Xấp xỉ tuyến tính cho một vài phương trình sóng phi tuyến

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu