Về tính chất toán tử của toán tử tích phân kỳ dị với dịch chuyển Carleman

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu