Xấp xỉ tuyến tính và áp dụng vào bài toán khai triển tiệm cận của nghiệm phương trình sóng phi tuyến tính

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu