Xây dựng kế hoạch truyền thông về từ thiện xã hội trên báo chí ngành công an (Khảo sát Báo Công an nhân dân, Công an nhân dân online và Truyền hình An ninh tivi, năm 2013)

  • Số trang: 122 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu