Xây dựng quy trình chế tạo tàu 56000 dwt tại huyndai vinashin và chế tạo mô hình

  • Số trang: 142 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu