Vận dụng mô hình Z-score trong xếp hạng tín dụng khách hàng tại NHTMCP ngoại thương - chi nhánh Quảng Nam

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15202 tài liệu