Tài liệu 04. nhan xet cua btc va big 4

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA BỘ TÀI CHÍNH, CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN LỚN VÀ CÁC CHUYÊN GIA VỀ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU 1. Bộ Tài chính (Công văn số 12083/BTC-CĐKT ngày 10/9/2010) “…Bộ Tài chính cho rằng việc triển khai xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là cần thiết. Chương trình này nhằm hỗ trợ cho các công ty kiểm toán Việt Nam, đặc biệt là các công ty kiểm toán vừa và nhỏ, mới thành lập có cơ sở thuận tiện để thực hiện công tác kiểm toán đảm bảo chất lượng và giảm thiểu rủi ro kiểm toán…” 2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Văn thư ngày 15/09/2010) “…Chúng tôi nhận xét thấy Chương trình kiểm toán mẫu có kết cấu hợp lý, đã bao gồm các thủ tục kiểm toán cơ bản theo các yêu cầu chính của các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các mẫu biểu trong Chương trình kiểm toán mẫu dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bổ sung, sửa đổi khi cần thiết, cho từng cuộc kiểm toán cụ thể…” 3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Văn thư ngày 8/9/2010) “… 4. - Về tính đầy đủ của các thủ tục kiểm toán, Chương trình kiểm toán mẫu đã được lập khá chi tiết. Điều này thể hiện nỗ lực rất lớn của Hội và các chuyên gia trong việc xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu. - Về tính dễ hiểu của các thủ tục kiểm toán: Nhìn chung, theo chúng tôi, các thủ tục kiểm toán được trình bày dễ hiểu. - Kết cấu của bộ chương trình kiểm toán là khá hợp lý, được sắp xếp có trình tự và được đánh tham chiếu rõ ràng…” Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Văn thư ngày 21/9/2010) “…Theo chúng tôi, tài liệu Chương trình kiểm toán mẫu đã và đang trong quá trình cập nhật đã giúp kiểm toán viên của các công ty kiểm toán nhỏ nắm bắt được trình tự và thủ tục các bước công việc kiểm toán cơ bản đối với các khách hàng cơ bản…” 5. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (Đánh giá của Ông Melvyn Crowle, Tổng Giám đốc công ty, chuyên gia quốc tế của Dự án – Văn thư ngày 16/09/2010) “…Tôi đánh giá rất cao và xin được tuyên dương Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Ngân hàng thế giới khi để xuất thực hiện dự án này. Nó cho thấy tầm nhìn xa và sự quan tâm sâu sắc đến dự phát triển của Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng một dự án với chức năng như thế này là cần thiết và sẽ góp phần cải thiện chất lượng kiểm toán tại Việt Nam. Liệu tôi có thể nói dự án đã thành công như mong đợi? Tôi nghĩ rằng câu trả lời phải là “có”. 6. - Chúng tôi đã so sánh Chương trình kiểm toán mẫu với các chương trình được thực hiện bởi hệ thống phần mềm kiểm toán của Grant Thornton và nhận thấy chúng tương thích với nhau. Chúng tôi chưa nhận thấy thiếu sót đáng kể nào trong Chương trình kiểm toán mẫu. Chúng tôi cũng đã đối chiếu Chương trình kiểm toán mẫu với yêu cầu của các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISAs) và thấy rằng Chương trình kiểm toán mẫu tuân thủ theo yêu cầu của ISAs. - Chương trình kiểm toán mẫu có vai trò quan trọng với các hãng kiểm toán ở Việt Nam mà trước đó chưa có được một chương trình kiểm toán cụ thể nào để áp dụng. Các vấn đề còn tồn tại chỉ là những tồn tại nhỏ và không làm giảm đi tầm quan trong của chương trình, và đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán ở Việt Nam…” Công ty kiểm toán DTL (Đánh giá của Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Tổng Giám đốc, chuyên gia trong nước của Dự án – Văn thư ngày 30/07/2010) “…Với tư cách là chuyên gia tư vấn chính của Dự án, tôi đã xem xét lại cẩn thận các tài liệu của Chương trình kiểm toán mẫu, so sánh với chuẩn mực kiểm toán áp dụng. Tôi thấy rằng Chương trình kiểm toán mẫu này hiện đại, rõ ràng, thuận tiện cho cả việc áp dụng trên hồ sơ giấy và trên chương trình máy tính sau này. Chương trình này cũng kế thừa được kinh nghiệm của các công ty kiểm toán lớn mà các chuyên gia cùng Ban quản lý đã khảo sát trong giai đoạn thực hiện dự án. Do đó, tôi rất mong muốn Ban quản lý Dự án và VACPA sớm đưa chương trình kiểm toán mẫu này vào áp dụng rộng rãi, hỗ trợ các công ty kiểm toán vừa và nhỏ trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao giá trị của dịch vụ kiểm toán trong xã hội. Cuối cùng, tôi mong muốn Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam hàng năm tiếp tục nâng cấp và cập nhật chương trình để Chương trình kiểm toán mẫu này là một chương trình kiểm toán sống…” 7. Công ty kiểm toán Nexia-ACPA Việt Nam (Đánh giá của Ông Lê Thế Việt, Giám đốc kiểm toán, chuyên gia trong nước của Dự án – Văn thư ngày 01/08/2010) “…Trên cơ sở hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành và hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế đã sửa đổi năm 2009, tôi có một số ý kiến sau đây: 8. - Với phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro (risk-based audit), CTKT mẫu cho phép KTV tập trung kiểm toán những khoản mục chính có thể xảy ra rủi ro có sai sót trọng yếu đến BCTC của đơn vị, đồng thời giảm thiểu thời gian kiểm toán các khoản mục không có rủi ro có sai sót trọng yếu, vừa đảm bảo rủi ro kiểm toán được giảm xuống ở mức độ thấp có thể chấp nhận được, vừa đảm bảo tính hiệu quả về chi phí. - CTKT mẫu giúp KTV và công ty kiểm toán cân bằng được tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán thu thập để phục vụ cho việc đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp thông qua việc kết hợp hài hoà bằng chứng kiểm toán thu thập từ 2 phương pháp thử nghiệm kiểm toán là thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản. - Với sự nhấn mạnh vào việc tìm hiểu đơn vị được kiểm toán, môi trường hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị, CTKT mẫu sẽ giúp KTV xây dựng những đánh giá rủi ro phù hợp với từng loại hình đơn vị được kiểm toán để xây dựng kế hoạch kiểm toán phù hợp, đồng thời tạo nền tảng để KTV có thể đưa ra những khuyến nghị nâng cao hiệu quả của hệ thống KSNB cả về mặt thiết kế và tính hiệu quả khi hoạt động, từ đó góp phần tạo ra giá trị gia tăng cho dịch vụ kiểm toán. - Do đặc điểm hoạt động kinh doanh, hệ thống KSNB, quy trình kế toán ở từng đơn vị là khác nhau, nên CTKT mẫu cũng cho phép KTV và các công ty kiểm toán có thể linh hoạt bổ sung thêm các thủ tục và KTV và các công ty kiểm toán cho là cần thiết theo xét đoán chuyên môn của mình để đạt mục tiêu kiểm toán đã định. - Với những ưu điểm đó, sự áp dụng đúng đắn và rộng rãi CTKT mẫu chắc chắn sẽ góp phần rất quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện nhất quán các yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán, từ đó cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, góp phần làm tăng lòng tin của công chúng đối với kết quả kiểm toán. - Rất mong Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sớm ban hành chính thức CTKT mẫu để tạo điều kiện cho các công ty kiểm toán có thể tham khảo sớm, có đủ thời gian đào tạo và áp dụng thử nghiệm trước khi áp dụng chính thức cho mùa kiểm toán 2010-2011…” Một số ý kiến khác của các cá nhân tham gia hội thảo, đào tạo - Lần đầu tiên Việt Nam có một bộ Chương trình kiểm toán mẫu do Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) công bố. Thể hiện sự phát triển của nghề nghiệp kiểm toán ở Việt Nam; - Chương trình kiểm toán mẫu đã được xây dựng theo chuẩn mực kiểm toán, có mẫu biểu, trình tự, ký hiệu tham chiếu chung giúp dễ thực hiện và kiểm soát được chất lượng hơn, thuận tiện cho công tác đào tạo, hướng dẫn và kiểm tra, thực hiện thống nhất trong cả nước; - Chương trình kiểm toán mẫu giúp giảm khả năng bỏ sót các thủ tục kiểm toán; - Chương trình được thiết kế theo hướng hiện đại, theo chu trình kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là kiểm tra, đánh giá rất kỹ hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp; - Chương trình kiểm toán mẫu là rất tốt, tuy nhiên nếu muốn áp dụng một cách hiệu quả thì cần có nhiều khoá đào tạo, tập huấn hơn nữa cho cả KTV và trợ lý KTV trong thời gian dự án cũng như 2-3 năm tới; - Cần có thêm tài liệu hướng dẫn và tổ chức đào tạo nhiều hơn từ phía Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả trong việc áp dụng Chương trình kiểm toán mẫu. - Đồng thời với Chương trình kiểm toán mẫu này, nếu VACPA thiết lập được phần mềm kiểm toán tương thích thì hiệu quả sẽ thiết thực hơn rất nhiều. - Chương trình kiểm toán mẫu này cần được cập nhật hàng năm và khi Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực kiểm toán mới. - Cảm ơn Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tiến hành một công việc rất thiết yếu giúp các công ty kiểm toán của Việt Nam, nhất là các công ty vừa và nhỏ có cơ hội phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ đúng như phương châm hoạt động của VACPA: “VACPA – Gia tăng giá trị hội viên”… VACPA tổng hợp
- Xem thêm -