Website quản lý vận chuyển hàng hóa của công ty vận tải cần thơ

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 11 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC WEBSITE QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY VẬN TẢI CẦN THƠ Sinh viên thực hiện: Trần Văn Tâm MSSV: 1081689 Cán bộ hướng dẫn: Ths. Phan Phƣơng Lan MSCB: 01232 Cán bộ phản biện: TS : Huỳnh Xuân Hiệp Ks : Trần Văn Hoàng MSCB: 1067 MSCB: 2482 Luận văn được bảo vệ tại: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Cần Thơ vào ngày 10 tháng 05 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Cần Thơ Website: http://www.cit.ctu.edu.vn/ Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện luận văn em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ tận tình từ phía thầy cô, bạn bè, cũng như sự hỗ trợ từ phía gia đình. Đầu tiên, em xin cảm ơn cha mẹ, những người đã quan tâm và tạo điều kiện đầy đủ cho chúng em được học tập tại trường Đại học Cần Thơ trong suốt bốn năm qua. Em rất biết ơn sự chỉ dạy của các thầy cô thời gian qua đã hướng dẫn nhiệt tình cho em các học phần tiên quyết giúp chúng em có kiến thức vững vàng. Em cũng xin chân thành cảm ơn các bạn vì sự giúp đỡ tận tình của các bạn khi chúng em gặp phải một số vướng mắc khó khăn. Trong thời gian qua cùng với sự hướng dẫn của cô Phan Phương Lan mà em đã hoàn thành luận văn của mình. Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến cô Phan Phương Lan. Dù đã rất cố gắng để hoàn thành một cách tốt nhất. Nhưng sai sót là điều không tránh khỏi. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn. Cần Thơ, ngày 22 tháng 04 năm 2012 Sinh viên thực hiện Trần Văn Tâm SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................................ MỤC LỤC HÌNH ẢNH ................................................................................................................... KÍ HIỆU VÀ VIẾT TẮT .................................................................................................................. TÓM TẮT ................................................................................................................................. ABSTRACT ................................................................................................................................. PHẦN I. TỔNG QUAN ................................................................................................................ 1 I.1 I.2 I.3 I.4 ĐẶT VẤN ĐỀ ..................................................................................................................... 1 LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT ....................................................................................................... 1 PHẠM VI ĐỀ TÀI ................................................................................................................ 1 HƯỚNG GIẢI QUYẾT ........................................................................................................ 2 PHẦN II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ..................................................................................................... 3 II.1 II.2 II.3 II.4 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP ............................................................................................ 3 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL ............................................................................ 3 KĨ THUẬT AJAX ................................................................................................................. 4 THE YAHOO! USER INTERFACE LIBRARY (YUI) ............................................................. 5 PHẦN III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU................................................................ 6 CHƯƠNG I. ĐẶC TẢ.................................................................................................................. 6 I.1 GIỚI THIỆU ....................................................................................................................... 6 I.1.1. Mục tiêu....................................................................................................................... 6 I.1.2. Phạm vi ....................................................................................................................... 6 I.2 MÔI TRƯỜNG NGƯỜI SỬ DỤNG ..................................................................................... 6 I.2.1. Đặc điểm công nghệ thông tin ..................................................................................... 6 I.2.2. Danh sách người sử dụng ........................................................................................... 6 I.3 YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG ........................................................................................... 7 I.3.1. Quy trình quản lý ......................................................................................................... 7 I.3.2. Yêu cầu chức năng...................................................................................................... 8 I.3.3. Yêu cầu phi chức năng .............................................................................................. 27 CHƯƠNG II THIẾT KẾ ............................................................................................................. 29 II.1 GIƠI THIÊU ..................................................................................................................... 29 II.1.1 Mục tiêu..................................................................................................................... 29 II.1.2 Phạm vi ..................................................................................................................... 29 II.2 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC ..................................................................................................... 29 II.2.1 Mô hình thổng thể hệ thống ....................................................................................... 29 II.2.2 Mô hình triển khai ứng dụng ...................................................................................... 30 II.2.3 Yêu cầu hệ thống ...................................................................................................... 30 II.2.4 Mô hình chức năng .................................................................................................... 31 II.3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ............................................................................................. 32 II.3.1 Mô hình dữ liệu ......................................................................................................... 32 II.3.2 Các bảng dữ liệu ....................................................................................................... 34 II.4 THIẾT KẾ CHỨC NĂNG .................................................................................................. 43 II.4.1 Danh sách các thiết kế chức năng ............................................................................. 43 II.4.2 Một số thiết kế chức năng chọn lọc ............................................................................ 44 CHƯƠNG III KIỂM THỬ............................................................................................................ 74 III.1 GIỚI THIỆU ..................................................................................................................... 74 III.1.1. Mục tiêu..................................................................................................................... 74 III.1.2. Phạm vi ..................................................................................................................... 74 III.2 MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ ............................................................................................... 74 III.3 DANH SÁCH CÁC KIỂM THỬ .......................................................................................... 74 III.4 MỘT SỐ KIỂM THỬ CHỌN LỌC ...................................................................................... 75 III.4.1 Kiểm thử chức năng cập nhật .................................................................................... 76 SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Website quản lý vận chuyển hàng hóa III.4.2 III.4.3 PHẦN IV. GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan Kiểm thử chức năng tìm kiếm .................................................................................... 80 Kiểm thử chức năng thống kê doanh thu ................................................................... 81 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ...................................................................................... 83 IV.1 KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 83 IV.1.1 Kết quả đạt được....................................................................................................... 83 IV.1.2 Hạn chế ..................................................................................................................... 83 IV.2 ĐỀ NGHỊ.......................................................................................................................... 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................. 84 SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 01: Giao diện thêm nhân viên................................................................................... 44 Hình 02: Giao diện sửa thông tin nhân viên ...................................................................... 46 Hình 03 : Giao diện xóa nhân viên .................................................................................... 47 Hình 04 : Giao diện thêm chi nhánh.................................................................................. 48 Hình 05: Giao diện sửa thông tin chi nhánh ...................................................................... 49 Hình 06 : Giao diện xóa chi nhánh .................................................................................... 50 Hình 07: Giao diện lập phiếu nhận hàng ........................................................................... 52 Hình 08: Giao diện lập phiếu nhận tiền ............................................................................. 55 Hình 09: Giao diện xử lý biên nhận................................................................................... 57 Hình 10: Giao diện thêm bảng giá vận chuyển hàng ......................................................... 59 Hình 11: Giao diện sửa bảng giá vận chuyển hàng ........................................................... 60 Hình 12 : Giao diện xóa bảng giá vận chuyển hàng .......................................................... 61 Hình 13: Giao diện lập phiếu giao hàng ............................................................................ 62 Hình 14 : Giao diện phiếu giao hàng ................................................................................. 62 Hình 15 : Giao diện tìm kiếm hàng hóa chi nhánh khác chuyển đến.................................. 64 Hình 16: Giao diện thống kê doanh thu tuyến xe trong khoảng thời gian tháng ................. 65 Hình 17 : Giao diện in thống kê doanh thu tuyến xe trong khoảng thời gian tháng............. 66 Hình 18: Giao diện thống kê doanh thu tuyến xe trong khoảng thời gian năm ................... 67 Hình 19 : Giao diện in thống kê doanh thu tuyến xe trong khoảng thời gian năm............... 68 Hình 20: Giao diện thống kê doanh thu chi nhánh trong khoảng thời gian tháng ............... 69 Hình 21: Giao diện in thống kê doanh thu chi nhánh trong khoảng thời gian tháng............ 70 Hình 22: Giao diện thống kê doanh thu chi nhánh trong khoảng thời gian năm ................. 71 Hình 23: Giao diện in thống kê doanh thu chi nhánh trong khoảng thời gian năm.............. 72 SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan KÍ HIỆU VÀ VIẾT TẮT STT 1 2 3 4 Từ khóa CSDL CMND Cập nhật BGĐ Giải thích Cơ sở dữ liệu. Chứng minh nhân dân. Thao tác thêm, sửa, xóa. Ban giám đốc. SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan TÓM TẮT Hiện nay hầu hết các hoạt động quản lý việc giao – nhận hàng tại các công ty vận tải đều được thực hiện trên giấy hoặc chưa ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để. Vì vậy, người quản lý tốn rất nhiều thời gian và công sức. Với mong muốn đem những hiểu biết của mình để làm ra một sản phẩm có thể sử dụng được trong thực tế, tôi đã xây dựng website quản lý vận chuyển hàng hóa. Website quản lý vận chuyển hàng hóa giúp người sử dụng dễ dàng quản lý chi nhánh, nhân viên, xe, tuyến xe, lập biên nhận vận chuyển và xử lý biên nhận một cách thuận tiện. Ngoài ra hệ thống còn giúp người sử dụng trong việc tìm kiếm, thống kê báo cáo một cách chính xác theo phân quyền được cấp. Các nhóm người sử dụng của hệ thống gồm có : nhân viên quản trị hệ thống, ban giám đốc công ty, nhân viên quản lý chi nhánh và nhân viên giao nhận. Ứng dụng này được xây dựng bằng ngôn ngữ PHP, javascript, công nghệ Ajax, Jquery và sử dụng cơ sở dữ liệu lưu trữ trong MySQL. Abstract Currently most of the delivery management activities - receipt of goods in the transport companies have been done on paper or not information technology applications thoroughly. So managers spend so much time and effort. With the desire to bring his knowledge to make a product can be used in practice, I have built websites about the delivery management activities - receipt of goods. Website of managing freight of a transportation service to help users easily manage affiliates, employees, vehicles, vehicle routing, record in transport and handling receives a receipt at your convenience. Besides, the system also enables users to search and statistical reports as assigned exactly the right level. The group of users of the system include: system administration staff, company directors, employees and branch management personnel of delivery. This application was built with PHP, JavaScript, Ajax, Jquery and using database stored in MySQL. SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan PHẦN I. TỔNG QUAN I.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay quy trình giao – nhận hàng của công ty vận tải hàng hóa Cần Thơ hoàn toàn được thực hiện một cách thủ công. Mọi thông tin được lưu trữ trên sổ sách, giấy tờ nên việc sai sót, mất thông tin là không thể tránh khỏi. Mặt khác nếu cần tìm kiếm lại thông tin nào đó sẽ rất mất thời gian mà chưa chắc đã tìm được thông tin cần tìm. Bên cạnh đó việc thống kê doanh thu cũng gặp nhiều khó khăn và khó thấy được diễn biến doanh thu từng thời điểm. Tất cả những thiếu sót, khó khăn ấy có thể khắc phục được nếu áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý giao – nhận hàng. Nếu sử dụng máy tính ta có thể nhập liệu một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện cho việc sửa chữa nếu có, lưu trữ được một lượng lớn thông tin mà vẫn hỗ trợ tốt cho việc tìm kiếm hay đối chiếu thông tin theo yêu cầu khách hàng. Ngoài ra, ta còn có thể theo dõi, phân tích tình hình doanh thu dựa vào máy tính. Vì vậy, website quản lý giao nhận hàng là một chương trình có tính ứng dụng cao, có hiệu quả thực tế và phù hợp với hiện trạng hoạt động giao nhận hàng tại các công ty vận tải. I.2 LỊCH SỬ GIẢI QUYẾT Trong nước hiện nay một số công ty vận tải đã xây dựng và sử dụng hệ thống website quản lý vận chuyển phục vụ cho nhu cầu quản lý và quảng bá thương hiệu của mình như: http://www.nhatphongvan.com.vn Tuy nhiên mã nguồn các website không được chia sẻ nên không thấy hết được cũng như không đánh giá được các chức năng mà website cung cấp. Trong trường có đã một nhóm gồm sáu sinh viên thực hiện đề tài niên luận bốn xây dựng website quản lý vận chuyển hàng hóa của một hãng xe. Mã nguồn, giao diện của chương trình không được chia sẻ. Do đó đề tài xây dựng website quản lý vận chuyển hàng hóa của công ty vận tải Cần Thơ là một vấn đề mới. I.3 PHẠM VI ĐỀ TÀI Website quản lý vận chuyển hàng hóa là một hệ thống hoàn chỉnh và chạy độc lập. Hệ thống giải quyết các vấn đề trong quản lý đối với từng loại người dùng như sau: - Đối với nhân viên quản trị hệ thống ,hệ thống phải đáp ứng được các mục đích: quản lý chi nhánh, quản lý nhân viên, quản lý xe, tuyến xe, quản lý bảng giá vận chuyển. - Đối với nhân viên giao nhận, hệ thống giúp nhân viên giao nhận lập biên nhận gửi hàng, gửi tiền, cũng như biên nhận giao hàng giao tiền, cho phép thực hiện các thao tác tìm kiếm cũng như thống kê. SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Trang 1 Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan - Đối với nhân viên quản lý chi nhánh, hệ thống phải giúp nhân viên quản lý chi nhánh về mặt nhân viên, tìm kiếm các thông tin cần thiết, thống kê báo cáo cho ban giám đốc công ty. - Đối với ban giám đốc công ty, hệ thống phải hỗ trợ ban giám đốc trong việc thống kê báo cáo từ đó có cái nhìn tổng thể về công ty. - Ngoài ra hệ thống còn cho phép khách hàng có thể tìm kiếm thông tin tình trạng hàng hóa khi truy cập vào website. I.4 HƯỚNG GIẢI QUYẾT Về lý thuyết: nắm vững phương pháp tổ chức, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu; tìm hiểu mô hình ứng dụng web; nắm vững hệ quản trị cơ sở dữ liệu ngôn ngữ MySQL; nắm vững ngôn ngữ lập trình web PHP; tìm hiểu và ứng dụng tốt công nghệ Ajax. Về kĩ thuật: sử dụng công cụ Power Designer 15.1 để phân tích và thiết kế các mô hình, sử dụng công cụ StarUML 5.0.2 để vẽ usecase, sử dụng ngôn ngữ PHP 5.2 để cài đặt chương trình, sử dụng Macro Dreamware 8.0, PHP Designer 2008 để thiết kế chương trình, sử dụng MySQL để tạo và quản lý CSDL. Bên cạnh đó còn sử dụng các công cụ đồ họa, ngôn ngữ javascript, kĩ thuật Ajax để làm tăng thêm tính thân thiện với người dùng. SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Trang 2 Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan PHẦN II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Để xây dựng thành công website, tôi đã tìm hiểu ngôn ngữ lập trình web PHP kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Ngoài ra tôi còn tìm hiểu thêm công nghệ Ajax, the Yahoo! User Interface Library (Yui) nhằm tạo ra giao diện website thân thiện với người sử dụng. II.1 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP PHP (Hypertext Preprocessor) được phát triển năm 1994, bao gồm các macro cho trang Web cá nhân (Personal Home Page) bởi Rasmus Lerdorf. PHP là ngôn ngữ lập trình script rất thông dụng, được dùng để phát triển website và các ứng dụng mã nguồn mở, hoạt động ở trên máy chủ. Ngôn ngữ lập trình PHP được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn. PHP thường hoạt động theo thứ tự sau: 1. Người dùng gửi yêu cầu lên máy chủ 2. Máy chủ xử lý yêu cầu (Thông dịch mã PHP và chạy chương trình, mã PHP có thể truy xuất CSDL, tạo hình ảnh, đọc ghi file, tương tác với máy chủ khác...) 3. Máy chủ gửi dữ liệu về cho người dùng (thường là dưới dạng HTML) Ứng dụng web viết bằng PHP có thể triển khai trên hầu hết các chủng loại máy chủ hiện có, trên nhiều hệ điều hành khác nhau (Windows, Linux,..) và các phần cứng khác nhau, có thể được sử dụng kết hợp với nhiều hệ quản trị dữ liệu quan hệ khác nhau, như: MySQL, MS SQL Server,... II.2 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Trang 3 Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CSDL trên internet. MySQL miễn phí hoàn toàn, có nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: phiên bản Win32 cho các hệ điều hành dòng Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD, NetBSD, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris, SunOS, ... MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL. MySQL quản lý dữ liệu thông qua các CSDL, mỗi CSDL có thể có nhiều bảng quan hệ chứa dữ liệu. MySQL có cơ chế phân quyền người sử dụng riêng, mỗi người dùng có thể được quản lý một hoặc nhiều CSDL khác nhau, mỗi người dùng có một tên truy cập (user name) và mật khẩu tương ứng để truy xuất đến CSDL. II.3 KĨ THUẬT AJAX AJAX (“Asynchronous JavaScript and XML” nghĩa là “JavaScript và XML không đồng bộ”) được ông Jesse James Garrett đưa ra và dùng lần đầu tiên vào tháng 2 nãm 2005. Ajax là một nhóm các công nghệ phát triển web được sử dụng để tạo các ứng dụng web động hay các ứng dụng giàu tính Internet. Ajax là tổ hợp các công nghệ giúp ứng dụng web gần với desktop bằng cách loại bỏ sự refresh của trang web. Ajax là một kỹ thuật phát triển web có tính tương tác cao bằng cách kết hợp các ngôn ngữ:HTML (hoặc XHTML) với CSS trong việc hiển thị thông tin, mô hình DOM (Document Object Model), được thực hiện thông qua JavaScript nhằm hiển thị thông tin động và tương tác với những thông tin được hiển thị, đối tượng XMLHttpRequest để trao đổi dữ liệu một cách không đồng bộ với máy chủ web. (Mặc dù, việc trao đổi này có thể được thực hiện với nhiều định dạng như HTML, văn bản thường, JSON và thậm chí EBML, nhưng XML là ngôn ngữ thường được sử dụng). XML thường là định dạng cho dữ liệu truyền, mặc dầu bất cứ định dạng nào cũng có thể dùng, bao gồm HTML định dạng trước, văn bản thuần (plain text), JSON. SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Trang 4 Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan II.4 THE YAHOO! USER INTERFACE LIBRARY (YUI) YUI là một tập hợp các tiện ích (utilities) và các điều khiển (controls) được viết bằng JavaScript và CSS, dùng để xây dựng các ứng dụng web tương tác tương tác đa dạng bằng việc sử dụng các công nghệ như DOM, DHTML và AJAX YUI là một mã nguồn mở, miễn phí, bảo mật tốt, những thư viện, tiện ích và các điều khiển đã được kiểm chứng. YUI sẽ được tải về từ địa chỉ http://developer.yahoo.com/yui. Các thành phần chính của YUI  Yahoo Global Object (là một namespace lớn làm nền tảng để tạo ra các điều khiển và các tiện ích khác)  DOM Collection (gồm nhiều phương thức hỗ trợ làm việc với Document Object Model)  Event Utility (cung cấp các sự kiện tương ứng cho các điều khiển) Trong phạm vi đề tài chỉ sử dụng DataSource Utility, DataTable.  DataSource Utility: Tiện ích DataSource cung cấp một giao diện phổ biến cho các thành phần khác để lấy dữ liệu dạng bảng từ một loạt các nguồn dữ liệu động hoặc tĩnh, từ mảng JavaScript đơn giản đến các máy chủ cơ sở dữ liệu trực tuyến.Nó là một sự phụ thuộc yêu cầu của DataTable, Biểu đồ, và điều khiển AutoComplete. DataSource sẽ yêu cầu dữ liệu và sau đó trở lại để đáp ứng với một chức năng gọi lại. Nó có khả năng đi sâu vào hệ thống phân cấp các nguồn dữ liệu, lựa chọn các lĩnh vực quy định từ đầu ra, phân tích dữ liệu như được chỉ ra và kêu gọi các chức năng gọi lại được cung cấp khi hoàn tất. DataSource có một bộ nhớ cache tùy chọn địa phương để lưu trữ dữ liệu lấy và phân tích cú pháp. Nó cũng có thể được thiết lậ p để định kỳ thăm dò ý kiến cho dữ liệu.  DataTable : Tiện ích DataTable cung cấp một API đơn giản nhưng mạnh mẽ để hiển thị dữ liệu truy cập bảng-reader màn hình trên một trang web. Các tính năng đáng chú ý của datatable bao gồm những cột phân loại, đánh số trang, di chuyển, lựa chọn hàng, cột resizeable, và chỉnh sửa dữ liệu trực tuyến. SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Trang 5 Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan PHẦN III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I. ĐẶC TẢ I.1 GIỚI THIỆU I.1.1. Mục tiêu - Đặc tả yêu cầu người sử dụng một cách chi tiết và chính xác hơn so với điều tra ban đầu. - Đưa ra cái nhìn rõ ràng về các chức năng hệ thống sẽ cung cấp và qui trình tác nghiệp tương ứng. - Là nền tảng để thiết kế và xây dựng hệ thống. I.1.2. Phạm vi - Xác định quy trình xử lý nghiệp vụ thực tế. - Xác định lại yêu cầu thực tế cho hệ thống. - Đề nghị hệ thống chức năng cho hệ thống - Sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giai đoạn thiết kế và xây dựng chương trình. I.2 MÔI TRƯỜNG NGƯỜI SỬ DỤNG I.2.1. Đặc điểm công nghệ thông tin  Phần mềm    Hệ điều hành: Windows XP, Vista, 7. Trình duyệt: Firefox, IE, Chrome, Opera Các ứng dụng đang được sử dụng nhiều nhất: MS Office.  Phần cứng Số lượng máy tính hiện tại: Số lượng máy in: Cấu hình máy: - CPU: - RAM: - HDD: Mục đích sử dụng: Cấu hình mạng: > 1.4GB 1 GB 500GB Soạn thảo văn bản, truy cập internet - Internet: Có. - LAN: Sử dụng mạng để chia sẻ thông tin giữa các máy với nhau. I.2.2. Danh sách người sử dụng SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Trang 6 Website quản lý vận chuyển hàng hóa STT Nhóm ngƣời dung Admin(nhân viên quản trị hệ 1 thống) 2 Ban giám đốc công ty 3 Nhân viên quản lý chi nhánh 4 Nhân viên giao nhận 5 Khách hàng GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan Mô tả Quản trị hệ thống, người dùng có quyền cao nhất trong hệ thống Quản lý tất cả chi nhánh của công ty Quản lý chi nhánh Quản lý việc giao nhận hàng hóa Tìm kiếm thông tin trên website I.3 YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG I.3.1. Quy trình quản lý Hiện nay bên cạnh nhu cầu vận chuyển hành khách thì nhu cầu về việc vận chuyển hàng hóa ( giao – nhận hàng hay chuyển – phát hàng) là thực sự cần thiết. Để dịch vụ vận chuyển hàng của mình được khách hàng tín nhiệm, công ty vận tải hàng hóa Cần Thơ phải luôn đảm bảo hàng hóa được chuyển đến đúng người nhận, nhanh chóng, chính xác, và đảm bảo rằng hàng hóa không bị thất lạc. Do đó việc vận chuyển hàng hóa là một công việc đòi hỏi phải xử lý một lượng thông tin phức tạp một cách khoa học, và có hệ thống để đảm bảo yêu cầu của khách hàng. Đây là một công việc đòi hỏi tính nhất quán về thông tin giữa hai đầu nhận hàng – giao hàng của công ty. Nó phải đảm bảo được sự chính xác về thông tin, đặc biệt là những thông tin về người nhận. Mặt khác các thông tin này cũng cần phải được lưu trữ lâu dài để đối chiếu khi cần. Hiện nay, công ty vận tải hàng hóa Cần Thơ có nhiều chi nhánh đóng tại các tỉnh như : Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Thành Phố Hồ Chí Minh . Công ty thực hiện việc vận chuyển hàng hóa hai chiều giữa các chi nhánh đó. Thông tin của mỗi chi nhánh gồm có : mã chi nhánh, tên chi nhánh, địa chỉ chi nhánh, địa chỉ email, số điện thoại và số fax. Mỗi chi nhánh có nhiều nhân viên. Thông tin của mỗi nhân viên gồm có : mã nhân viên, họ và tên nhân viên, giới tính, địa chỉ, ngày sinh và số điện thoại. Công ty sở hữu nhiều xe tải với nhiều tải trọng khác nhau. Thông tin về các xe tải gồm có : mã xe, biển số xe, loại xe. Mỗi xe tải có thể do nhiều tài xe điều khiển tại các thời điểm khác nhau. Thông tin về các tài xế gồm có mã số tài xế, họ tên tài xế, địa chỉ tài xế, số điện thoại tài xế. Mỗi tài xế sẽ được biên chế vào một chi nhánh. Khách hàng khi có nhu cầu gửi hàng hóa sẽ đến phòng giao dịch của hãng xe tại chi nhánh cần gửi cung cấp các thông tin về họ tên người gửi, họ tên người nhận, số điện thoại liên hệ của người nhận, số điện thoại liên hệ của người gửi, nơi nhận hàng, người nhận hàng hay người gửi hàng sẽ chi trả số tiền cho việc vận chuyển hàng, thông tin về hàng hóa cần gửi (hàng dễ vỡ, dễ đổ, hàng hóa có giá trị trên 2.000.000 đồng), thông tin cần nhắn cho người nhận hàng (nếu có), trị giá của hàng hóa (nếu cần thiết) cho nhân viên của bộ phận nhận hàng hóa. Nhân viên bộ phận nhận hàng của chi nhánh có trách nhiệm lập phiếu xác nhận gửi hàng cho khách hàng. Phiếu gửi hàng phải có đầy đủ các thông tin mà khách hàng cung cấp và được giao cho người gửi hàng một bản. Mỗi phiếu gửi hàng có mã số để tiện cho người gửi có thể tra cứu xem hàng hóa đã được chuyển đi chưa và đã được SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Trang 7 Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan giao hay chưa. Ngoài ra, với mỗi mã hàng chuyển đi nhân viên bộ phận nhận hàng phải cập nhật vào hệ thống các thông tin : loại xe vận chuyển hàng hóa, họ tên tài xế, số điện thoại tài xế, bảng số xe vận chuyển hàng hóa, ngày giờ xe vận chuyển hàng hóa của khách hàng khởi hành. Ngoài ra, bảng giá cước vận chuyển được tính dựa trên loại hàng hóa, trọng lượng của hàng hóa và độ dài tuyến đường vận chuyển. Nhân viên bộ phận nhận hàng sẽ dựa trên thông tin về hàng hóa, số lượng hàng hóa, trọng lượng của hàng hóa và bảng qui định cước phí vận chuyển được công ty qui định để tính số tiền mà người nhận hay người gửi phải trả cho việc vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, nhân viên bộ phận nhận hàng tại chi nhánh có trách nhiệm thông báo cho người gửi hàng biết ngày nhận hàng đã vận chuyển. Khi hàng được vận chuyển đến nơi người nhận, nhân viên giao hàng tại chi nhánh xác nhận thông tin người nhận hàng thông qua Số chứng minh nhân dân tương ứng với họ tên người nhận mà khách hàng đã cung cấp đồng thời cung cấp cho người nhận hàng phiếu giao hàng. Mỗi chi nhánh của công ty có nhân viên quản lý chi nhánh. Nhân viên quản lý chi nhánh có trách nhiệm cập nhật thông tin nhân viên của chi nhánh đó, tra cứu các thông tin liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa của chi nhánh do mình quản lý, thống kê báo cáo doanh thu cho ban giám đốc công ty. Nhân viên quản trị hệ thống có trách nhiệm cập nhật thông tin tuyến xe, cập nhật thông tin về xe vận chuyển, cập nhật thông tin về giá vận chuyển. Ban giám đốc công ty có quyền xem thống kế báo cáo của tất cả các chi nhánh của công ty. I.3.2. Yêu cầu chức năng I.3.2.1 Danh sách các yêu cầu chức năng Các yêu cầu chức năng được phân thành 4 nhóm chức năng chính: Cập nhật, Tìm kiếm, Thống kê và In báo cáo.  Cập nhật: - Cập nhật thông tin chi nhánh. - Cập nhật thông tin nhân viên của chi nhánh. - Cập nhật thông tin xe. - Cập nhật thông tin tài xế. - Cập nhật tình trạng hàng hóa chuyển đến. - Cập nhật bảng giá vận chuyển. - Cập nhật tuyến xe vận chuyển. - Lập biên nhận hàng. - Lập biên nhận tiền. SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Trang 8 Website quản lý vận chuyển hàng hóa - GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan Xử lý biên nhận vận chuyển. Lập phiếu giao hàng. Lập phiếu giao tiền.  Tìm kiếm - Tìm kiếm thông tin hàng hóa chi nhánh đã nhận từ khách hàng. - Tìm kiếm thông tin hàng hóa chi nhánh đã giao cho khách hàng. - Tìm kiếm thông tin hàng hóa chi nhánh khác chuyển đến. - Tìm kiếm thông tin tình trạng biên nhận. - Tìm kiếm danh sách hàng hóa chưa có người đến nhận.  Thống kê: - Thống kê doanh thu của chi nhánh trong khoảng thời gian (tháng - năm). - Thống kê doanh thu của tuyến xe trong khoảng thời gian (tháng - năm) - Thống kê doanh thu theo ngày của một chi nhánh hoặc tất cả chi nhánh.  In báo cáo: - In báo cáo doanh thu của chi nhánh trong khoảng thời gian (tháng – năm). - In báo cáo doanh thu của tuyến xe trong khoảng thời gian (tháng - năm). - In báo cáo doanh thu theo ngày của một chi nhánh hoặc tất cả chi nhánh. - In phiếu nhận hàng. - In phiếu giao hàng. - In phiếu nhận tiền. - In phiếu giao tiền. I.3.2.2 Mô hình usecase  Nhân viên quản trị hệ thống SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Trang 9 Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan  Ban giám đốc  Nhân viên giao nhận SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Trang 10 Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan  Nhân viên quản lý chi nhánh SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Trang 11 Website quản lý vận chuyển hàng hóa GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan I.3.2.3 Một số đặc tả chức năng chọn lọc Cập nhật : Cập nhật chi nhánh Mã yêu cầu Tên yêu cầu Mục đích Đối tượng sử dụng Tiền điều kiện Cách xử lý Kết quả Ghi chú Mã yêu cầu Tên yêu cầu Mục đích Đối tượng sử dụng Tiền điều kiện Cách xử lý RQ01 Thêm chi nhánh Cho phép nhân viên quản trị hệ thống thêm thông tin chi nhánh vào hệ thống Nhân viên quản trị hệ thống Đăng nhập thành công vào hệ thống. Chọn chức năng Thêm chi nhánh từ menu quản lý chi nhánh Nhân viên quản trị hệ thống nhập các thông tin cho chi nhánh cần thêm bao gồm : tên chi nhánh, địa chỉ, tỉnh thành phố, số điện thoại, số fax, email của chi nhánh. Click chọn nút thêm. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin nhập vào, nếu có lỗi sẽ xuất hiện thông báo cho nhân viên quản trị hệ thống biết và chỉ ra những trường nào có dữ liệu không hợp lệ. Ngược lại nếu thông tin chi nhánh hợp lệ sẽ xuất hiện thông báo “Thêm thành công”. Nếu tên chi nhánh bị trùng, thông báo “Tên chi nhánh này đã tồn tại.” Nếu lỗi khác, thông báo “Thất bại. Error”, với Error là nguyên văn thông báo lỗi (tiếng Anh) được trả về từ server. Tại các trường nhập số điện thoại, số fax hệ thống chỉ cho phép nhận ký tự dạng số và kiểm tra độ dài chuỗi nhập vào phù hợp với độ dài của số điện thoại và số fax. Tại trường email hệ thống kiểm tra chính xác định dạng email mới cho phép thực hiện thao tác khác Bên dưới form Thêm chi nhánh phải có bảng hiển thị thông tin chi tiết của các chi nhánh. RQ02 Xóa chi nhánh Xóa một chi nhánh ra khỏi hệ thống Nhân viên quản trị hệ thống Đăng nhập thành công vào hệ thống Chọn chức năng Xóa chi nhánh từ menu quản lý chi nhánh Nhân viên quản trị hệ thống chọn mã chi nhánh cần xóa, các thông tin còn lại của chi nhánh sẽ được hiển thị lên. Click Xóa để xóa thông tin của chi nhánh đó. Hệ thống hiển thị một thông báo cảnh báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa chi nhánh không ?” SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Trang 12 Website quản lý vận chuyển hàng hóa Kết quả Ghi chú Mã yêu cầu Tên yêu cầu Mục đích Đối tượng sử dụng Tiền điều kiện Cách xử lý Kết quả GVHD: Ths. Phan Phƣơng Lan Chọn OK, nếu chắc chắn muốn xóa. Chọn Hủy, nếu không muốn xóa. Nếu chọn OK, hệ thống trả về một thông báo kết quả Nếu thành công, thông báo “Xóa chi nhánh thành công” Nếu lỗi khác, thông báo “Thất bại. Error”, với Error là thông báo lỗi (tiếng Anh) được trả về từ server. Hệ thống chỉ cho phép xóa các chi nhánh không có ràng buộc khóa. RQ03 Sửa thông tin chi nhánh Cho phép nhân viên quản trị hệ thống thay đổi thông tin chi nhánh Nhân viên quản trị hệ thống Đăng nhập thành công vào hệ thống Chọn chức năng Sửa thông tin chi nhánh Chọn tên chi nhánh cần thay đổi thông tin Tiến hành thay đổi các thông tin chi tiết của chi nhánh Click Lưu Hệ thống trả về một thông báo kết quả Nếu thành công, thông báo “Thành công” Nếu lỗi khác, thông báo “Thất bại. Error”, với Error là thông báo lỗi (tiếng Anh) được trả về từ server. Ghi chú Cập nhật nhân viên Mã yêu cầu Tên yêu cầu Mục đích Đối tượng sử dụng Tiền điều kiện Cách xử lý Kết quả Ghi chú RQ04 Thêm nhân viên Cho phép nhân viên quản trị hệ thống thêm nhân viên mới vào hệ thống Nhân viên quản trị hệ thống, nhân viên quản lý chi nhánh Đăng nhập thành công vào hệ thống. Chọn chức năng Thêm nhân viên từ menu quản lý nhân viên Người sử dụng chọn chi nhánh cần thêm nhân viên. Sau đó nhập các thông tin cho nhân viên cần thêm : họ tên nhân viên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại của chi nhánh. Click chọn nút thêm. Nếu thành công, thông báo “Thành công” Nếu có dữ liệu không hợp lệ, thông báo “Thông tin không hợp lệ.” và chỉ ra những trường nào không hợp lệ. Nếu lỗi khác, thông báo “Thất bại. Error”, với Error là thông báo lỗi (tiếng Anh) được trả về từ server. Nhân viên quản lý chi nhánh chỉ cho phép thêm những nhân SVTH: Trần Văn Tâm -1081689 Trang 13
- Xem thêm -