Xây dựng hệ thống truy vấn video nông nghiệp hướng ngữ nghĩa có sử dụng ontology

  • Số trang: 100 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu