Vượt khỏi bạo lực - krishnamurti

  • Số trang: 324 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 409 |
  • Lượt tải: 0
MinhMinh

Đã đăng 410 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2015

Mô tả:

“Thuộc công nghệ, con người đã tiến bộ\r\nkhông thể tin được, tuy nhiên anh ấy vẫn\r\ncòn như anh ấy đã là trong suốt hàng ngàn\r\nnăm, đánh nhau, tham lam, ganh ghét, chứa\r\nđầy đau khổ khôn cùng.”