Véctơ riêng dương của một lớp toán tử phi tuyến compact. luận văn thạc sĩ toán học

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 28651 tài liệu