Xây dựng quy trình phát hiện clostridium perfringens trong thực phẩm bằng kĩ thuật pcr (polymerase chain reaction) và thử nghiệm ứng dụng

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu