Tài liệu 01. loi noi dau

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Hà Nội ngày 01 tháng 10 năm 2010 Lêi nãi ®Çu Hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam hình thành từ năm 1991, đến nay đã có trên 170 Công ty kiểm toán đang hoạt động với trên 10.000 người làm việc, 1.400 kiểm toán viên hành nghề. Để thực hành hoạt động kiểm toán độc lập trên cơ sở hệ thống chuẩn mực kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành, mỗi công ty đều tự xây dựng cho mình một bộ chương trình kiểm toán. Tuy nhiên, chất lượng và quy mô chương trình kiểm toán của các công ty đều rất khác nhau: các công ty quốc tế, công ty lớn và công ty thành viên Hãng quốc tế thực hiện hay áp dụng chương trình kiểm toán của Hãng quốc tế; công ty vừa và nhỏ thường áp dụng chương trình kiểm toán của công ty quốc tế hoặc tự xây dựng nhưng đều chưa có một chương trình phù hợp và khó áp dụng. Xuất phát từ thực trạng đó, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), đã thành lập Dự án “Tăng cường năng lực Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam” để tiến hành xây dựng bộ Chương trình kiểm toán (CTKT) mẫu với mục đích góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của các công ty kiểm toán, tăng cường sự tuân thủ các yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán, đồng thời làm cơ sở cho việc đào tạo, cập nhật và kiểm tra chất lượng dịch vụ hàng năm của hội viên VACPA. Dự án đã nhận được sự quan tâm, bày tỏ nguyện vọng mong muốn tham gia từ rất nhiều chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín đang làm việc tại các Công ty kiểm toán lớn tại Việt Nam. Sau khi trao đổi, phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia, Ban Quản lý dự án đã cân nhắc kỹ lưỡng và chính thức lựa chọn các chuyên gia: (1) Ông Nguyễn Thành Lâm, CPA Việt Nam, Thạc sỹ kế toán Đại học Sydney – Australia, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Horwath DTL – Chuyên gia trong nước, Chuyên gia chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng sản phẩm của Dự án; (2) Ông Lê Thế Việt, CPA Việt Nam, CPA Australia, Thạc sỹ kinh tế, Giám đốc Kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Nexia ACPA – Chuyên gia trong nước, Chuyên gia chịu trách nhiệm xây dựng sản phẩm của Dự án và phản biện; (3) Ông Melvyn George Crowle, CPA Việt Nam, CPA Mỹ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Grant Thorton Việt Nam – Chuyên gia quốc tế, Chuyên gia chịu trách nhiệm soát xét và chứng nhận chất lượng sản phẩm của Dự án. Về phía Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, CTKT mẫu đã được xây dựng với sự chỉ đạo và chịu trách nhiệm trực tiếp của Ông Bùi Văn Mai, CPA Việt Nam, FCPA Australia, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký VACPA, người đã có 38 năm hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, có 08 năm làm Giám đốc Công ty kiểm toán đầu tiên của Việt Nam, 10 năm làm Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính và Bà Trần Thanh Thảo, CPA Việt Nam, Ủy viên Ban KSCL, Ban CMKT của VACPA, Thư ký chuyên môn của Dự án. Sau thời gian làm việc tích cực, tham khảo kinh nghiệm và phương pháp luận của các công ty kiểm toán lớn, với sự phối hợp chặt chẽ và trao đổi, nhận xét thường xuyên từ Ban Quản lý Dự án, các chuyên gia đã hoàn thành Dự thảo lần 1 - Bộ CTKT mẫu. Sau khi hoàn chỉnh dự thảo, CTKT mẫu này đã được đào tạo và thảo luận với các Công ty kiểm toán ngày 27, 28/10/2009 tại Hà Nội; đã hoàn thiện theo ý kiến tham gia trong Hội thảo và bằng văn bản của hơn 20 Công ty và chính thức lưu hành để áp dụng thử nghiệm cho mùa kiểm toán 2009/2010 tại 31 Công ty kiểm toán. CTKT mẫu đã tiếp tục được hoàn thiện theo ý kiến tham gia tại hội thảo, đào tạo ngày 29, 30/6/2010 tại Đà Nẵng và tham gia bằng văn bản của 27 công ty đã thực hiện thí điểm và 4 công ty kiểm toán quốc tế (Big 4). CTKT mẫu đã được Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) ban hành tại Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 để áp dụng chính thức rộng rãi từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011. Trên cơ sở tuân thủ các quy định của chuẩn mực kiểm toán quốc tế và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, bộ CTKT mẫu là tài liệu xác định nội dung, lịch trình, phạm vi các thủ tục kiểm toán cần thiết để thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính năm cho loại hình doanh nghiệp sản xuất và thương mại, nhưng không nhằm mục đích thay thế các Chuẩn mực Kiểm toán quốc tế, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các hướng dẫn có liên quan. Những thủ tục nêu trong bộ CTKT mẫu này là những thủ tục mà các chuyên gia cho rằng đặc biệt quan trọng và khuyến nghị kiểm toán viên và Công ty kiểm toán nên thực hiện đầy đủ trong mỗi cuộc kiểm toán. Kiểm toán viên cần cân nhắc kỹ lưỡng và phải giải thích được cơ sở của việc từ bỏ áp dụng bất kỳ thủ tục nào trong số các thủ tục đã nêu trong bộ CTKT mẫu này. Tuy nhiên, các thủ tục đã nêu chưa phải là toàn bộ các thủ tục cần áp dụng trong một cuộc kiểm toán. Trong suốt quá trình lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán, kiểm toán viên và Công ty kiểm toán phải thường xuyên thực hiện những xét đoán chuyên môn để đưa ra các thủ tục sửa đổi, bổ sung CTKT mẫu này cho phù hợp với đặc điểm và yêu cầu của cuộc kiểm toán và đối tượng khách hàng cụ thể. Ban Quản lý Dự án, VACPA và các chuyên gia sẽ không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ có thể xảy ra trực tiếp hoặc gián tiếp do kết quả của việc áp dụng bộ CTKT mẫu này. Theo cam kết với WB, bộ CTKT mẫu này đã được cung cấp miễn phí (bản cứng và bản mềm) cho các Công ty kiểm toán sử dụng và trao tặng cho một số Học viện, trường Đại học kinh tế, tài chính…phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, quyền đồng sở hữu của bộ CTKT mẫu thuộc về VACPA và chuyên gia tư vấn. Mọi sự trích dẫn, sao chép, sử dụng, đề nghị ghi rõ “Theo nguồn VACPA”. Hiện tại, bộ CTKT mẫu này được áp dụng theo phương thức kiểm toán thủ công, kết hợp một số phần hành có thể thực hiện trên chương trình máy tính như MsWord, MsExcel. Trong giai đoạn tiếp theo, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tiếp tục nâng cấp sản phẩm này thành phần mềm kiểm toán trên máy tính, có cập nhật, hoàn thiện hàng năm và sẽ thu phí đối với các đối tượng có nhu cầu sử dụng. Ban Quản lý Dự án, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin trân trọng cảm ơn Ngân hàng Thế giới (WB) đã quan tâm và tài trợ cho Dự án. Xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia tư vấn đã hợp tác và nỗ lực để hoàn thành sản phẩm của dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ đặt ra. Xin trân trọng cảm ơn các Công ty kiểm toán, các kiểm toán viên đã hỗ trợ, đóng góp ý kiến và nhiệt tình tham gia áp dụng thử nghiệm sản phẩm của Dự án. Ban Quản lý Dự án rất mong tiếp tục nhận được những nhận xét, góp ý quý báu của các Công ty kiểm toán, các chuyên gia, các kiểm toán viên và những người quan tâm… đối với bộ CTKT mẫu để có thể tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho sản phẩm của Dự án ngày càng hoàn thiện hơn. Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Văn phòng VACPA Hà Nội P.304, Nhà dự án, Số 4 Ngõ I Hàng Chuối, Hà Nội Tel: 04.39724334 Fax: 04.39724354 Email: vacpahn@mof.gov.vn; Website: www.vacpa.org.vn Trân trọng! Bùi Văn Mai Giám đốc Dự án “Tăng cường năng lực Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam” Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký VACPA
- Xem thêm -