Upload liền tay nhận ngay tiền mặt

Upload liền tay nhận ngay tiền mặt


Từ 24/04/2016 đến 10/05/2016 Xemtailieu mở chương trình upload tài liệu như sau:
Với mỗi tài liệu đăng lên trên 20 trang bạn sẽ được cộng 50đ vào tài khoản.


Lưu ý! đây không phải là event mà là chương trình kêu gọi mọi người tích cực upload tài liệu hơn nữa. Hoạt động này sẽ được Xemtailieu tổ chức thường xuyên hơn trong thời gian sắp tới.