình hình sản xuất, tạo điều kiện cho chuyên môn hóa mặt hàng xuất khẩu. Năm 1979, Xí nghiệp được Bộ Công nghiệp đổi tên thành Xí nghiệp May Thăng Long. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (1980-1985), Công ty chuyển hướng từ sản xuất hàng mậu dịch sang gia công hàng xuất khẩu. Với những thành tựu đã đạt được, năm 1983, Xí nghiệp May Thăng Long đã được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng nhì Cuối năm 89, đầu những năm 90, Liên xô tan rã, thị trường của Công ty thu hẹp dần. Đứng trước khó khăn này lãnh đạo Công ty đã quyết định tổ chức lại sản xuất, đầu tư hơn 20 tỷ đồng để thay thế toàn bộ hệ thống thiết bị cũ của Cộng hoà dân chủ Đức (FAAP), Nhật Bản ( JUKI). Đồng thời Công ty hết sức chú trọng đến việc tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước Pháp, Đức, Thụy Điển, Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm 1991, với những sự thay đổi hiệu quả trên Xí nghiệp May Thăng Long là đơn vị may mặc đầu tiên được cấp phép xuất nhập khẩu trực tiếp. Công ty được trực tiếp ký hợp đồng và tiếp cận với khách hàng đã giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh . Tháng 6/1992, thực hiện việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước và địa phương trong thời kỳ đổi mới Xí nghiệp được Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp) cho phép chuyển đổi tổ chức từ Xí nghiệp sang Công ty, Xí nghiệp May Thăng Long thành Công ty May Thăng Long theo Quyết định 218 TC/LĐ-CNN. Công ty May Thăng Long ra đời, đồng thời là mô hình Công ty đầu tiên trong các Công ty May mặc phía Bắc được tổ chức theo cơ chế đổi mới. Nắm bắt được xu thế phát triển của toàn ngành, năm 1993 Công ty đã mạnh dạn đầu tư hơn 3 tỷ đồng mua 16.000m2 đất tại Hải Phòng, xây dựng nhà xưởng, đầu tư máy móc thu hút gần 200 lao động. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoài thị trường xuất khẩu Công ty đã chú trọng thị trường nội địa, năm 1993 Công ty đã thành lập Trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm tại 39 Ngô Quyền, Hà Nội với diện tích trên 300m2. Nhờ sự phát triển đó, Công ty là một trong những đơn vị đầu tiên ở phía Bắc chuyển sang hoạt động gắn Sản xuất với Kinh doanh Bắt đầu từ năm 2000, Công ty đã thực hiện theo hệ thống quản lý ISO 9001- 2000 và tiêu chuẩn SA 8000 Thực hiện Quyết định 165/TCLĐ-BCN ngày 14/10/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty May Thăng Long thành Công ty cổ phần May Thăng Long, nhà nước nắm cổ phần chi phối 51%. Số vốn điều lệ 23.306.700.000 đồng được chia thành 233.067 cổ phần. Năm 2006, Công ty đã thực hiện thành công đợt bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty. Ngày 15/2/2007, Công ty đã chuyển đổi chủ sở hữu và trở thành Công ty 100% cổ phần do các cổ đông góp vốn. Vốn điều lệ của Công ty Vốn điều lệ được chia thành Mệnh giá phổ thông Lao động tại Công ty 23.306. 700.000 đồng 233.067 cổ phần 100.000 đồng/1CP 1.650 LĐ 1.2/ Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP May Thăng Long * Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty Là một Công ty cổ phần, phương thức quản lý của Công ty mang tính chất tự quyết, lãnh đạo và kiểm soát của một tập thể các cổ đông, ngành nghề sản xuất và kinh doanh của Công ty bao gồm: - Sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu các sản phẩm may mặc, các loại nguyên liệu, thiết bị phụ tùng, phụ liệu, hoá chất, thuốc nhuộm, thiết bị tạo mẫu thời trang và các sản phẩm khác của ngành dệt may. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng công nghệ thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, trang thiết bị văn phòng, nông, lâm, hải sản, thủ công mỹ nghệ. * Đặc điểm về sản phẩm, hàng hoá và thị trường đầu vào đầu ra của Công ty Sản phẩm chủ lực của Công ty là áo Sơ mi Nam và áo Jắc két, bên cạnh đó Công ty cũng mở rộng sản xuất các sản phẩm và các Xí nghiệp được chuyên môn hoá theo từng mặt hàng như XN1 và XN2 chuyên sản xuất áo sơ mi nam nữ, XN3 sản xuất áo Jắc Két, XN4 và XN5 sản xuất quần Bò và quần Jin, XN6 sản xuất hàng dệt kim. Riêng Xí nghiệp May Nam Hải tại Nam Định đã tách ra hoạt động độc lập không phụ thuộc từ tháng 09 năm 2008 Công ty chủ yếu là gia công các mặt hàng theo đơn đặt hàng, vì vậy số lượng lớn và sản xuất hàng loạt sau đó suất khẩu sang thị trường các nước như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan…Bên cạnh đó Công ty vẫn trú trọng thị trường trong nước, sản xuất và tiêu thụ hàng hoá nhờ hệ thống cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm tại 250 Minh Khai, 39 Ngô Quyền và các đại lý của Công ty trên khắp cả nước. * Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Sau 55 năm xây dựng và phát triển việc mở rộng thị trường Công ty luôn chú trọng, nhờ nó mà đến nay Công ty đã có quan hệ với khách hàng ở hầu khắp các châu lục trên thế giới. Đồng thời thị trường trong nước cũng được khai thác, tuy nhiên do biến động của nền kinh tế thị trường thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Cty cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hoá, vì vậy duy trì các bạn hàng truyền thống và đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong Công ty là điều mà Đội ngũ lãnh đạo của Công ty luôn giữ quan hệ tốt với các khách hàng này, đẩy mạnh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 xuất khẩu hàng ra các nước này và tốc độ tăng trưởng bình quân các chỉ tiêu từ năm 2007 - 2008 ta có thể thấy qua Bảng chỉ tiêu Tài chính sau: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BIỂU 1-1: CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2007-2008 (Đơn vị tính: VNĐ) STT Chỉ tiêu tài chính 1 Tổng tài sản: 2 3 Năm 2007 Năm 2008 128.096.933.850 130.777.436.278 - Tài sản ngắn hạn 54.634.954.423 65.270.075.934 - Tài sản dài hạn 73.461.979.427 65.507.360.344 111.821.738.249 108.553.173.332 - Nợ ngắn hạn 73.711.169.618 81.628.488.572 - Nợ dài hạn 38.110.568.631 Nợ phải trả: 26.924.684.760 4 Tổng doanh thu 5 Lợi nhuận trước thuế 6 Nộp ngân sách nhà nước 7 Thu nhập bình quân/người/tháng 96.204.510.194 104.613.148.318 1.981.518.267 2.789.352.153 554.825.115 781.018.603 1.500.000 1.700.000 Nguồn: Báo cáo kết quả Kinh doanh của Công ty năm 2008 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty Cổ Phần May Thăng Long. Là một Công ty cổ phần, phương thức quản lý của Công ty mang tính chất tự quyết lãnh đạo và kiểm soát của một tập thể các cổ đông. Tuy nhiên, hiện nay bộ máy quản lý của Công ty vẫn chia thành 2 cấp, cấp Công ty và cấp Xí nghiệp với sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị cử ra. * Bộ máy quản lý ở cấp Công ty: Bộ máy tổ chức bao gồm: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Ban Kiểm soát; - Tổng Giám đốc; - Bộ máy giúp việc. Tổ chức bộ máy quản lý được khái quát trong sơ đồ sau: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ 1-1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC Phó Tổng Phó Tổng Phó Tổng Phó Tổng Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc điều hành điều hành điều hành điều hành Kỹ thuật Sản xuất Tài chính Nội chính Phòng Kỹ thuật chất lượng Văn phòng Công ty Phòng Kinh doanh XNK Phòng Kinh doanh nội địa Phòng Kế toán tài vụ Giám đốc các XN 1 đến XN 6 Nhân viên thống kê các XN Nguồn: Văn phòng Công ty 10 Phòng Kế hoạch Sản xuất HT cửa hàng thời trang Xí nghiệp Dịch vụ đời sống Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong đó: Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và ban kiểm soát, quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển dài hạn của Công ty thông qua biểu quyết. Hội đồng quản trị: Chủ tịch hội đồng quản trị là người đứng đầu, được bầu ra do biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Ban Kiểm soát: Được Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên trở lên, có nhiệm vụ giám sát mọi hoạt động tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty và Hội đồng quản trị. Đứng đầu là Trưởng ban kiểm soát. Tổng Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan cấp trên, là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty. Hội đồng quản trị sẽ quyết định bổ nhiệm hay bãi miễn Tổng giám đốc. Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật: Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kỹ thuật chất lượng, kỹ thuật sản xuất và thiết kế tạo mẫu cho Công ty Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất: Có trách nhiệm giúp việc cho Tổng Giám đốc về việc chỉ đạo sản xuất trong các Xí nghiệp trực thuộc Công ty Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính: Tham mưu về lĩnh vực Tài chính cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, thực hiện chế độ Tài chính theo đúng tôn chỉ của Bộ Tài Chính. Phó Tổng Giám đốc phụ trách nội chính: Giúp Tổng Giám đốc điều hành kiểm soát các hoạt động liên quan đến các cơ quan hữu quan và chế độ chính sách cho người lao động, định biên lao động tại Công ty. Các phòng ban chức năng bao gồm: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Văn phòng công ty: Tuyển dụng và đào tạo cán bộ nguồn cho Công ty và tuyển dụng lao động theo định biên sản xuất, phổ biến quy trình làm việc theo ISO và quản lý môi trường theo tiêu chuẩn SA 8000, quản lý về các mặt tổ chức hành chính của Công ty, quản lý về nhân sự và quan hệ đối ngoại với các cơ quan hữu quan, giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Phòng Kỹ thuật chất lượng: Thiết kế tạo mẫu và phác thảo các mẫu cứng và mẫu đối theo đơn đặt hàng của khách hàng và nhu cầu của Công ty, là nơi kiểm tra chất lượng quy trình kỹ thuật khi 1 sản phẩm đầu truyền hoàn thành trước khi sản xuất hàng loạt. Phòng Kinh doanh nội địa: Tìm kiếm thị trường và có chiến lược tiêu thụ hàng hoá nội địa, theo dõi nhập xuất tồn hàng hoá, quản lý và giao dịch với các kênh đại lý của công ty. Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu: Tìm kiếm khách hàng, đàm phán soạn thảo hợp đồng với khách hàng nước ngoài, theo sát kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng tháng, quý, năm; tổ chức và quản lý công tác xuất nhập khẩu hàng hóa. Phòng Kế toán tài vụ: Tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty về lĩnh vực tài chính, đưa ra các biện pháp, chiến lược phù hợp với đường lối phát triển của Công ty. Tập hợp số liệu một cách đầy đủ và trung thực theo các chế độ kế toán hiện hành. Phòng kế toán tài vụ có trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính cũng như các báo cáo quản trị, cung cấp các thông tin tài chính của Công ty cho các lãnh đạo Công ty và các cơ quan cấp trên Phòng Kế hoạch sản xuất: Tiếp nhận nguyên phụ liệu, hàng hoá thành phẩm nhập xuất kho. Cấp phát vật tư phục vụ sản xuất theo lệnh sản xuất. Kết hợp với phòng kinh doanh Xuất nhập khẩu lên kế hoạch sản xuất cho từng tháng, quý, năm . 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hệ thống Cửa hàng thời trang: Là các cửa hàng thời trang, trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm trực thuộc Công ty, tiêu thụ các sản phẩm nội địa và xuất khẩu của Công ty. Các trung tâm và cửa hàng thời trang có cửa hàng trưởng và các nhân viên cửa hàng. Xí nghiệp Dịch vụ đời sống: Tổ chức bữa ăn ca, phục vụ cho đời sống của cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, quản lý các công trình phúc lợi của Công ty như: trường mầm non, nhà xe, các dịch vụ vệ sinh. * Bộ máy quản lý ở cấp xí nghiệp: bộ máy quản lý ở các xí nghiệp sẽ trực tiếp điều hành công việc ở xí nghiệp theo yêu cầu của cấp trên. Trong các xí nghiệp thành viên có ban giám đốc xí nghiệp gồm Giám đốc xí nghiệp, các Phó Giám đốc Xí nghiệp và bộ phận giúp việc cho Giám đốc xí nghiệp – đó là các nhân viên thống kê phân xưởng, các tổ trưởng sản xuất, nhân viên lao động tiền lương. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.4/ Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được khái quát qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1-2: Sơ đồ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP May Thăng Long XN 1+2 XN 3+4 XN 5 Văn phòng XN Nhân viên Thống kê Tổ cắt, may Tổ là Hoàn thiện, đóng gói Nguồn: Văn phòng Công ty 14 XN 6 XN Phụ Trợ PX Thêu XN Dịch vụ đời sống XN Hà Nam PX Giặt Mài Nhà trẻ, Nhà ăn Bảo vệ, Vệ sinh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.5. Đặc điểm tổ chức hệ thống kế toán của Công ty cổ phần May Thăng Long 1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Công ty CP May Thăng Long có 6 Xí nghiệp thành viên tại Hà Nội, 03 Xí nghiệp còn lại có trụ sở tại Nam Định, Phủ Lý Hà Nam, Hải Phòng. Để đảm bảo cho công tác hạch toán, quản lý tình hình tài chính kế toán ở các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo của Công ty quyết định chọn hình thức kế toán tập trung. Toàn bộ Công ty tổ chức một phòng Kế toán tài chính và áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ, các Xí nghiệp thành viên trực thuộc không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên hạch toán làm nhiệm vụ tập hợp kiểm tra chứng từ, thống kê ghi chép sổ sách, hạch toán nghiệp vụ phục vụ cho Xí nghiệp đó đồng thời lập báo cáo nghiệp vụ và chuyển chứng từ về phòng Kế toán của Công ty để xử lý và tiến hành công việc kế toán. Các nhân viên trong phòng kế toán được phân công mỗi người phụ trách một phần hành kế toán phù hợp với năng lực và trình độ của từng người Ta có thể khái quát bộ máy Kế toán tại Công ty cổ phần May Thăng Long qua sơ đồ sau: 15
- Xem thêm -