Vật liệu tinh thể photonic dùng cho quang học vùng gần 1,5µm ứng dụng cho thông tin quang

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23857 tài liệu