Event upload mừng giáng sinh 2015

Chào mừng tháng 12, tháng của mùa giáng sinh an lành. Xemtailieu quyết định mở "Event upload mừng giáng sinh 2015" với nhiều phần quà hấp dẫn, thể lệ tham gia đơn giản.

Event diễn ra từ 0h:00  7/12/ - 0h:00 15/12/2015

Xemtailieu

1.Thể lệ tham gia:

- Là thành viên Xemtailieu.com

2.Tài liệu đủ điều kiện tham gia:

- Tài liệu có số trang tối thiểu là 10

- Tài liệu không vi phạm vào nội quy của Xemtailieu.com

3.Quyền lợi tham gia:

- Cộng 100đ cho 1500 tài liệu đầu tiên

- Cộng 150đ cho các tài liệu tiếp theo

4.Thời gian cộng tiền

- Ngày công bố thống kê upload của từng thành viên 16-19/12/2015

- Ngày 20/12/2015 giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến event

- Ngày cộng tiền 21/12/2015 

 

 

Các thông tin liên hệ vui lòng gửi về: support@xemtailieu.com