Xây dựng mô hình quản trị tinh gọn áp dụng tại một số doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa ở việt nam

  • Số trang: 162 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 1
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu